Lista rozpraw doktorskich przed obroną wyłożonych do wglądu w Czytelni Archiwum UJ - zobacz

 

Łukasz Czarnecki
''Fenomen prezydencjalizmu meksykańskiego w kontekście transformacji ekonomicznej i politycznej 1980-2015''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 01.07.2019

 Dagmara Daniec-Cisło
''Pozycja prawna instytucji kościelnych w świetle zasady autonomii, niezależności i współdziałania Państwa oraz Kościoła Katolickiego''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 01.07.2019

 

Anna Jończyk
''Sentymentalizm w polskiej poezji patriotycznej późnego oświecenia. Wybrane problemy''


Wydział Polonistyki
obrona: 01.07.2019

 

Izabela Ciastoń
''Niezależna od aktywności proteolitycznej rola biologiczna gingipain Porphyromonas gingivalis w regulacji układu odpornościowego''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 02.07.2019

 

Aldona Kopkiewicz
''Wywoływanie ciała. Zmysły i afekty wobec języka poetyckiego. Dyskursy filozoficzne i literackie XX wieku''


Wydział Polonistyki
obrona: 02.07.2019

 

Koryna Lewandowska
''Decision bias in working memory recognition tasks - a cognitive neuroscience per-spective''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 03.07.2019

 

Bartłomiej Mełges
''Zmienne indywidualne i organizacyjne jako predyktory wypalenia zawodowego u nauczycieli. Wnioski dla strategii zapobiegania i zmniejszania skutków wypalenia''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 03.07.2019

 

Elżbieta Piątek
''Między Cyganem a Romem. Edukacja polonistyczna a dialog międzykulturowy''


Wydział Polonistyki
obrona: 03.07.2019

 

Mateusz Tomczyk
''Wrodzona odpowiedź odpornościowa w następstwie zawału serca – znaczenie makrofagów tkankowych i oksygenazy hemowej-1''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 03.07.2019

 

Paweł Raźny
''The basic ddJ-lemma''


Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 04.07.2019

 

Gabriela Zielińska
''Identyfikacja i charakterystyka proteazy fibrynolitycznej (MfpA) produkowanej przez bakterie z rodzaju Microbacterium''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 04.07.2019

 

Beata Bugara
''Rola białka MCPIP1 w odpowiedzi keratynocytów na stres''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 05.07.2019

 

Marianna Csilla Boros
''Reading specific brain regions beyond the ventral visual stream''


Wydział Filozoficzny
obrona: 08.07.2019

 

Łukasz Folak
''Zasada proporcjonalności w prawie administracyjnym''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 08.07.2019

 

Katarzyna Rączy
''Orthographical and mathematical processing in blind and sighted Braille readers''


Wydział Filozoficzny
obrona: 08.07.2019

 

Tomasz Kowalczyk
''Real algebraic versions of Cartan's Theorems A and B''


Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 10.07.2019

 

Łukasz Czarnecki
''Fenomen prezydencjalizmu meksykańskiego w kontekście transformacji ekonomicznej i politycznej 1980-2015''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 01.07.2019

 Dagmara Daniec-Cisło
''Pozycja prawna instytucji kościelnych w świetle zasady autonomii, niezależności i współdziałania Państwa oraz Kościoła Katolickiego''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 01.07.2019

 

Anna Jończyk
''Sentymentalizm w polskiej poezji patriotycznej późnego oświecenia. Wybrane problemy''


Wydział Polonistyki
obrona: 01.07.2019

 

Izabela Ciastoń
''Niezależna od aktywności proteolitycznej rola biologiczna gingipain Porphyromonas gingivalis w regulacji układu odpornościowego''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 02.07.2019

 

Aldona Kopkiewicz
''Wywoływanie ciała. Zmysły i afekty wobec języka poetyckiego. Dyskursy filozoficzne i literackie XX wieku''


Wydział Polonistyki
obrona: 02.07.2019

 

Koryna Lewandowska
''Decision bias in working memory recognition tasks - a cognitive neuroscience per-spective''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 03.07.2019

 

Bartłomiej Mełges
''Zmienne indywidualne i organizacyjne jako predyktory wypalenia zawodowego u nauczycieli. Wnioski dla strategii zapobiegania i zmniejszania skutków wypalenia''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 03.07.2019

 

Elżbieta Piątek
''Między Cyganem a Romem. Edukacja polonistyczna a dialog międzykulturowy''


Wydział Polonistyki
obrona: 03.07.2019

 

Mateusz Tomczyk
''Wrodzona odpowiedź odpornościowa w następstwie zawału serca – znaczenie makrofagów tkankowych i oksygenazy hemowej-1''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 03.07.2019

 

Paweł Raźny
''The basic ddJ-lemma''


Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 04.07.2019

 

Gabriela Zielińska
''Identyfikacja i charakterystyka proteazy fibrynolitycznej (MfpA) produkowanej przez bakterie z rodzaju Microbacterium''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 04.07.2019

 

Beata Bugara
''Rola białka MCPIP1 w odpowiedzi keratynocytów na stres''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 05.07.2019

 

Marianna Csilla Boros
''Reading specific brain regions beyond the ventral visual stream''


Wydział Filozoficzny
obrona: 08.07.2019

 

Łukasz Folak
''Zasada proporcjonalności w prawie administracyjnym''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 08.07.2019

 

Katarzyna Rączy
''Orthographical and mathematical processing in blind and sighted Braille readers''


Wydział Filozoficzny
obrona: 08.07.2019

 

Tomasz Kowalczyk
''Real algebraic versions of Cartan's Theorems A and B''


Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 10.07.2019