Lista rozpraw doktorskich przed obroną wyłożonych do wglądu w Czytelni Archiwum UJ - zobacz

 

Rafał Milan
''Pieśń pokłonna i wierna. Metapoetyckie aspekty koncepcji Boga w poezji Bolesława Leśmiana''


Wydział Polonistyki
obrona: 22.05.2019

 Ewa Marciniak
''Optymalizacja polityki dywidend w modelach z premią zależną od poziomu rezerwy''


Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 24.05.2019

 

Maciej Andrzejewski
''Wyrok łączny jako sui generis wyrok w polskim procesie karnym''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 27.05.2019

 

Emilia Kosonowska
''Zmiany struktury tkanki nerwowej wywołane ogólnoustrojowym stanem zapalnym jako korelaty podatności na napady drgawkowe''


Wydział Biologii
obrona: 27.05.2019

 

Tomasz Zielenkiewicz
''Ochrona konkurencji. Aspekty teoretyczne i analiza ekonomiczna''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 27.05.2019

 

Ludmiła Dackowa
''Walka z cyberprzestępczością: procedury unijne i ich zastosowanie w wybranych państwach członkowskich''


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 28.05.2019

 

Stanisław Witecki
''Przekaz kulturowy w parafiach katolickich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w czasach stanisławowskich''


Wydział Historyczny
obrona: 28.05.2019

 

Karolina Bogacz
''Obraz Boga i chrześcijanina utrwalony w dyskursie protestantów pentekostalnych''


Wydział Polonistyki
obrona: 29.05.2019

 

Agnieszka Konior
''Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w kontekście procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 29.05.2019

 

Karolina Kwak
''Perspektywa genderowa we współczesnej edukacji polonistycznej''


Wydział Polonistyki
obrona: 29.05.2019

 

Aleksandra Joanna Korzeniowska
''Nanostrukturalne materiały porowate jako katalizatory oraz nośniki leków w medycynie i ochronie środowiska''


Wydział Chemii
obrona: 30.05.2019

 

Miłosz Stelmach
''Późnomodernistyczne tendencje w polskim filmie fabularnym''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 30.05.2019

 

Anna Niewiarowska-Sendo
''Dimeryzacja receptora bradykininy B2 z receptorem dopaminergicznym D2 oraz wpływ oddziaływań pomiędzy nimi na wybrane funkcje komórek śródbłonka''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 31.05.2019

 

Aleksandra Błaszczyńska
''Administracyjnoprawne ograniczenia wykonywania prawa własności nieruchomości''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 03.06.2019

 

Jacek Duda
''Szkoda majątkowa oraz przesłanki jej przypisania w ramach przestępstwa nadużycia zaufania. Analiza dogmatyczna w świetle badań aktowych''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 03.06.2019

 

Krzysztof Biedroń
''Topological cold atom models in optical lattices''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 06.06.2019

 

Katarzyna Wawak
''Rola białek transportu steroli z rodziny StAR w promowaniu stresu oksydacyjnego przez wodoronadtlenki cholesterolu 7-OOH w komórkach aktywowanych makrofagów; mechanizm i cytotoksyczne konsekwencje''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 07.06.2019

 

Krzysztof Bierniak
''Dynamika białek XRCC1 i HP1 w ogniskach naprawy DNA - badania metodą FCS''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 14.06.2019

 

Rafał Milan
''Pieśń pokłonna i wierna. Metapoetyckie aspekty koncepcji Boga w poezji Bolesława Leśmiana''


Wydział Polonistyki
obrona: 22.05.2019

 Ewa Marciniak
''Optymalizacja polityki dywidend w modelach z premią zależną od poziomu rezerwy''


Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 24.05.2019

 

Maciej Andrzejewski
''Wyrok łączny jako sui generis wyrok w polskim procesie karnym''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 27.05.2019

 

Emilia Kosonowska
''Zmiany struktury tkanki nerwowej wywołane ogólnoustrojowym stanem zapalnym jako korelaty podatności na napady drgawkowe''


Wydział Biologii
obrona: 27.05.2019

 

Tomasz Zielenkiewicz
''Ochrona konkurencji. Aspekty teoretyczne i analiza ekonomiczna''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 27.05.2019

 

Ludmiła Dackowa
''Walka z cyberprzestępczością: procedury unijne i ich zastosowanie w wybranych państwach członkowskich''


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 28.05.2019

 

Stanisław Witecki
''Przekaz kulturowy w parafiach katolickich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w czasach stanisławowskich''


Wydział Historyczny
obrona: 28.05.2019

 

Karolina Bogacz
''Obraz Boga i chrześcijanina utrwalony w dyskursie protestantów pentekostalnych''


Wydział Polonistyki
obrona: 29.05.2019

 

Agnieszka Konior
''Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w kontekście procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 29.05.2019

 

Karolina Kwak
''Perspektywa genderowa we współczesnej edukacji polonistycznej''


Wydział Polonistyki
obrona: 29.05.2019

 

Aleksandra Joanna Korzeniowska
''Nanostrukturalne materiały porowate jako katalizatory oraz nośniki leków w medycynie i ochronie środowiska''


Wydział Chemii
obrona: 30.05.2019

 

Miłosz Stelmach
''Późnomodernistyczne tendencje w polskim filmie fabularnym''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 30.05.2019

 

Anna Niewiarowska-Sendo
''Dimeryzacja receptora bradykininy B2 z receptorem dopaminergicznym D2 oraz wpływ oddziaływań pomiędzy nimi na wybrane funkcje komórek śródbłonka''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 31.05.2019

 

Aleksandra Błaszczyńska
''Administracyjnoprawne ograniczenia wykonywania prawa własności nieruchomości''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 03.06.2019

 

Jacek Duda
''Szkoda majątkowa oraz przesłanki jej przypisania w ramach przestępstwa nadużycia zaufania. Analiza dogmatyczna w świetle badań aktowych''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 03.06.2019

 

Krzysztof Biedroń
''Topological cold atom models in optical lattices''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 06.06.2019

 

Katarzyna Wawak
''Rola białek transportu steroli z rodziny StAR w promowaniu stresu oksydacyjnego przez wodoronadtlenki cholesterolu 7-OOH w komórkach aktywowanych makrofagów; mechanizm i cytotoksyczne konsekwencje''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 07.06.2019

 

Krzysztof Bierniak
''Dynamika białek XRCC1 i HP1 w ogniskach naprawy DNA - badania metodą FCS''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 14.06.2019