Rozprawy doktorskie przed obroną są wyłożone do wglądu w Czytelni Archiwum UJ w godzinach jej otwarcia

 

Paweł Szafraniec
''Systems of Hemivariational Inequalities in Contact Mechanics''


Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 21.09.2017

 Dawid Kamil Wieczorek
''Współczesny dyskurs o honorze z uwzględnieniem odmiany dewiacyjnej i konsekwencji dla pedagogiki resocjalizacyjnej''


Wydział Filozoficzny
obrona: 21.09.2017

 

Krzysztof Bieniasz
''Spin and Orbital Polarons in Strongly Correlated Electron Systems''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 22.09.2017

 

Aleksandra Lisowska-Gaczorek
''Paleoantropologiczne ujęcie frakcjonowania izotopów tlenu - badania modelowe''


Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 22.09.2017

 

Anna Zubek
''Opracowanie filogenetyczne motyli z neotropikalnego rodzaju Perisama Doubleday [1849] (Nymphalidae, Biblidinae) z wykorzystaniem metod morfologicznych i molekularnych''


Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 22.09.2017

 

Anna Ceglarska
''Grecja przedsokratejska od Homera do Herodota. W kierunku pluralizmu społecznego i idei systemu mieszanego''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 25.09.2017

 

Paweł Duch
''Massless fields and adiabatic limit in quantum field theory''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 26.09.2017

 

Tomasz Jelonek
''Językowo-kulturowy obraz wsi i jej mieszkańców utrwalony w mikrotoponimach (na przykładzie nazw terenowych gminy Wręczyca Wielka w powiecie kłobuckim)''


Wydział Polonistyki
obrona: 27.09.2017

 

Barbara Kalinowska
''The mechanism of protein folding - in silico model''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 27.09.2017

 

Łukasz Sochacki
''Światopogląd naukowy a kultura popularna. Neomitologie kultury współczesnej''


Wydział Historyczny
obrona: 29.09.2017

 

Natalia Bahlawan
''Nowe ruchy społeczne wobec systemu politycznego w Libanie po 1990 r.''


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 03.10.2017

 

Paweł Szafraniec
''Systems of Hemivariational Inequalities in Contact Mechanics''


Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 21.09.2017

 Dawid Kamil Wieczorek
''Współczesny dyskurs o honorze z uwzględnieniem odmiany dewiacyjnej i konsekwencji dla pedagogiki resocjalizacyjnej''


Wydział Filozoficzny
obrona: 21.09.2017

 

Krzysztof Bieniasz
''Spin and Orbital Polarons in Strongly Correlated Electron Systems''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 22.09.2017

 

Aleksandra Lisowska-Gaczorek
''Paleoantropologiczne ujęcie frakcjonowania izotopów tlenu - badania modelowe''


Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 22.09.2017

 

Anna Zubek
''Opracowanie filogenetyczne motyli z neotropikalnego rodzaju Perisama Doubleday [1849] (Nymphalidae, Biblidinae) z wykorzystaniem metod morfologicznych i molekularnych''


Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 22.09.2017

 

Anna Ceglarska
''Grecja przedsokratejska od Homera do Herodota. W kierunku pluralizmu społecznego i idei systemu mieszanego''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 25.09.2017

 

Paweł Duch
''Massless fields and adiabatic limit in quantum field theory''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 26.09.2017

 

Tomasz Jelonek
''Językowo-kulturowy obraz wsi i jej mieszkańców utrwalony w mikrotoponimach (na przykładzie nazw terenowych gminy Wręczyca Wielka w powiecie kłobuckim)''


Wydział Polonistyki
obrona: 27.09.2017

 

Barbara Kalinowska
''The mechanism of protein folding - in silico model''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 27.09.2017

 

Łukasz Sochacki
''Światopogląd naukowy a kultura popularna. Neomitologie kultury współczesnej''


Wydział Historyczny
obrona: 29.09.2017

 

Natalia Bahlawan
''Nowe ruchy społeczne wobec systemu politycznego w Libanie po 1990 r.''


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 03.10.2017