Uniwersytecki Dzień Pamięci

W dniach 6 i 7 listopada 2011 r. społeczność akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego uczciła 72. rocznicę Sonderaktion Krakau - akcji gestapo z 6 listopada 1939 r., kiedy to wolność straciły 183 osoby, w tym 155 związane z UJ. Uroczystości Uniwersyteckiego Dnia Pamięci rozpoczęły się w niedzielę 6 listopada mszą św. odprawioną w kolegiacie św. Anny za dusze zmarłych profesorów, pracowników i studentów UJ.

W poniedziałek rano 7 listopada rektor UJ prof. Karol Musioł i przedstawiciele środowiska akademickiego złożyli kwiaty na grobach na cmentarzu Rakowickim. Tym razem były to groby rektorów: Macieja Leona Jakubowskiego, Stanisława Kutrzeby i Wincentego Zakrzewskiego. Delegacja z Wydziału Polonistyki UJ złożyła wieńce na Cmentarzu Salwatorskim, a prorektorzy: Andrzej Mania i Wojciech Nowak w koszarach przy ul. Wrocławskiej 82, pod tablicą upamiętniającą pobyt aresztowanych profesorów, zanim zostali przewiezieni do obozu zagłady Sachsenhausen. Na krakowskie cmentarze udały się także z wiązankami i zniczami delegacje ze wszystkich piętnastu wydziałów Uniwersytetu.

Główna część uroczystości miała miejsce w sali 56 Collegium Novum, tej samej w której przed laty zostali aresztowani polscy naukowcy. Otworzył ją prof. Karol Musioł, rektor UJ. Później głos zabrał prof. Peter-Christian Mueller-Graff z Uniwersytetu Karola Ruprechta w Heidelbergu. Okolicznościowy wykład pt. "Szlakiem pamięci..." wygłosił prof. Jan Wiktor Tkaczyński z UJ, przewodniczący Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ.

Apel poległych odczytał Lech Dubiński, przedstawiciel Samorządu Studentów UJ. Następnie rektor UJ i przedstawiciele władz miasta i Województwa Małopolskiego oraz korpusu dyplomatycznego złożyli kwiaty pod tablicami pamiątkowymi w Collegium Novum oraz przed Dębem Wolności. W uroczystościach Uniwersyteckiego Dnia Pamięci asystowali żołnierze z 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie.

Link do materiału wideo