Lista rozpraw doktorskich przed obroną wyłożonych do wglądu w Czytelni Archiwum (pokój 203)

Justyna Legutko
''Myśl pedagogiczna Tadeusza Strumiłły (1884-1958). Zarys koncepcji wychowania i działalności społeczno-organizacyjnej''


Wydział Filozoficzny
obrona: 06.12.2022
promotor: Janina Kostkiewicz
recenzenci: Marek Rembierz, Bogusław Śliwerski
Anna Hesse-Gawęda
''Wykorzystywanie informacji w kierowaniu szkołą''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 07.12.2022
promotor: Roman Dorczak
recenzenci: Kazimierz Nagody-Mrozowicz, Inetta Nowosad
Aneta Krasuń
''Mediacja w indywidualnych sprawach z zakresu prawa pracy''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 07.12.2022
promotor: Krzysztof W. Baran
recenzenci: Tomasz Duraj, Anna Kosut
Katarzyna Szlachta-Kisiel
''Procedura postępowania przedsądowego w sprawach emerytalno-rentowych powszechnego systemu ubezpieczeń''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 07.12.2022
promotor: Krzysztof W. Baran
recenzenci: Bolesław Maciej Ćwiertniak, Karolina Stopka
Agnieszka Drzał
''Wykorzystanie mikropęcherzyków tlenu do walki z hipoksją w guzach nowotworowych''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 08.12.2022
promotor: Martyna Elas
recenzenci: Anna Barańczyk-Kuźma, Dorota Słonina
Tomasz Kwiatkowski
''Kapitał społeczny i wyposażenie instytucjonalne jako czynniki sukcesu polityk klastrowych na poziomie regionalnym''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 08.12.2022
promotor: Krzysztof Gwosdz
recenzenci: Wojciech Dziemianowicz, Aleksandra Nowakowska
zawiadomienie o obronie | rozprawa doktorska | recenzja dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. ucz. | recenzja dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ
Monika Paleczna
''Tworzenie awatarów w grach komputerowych przez adolescentów a ich tożsamość i samoocena''


Wydział Filozoficzny
obrona: 08.12.2022
promotor: Barbara Szmigielska-Siuta
recenzenci: Jan Cieciuch, Alicja Senejko
Aleksandra Naróg
''„Czego chce ten instynkt, czego ja chcę właściwie?”. Afektywne wymiary opowiadań Witolda Gombrowicza''


Wydział Polonistyki
obrona: 09.12.2022
promotor: Ryszard Nycz
recenzenci: Marian Bielecki, Józef Olejniczak
Agnieszka Rojewska
''Bioaktywne filmy na bazie bionanocelulozy do zastosowań biomedycznych''


Wydział Chemii
obrona: 09.12.2022
promotor: Maria Nowakowska
recenzenci: Beata Grobelna, Elżbieta Pamuła
Wojciech Bełza
''Morphology and properties of organic thin films deposited on semiconducting titanium dioxide''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 12.12.2022
promotor: Franciszek kKrok
recenzenci: Grażyna Antczak, Arkadiusz Ptak
Natalia Janik-Olchawa
''Badania in vitro toksyczności oraz możliwych efektów terapeutycznych nanocząstek tlenków żelaza''


Wydział Biologii
obrona: 12.12.2022
promotor: Joanna Chwiej
recenzenci: Bożena Gabryel, Barbara Wagner
Emilia Kuźniak-Glanowska
''Projektowanie i synteza nowych syntonów anion-π istotnych z punktu widzenia układów i procesów biologicznych oraz ogółu układów molekularnych''


Wydział Chemii
obrona: 12.12.2022
promotor: Andzej J. Bojarski
recenzenci: Elżbieta Gumienna-Kontecka, Iwona Łakomska
Dominik Lulewicz
''Krakowski węzeł kolejowy. Ewolucja funkcjonalno-przestrzenna w latach 1847-1939''


