Lista rozpraw doktorskich przed obroną wyłożonych do wglądu w Czytelni Archiwum UJ - zobacz

 

Olga Haberkiewicz
''Rola transporterów błonowych z rodziny CTR oraz metalochaperonów w regulacji metabolizmu miedzi w chorobie Menkesa – badania na modelu zwierzęcym''


Wydział Biologii
obrona: 14.10.2019

 Katarzyna Kliś
''Czynniki różnicujące tempo rozwoju i parametry antropometryczne młodych kobiet''


Wydział Biologii
obrona: 14.10.2019

 

Anna Strzelczak
''Tożsamość osób aseksualnych a ich funkcjonowanie w bliskich związkach''


Wydział Filozoficzny
obrona: 14.10.2019

 

Marta Wołoszyn-Juszczyk
''Renta z tytułu niezdolności do pracy''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 14.10.2019

 

Paweł Dąbczyński
''Engineering of interfaces in hybbrid-organic electronic devices''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 15.10.2019

 

Ana Jurin
''Frazeologia śmieci. Studium porównawcze chorwacko-polskie''


Wydział Filologiczny
obrona: 17.10.2019

 

Wojciech Kulczycki
''Szacowanie masy w stacjonarnej hydrodynamice ogólnorelatywistycznej''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 18.10.2019

 

Jacek Klimanek
''Umowa o dostępie komunikacyjnym''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 21.10.2019

 

Michał Pawłucki
''Idea wspólnoty a wybrane paradygmaty naukowe i unormowania polskiego prawa pracy''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 21.10.2019

 

Paweł Such
''Kompetencje przedsiębiorstw niepublicznych w sferze władztwa administracyjnego''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 21.10.2019

 

Tomasz Aleksandrowicz
''Opinie użytkowników mediów społecznościowych, a podejmowanie decyzji zarządczych w wybranych spółkach giełdowych''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 25.10.2019

 

Shengda Zeng
''Constrained Variational and Hemivariational Inequalities with Applications''


Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 25.10.2019

 

Anna Sulima
''Optimal portfolio selection in an Itô-Markov Black-Scholes-Merton market''


Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 28.10.2019

 

Katarzyna Kotlarska
''Diagnoza zaburzeń osobowości w modeli dymensjonalnym''


Wydział Filozoficzny
obrona: 07.11.2019

 

Olga Haberkiewicz
''Rola transporterów błonowych z rodziny CTR oraz metalochaperonów w regulacji metabolizmu miedzi w chorobie Menkesa – badania na modelu zwierzęcym''


Wydział Biologii
obrona: 14.10.2019

 Katarzyna Kliś
''Czynniki różnicujące tempo rozwoju i parametry antropometryczne młodych kobiet''


Wydział Biologii
obrona: 14.10.2019

 

Anna Strzelczak
''Tożsamość osób aseksualnych a ich funkcjonowanie w bliskich związkach''


Wydział Filozoficzny
obrona: 14.10.2019

 

Marta Wołoszyn-Juszczyk
''Renta z tytułu niezdolności do pracy''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 14.10.2019

 

Paweł Dąbczyński
''Engineering of interfaces in hybbrid-organic electronic devices''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 15.10.2019

 

Ana Jurin
''Frazeologia śmieci. Studium porównawcze chorwacko-polskie''


Wydział Filologiczny
obrona: 17.10.2019

 

Wojciech Kulczycki
''Szacowanie masy w stacjonarnej hydrodynamice ogólnorelatywistycznej''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 18.10.2019

 

Jacek Klimanek
''Umowa o dostępie komunikacyjnym''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 21.10.2019

 

Michał Pawłucki
''Idea wspólnoty a wybrane paradygmaty naukowe i unormowania polskiego prawa pracy''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 21.10.2019

 

Paweł Such
''Kompetencje przedsiębiorstw niepublicznych w sferze władztwa administracyjnego''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 21.10.2019

 

Tomasz Aleksandrowicz
''Opinie użytkowników mediów społecznościowych, a podejmowanie decyzji zarządczych w wybranych spółkach giełdowych''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 25.10.2019

 

Shengda Zeng
''Constrained Variational and Hemivariational Inequalities with Applications''


Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 25.10.2019

 

Anna Sulima
''Optimal portfolio selection in an Itô-Markov Black-Scholes-Merton market''


Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 28.10.2019

 

Katarzyna Kotlarska
''Diagnoza zaburzeń osobowości w modeli dymensjonalnym''


Wydział Filozoficzny
obrona: 07.11.2019