Wisława Szymborska nie żyje

Wisława Szymborska urodziła się 2 lipca 1923r. w Kórniku w Wielkopolsce. Jednak od czasów dzieciństwa związana była z Krakowem, gdzie chodziła do szkoły powszechnej i gimnazjum. Podczas II wojny światowej pracowała na kolei. Wtedy zaczęła pisać pierwsze utwory. Zadebiutowała w 1945r. wierszem "Szukam słowa". Siedem lat później wydano jej pierwszy tomik poezji "Dlatego żyjemy". 

 
Szymborska opublikowała ponad 350 swoich wierszy. W 1996 roku otrzymała literacką Nagrodę Nobla. Złoty medal noblowski przekazała naszej uczelni. Przechowywany jest jako depozyt w Muzeum UJ w Collegium Maius obok złotego Globusa Jagiellońskiego.

Link do materiału wideo