Rozprawy doktorskie przed obroną są wyłożone do wglądu w Czytelni Archiwum UJ w godzinach jej otwarcia

 

Łukasz Bola
''Międzymodalna neuroplastyczność w ludzkim mózgu''


Wydział Filozoficzny
obrona: 20.09.2018

 Marcin Szewczyk
''Asymetryczne Hydrosililowanie Ketonów z Zastosowaniem Kompleksów Octanu Cynku''


Wydział Chemii
obrona: 20.09.2018

 

Natalia Wilkosz
''Nanomateriały polimerowe i lipiodowe - otrzymywanie i zastosowanie jako nośniki substancji bioaktywnych''


Wydział Chemii
obrona: 20.09.2018

 

Marta Wolczko
''Synteza kwasów ulozonowych na drodze stereoselektywnej reakcji aldolowej estru kwasu pirogronowego''


Wydział Chemii
obrona: 20.09.2018

 

Ewa Chmielowska
''Analiza wybranych parametrów stanu okołourodzeniowego noworodków urodzonych w Republice Chińskiej w latach 2001 – 2009''


Wydział Biologii
obrona: 24.09.2018

 

Martyna Jastrzębska
''Interakcje pomiędzy astrocytami aktywowanymi osoczami pacjentów chorych na sporadyczną postać stwardnienia zanikowego bocznego a neuronami - badania in vitro''


Wydział Biologii
obrona: 24.09.2018

 

Justyna Zygmunt
''Fair use na gruncie polskiego i europejskiego prawa autorskiego. O potrzebie transplantu prawnego''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 24.09.2018

 

Monika Beszczyńska-Padło
''Antropogeniczne przemiany flory na tle charakterystyki geobotanicznej północnej części Kotliny Oświęcimskiej''


Wydział Biologii
obrona: 25.09.2018

 

Sabina Wójcik
''Przestrzenne zróżnicowanie hydrotopów Tatr Polskich i południowej części Podhala''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 25.09.2018

 

Łukasz Gworek
''Biblioteka rozdolska Lanckorońskich (XVIII-XX w.)''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 26.09.2018

 

Krzysztof M. Maj
''Habitaty fikcji. Narratologia transmedialna w badaniach and świato-twórstwem''


Wydział Polonistyki
obrona: 27.09.2018

 

Krzysztof Gall Turek
''Wycena opcji na rynku niepłynnym''


Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 27.09.2018

 

Agnieszka Puciul-Malinowska
''Wielowarstwowe ultracienkie filmy polimerowe oparte na jonowych polisiloksanach''


Wydział Chemii
obrona: 28.09.2018

 

Krzysztof Rataj
''Neighboring Substructures Fingerprint as a New Method of Compound Representation and Its Application in Screening for Novel Selective Compounds for Selected Serotonin Receptors''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 28.09.2018

 

Adam Zapała
''Kontakty poddanych monarchii jagiellońskiej ze Stolicą Apostolską za pontyfikatu papieża Mikołaja V (1447-1455)''


Wydział Historyczny
obrona: 28.09.2018

 

Magdalena Lisińska
''Ideologizacja polityki zagranicznej Argentyny w ramach Procesu Reorganizacji Narodowej 1976-1983''


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 02.10.2018

 

Paweł Krąż
''Różnorodność krajobrazowa jako podstawa wdrażania europejskiej konwencji krajobrazowej w województwie małopolskim''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 11.10.2018

 

Łukasz Musielok
''Bielicowanie gleb w zróżnicowanych warunkach środowiska przyrodniczego piętra leśnego Sudetów''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 18.10.2018

 

Piotr Hapanowicz
''Senatorowie województwa krakowskiego II Rzeczypospolitej (1922–1939). Szkic do portretu zbiorowego''


Wydział Historyczny
obrona: 19.10.2018

 

Joanna Hibner
''Wpływ kolei linowych na strukturę ruchu turystycznego w Tatrach''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 25.10.2018

 

Łukasz Bola
''Międzymodalna neuroplastyczność w ludzkim mózgu''


Wydział Filozoficzny
obrona: 20.09.2018

 Marcin Szewczyk
''Asymetryczne Hydrosililowanie Ketonów z Zastosowaniem Kompleksów Octanu Cynku''


Wydział Chemii
obrona: 20.09.2018

 

Natalia Wilkosz
''Nanomateriały polimerowe i lipiodowe - otrzymywanie i zastosowanie jako nośniki substancji bioaktywnych''


Wydział Chemii
obrona: 20.09.2018

 

Marta Wolczko
''Synteza kwasów ulozonowych na drodze stereoselektywnej reakcji aldolowej estru kwasu pirogronowego''


Wydział Chemii
obrona: 20.09.2018

 

Ewa Chmielowska
''Analiza wybranych parametrów stanu okołourodzeniowego noworodków urodzonych w Republice Chińskiej w latach 2001 – 2009''


Wydział Biologii
obrona: 24.09.2018

 

Martyna Jastrzębska
''Interakcje pomiędzy astrocytami aktywowanymi osoczami pacjentów chorych na sporadyczną postać stwardnienia zanikowego bocznego a neuronami - badania in vitro''


Wydział Biologii
obrona: 24.09.2018

 

Justyna Zygmunt
''Fair use na gruncie polskiego i europejskiego prawa autorskiego. O potrzebie transplantu prawnego''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 24.09.2018

 

Monika Beszczyńska-Padło
''Antropogeniczne przemiany flory na tle charakterystyki geobotanicznej północnej części Kotliny Oświęcimskiej''


Wydział Biologii
obrona: 25.09.2018

 

Sabina Wójcik
''Przestrzenne zróżnicowanie hydrotopów Tatr Polskich i południowej części Podhala''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 25.09.2018

 

Łukasz Gworek
''Biblioteka rozdolska Lanckorońskich (XVIII-XX w.)''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 26.09.2018

 

Krzysztof M. Maj
''Habitaty fikcji. Narratologia transmedialna w badaniach and świato-twórstwem''


Wydział Polonistyki
obrona: 27.09.2018

 

Krzysztof Gall Turek
''Wycena opcji na rynku niepłynnym''


Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 27.09.2018

 

Agnieszka Puciul-Malinowska
''Wielowarstwowe ultracienkie filmy polimerowe oparte na jonowych polisiloksanach''


Wydział Chemii
obrona: 28.09.2018

 

Krzysztof Rataj
''Neighboring Substructures Fingerprint as a New Method of Compound Representation and Its Application in Screening for Novel Selective Compounds for Selected Serotonin Receptors''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 28.09.2018

 

Adam Zapała
''Kontakty poddanych monarchii jagiellońskiej ze Stolicą Apostolską za pontyfikatu papieża Mikołaja V (1447-1455)''


Wydział Historyczny
obrona: 28.09.2018

 

Magdalena Lisińska
''Ideologizacja polityki zagranicznej Argentyny w ramach Procesu Reorganizacji Narodowej 1976-1983''


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 02.10.2018

 

Paweł Krąż
''Różnorodność krajobrazowa jako podstawa wdrażania europejskiej konwencji krajobrazowej w województwie małopolskim''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 11.10.2018

 

Łukasz Musielok
''Bielicowanie gleb w zróżnicowanych warunkach środowiska przyrodniczego piętra leśnego Sudetów''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 18.10.2018

 

Piotr Hapanowicz
''Senatorowie województwa krakowskiego II Rzeczypospolitej (1922–1939). Szkic do portretu zbiorowego''


Wydział Historyczny
obrona: 19.10.2018

 

Joanna Hibner
''Wpływ kolei linowych na strukturę ruchu turystycznego w Tatrach''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 25.10.2018