Rozprawy doktorskie przed obroną są wyłożone do wglądu w Czytelni Archiwum UJ w godzinach jej otwarcia

 

Ewa Kądzielawa-Major
''Exchange Interactions, Electronic States, and Pairing of Electrons on Correlated and Hybridized Systems''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 16.07.2018

 Anna Anzulewicz
''The influence of level of processing and temporal selection on the dynamics of visual awareness''


Wydział Filozoficzny
obrona: 19.07.2018

 

Maciej Koniewski
''Measuring the teacher effect on academic achievement''


Wydział Filozoficzny
obrona: 19.07.2018

 

Martyna Jastrzębska
''Interakcje pomiędzy astrocytami aktywowanymi osoczami pacjentów chorych na sporadyczną postać stwardnienia zanikowego bocznego a neuronami - badania in vitro''


Wydział Biologii
obrona: 24.09.2018

 

Ewa Kądzielawa-Major
''Exchange Interactions, Electronic States, and Pairing of Electrons on Correlated and Hybridized Systems''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 16.07.2018

 Anna Anzulewicz
''The influence of level of processing and temporal selection on the dynamics of visual awareness''


Wydział Filozoficzny
obrona: 19.07.2018

 

Maciej Koniewski
''Measuring the teacher effect on academic achievement''


Wydział Filozoficzny
obrona: 19.07.2018

 

Martyna Jastrzębska
''Interakcje pomiędzy astrocytami aktywowanymi osoczami pacjentów chorych na sporadyczną postać stwardnienia zanikowego bocznego a neuronami - badania in vitro''


Wydział Biologii
obrona: 24.09.2018