Lista rozpraw doktorskich przed obroną wyłożonych do wglądu w Czytelni Archiwum UJ - zobacz

 

Karolina Piątek
''Poczucie stygmatyzacji u pacjentów detencyjnych oddziałów psychiatrycznych a oddziaływania pedagogiczno-psychologiczne i leczniczo-rehabilitacyjne''


Wydział Filozoficzny
obrona: 12.12.2018

 Weronika Sobita
''Textualisation as an Interpretative Strategy: Intermediality in Contemporary Verbal-Visual Artistic Texts''


Wydział Filologiczny
obrona: 13.12.2018

 

Olga Bobrzyńska
''Zwykły pobyt jako podstawa łącznika normy kolizyjnej prawa prywatnego międzynarodowego''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 17.12.2018

 

Elżbieta Fiedor
''Określenie wpływu selektywnych blokerów receptora leptyny na wybrane parametry nowotworu jajnika''


Wydział Biologii
obrona: 17.12.2018

 

Anna Rafało-Ulińska
''Zmiany w poziomie ekspresji genów oraz białek transporterów cynkowych w depresji''


Wydział Biologii
obrona: 17.12.2018

 

Przemysław Roguski
''Cyberoperacje w świetle prawa międzynarodowego''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 17.12.2018

 

Marta Adamiak
''Charakterystyka właściwości biologicznych oraz potencjału regeneracyjnego pęcherzyków zewnątrzkomórkowych z mysich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych w modelu uszkodzenia mięśnia sercowego''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 18.12.2018

 

Weronika Grudzień-Koprowska
''Osobowość twórcza Marii Dąbrowskiej. Studium z zakresu psychologii autobiografizmu''


Wydział Polonistyki
obrona: 19.12.2018

 

Adam Uryniak
''Polskie kino fabularne lat trzydziestych jako ślad rzeczywistości''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 19.12.2018

 

Anna Bojarczuk
''Czynniki kształtujące chemizm wód w obszarach górskich na przykładzie Centralnych Karpat Zachodnich''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 20.12.2018

 

Marcin Surówka
''Fotokatalityczna degradacja herbicydów na tlenku tytanu(IV) modyfikowanym solami i tlenkami metali''


Wydział Chemii
obrona: 21.12.2018

 

Karolina Piątek
''Poczucie stygmatyzacji u pacjentów detencyjnych oddziałów psychiatrycznych a oddziaływania pedagogiczno-psychologiczne i leczniczo-rehabilitacyjne''


Wydział Filozoficzny
obrona: 12.12.2018

 Weronika Sobita
''Textualisation as an Interpretative Strategy: Intermediality in Contemporary Verbal-Visual Artistic Texts''


Wydział Filologiczny
obrona: 13.12.2018

 

Olga Bobrzyńska
''Zwykły pobyt jako podstawa łącznika normy kolizyjnej prawa prywatnego międzynarodowego''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 17.12.2018

 

Elżbieta Fiedor
''Określenie wpływu selektywnych blokerów receptora leptyny na wybrane parametry nowotworu jajnika''


Wydział Biologii
obrona: 17.12.2018

 

Anna Rafało-Ulińska
''Zmiany w poziomie ekspresji genów oraz białek transporterów cynkowych w depresji''


Wydział Biologii
obrona: 17.12.2018

 

Przemysław Roguski
''Cyberoperacje w świetle prawa międzynarodowego''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 17.12.2018

 

Marta Adamiak
''Charakterystyka właściwości biologicznych oraz potencjału regeneracyjnego pęcherzyków zewnątrzkomórkowych z mysich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych w modelu uszkodzenia mięśnia sercowego''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 18.12.2018

 

Weronika Grudzień-Koprowska
''Osobowość twórcza Marii Dąbrowskiej. Studium z zakresu psychologii autobiografizmu''


Wydział Polonistyki
obrona: 19.12.2018

 

Adam Uryniak
''Polskie kino fabularne lat trzydziestych jako ślad rzeczywistości''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 19.12.2018

 

Anna Bojarczuk
''Czynniki kształtujące chemizm wód w obszarach górskich na przykładzie Centralnych Karpat Zachodnich''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 20.12.2018

 

Marcin Surówka
''Fotokatalityczna degradacja herbicydów na tlenku tytanu(IV) modyfikowanym solami i tlenkami metali''


Wydział Chemii
obrona: 21.12.2018