Wydział Historyczny
obrona: 12.12.2022
promotor: Konrad Wnęk
recenzenci: Elżbieta Kościk, Agnieszka Zielińska
Jason Dexter
''Heterologous Microcystinase Expression as an Industrially Relevant Model System for Development of Cyanobacterial Biotechnology''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 13.12.2022
promotor: Dariusz Dziga
recenzenci: Iwona Jasser, Hanna Mazur-Marzec
Tomasz Jamry
''Przestrzenne i społeczne uwarunkowania ścieżek zawodowych pracowników sektora usług dla biznesu na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 15.12.2022
promotor: Grzegorz Micek
recenzenci: Adam Drobniak, Tomasz Rachwał
zawiadomienie o obronie | rozprawa doktorska | recenzja dr hab. Adam Drobniak, prof. UE | recenzja dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP
Martyna Sekulak
''Efekty pamięciowe przy wykorzystaniu negacji utajonej i negacji wprost''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 15.12.2022
promotor: Józef Maciuszek
recenzenci: Joanna Rączaszek-Leonardi, Grzegorz Sędek
Klaudia Muca
''Narracja i niepełnosprawność. Studia o niepełnosprawności w perspektywie humanistyki zaangażowanej''


Wydział Polonistyki
obrona: 16.12.2022
promotor: Ryszard Nycz
recenzenci: Monika Ładoń, Jolanta Rzeźnicka-Krupa
Zofia Latawiec
''Ρυθμίζε τὴν ψυχὴν – idea wychowania w traktacie Chryzostoma Περὶ κενοδοξίας καὶ ὅπως δεῖ τοὺς γονέας ἀνατρέφειν τὰ τέκνα''


Wydział Filologiczny
obrona: 21.12.2022
promotor: Krzysztof Bielawski
recenzenci: Dariusz Kasprzak, Józef Naumowicz
Weronika Grzesiak
''Modernistyczna architektura uzdrowisk w rejonie Karpat Wschodnich (województwo lwowskie i stanisławowskie)''


Wydział Historyczny
obrona: ??.??.2022
promotor: Marek Zgórniak
recenzenci: Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk, Andrzej Szczerski
Piotr Kalicki
''People of the fog: adaptations of complex societies to environment in Lomas de Lachay, Central Coast of Peru''


Wydział Historyczny
obrona: ??.??.2022
promotor: Janusz Kozłowski
recenzenci: Andrzej Krzanowski, Józef Szykulski
Justyna Legutko
''Myśl pedagogiczna Tadeusza Strumiłły (1884-1958). Zarys koncepcji wychowania i działalności społeczno-organizacyjnej''


Wydział Filozoficzny
obrona: 06.12.2022
promotor: Janina Kostkiewicz
recenzenci: Marek Rembierz, Bogusław Śliwerski
Anna Hesse-Gawęda
''Wykorzystywanie informacji w kierowaniu szkołą''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 07.12.2022
promotor: Roman Dorczak
recenzenci: Kazimierz Nagody-Mrozowicz, Inetta Nowosad
Aneta Krasuń
''Mediacja w indywidualnych sprawach z zakresu prawa pracy''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 07.12.2022
promotor: Krzysztof W. Baran
recenzenci: Tomasz Duraj, Anna Kosut
Katarzyna Szlachta-Kisiel
''Procedura postępowania przedsądowego w sprawach emerytalno-rentowych powszechnego systemu ubezpieczeń''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 07.12.2022
promotor: Krzysztof W. Baran
recenzenci: Bolesław Maciej Ćwiertniak, Karolina Stopka
Agnieszka Drzał
''Wykorzystanie mikropęcherzyków tlenu do walki z hipoksją w guzach nowotworowych''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 08.12.2022
promotor: Martyna Elas
recenzenci: Anna Barańczyk-Kuźma, Dorota Słonina
Tomasz Kwiatkowski
''Kapitał społeczny i wyposażenie instytucjonalne jako czynniki sukcesu polityk klastrowych na poziomie regionalnym''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 08.12.2022
promotor: Krzysztof Gwosdz
recenzenci: Wojciech Dziemianowicz, Aleksandra Nowakowska
zawiadomienie o obronie | rozprawa doktorska | recenzja dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. ucz. | recenzja dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ
Monika Paleczna
''Tworzenie awatarów w grach komputerowych przez adolescentów a ich tożsamość i samoocena''


