Lista rozpraw doktorskich przed obroną wyłożonych do wglądu w Czytelni Archiwum UJ - zobacz

 

Dawid Chaba
''Kontrakt terytorialny. Studium prawne''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 19.10.2020
promotor: Kazimierz Bednarzewski
recenzenci: Magdalena Małecka-Łyszczek, Joanna Jagoda

 Agnieszka Miłoń
''Receptory pokrewne receptorom estrogenowym (ERR) w funkcjonowaniu prawidłowych i nowotworowych komórek Leydiga''


Wydział Biologii
obrona: 19.10.2020
promotor: Małgorzata Kotula-Balak
recenzenci: Anna Korzekwa, Małgorzata Kotwicka

 

Marzena Miśkiewicz
''Obraz wsi utrwalony w międzywojennej proziestylizowanej na ludowość (na przykładzie twórczości Wincentego Burka, Stanisława Młodożeńca i Stanisława Piętaka)''


Wydział Polonistyki
obrona: 21.10.2020
promotor: Halina Kurek
recenzenci: Stanisław Cygan, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

 

Angelika Palarz
''Inwersje temperatury powietrza w dolnej i środkowej troposferze nad Europą''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 22.10.2020
promotor: Zbigniew Ustrnul
recenzenci: Ewa Bednorz, Ewa Łupikasza

 

Marcelina Radko
''Katalityczneutlenianie organicznych siarczków z użyciem H2O2 jako utleniacza''


Wydział Chemii
obrona: 23.10.2020
promotor: Lucjan Chmielarz
recenzenci: Teresa Grzybek, Anna Śrębowata

 

Wojciech Krówczyński
''Uwarunkowania wyboru formy koordynacji (governance mode) w gospodarowaniu danymi osobowymi w podmiotach leczniczych''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 26.10.2020
promotor: Marta Gancarczyk
recenzenci: Ewa Gruszewska, Krzysztof Wach

 

Kinga Moras-Olaś
''Środki przeciwdziałania nadużywaniu umów o pracę na czas określony w prawie polskim i niemieckim na tle prawa unijnego''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 26.10.2020
promotor: Krzysztof Baran
recenzenci: Piotr Prusinowski, Jan Piątkowski

 

Piotr Turek
''Pozycja i funkcjonowanie prokuratury w standardach prawnych Rady Europy''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 26.10.2020
promotor: Brygida Kuźniak
recenzenci: Jan Barcz, Tadeusz Gadkowski

 


Dominik Borowski
''Między dzieciństwem a dorosłością… Przemiany polskiej prozy dla młodzieży w XXI wieku''


Wydział Polonistyki
obrona: 28.10.2020
promotor: Anna Czabanowska-Wróbel
recenzenci: Zofia Budrewicz, Dorota Michułka

 

Dawid Chaba
''Kontrakt terytorialny. Studium prawne''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 19.10.2020
promotor: Kazimierz Bednarzewski
recenzenci: Magdalena Małecka-Łyszczek, Joanna Jagoda

 Agnieszka Miłoń
''Receptory pokrewne receptorom estrogenowym (ERR) w funkcjonowaniu prawidłowych i nowotworowych komórek Leydiga''


Wydział Biologii
obrona: 19.10.2020
promotor: Małgorzata Kotula-Balak
recenzenci: Anna Korzekwa, Małgorzata Kotwicka

 

Marzena Miśkiewicz
''Obraz wsi utrwalony w międzywojennej proziestylizowanej na ludowość (na przykładzie twórczości Wincentego Burka, Stanisława Młodożeńca i Stanisława Piętaka)''


Wydział Polonistyki
obrona: 21.10.2020
promotor: Halina Kurek
recenzenci: Stanisław Cygan, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

 

Angelika Palarz
''Inwersje temperatury powietrza w dolnej i środkowej troposferze nad Europą''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 22.10.2020
promotor: Zbigniew Ustrnul
recenzenci: Ewa Bednorz, Ewa Łupikasza

 

Marcelina Radko
''Katalityczneutlenianie organicznych siarczków z użyciem H2O2 jako utleniacza''


Wydział Chemii
obrona: 23.10.2020
promotor: Lucjan Chmielarz
recenzenci: Teresa Grzybek, Anna Śrębowata

 

Wojciech Krówczyński
''Uwarunkowania wyboru formy koordynacji (governance mode) w gospodarowaniu danymi osobowymi w podmiotach leczniczych''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 26.10.2020
promotor: Marta Gancarczyk
recenzenci: Ewa Gruszewska, Krzysztof Wach

 

Kinga Moras-Olaś
''Środki przeciwdziałania nadużywaniu umów o pracę na czas określony w prawie polskim i niemieckim na tle prawa unijnego''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 26.10.2020
promotor: Krzysztof Baran
recenzenci: Piotr Prusinowski, Jan Piątkowski

 

Piotr Turek
''Pozycja i funkcjonowanie prokuratury w standardach prawnych Rady Europy''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 26.10.2020
promotor: Brygida Kuźniak
recenzenci: Jan Barcz, Tadeusz Gadkowski

 


Dominik Borowski
''Między dzieciństwem a dorosłością… Przemiany polskiej prozy dla młodzieży w XXI wieku''


Wydział Polonistyki
obrona: 28.10.2020
promotor: Anna Czabanowska-Wróbel
recenzenci: Zofia Budrewicz, Dorota Michułka