Rozprawy doktorskie przed obroną są wyłożone do wglądu w Czytelni Archiwum UJ w godzinach jej otwarcia

 

Adam Korczyński
''Geneza, dzieje i zawartość zbioru archiwalnego "fotografii naukowych" hrabiego Karola Lanckorońskiego w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie''


Wydział Historyczny
obrona: 18.05.2018

 Magdalena Marzec
''Analiza profili lipidowych wybranych układów biologicznych metodą spektrometrii masowej TOF-SIMS''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 21.05.2018

 

Ewelina Twardoch-Raś
''Sztuka nowych mediów a dane biometryczne w perspektywie filozofii post- i transhumanistycznej''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 21.05.2018

 

Magdalena Halina Rusek-Karska
''Rytualne źródła tańca na terenie Mezoameryki''


Wydział Polonistyki
obrona: 23.05.2018

 

Kinga Siewior
''Wielkie poruszenie. Pojałtańskie narracje migracyjne w kulturze polskiej''


Wydział Polonistyki
obrona: 23.05.2018

 

Marcin Zubek
''Budowanie pokoju w środowisku konfliktowym na przykładzie Afganistanu. Efektywność działań społeczności międzynarodowej''


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 23.05.2018

 

Monika Biernat
''Self–organized polymer structures and their impact on efficiency of organic photovoltaic devices''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 25.05.2018

 

Szymon Kalicki
''Mikroregion osadniczo-wydobywczy w dorzeczu Rosi (Białoruś) na tle prehistorycznych ośrodków górnictwa krzemienia w Europie Środkowej''


Wydział Historyczny
obrona: 28.05.2018

 

Justyna Kierat
''Nesting strategies and larval development in solitary Aculeata (Hymenoptera)''


Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 29.05.2018

 

Monika Różalska
''Wybrane państwa Afryki Subsaharyjskiej w polityce Stanów Zjednoczonych i Chin. Studium wspierania rozwoju po 1989 r.''


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 29.05.2018

 

Karina Janik
''Drogi parateatru – Jerzy Grotowski, Rena Mirecka, Ewa Benesz''


Wydział Polonistyki
obrona: 30.05.2018

 

Sebastian Rerak
''Collage jako artystyczna technika subwersywna w kontrkulturowych obszarach sztuki nowych mediów''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 30.05.2018

 

Tobiasz Targosz
''Symboliczne wymiary birmańskiego nacjonalizmu i polityki w latach 1885-2015''


Wydział Historyczny
obrona: 05.06.2018

 

Jacek Serafin
''Technologie informacyjno-komunikacyjne w zarządzaniu edukacją w szkole podstawowej i ponadpodstawowej''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 06.06.2018

 

Ewelina Mocior
''Potencjał poznawczo-edukacyjny krajobrazu wybranych obszarów województwa małopolskiego i jego wykorzystanie w świetle koncepcji usług ekosystemowych''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 07.06.2018

 

Adam Korczyński
''Geneza, dzieje i zawartość zbioru archiwalnego "fotografii naukowych" hrabiego Karola Lanckorońskiego w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie''


Wydział Historyczny
obrona: 18.05.2018

 Magdalena Marzec
''Analiza profili lipidowych wybranych układów biologicznych metodą spektrometrii masowej TOF-SIMS''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 21.05.2018

 

Ewelina Twardoch-Raś
''Sztuka nowych mediów a dane biometryczne w perspektywie filozofii post- i transhumanistycznej''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 21.05.2018

 

Magdalena Halina Rusek-Karska
''Rytualne źródła tańca na terenie Mezoameryki''


Wydział Polonistyki
obrona: 23.05.2018

 

Kinga Siewior
''Wielkie poruszenie. Pojałtańskie narracje migracyjne w kulturze polskiej''


Wydział Polonistyki
obrona: 23.05.2018

 

Marcin Zubek
''Budowanie pokoju w środowisku konfliktowym na przykładzie Afganistanu. Efektywność działań społeczności międzynarodowej''


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 23.05.2018

 

Monika Biernat
''Self–organized polymer structures and their impact on efficiency of organic photovoltaic devices''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 25.05.2018

 

Szymon Kalicki
''Mikroregion osadniczo-wydobywczy w dorzeczu Rosi (Białoruś) na tle prehistorycznych ośrodków górnictwa krzemienia w Europie Środkowej''


Wydział Historyczny
obrona: 28.05.2018

 

Justyna Kierat
''Nesting strategies and larval development in solitary Aculeata (Hymenoptera)''


Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 29.05.2018

 

Monika Różalska
''Wybrane państwa Afryki Subsaharyjskiej w polityce Stanów Zjednoczonych i Chin. Studium wspierania rozwoju po 1989 r.''


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 29.05.2018

 

Karina Janik
''Drogi parateatru – Jerzy Grotowski, Rena Mirecka, Ewa Benesz''


Wydział Polonistyki
obrona: 30.05.2018

 

Sebastian Rerak
''Collage jako artystyczna technika subwersywna w kontrkulturowych obszarach sztuki nowych mediów''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 30.05.2018

 

Tobiasz Targosz
''Symboliczne wymiary birmańskiego nacjonalizmu i polityki w latach 1885-2015''


Wydział Historyczny
obrona: 05.06.2018

 

Jacek Serafin
''Technologie informacyjno-komunikacyjne w zarządzaniu edukacją w szkole podstawowej i ponadpodstawowej''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 06.06.2018

 

Ewelina Mocior
''Potencjał poznawczo-edukacyjny krajobrazu wybranych obszarów województwa małopolskiego i jego wykorzystanie w świetle koncepcji usług ekosystemowych''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 07.06.2018