Wydział Filozoficzny
obrona: 08.12.2022
promotor: Barbara Szmigielska-Siuta
recenzenci: Jan Cieciuch, Alicja Senejko
Aleksandra Naróg
''„Czego chce ten instynkt, czego ja chcę właściwie?”. Afektywne wymiary opowiadań Witolda Gombrowicza''


Wydział Polonistyki
obrona: 09.12.2022
promotor: Ryszard Nycz
recenzenci: Marian Bielecki, Józef Olejniczak
Agnieszka Rojewska
''Bioaktywne filmy na bazie bionanocelulozy do zastosowań biomedycznych''


Wydział Chemii
obrona: 09.12.2022
promotor: Maria Nowakowska
recenzenci: Beata Grobelna, Elżbieta Pamuła
Wojciech Bełza
''Morphology and properties of organic thin films deposited on semiconducting titanium dioxide''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 12.12.2022
promotor: Franciszek kKrok
recenzenci: Grażyna Antczak, Arkadiusz Ptak
Natalia Janik-Olchawa
''Badania in vitro toksyczności oraz możliwych efektów terapeutycznych nanocząstek tlenków żelaza''


Wydział Biologii
obrona: 12.12.2022
promotor: Joanna Chwiej
recenzenci: Bożena Gabryel, Barbara Wagner
Emilia Kuźniak-Glanowska
''Projektowanie i synteza nowych syntonów anion-π istotnych z punktu widzenia układów i procesów biologicznych oraz ogółu układów molekularnych''


Wydział Chemii
obrona: 12.12.2022
promotor: Andzej J. Bojarski
recenzenci: Elżbieta Gumienna-Kontecka, Iwona Łakomska
Dominik Lulewicz
''Krakowski węzeł kolejowy. Ewolucja funkcjonalno-przestrzenna w latach 1847-1939''


Wydział Historyczny
obrona: 12.12.2022
promotor: Konrad Wnęk
recenzenci: Elżbieta Kościk, Agnieszka Zielińska
Jason Dexter
''Heterologous Microcystinase Expression as an Industrially Relevant Model System for Development of Cyanobacterial Biotechnology''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 13.12.2022
promotor: Dariusz Dziga
recenzenci: Iwona Jasser, Hanna Mazur-Marzec
Tomasz Jamry
''Przestrzenne i społeczne uwarunkowania ścieżek zawodowych pracowników sektora usług dla biznesu na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 15.12.2022
promotor: Grzegorz Micek
recenzenci: Adam Drobniak, Tomasz Rachwał
zawiadomienie o obronie | rozprawa doktorska | recenzja dr hab. Adam Drobniak, prof. UE | recenzja dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP
Martyna Sekulak
''Efekty pamięciowe przy wykorzystaniu negacji utajonej i negacji wprost''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 15.12.2022
promotor: Józef Maciuszek
recenzenci: Joanna Rączaszek-Leonardi, Grzegorz Sędek
Klaudia Muca
''Narracja i niepełnosprawność. Studia o niepełnosprawności w perspektywie humanistyki zaangażowanej''


Wydział Polonistyki
obrona: 16.12.2022
promotor: Ryszard Nycz
recenzenci: Monika Ładoń, Jolanta Rzeźnicka-Krupa
Zofia Latawiec
''Ρυθμίζε τὴν ψυχὴν – idea wychowania w traktacie Chryzostoma Περὶ κενοδοξίας καὶ ὅπως δεῖ τοὺς γονέας ἀνατρέφειν τὰ τέκνα''


Wydział Filologiczny
obrona: 21.12.2022
promotor: Krzysztof Bielawski
recenzenci: Dariusz Kasprzak, Józef Naumowicz
Weronika Grzesiak
''Modernistyczna architektura uzdrowisk w rejonie Karpat Wschodnich (województwo lwowskie i stanisławowskie)''


Wydział Historyczny
obrona: ??.??.2022
promotor: Marek Zgórniak
recenzenci: Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk, Andrzej Szczerski
Piotr Kalicki
''People of the fog: adaptations of complex societies to environment in Lomas de Lachay, Central Coast of Peru''


Wydział Historyczny
obrona: ??.??.2022
promotor: Janusz Kozłowski
recenzenci: Andrzej Krzanowski, Józef Szykulski