Lista rozpraw doktorskich przed obroną wyłożonych do wglądu w Czytelni Archiwum (pokój 203)

Piotr Eckhardt
''Ideologia Polski Ludowej w przepisach z zakresu mieszkalnictwa, budownictwa i urbanistyki (lata 1944–1989)''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 16.05.2022
promotor: Iwona Barwicka-Tylek
recenzenci: Tomasz Dolata, Hubert Izdebski
Mateusz Menszig
''Umowa konsorcjum naukowego''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 23.05.2022
promotor: Paweł Podrecki
recenzenci: Piotr Stec, Marek Świerczyński
Marcelina Kubicka
''Funkcjonalizowane aerożele węglowe ze źródeł odnawialnych jako materiały anodowe dla zrównoważonych technologii magazynowania energii w akumulatorach litowych (Li-ion)''


Wydział Chemii
obrona: 26.05.2022
promotor: Marcin Molenda
recenzenci: Anna Lisowska-Oleksiak, Marek Marcinek
Marta Smejda
''Molecular characterization of human KTI12''


Wydział -
obrona: 27.05.2022
promotor: Sebastian Glatt
recenzenci: Dariusz Rakus, Magdalena Wołoszyńska
zawiadomienie o obronie | rozprawa doktorska | recenzja prof. dr hab. Dariusz Rakus | recenzja dr hab. Magdalena Wołoszyńska, prof. UPWR
Mirosław Arczyński
''Magnetyczne i fotomagnetyczne materiały molekularne z użyciem ligandów aktywnych i biernych redoksowo''


Wydział Chemii
obrona: 01.06.2022
promotor: Dawid Pinkowicz
recenzenci: Robert Bronisz, Violetta Patroniak
Marta Maj
''Facing Hypocrisy: Cognitive Dissonance and Strategies of its Reduction Regarding Value Importance''


Wydział Filozoficzny
obrona: 01.06.2022
promotor: Małgorzata Kossowska
recenzenci: Katarzyna Byrka, Torun Lindholm Öjmyr
Marta Paleczna
''Tłumaczenie wyjątkowej lekcji. Przekład ustny dla obcokrajowców zwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau''


Wydział Filologiczny
obrona: 01.06.2022
promotor: Marzena Chrobak
recenzenci: Ewa Gumul, Małgorzata Tryuk
Piotr Eckhardt
''Ideologia Polski Ludowej w przepisach z zakresu mieszkalnictwa, budownictwa i urbanistyki (lata 1944–1989)''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 16.05.2022
promotor: Iwona Barwicka-Tylek
recenzenci: Tomasz Dolata, Hubert Izdebski
Mateusz Menszig
''Umowa konsorcjum naukowego''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 23.05.2022
promotor: Paweł Podrecki
recenzenci: Piotr Stec, Marek Świerczyński
Marcelina Kubicka
''Funkcjonalizowane aerożele węglowe ze źródeł odnawialnych jako materiały anodowe dla zrównoważonych technologii magazynowania energii w akumulatorach litowych (Li-ion)''


Wydział Chemii
obrona: 26.05.2022
promotor: Marcin Molenda
recenzenci: Anna Lisowska-Oleksiak, Marek Marcinek
Marta Smejda
''Molecular characterization of human KTI12''


Wydział -
obrona: 27.05.2022
promotor: Sebastian Glatt
recenzenci: Dariusz Rakus, Magdalena Wołoszyńska
zawiadomienie o obronie | rozprawa doktorska | recenzja prof. dr hab. Dariusz Rakus | recenzja dr hab. Magdalena Wołoszyńska, prof. UPWR
Mirosław Arczyński
''Magnetyczne i fotomagnetyczne materiały molekularne z użyciem ligandów aktywnych i biernych redoksowo''


Wydział Chemii
obrona: 01.06.2022
promotor: Dawid Pinkowicz
recenzenci: Robert Bronisz, Violetta Patroniak
Marta Maj
''Facing Hypocrisy: Cognitive Dissonance and Strategies of its Reduction Regarding Value Importance''


Wydział Filozoficzny
obrona: 01.06.2022
promotor: Małgorzata Kossowska
recenzenci: Katarzyna Byrka, Torun Lindholm Öjmyr
Marta Paleczna
''Tłumaczenie wyjątkowej lekcji. Przekład ustny dla obcokrajowców zwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau''


Wydział Filologiczny
obrona: 01.06.2022
promotor: Marzena Chrobak
recenzenci: Ewa Gumul, Małgorzata Tryuk