Lista rozpraw doktorskich przed obroną wyłożonych do wglądu w Czytelni Archiwum UJ - zobacz

 

Alicja Rybkowska
''Filozoficzne korzenie awangardy''


Wydział Filozoficzny
obrona: 17.02.2020
 Joanna Szymanowicz
''The impact of nanowater on sperm survival and its biological potential after cryopreservation process''


Wydział Biologii
obrona: 17.02.2020
 Łukasz Wiktor Śliwa
''Sztuka i terroryzm''


Wydział Filozoficzny
obrona: 17.02.2020
 Magdalena Mikrut
''Redox activity of particulate matter in the context of autoimmune diseases development''


Wydział Chemii
obrona: 18.02.2020
 Adam Szczupak
''Polityka państwa polskiego wobec Kościoła greckokatolickiego w latach 1918 – 1923''


Wydział Historyczny
obrona: 18.02.2020
 Jarema Słowiak
''Delegacja Polska w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie w latach 1954-1973''


Wydział Historyczny
obrona: 21.02.2020
 Alan Kania
''The involvement of the hypothalamic paraventricular nucleus in the neuronal mechanism of relaxin-3 orexigenic action in the rat''


Wydział Biologii
obrona: 24.02.2020

 

Alicja Rybkowska
''Filozoficzne korzenie awangardy''


Wydział Filozoficzny
obrona: 17.02.2020
 Joanna Szymanowicz
''The impact of nanowater on sperm survival and its biological potential after cryopreservation process''


Wydział Biologii
obrona: 17.02.2020
 Łukasz Wiktor Śliwa
''Sztuka i terroryzm''


Wydział Filozoficzny
obrona: 17.02.2020
 Magdalena Mikrut
''Redox activity of particulate matter in the context of autoimmune diseases development''


Wydział Chemii
obrona: 18.02.2020
 Adam Szczupak
''Polityka państwa polskiego wobec Kościoła greckokatolickiego w latach 1918 – 1923''


Wydział Historyczny
obrona: 18.02.2020
 Jarema Słowiak
''Delegacja Polska w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie w latach 1954-1973''


Wydział Historyczny
obrona: 21.02.2020
 Alan Kania
''The involvement of the hypothalamic paraventricular nucleus in the neuronal mechanism of relaxin-3 orexigenic action in the rat''


Wydział Biologii
obrona: 24.02.2020