Lista rozpraw doktorskich przed obroną wyłożonych do wglądu w Sekretariacie Archiwum (pokój 204) - zobacz

 

Patryk Bender
''Umowy dotyczące spadku po osobie żyjącej w polskim prawie cywilnym''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 18.01.2021
promotor: Zygmunt Truszkiewicz
recenzenci: Adam Doliwa, Adam Bieranowski

 Milena Garwol
''Karnoprawne aspekty prowokacji''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 18.01.2021
promotor: Włodzimierz Wróbel

 

Michał Włodarczyk
''Funkcjonowanie funduszy venture capital działających w formie alternatywnej spółki inwestycyjnej''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 18.01.2021
promotor: Andrzej Szumański
recenzenci: Tomasz Sójka, Mirosław Pawełczyk

 

Jadwiga Szczygieł
''Wpływ funkcjonalizacji skrobi na procesy redukcji i sorpcji jonów chromu w środowisku wodnym oraz na jej stabilność termiczną''


Wydział Chemii
obrona: 19.01.2021
promotor: Krzysztof Kruczała
recenzenci: Ewa Szajdzińska-Piętek, Teresa Fortuna

 

Ewelina Wiercigroch
''Projektowanie nanoczujników SERS do detekcji markerów chorobowych''


Wydział Chemii
obrona: 19.01.2021
promotor: Kamilla Małek
recenzenci: Marcin Kozanecki, Barbara Pałys

 

Grzegorz Pakuła
''Lean manufacturing na podbudowie podejścia procesowego w organizacjach branży budowlanej''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 20.01.2021
promotor: Marcin Geryk
recenzenci: Adam Skrzypek, Stanisław Tkaczyk

 

Maciej Durbas
''Orzekanie o właściwości sądu polubownego''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 21.01.2021
promotor: Jerzy Pisuliński
recenzenci: Andrzej Jakubecki, Maciej Durbas

 

Maciej Ferek
''Roszczenia restytucyjne właścicieli nieruchomości przejętych przez państwo w latach 1944-1989''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 21.01.2021
promotor: Andrzej Mączyński
recenzenci: Krzysztof Pietrzykowski, Kazimierz Zawada

 

Joanna Piasecka-Rodak
''Dostawa materiału transportowanego w zawiesinie do koryt potoków w warunkach zróżnicowanej i zmieniającej się antropopresji na przykładzie zlewni rzeki Wapienicy''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 21.01.2021
promotor: Jolanta Święchowicz
recenzenci: Ewa Smolska, Józef Szpikowski

 

Karolina Hess
''Polska myśl teozoficzna a idee światowego Towarzystwa Teozoficznego w latach 1905–1939. Krytyczna analiza wybranych wątków filozoficznych''


Wydział Filozoficzny
obrona: 22.01.2021
promotor: Marta Kudelska
recenzenci: Barbara Markiewicz, Mirosław Piróg

 

Agnieszka Kluba
''Ekonomia dobrobytu Amartyi Sena. Racjonalność ekonomiczna a etyka''


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 26.01.2021
promotor: Anna Citkowska-Kimli
recenzenci: Maria Marczewska-Rytko, Anna Machnikowska

 


Monika Kwiek
''Etiologia przestępczości z perspektywy teorii historii życia''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 27.01.2021
promotor: Przemysław Piotrowski
recenzenci: Wojciech Pisula, Jerzy Osiński

 

Patryk Bender
''Umowy dotyczące spadku po osobie żyjącej w polskim prawie cywilnym''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 18.01.2021
promotor: Zygmunt Truszkiewicz
recenzenci: Adam Doliwa, Adam Bieranowski

 Milena Garwol
''Karnoprawne aspekty prowokacji''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 18.01.2021
promotor: Włodzimierz Wróbel

 

Michał Włodarczyk
''Funkcjonowanie funduszy venture capital działających w formie alternatywnej spółki inwestycyjnej''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 18.01.2021
promotor: Andrzej Szumański
recenzenci: Tomasz Sójka, Mirosław Pawełczyk

 

Jadwiga Szczygieł
''Wpływ funkcjonalizacji skrobi na procesy redukcji i sorpcji jonów chromu w środowisku wodnym oraz na jej stabilność termiczną''


Wydział Chemii
obrona: 19.01.2021
promotor: Krzysztof Kruczała
recenzenci: Ewa Szajdzińska-Piętek, Teresa Fortuna

 

Ewelina Wiercigroch
''Projektowanie nanoczujników SERS do detekcji markerów chorobowych''


Wydział Chemii
obrona: 19.01.2021
promotor: Kamilla Małek
recenzenci: Marcin Kozanecki, Barbara Pałys

 

Grzegorz Pakuła
''Lean manufacturing na podbudowie podejścia procesowego w organizacjach branży budowlanej''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 20.01.2021
promotor: Marcin Geryk
recenzenci: Adam Skrzypek, Stanisław Tkaczyk

 

Maciej Durbas
''Orzekanie o właściwości sądu polubownego''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 21.01.2021
promotor: Jerzy Pisuliński
recenzenci: Andrzej Jakubecki, Maciej Durbas

 

Maciej Ferek
''Roszczenia restytucyjne właścicieli nieruchomości przejętych przez państwo w latach 1944-1989''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 21.01.2021
promotor: Andrzej Mączyński
recenzenci: Krzysztof Pietrzykowski, Kazimierz Zawada

 

Joanna Piasecka-Rodak
''Dostawa materiału transportowanego w zawiesinie do koryt potoków w warunkach zróżnicowanej i zmieniającej się antropopresji na przykładzie zlewni rzeki Wapienicy''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 21.01.2021
promotor: Jolanta Święchowicz
recenzenci: Ewa Smolska, Józef Szpikowski

 

Karolina Hess
''Polska myśl teozoficzna a idee światowego Towarzystwa Teozoficznego w latach 1905–1939. Krytyczna analiza wybranych wątków filozoficznych''


Wydział Filozoficzny
obrona: 22.01.2021
promotor: Marta Kudelska
recenzenci: Barbara Markiewicz, Mirosław Piróg

 

Agnieszka Kluba
''Ekonomia dobrobytu Amartyi Sena. Racjonalność ekonomiczna a etyka''


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 26.01.2021
promotor: Anna Citkowska-Kimli
recenzenci: Maria Marczewska-Rytko, Anna Machnikowska

 


Monika Kwiek
''Etiologia przestępczości z perspektywy teorii historii życia''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 27.01.2021
promotor: Przemysław Piotrowski
recenzenci: Wojciech Pisula, Jerzy Osiński