Profesor Thomas L. Saaty doktorem honoris causa UJ

Uniwersytet Jagielloński nadał w tym roku godność doktora honoris causa profesorowi Thomasowi L. Saaty'emu z Uniwersytetu w Pittsburghu (USA). Uroczystość nadania odbyła się 6 października 2011 roku w auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Profesor Thomas Saaty należy do grona najwybitniejszych amerykańskich matematyków. Jest autorem 37 książek oraz 350 artykułów w dziedzinie matematyki, badań operacyjnych i podejmowania decyzji. Jest zaangażowany w działania na rzecz pokoju, rozbrojenia oraz stabilizacji procesów gospodarczych na świecie, w tym w krajach rozwijających się. Z racji swoich multidyscyplinarnych zainteresowań zaangażowany jest od wielu lat w pracę w dziedzinach szeroko pojętej filozofii nauki, w szczególności w odniesieniu do matematyki, badań operacyjnych, zarządzania, psychologii, procesów decyzyjnych, inżynierii i socjologii.

Link do materiału wideo