Rzecz o Czesławie Robotyckim

Profesor Czesław Robotycki urodził się w roku 1944. Swoją młodość spędził na Śląsku, a w roku 1962 rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od tego czasu nieustannie związany z krakowską uczelnią. W roku 1977 obronił pracę doktorską, a w roku 1994 otrzymał stopień doktora habilitowanego. Pięć lat później otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

Profesor odszedł 19 stycznia 2014 roku.

Montaż Andrzej Hytroś (Maciej Zborek). Zdjęcia: Andrzej Hytroś. Redakcja i reżyseria: Maciej Zborek. Rozmowy przeprowadzili: Maciej Zborek.

     Mecenas projektu                               Partner techniczny projektu

 

                    

Koordynator projektu

Maciej Zborek
tel. 12 663 3450
maciej.zborek@uj.edu.pl

 

Patronat honorowy

Rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego
 

Patron medialny

Patronat naukowy