Lista rozpraw doktorskich przed obroną wyłożonych do wglądu w Czytelni Archiwum UJ - zobacz

 

Kornelia Duchnik
''Charakterystyka fizjologicznych i biochemicznych reakcji indukowanych allelopatycznym oddziaływaniem sinicy Cylindrospermopsis raciborskii i makrofitu Lemna trisulca''


Wydział Biologii
obrona: 03.09.2019

 Izabella Szum
''Patologia kultury organizacji studium przypadku grupy Telekomunikacja Polska''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 04.09.2019

 

Piotr Kamieński
''Probabilistic Methods in Small Divisors Problems''


Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 05.09.2019

 

Natalia Stach
''Charakterystyka biochemiczna i strukturalna wybranych proteinaz Staphylococcus aureus''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 20.09.2019

 

Ewa Podgórska
''Wybrane aspekty działania witaminy D3 jako czynnika wspomagającego leczenie czerniaków''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 24.09.2019

 

Kornelia Duchnik
''Charakterystyka fizjologicznych i biochemicznych reakcji indukowanych allelopatycznym oddziaływaniem sinicy Cylindrospermopsis raciborskii i makrofitu Lemna trisulca''


Wydział Biologii
obrona: 03.09.2019

 Izabella Szum
''Patologia kultury organizacji studium przypadku grupy Telekomunikacja Polska''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 04.09.2019

 

Piotr Kamieński
''Probabilistic Methods in Small Divisors Problems''


Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 05.09.2019

 

Natalia Stach
''Charakterystyka biochemiczna i strukturalna wybranych proteinaz Staphylococcus aureus''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 20.09.2019

 

Ewa Podgórska
''Wybrane aspekty działania witaminy D3 jako czynnika wspomagającego leczenie czerniaków''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 24.09.2019