Lista rozpraw doktorskich przed obroną wyłożonych do wglądu w Sekretariacie Archiwum (pokój 204) - zobacz

 

Daniel Dziob
''Researching innovative strategies for enhancement of understanding and motivation in science''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 20.11.2020
promotor: Mojca Čepič
recenzenci: Andrzej Majhofer, Matjaž Perc

 Gabriela Bednarska
''Informacja prawna w międzynarodowej perspektywie – problematyka i tendencje rozwojowe''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 23.11.2020
promotor: Maria Próchnicka
recenzenci: Paweł Chmielnicki, Marta Skalska-Zlat

 

Łukasz Dyrda
''Czyn niedozwolony w unijnym prawie prywatnym międzynarodowym''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 23.11.2020
promotor: Piotr Mostowik
recenzenci: Piotr Rylski, Michał Wojewoda

 

Karolina Prochownik
''Przesłanki odpowiedzialności karnej w perspektywie eksperymentalnej filozofii prawa''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 23.11.2020
promotor: Wojciech Załuski
recenzenci: Tomasz Pietrzykowski, Mariusz Jerzy Golecki

 

Robert Szponder
''Geneza przepisów części ogólnej polskiego kodeksu zobowiązań z 1933 r.''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 23.11.2020
promotor: Andrzej Dziadzio
recenzenci: Ewa Bagińska, Leonard Górnicki

 

Ksenia Dubiel
''Проблема ритма в теории и поэтической практике русского и украинского футуризма''


Wydział Filologiczny
obrona: 27.11.2020
promotor: Wasilij Szczukin
recenzenci: Roman Mnich, Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz

 

Justyna Wiąckiewicz
''Officium divinum w klasztorach benedyktyńskich na ziemiach polskich w epoce przedtrydenckiej''


Wydział Historyczny
obrona: 30.11.2020
promotor: Jakub Kubieniec
recenzenci: Czesław Grajewski, Remigiusz Pośpiech

 


Daniel Wańczyk
''Rewolucja i eschatologia. Modernistyczny projekt Dymitra Mereżkowskiego''


Wydział Filozoficzny
obrona: 01.12.2020
promotor: Michał Bohun
recenzenci: Janusz Dobieszewski, Adam Sawicki

 

Daniel Dziob
''Researching innovative strategies for enhancement of understanding and motivation in science''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 20.11.2020
promotor: Mojca Čepič
recenzenci: Andrzej Majhofer, Matjaž Perc

 Gabriela Bednarska
''Informacja prawna w międzynarodowej perspektywie – problematyka i tendencje rozwojowe''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 23.11.2020
promotor: Maria Próchnicka
recenzenci: Paweł Chmielnicki, Marta Skalska-Zlat

 

Łukasz Dyrda
''Czyn niedozwolony w unijnym prawie prywatnym międzynarodowym''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 23.11.2020
promotor: Piotr Mostowik
recenzenci: Piotr Rylski, Michał Wojewoda

 

Karolina Prochownik
''Przesłanki odpowiedzialności karnej w perspektywie eksperymentalnej filozofii prawa''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 23.11.2020
promotor: Wojciech Załuski
recenzenci: Tomasz Pietrzykowski, Mariusz Jerzy Golecki

 

Robert Szponder
''Geneza przepisów części ogólnej polskiego kodeksu zobowiązań z 1933 r.''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 23.11.2020
promotor: Andrzej Dziadzio
recenzenci: Ewa Bagińska, Leonard Górnicki

 

Ksenia Dubiel
''Проблема ритма в теории и поэтической практике русского и украинского футуризма''


Wydział Filologiczny
obrona: 27.11.2020
promotor: Wasilij Szczukin
recenzenci: Roman Mnich, Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz

 

Justyna Wiąckiewicz
''Officium divinum w klasztorach benedyktyńskich na ziemiach polskich w epoce przedtrydenckiej''


Wydział Historyczny
obrona: 30.11.2020
promotor: Jakub Kubieniec
recenzenci: Czesław Grajewski, Remigiusz Pośpiech

 


Daniel Wańczyk
''Rewolucja i eschatologia. Modernistyczny projekt Dymitra Mereżkowskiego''


Wydział Filozoficzny
obrona: 01.12.2020
promotor: Michał Bohun
recenzenci: Janusz Dobieszewski, Adam Sawicki