Lista rozpraw doktorskich przed obroną wyłożonych do wglądu w Czytelni Archiwum UJ - zobacz

 

Michał Toruński
''Prawo do tłumaczenia w polskim procesie karnym w multicentrycznym porządku prawnym''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 16.03.2020
 Tomasz Kondratowicz
''Sferyczny tlenek cyrkonu jako baza do otrzymywania materiałów aktywnych katalitycznie w dopalaniu lotnych związków organicznych''


Wydział Chemii
obrona: 17.07.2020
 Monika Adamska
''"Najplastyczniejszym/opisem chleba/jest opis głodu". Spór o istnienie Boga w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza''


Wydział Polonistyki
obrona: 18.03.2020
 Mateusz Chaberski
''Doświadczenie jako asamblaż w sztuce zamglonego antropocenu''


Wydział Polonistyki
obrona: 18.03.2020
 Jadwiga Wielgut-Walczak
''Biblioteka Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie (1868-1950) – jej dzieje i rola w życiu artystycznym miasta''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 18.03.2020
 Marta Błaszkowska
''Porządki nierzeczywistości. Koherencja światów przedstawionych w polskiej fantastyce współczesnej''


Wydział Polonistyki
obrona: 08.04.2020

 

Michał Toruński
''Prawo do tłumaczenia w polskim procesie karnym w multicentrycznym porządku prawnym''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 16.03.2020
 Tomasz Kondratowicz
''Sferyczny tlenek cyrkonu jako baza do otrzymywania materiałów aktywnych katalitycznie w dopalaniu lotnych związków organicznych''


Wydział Chemii
obrona: 17.07.2020
 Monika Adamska
''"Najplastyczniejszym/opisem chleba/jest opis głodu". Spór o istnienie Boga w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza''


Wydział Polonistyki
obrona: 18.03.2020
 Mateusz Chaberski
''Doświadczenie jako asamblaż w sztuce zamglonego antropocenu''


Wydział Polonistyki
obrona: 18.03.2020
 Jadwiga Wielgut-Walczak
''Biblioteka Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie (1868-1950) – jej dzieje i rola w życiu artystycznym miasta''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 18.03.2020
 Marta Błaszkowska
''Porządki nierzeczywistości. Koherencja światów przedstawionych w polskiej fantastyce współczesnej''


Wydział Polonistyki
obrona: 08.04.2020