Otwarcie laboratoriów Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków

8 grudnia 2011 r. w Jagiellońskim Centrum Innowacji przy ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie miała miejsce uroczystość otwarcia laboratoriów Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics – JCET) pozawydziałowej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków jest pierwszym tego typu interdyscyplinarnym ośrodkiem badawczym w Polsce, którego głównym celem jest poszukiwanie nowych sposobów leczenia farmakologicznego chorób cywilizacyjnych takich jak miażdżyca, zawał, cukrzyca, choroby zapalne wątroby i choroby nowotworowe (aspekt przerzutowości), jak również rozwijanie współpracy z przemysłem w tym zakresie.
 
Łączna kwota inwestycji to 27, 5 mln zł – tyle kosztował zakup aparatury badawczej oraz adaptacja laboratoriów JCET. Środki te w całości pochodzą z funduszy Unii Europejskiej. Dyrektorem JCET jest prof. Stefan Chłopicki z Wydziału Lekarskiego UJ CM.
 
Centrum przez najbliższe cztery lata będzie realizowało wspólnie z różnymi jednostkami UJ i innymi 10 ośrodkami badawczymi w Polsce projekt badawczy o łącznej wartości 60 mln zł pt. "Śródbłonek w chorobach cywilizacyjnych".
 
Więcej zdjęć z otwarcia JCET dostępnych jest tutaj.

Link do materiału wideo