Wspomnienia profesora Józefa Surowiaka

Profesor Józef Surowiak urodził się 2 grudnia 1924 roku w Baranowiczach (Kresy). W trakcie wojny żołnierz 3 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Po roku 1945 osiadł - u wuja - w Krakowie, gdzie rozpoczął studia na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Został aresztowany przez bezpiekę 13 listopada 1948r., w więzieniu przebywał do 1954 roku. Pomimo wielu trudności kontynuował karierę naukową. W 1957 roku uzyskał tytuł magistra, pięć lat później otrzymał tytuł doktora. Pracę habilitacyjną obronił w roku 1968.

Pełnił funkcję dziekana (1975–1981) i prodziekan (1972–1975) Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ. Był również dyrektorem Instytutu Zoologii (1974–1975) oraz kierownikiem Zakładu Fizjologii Zwierząt (1976–1995). Członek Komitetu Nauk Fizjologicznych Polskiej Akademii Nauk. Prezes Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Twórca Polskiej Szkoły Chronobiologicznej. Autor ponad 40 oryginalnych prac naukowych z zakresu rytmów biologicznych, współautor podręczników akademickich.

Żołnierz 3 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Członek Związku Sybiraków oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżniony Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”.

Profesor odszedł 23 stycznia 2017 roku.

 

 

 

Data opublikowania: 26.05.2011
Osoba publikująca: Maciej Zborek

     Mecenas projektu                               Partner techniczny projektu

 

                    

Koordynator projektu

Maciej Zborek

tel. (12) 663 34 50

maciej.zborek@uj.edu.pl

 

Patronat honorowy

Rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego
 

Patron medialny

Patronat naukowy

Tłumaczenia