Podpisanie umowy dotyczącej budowy Małopolskiego Centrum Biotechnologii

19 października 2011 r. Uniwersytet Jagielloński podpisał umowę dotyczącą budowy Małopolskiego Centrum Biotechnologii. Generalnym wykonawcą inwestycji została firma Budimex S.A. Umowę ze strony Uniwersytetu sygnowali: prof. Karol Musioł, rektor UJ i dr Maria Hulicka, kwestor UJ. Budimex S.A., reprezentował Dyrektor Oddziału Budownictwa Ogólnego Południe w Krakowie  - Paweł Ignacok.

Małopolskie Centrum Biotechnologii (MCB) powstanie na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ. Projekt MCB jest realizowany dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja będzie kosztowała ponad 89 milionów złotych i zostanie zakończona w połowie  2013 roku.

Małopolskie Centrum Biotechnologii (MCB) to wspólna inicjatywa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie utworzenia międzyuczelnianej instytucji naukowo-badawczo-rozwojowej, umożliwiającej wykonywanie kompleksowych badań w różnych obszarach biotechnologii. Utworzenie MCB powinno przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności polskiej myśli biotechnologicznej, a także zacieśnienia współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką.

Link do materiału wideo