Lista rozpraw doktorskich przed obroną wyłożonych do wglądu w Sekretariacie Archiwum (pokój 204) - zobacz

 

Karolina Hess
''Polska myśl teozoficzna a idee światowego Towarzystwa Teozoficznego w latach 1905–1939. Krytyczna analiza wybranych wątków filozoficznych''


Wydział Filozoficzny
obrona: 22.01.2021
promotor: Marta Kudelska
recenzenci: Barbara Markiewicz, Mirosław Piróg

 Anna Adamkiewicz-Ostrowska
''Badanie stereoselektywności reakcji Mukaiyamy 2-(trimetylosiloksy)furanu z chiralnymi aldehydami w roztworach wodnych''


Wydział Chemii
obrona: 25.01.2021
promotor: Jacek Młynarski
recenzenci: Zbigniew Czarnocki, Anna Zawisza

 

Agnieszka Kluba
''Ekonomia dobrobytu Amartyi Sena. Racjonalność ekonomiczna a etyka''


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 26.01.2021
promotor: Anna Citkowska-Kimli
recenzenci: Maria Marczewska-Rytko, Anna Machnikowska

 

Anna Anielska
''L’expression verbale des émotions dans le discours des affaires. De la théorie à l’application dans la didactique du français sur objectifs spécifiques''


Wydział Filologiczny
obrona: 27.01.2021
promotor: Marcela Świątkowska
recenzenci: Elżbieta Gajewska, Jolanta Sujecka-Zając

 


Monika Kwiek
''Etiologia przestępczości z perspektywy teorii historii życia''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 27.01.2021
promotor: Przemysław Piotrowski
recenzenci: Wojciech Pisula, Jerzy Osiński

 

Karolina Hess
''Polska myśl teozoficzna a idee światowego Towarzystwa Teozoficznego w latach 1905–1939. Krytyczna analiza wybranych wątków filozoficznych''


Wydział Filozoficzny
obrona: 22.01.2021
promotor: Marta Kudelska
recenzenci: Barbara Markiewicz, Mirosław Piróg

 Anna Adamkiewicz-Ostrowska
''Badanie stereoselektywności reakcji Mukaiyamy 2-(trimetylosiloksy)furanu z chiralnymi aldehydami w roztworach wodnych''


Wydział Chemii
obrona: 25.01.2021
promotor: Jacek Młynarski
recenzenci: Zbigniew Czarnocki, Anna Zawisza

 

Agnieszka Kluba
''Ekonomia dobrobytu Amartyi Sena. Racjonalność ekonomiczna a etyka''


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 26.01.2021
promotor: Anna Citkowska-Kimli
recenzenci: Maria Marczewska-Rytko, Anna Machnikowska

 

Anna Anielska
''L’expression verbale des émotions dans le discours des affaires. De la théorie à l’application dans la didactique du français sur objectifs spécifiques''


Wydział Filologiczny
obrona: 27.01.2021
promotor: Marcela Świątkowska
recenzenci: Elżbieta Gajewska, Jolanta Sujecka-Zając

 


Monika Kwiek
''Etiologia przestępczości z perspektywy teorii historii życia''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 27.01.2021
promotor: Przemysław Piotrowski
recenzenci: Wojciech Pisula, Jerzy Osiński