Lista rozpraw doktorskich przed obroną wyłożonych do wglądu w Sekretariacie Archiwum (pokój 204) - zobacz

 

Dominika Niedźwiedź
''Jak Tadeusz Żeleński stworzył Boya. Strategie, autokreacje, wizerunki''


Wydział Polonistyki
obrona: 07.04.2021
promotor: Anna Czabanowska-Wróbel
recenzenci: Maciej Tramer, Tomasz Wójcik

 Iwona Bronisz-Budzyńska
''The role of Nrf2 transcription factor in muscle regeneration and Duchenne muscular dystrophy''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 09.04.2021
promotor: Józef Dulak
recenzenci: Edyta Brzóska-Wójtowicz, Ryszard Rzepecki

 

Magdalena Maszkiewicz
''Powroty tradycji śródziemnomorskiej we współczesnej poezji serbskiej: Jovan Hristić – Ivan V. Lalić – Miodrag Pavlović''


Wydział Filologiczny
obrona: 09.04.2021
promotor: Sylwia Nowak-Bajcar
recenzenci: Zdzisław Darasz, Krystyna Pieniążek-Marković

 

Anitha Ravishankar
''Study of coronal mass ejections (CMEs) using STEREO and SOHO observations''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 09.04.2021
promotor: Grzegorz Michałek
recenzenci: Arkadiusz Berlicki, Krzysztof Murawski

 

Mateusz Jeż
''Rola oksygenazy hemowej-1 w kardiomiocytach otrzymanych z ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 16.04.2021
promotor: Józef Dulak
recenzenci: Maria Ciemerych-Litwinienko, Maciej Figiel

 


Wojciech Sadkowski
''Rachunek kosztów jakości w ocenie efektywności systemów zarządzania przedsiębiorstw usługowych''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 19.04.2021
promotor: Piotr Jedynak
recenzenci: Agnieszka Kister, Tadeusz Sikora
 

 

Dominika Niedźwiedź
''Jak Tadeusz Żeleński stworzył Boya. Strategie, autokreacje, wizerunki''


Wydział Polonistyki
obrona: 07.04.2021
promotor: Anna Czabanowska-Wróbel
recenzenci: Maciej Tramer, Tomasz Wójcik

 Iwona Bronisz-Budzyńska
''The role of Nrf2 transcription factor in muscle regeneration and Duchenne muscular dystrophy''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 09.04.2021
promotor: Józef Dulak
recenzenci: Edyta Brzóska-Wójtowicz, Ryszard Rzepecki

 

Magdalena Maszkiewicz
''Powroty tradycji śródziemnomorskiej we współczesnej poezji serbskiej: Jovan Hristić – Ivan V. Lalić – Miodrag Pavlović''


Wydział Filologiczny
obrona: 09.04.2021
promotor: Sylwia Nowak-Bajcar
recenzenci: Zdzisław Darasz, Krystyna Pieniążek-Marković

 

Anitha Ravishankar
''Study of coronal mass ejections (CMEs) using STEREO and SOHO observations''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 09.04.2021
promotor: Grzegorz Michałek
recenzenci: Arkadiusz Berlicki, Krzysztof Murawski

 

Mateusz Jeż
''Rola oksygenazy hemowej-1 w kardiomiocytach otrzymanych z ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 16.04.2021
promotor: Józef Dulak
recenzenci: Maria Ciemerych-Litwinienko, Maciej Figiel

 


Wojciech Sadkowski
''Rachunek kosztów jakości w ocenie efektywności systemów zarządzania przedsiębiorstw usługowych''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 19.04.2021
promotor: Piotr Jedynak
recenzenci: Agnieszka Kister, Tadeusz Sikora