Wspomnienia profesora Kazimierza Grotowskiego

Wspomnienia profesora Kazimierza Grotowskiego

Profesor Kazimierz Grotowski urodził się 26 stycznia 1930 roku w Rzeszowie. Bratem profesora był Jerzy Grotowski, światowej sławy reżyser i teoretyk teatru. Kazimierz Grotowski ukończył fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1952. Warto nadmienić, iż jeszcze podczas studiów został zatrudniony przez profesora Niewodniczańskiego na stanowisku zastępcy asystenta. Pracę doktorską obronił w roku 1958, a pięć lat później otrzymał stopień doktora habilitowanego. Nominację na profesora zwyczajnego otrzymał w roku 1977.

Część 1. Rodzice, dzieciństwo.
Część 2. Pierwsze dni wojny.
Część 3. Edukacja w czasach wojny.
Część 4. Pobyt w Rzeszowie po zakończeniu wojny - dokończenie gimnazjum.
Część 5. Wiadomość od ojca próba ucieczki z kraju.
Część 6. Przeprowadzka matki do Krakowa.
Część 7. Stan wiedzy o UJ przed studiami, wybór kierunku.
Część 8. Profesor Sylwiusz Mikucki - wuj.
Część 9. Początek studiów.
Część 10. Warunki materialne studentów.
Część 11. Polityka na studiach.
Część 12. Trzeci i czwarty rok studiów. Samodzielne wytwarzanie przyrządów badawczych.
Część 13. Towarzystwo Studentów Fizyki.
Część 14. Wykłady profesora Turowicza i Leji.
Część 15. Postać prof. H. Niewodniczańskiego. Praca w IFJ PAN w Bronowicach. Pobyt w Leningradzie.
Część 16. Profesor Niewodniczański wierzył w duchy...
Część 17. Powrót do Krakowa - pierwsze doświadczenia na cyklotronie.
Część 18. Pobyt w Birmingham.
Część 19. Wyjazd do USA. Lata 60-te.
Część 20. Pierwszy komputer.
Część 21. Zmiany w fizyce od lat 40-tych do dzisiaj.
Część 22. Klub grotołazów.
Część 23. Wyprawa w Himalaje.
Część 24. Fizyka a filozofia - spotkanie z M. Hellerem.
Część 25. O fizyce i fizykach.
Część 26. Narodziny bomby atomowej.
Część 27. Wykorzystanie energii atomowej.
Część 28. Praca naukowa. Habilitacja. Efekt glorii, rozpraszanie cząstek alfa.
Część 29. Berkeley - odkrycie rozszczepienia symetrycznego dla lekkich układów.
Część 30. Podróż na zachód - 1971 r. Visiting professor w Karlsruhe, 1985-86.
Część 31. Badanie cięzkich jonów.
Część 32. Bomba wodorowa.
Część 33. Początek i koniec wszechświata.
Część 34. Problemy astrofizyki - materia barionowa i ciemna.
Materiał zrealizowano: W roku 2010, w gabinecie profesora w Instytucie Fizyki UJ.
Wywiad przeprowadził: Maciej Zborek
Zdjęcia: Bogusław Sławiński
Dźwięk: Bogusław Sławiński
Montaż: Bogusław Sławiński
Data publikacji: 10.01.2011
Osoba publikująca: Maciej Zborek

     Mecenas projektu                               Partner techniczny projektu

 

                    

Koordynator projektu

Maciej Zborek
tel. 12 663 3450
maciej.zborek@uj.edu.pl

 

Patronat honorowy

Rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego
 

Patron medialny

Patronat naukowy