Rozstrzygnięcie XI edycji konkursu im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego

We wtorek, 13 grudnia 2011 r., o godz. 12.00, w Sali Senackiej Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego.

 
W XI edycji Konkursu na najlepszą książkę dotyczącą dziejów Europy Środkowo-Wschodniej XIX -- XX wieku, spośród nadesłanych pozycji Kapituła Konkursu, obradująca pod przewodnictwem prof. Michała Pułaskiego, wytypowała osiem publikacji:
 
- Dymarski Mirosław, Konflikty na Bałkanach w okresie kształtowania się państw narodowych w XIX i na początku XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2010
- Januszewska -- Jurkiewicz Joanna, Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 1920--1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2010
- Kożuchowski Adam, Pośmiertne dzieje Austro -Węgier, Wydawnictwo: NERITON 2010
- Marczewska-Zagdańska, Hanna, Stany Zjednoczone a Europa Środkowo- Wschodnia w latach 1933-1941, DiG 2008
- Michaluk Dorota, Białoruska Republika Ludowa 1918-1920. U podstaw białoruskiej państwowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
- Piotrowska Anna, Topos muzyki cygańskiej w kulturze europejskiej od końca XVIII do początku XX wieku. Wydawnictwo: Musica Jagiellonica 2011
- Röskau-Rydel Isabel, Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze w Galicji 1772-- 1918. Kariery zawodowe -- środowisko -- akulturacja i asymilacja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 2011
- Żurek Piotr, Czarnogórcy i Serbowie w rosyjskiej polityce księcia Adama Jerzego Czartoryskiego (1802-1806), Wydawnictwo: Homini 2009
 
Fundatorem Nagrody Głównej w wysokości 10 tys. pln jest Wydawnictwo Literackie.
 
Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego ustanowiona została w 2001 roku przez Polskie Towarzystwo Historyczne -- Oddział w Krakowie i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2002 r. przyznawana jest także Nagroda Honorowa za szczególne zasługi na polu naukowym i popularyzatorskim. Tradycyjnie uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się 13 grudnia, w rocznicę urodzin Henryka Wereszyckiego.
 
Prof. Henryk Wereszycki był wybitnym znawcą dziejów Polski porozbiorowej, historii dyplomacji europejskiej w XIX wieku i monarchii habsburskiej, oraz autorem wielu dzieł fundamentalnych dla polskiej historiografii.
 
Prof. Wacław Felczak zajmował się badaniami historii Węgier, Europy Środkowej i Słowiańszczyzny południowej w XIX i XX wieku. Jego dorobek naukowy uznawano i ceniono tak w kraju, jak za granicą.

Link do materiału wideo