Lista rozpraw doktorskich przed obroną wyłożonych do wglądu w Czytelni Archiwum UJ - zobacz

 

Kornel Roztocki
''Synteza sieci metalo-organicznych Zn-MOF i Cd-MOF o mieszanych łącznikach z grupy acylohydrazonów i dikarboksylanów''


Wydział Chemii
obrona: 18.09.2019

 Olesia Tkachuk
''Stanowisko Rosji wobec wymiaru wschodniego Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej''


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 19.09.2019

 

Artur Gunia
''Wzmocnienie poznawcze w kontekście transhumanistycznym. Teoria, praktyka oraz konsekwencje wpływu technologii kognitywnych na człowieka''


Wydział Filozoficzny
obrona: 20.09.2019

 

Natalia Stach
''Charakterystyka biochemiczna i strukturalna wybranych proteinaz Staphylococcus aureus''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 20.09.2019

 

Karolina Starzec
''Rozwój i zastosowanie elektrochemicznej metody analitycznej opartej na zjawisku elektrostrykcji''


Wydział Chemii
obrona: 20.09.2019

 

Rafał Zuzak
''Badanie właściwości fizycznych nanostruktur organicznych wytwarzanych bezpośrednio na powierzchniach kryształów''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 20.09.2019

 

Bartosz Janik
''Superweniencja i ugruntowanie norm prawnych – analiza filozoficznoprawna''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 23.09.2019

 

Anna Pawlik
''Modyfikowane nanoporowate warstwy anodowego tlenku tytanu(IV) - charakterystyka i zastosowania biomedyczne''


Wydział Chemii
obrona: 23.09.2019

 

Michał Piech
''Oddalenie wniosku dowodowego w procesie karnym''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 23.09.2019

 

Agnieszka Kiejziewicz
''Japanese avant-garde and experimental film''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 24.09.2019

 

Tomasz Klaus
''Innowacyjne odczynniki do diagnostyki grup krwi. Badanie właściwości mysich przeciwciał IgG3 oraz IgM wywołujących hemaglutynację''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 24.09.2019

 

Ewa Podgórska
''Wybrane aspekty działania witaminy D3 jako czynnika wspomagającego leczenie czerniaków''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 24.09.2019

 

Joanna Gruszewska
''Mniszki buddyjskie w świetle Pieśni mniszek (Therīgāthā)''


Wydział Filologiczny
obrona: 25.09.2019

 

Bartosz Doktór
''Rola wybranych białek mitochondrialnych w chorobie Parkinsona - badania na modelu Drosophila melanogaster''


Wydział Biologii
obrona: 30.09.2019

 

Piotr Sierant
''Many-body localization of cold atoms''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 30.09.2019

 

Ewelina Baran
''Rehydratacja anhydrobiotycznych larw ochotki afrykańskiej, Polypedilum vanderplanki Hinton, 1951 ex situ (Diptera: Chironomidae)''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 10.10.2019

 

Kornel Roztocki
''Synteza sieci metalo-organicznych Zn-MOF i Cd-MOF o mieszanych łącznikach z grupy acylohydrazonów i dikarboksylanów''


Wydział Chemii
obrona: 18.09.2019

 Olesia Tkachuk
''Stanowisko Rosji wobec wymiaru wschodniego Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej''


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 19.09.2019

 

Artur Gunia
''Wzmocnienie poznawcze w kontekście transhumanistycznym. Teoria, praktyka oraz konsekwencje wpływu technologii kognitywnych na człowieka''


Wydział Filozoficzny
obrona: 20.09.2019

 

Natalia Stach
''Charakterystyka biochemiczna i strukturalna wybranych proteinaz Staphylococcus aureus''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 20.09.2019

 

Karolina Starzec
''Rozwój i zastosowanie elektrochemicznej metody analitycznej opartej na zjawisku elektrostrykcji''


Wydział Chemii
obrona: 20.09.2019

 

Rafał Zuzak
''Badanie właściwości fizycznych nanostruktur organicznych wytwarzanych bezpośrednio na powierzchniach kryształów''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 20.09.2019

 

Bartosz Janik
''Superweniencja i ugruntowanie norm prawnych – analiza filozoficznoprawna''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 23.09.2019

 

Anna Pawlik
''Modyfikowane nanoporowate warstwy anodowego tlenku tytanu(IV) - charakterystyka i zastosowania biomedyczne''


Wydział Chemii
obrona: 23.09.2019

 

Michał Piech
''Oddalenie wniosku dowodowego w procesie karnym''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 23.09.2019

 

Agnieszka Kiejziewicz
''Japanese avant-garde and experimental film''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 24.09.2019

 

Tomasz Klaus
''Innowacyjne odczynniki do diagnostyki grup krwi. Badanie właściwości mysich przeciwciał IgG3 oraz IgM wywołujących hemaglutynację''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 24.09.2019

 

Ewa Podgórska
''Wybrane aspekty działania witaminy D3 jako czynnika wspomagającego leczenie czerniaków''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 24.09.2019

 

Joanna Gruszewska
''Mniszki buddyjskie w świetle Pieśni mniszek (Therīgāthā)''


Wydział Filologiczny
obrona: 25.09.2019

 

Bartosz Doktór
''Rola wybranych białek mitochondrialnych w chorobie Parkinsona - badania na modelu Drosophila melanogaster''


Wydział Biologii
obrona: 30.09.2019

 

Piotr Sierant
''Many-body localization of cold atoms''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 30.09.2019

 

Ewelina Baran
''Rehydratacja anhydrobiotycznych larw ochotki afrykańskiej, Polypedilum vanderplanki Hinton, 1951 ex situ (Diptera: Chironomidae)''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 10.10.2019