Uroczyste posiedzenie Senatu UJ z okazji Święta Edukacji Narodowej

14 października 2011 r. w auli Zespołu Biblioteczno-Dydaktycznego na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu UJ z okazji Święta Edukacji Narodowej, w trakcie którego pracownikom Uniwersytetu zostały wręczone: odznaczenia państwowe, Medale Komisji Edukacji Narodowej, dyplomy nagród Ministra Zdrowia i dyplomy nagród im. Henryka Jordana.

Link do materiału wideo