Niepublikowane wspomnienie Zygmunta Starachowicza dotyczące Sonderaktion Krakau

Archiwum UJ otrzymało w październiku 2011 roku bezcenny i nigdy nieopublikowany zapis wydarzeń z aresztowania profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego 6 listopada 1939 roku. Autorem tekstu jest Zygmunt Starachowicz – absolwent Wydziału Prawa UJ, przypadkowo aresztowany w czasie „Sonderaktion Krakau".

 
Wydawało się, że o tragicznych wydarzeniach 6 listopada 1939 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim powiedziano już wszystko. Po wojnie pojawiły się wspomnienia profesorów (m.in. prof. Stanisława Pigonia, prof. Jana Gwiazdomorskiego) więzionych w niemieckim obozie koncentracyjnym Sachsenhausen, a także rozliczne publikacje naukowe dotyczące okupacji hitlerowskiej Krakowa i wojennych losów mieszkańców tego miasta.
 
Tymczasem w ostatnich dniach ujawniono istnienie nieznanego dotychczas zapisu pamiętnikarskiego tamtych wydarzeń. Autorem dokumentu jest Zygmunt Starachowicz – absolwent Wydziału Prawa UJ, przypadkowo aresztowany w czasie „Sonderaktion Krakau".
 
 
Więcej informacji:

Link do materiału wideo