Lista rozpraw doktorskich przed obroną wyłożonych do wglądu w Czytelni Archiwum UJ - zobacz

 

Andrzej Baliś
''Hybrydowe materiały polimerowo-nieorganiczne na bazie mezoporowatych cząstek krzemionkowych ze stałym rdzeniem - wielofunkcyjne nośniki i mikroreaktory''


Wydział Chemii
obrona: 08.01.2020
 Wojciech Trela
''Przestrzeń podhalańska w wyobraźni i świadomości pisarzy Młodej Polski. Geopoetyka regionu''


Wydział Polonistyki
obrona: 08.01.2020
 Adam Rossmanith
''Przemiany społeczno-demograficzne w skupiskach mniejszości polskiej na Bukowinie na przełomie XX i XXI wieku''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 09.01.2020
 Joanna Odrobińska
''Kapsuły polimerowe z ciekłym olejowym rdzeniem jako potencjalne mikro– nanoreaktory chemiczne''


Wydział Chemii
obrona: 10.01.2020
 Marzena Mach
''Badanie oddziaływań wybranych kationowych pochodnych fosfatydylocholiny z lipidowymi składnikami bakteryjnych i zwierzęcych błon komórkowych''


Wydział Chemii
obrona: 14.01.2020
 Paulina Kwaśniewska-Urban
''Potencjał teatralny w komedii w Il servitore di due padroni Crala Goldoniego i w jej przekładach na język polski''


Wydział Filologiczny
obrona: 15.01.2020
 Krzysztof Nowak
''Wykorzystanie narzędzi komunikowania internetowego w gminach województwa małopolskiego''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 15.01.2020

Andrzej Baliś
''Hybrydowe materiały polimerowo-nieorganiczne na bazie mezoporowatych cząstek krzemionkowych ze stałym rdzeniem - wielofunkcyjne nośniki i mikroreaktory''


Wydział Chemii
obrona: 08.01.2020
 Wojciech Trela
''Przestrzeń podhalańska w wyobraźni i świadomości pisarzy Młodej Polski. Geopoetyka regionu''


Wydział Polonistyki
obrona: 08.01.2020
 Adam Rossmanith
''Przemiany społeczno-demograficzne w skupiskach mniejszości polskiej na Bukowinie na przełomie XX i XXI wieku''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 09.01.2020
 Joanna Odrobińska
''Kapsuły polimerowe z ciekłym olejowym rdzeniem jako potencjalne mikro– nanoreaktory chemiczne''


Wydział Chemii
obrona: 10.01.2020
 Marzena Mach
''Badanie oddziaływań wybranych kationowych pochodnych fosfatydylocholiny z lipidowymi składnikami bakteryjnych i zwierzęcych błon komórkowych''


Wydział Chemii
obrona: 14.01.2020
 Paulina Kwaśniewska-Urban
''Potencjał teatralny w komedii w Il servitore di due padroni Crala Goldoniego i w jej przekładach na język polski''


Wydział Filologiczny
obrona: 15.01.2020
 Krzysztof Nowak
''Wykorzystanie narzędzi komunikowania internetowego w gminach województwa małopolskiego''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 15.01.2020