Laboratorium Maxa Plancka UJ

Na Uniwersytecie Jagiellońskim powstało laboratorium należące do Towarzystwa Maxa Plancka (MPG), które będzie bezpośrednio współpracować z Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Małopolskim Centrum Biotechnologii. 

W nowo utworzonym laboratorium będą prowadzone badania w dziedzinie biologii molekularnej roślin. 

Krakowskie Laboratorium Maxa Plancka będzie drugim takim w Polsce. Od dziesięciu lat na podobnych zasadach współpracuje z Towarzystwem Maxa Plancka Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Link do materiału wideo