XV Kongres Europejskiego Towarzystwa Chirurgii

W kongresie wezięli udział najwybitniejsi przedstawiciele wszystkich dyscyplin chirurgicznych z całej Europy i wielu wiodących ośrodków światowych. Prezentacja najnowszych osiągnięć chirurgii była także doskonałą okazją do licznego udziału w kongresie polskich chirurgów reprezentujących praktycznie wszystkie specjalności zabiegowe. Kongres stanowił też niepowtarzalną okazję dla promocji osiągnięć współczesnej nauki, nowych metod leczenia i rozpoznawania schorzeń chirurgicznych. Związane jest to z promocją nowych technik operacyjnych, nowoczesnej farmakoterapii, jak również popularyzacji sprzętu i aparatury medycznej oraz utylitarnych systemów nauczania, przekazu informacji, a także rozwiązań legislacyjnych i organizacji ochrony zdrowia.

 
Myślą przewodnią kongresu była "Jakość w chirurgii aspekty etyczne, moralne i medyczne". Organizatorem był prof. Wojciech Nowak – prezydent Europejskiego Towarzystwa Chirurgii (European Society of Surgery), pełniący również funkcję prorektora UJ ds. Collegium Medicum oraz kierownika III Katedry Chirurgii Ogólnej Wydziału Lekarskiego UJ CM. Uroczyste otwarcie kongresu odbył się 17 listopada w gmachu Muzeum Narodowego w Krakowie w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.

Link do materiału wideo