Dawne przepisy kancelaryjne

Dawne przepisy kancelaryjne i archiwalne obowiązujące do 31 grudnia 2022 r. wprowadzone zarządzeniem Rektora UJ nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 roku wraz z późniejszymi zmianami.

 

Zarządzenie Rektora UJ nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Rektora UJ nr 56 z dnia 27 lipca 2018 r.

Instrukcja kancelaryjna Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instrukcja archiwalna Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jednolity rzeczowy wykaz akt Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data opublikowania: 07.07.2011
Osoba publikująca: Maciej Zborek