Lista rozpraw doktorskich przed obroną wyłożonych do wglądu w Czytelni Archiwum UJ - zobacz

 

Joanna Ptak-Chmiel
''Strategies of combatting honour related violence''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 04.11.2019

 Patryk Siwior
''Rola biegłego rewidenta w ładzie korporacyjnym spółek publicznych ze szczególnym uwzględnieniem jego niezależności. Analiza systemowa i prawno - porównawcza''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 04.11.2019

 

Agata Kałabunowska
''Współczesne idee niemieckiego ekstremizmu prawicowego''


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 05.11.2019

 

Anna Kucharska
''Polityka transformacji energetycznej w państwach regionu DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria)''


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 05.11.2019

 

Miłosz Wojciechowski
''Dynamika cieczy w ograniczonej geometrii - zastosowanie relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 06.11.2019

 

Michał Wójciak
''Metafory mody. Zarządzanie marką autorską w kontekście przemian rynkowych – perspektywa projektantów''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 06.11.2019

 

Ewa Jaromin
''Neurophysiological mechanisms underlying increased performance of bank voles selected for high swim-induced aerobic metabolism''


Wydział Biologii
obrona: 07.11.2019

 

Katarzyna Kotlarska
''Diagnoza zaburzeń osobowości w modeli dymensjonalnym''


Wydział Filozoficzny
obrona: 07.11.2019

 

Joanna Kapusta-Kołodziej
''Badanie procesu syntezy nanoporowatego tlenku tytanu (TiO2) na drodze elektrochemicznego utleniania w aspekcie jego wykorzystania jako potencjalnego materiału o aktywności fotoelektrochemicznej''


Wydział Chemii
obrona: 08.11.2019

 

Anna Strzelczak
''Tożsamość osób aseksualnych a ich funkcjonowanie w bliskich związkach''


Wydział Filozoficzny
obrona: 14.11.2019

 

Rafał Szewczyk
''Wpływ treningu pamięci roboczej na podejmowanie ryzykownych decyzji i wartościowanie odległych nagród w zależności od poziomu obciążenia poznawczego''


Wydział Filozoficzny
obrona: 14.11.2019

 

Konrad Szajna
''Growth of molecular nanostructures on semiconductor substrate modified by ion beam sputtering''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 15.11.2019

 

Katarzyna Śladowska
''Efekty działania pochodnych fenytoiny na komórki leukemiczne''


Wydział Biologii
obrona: 25.11.2019

 

Joanna Ptak-Chmiel
''Strategies of combatting honour related violence''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 04.11.2019

 Patryk Siwior
''Rola biegłego rewidenta w ładzie korporacyjnym spółek publicznych ze szczególnym uwzględnieniem jego niezależności. Analiza systemowa i prawno - porównawcza''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 04.11.2019

 

Agata Kałabunowska
''Współczesne idee niemieckiego ekstremizmu prawicowego''


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 05.11.2019

 

Anna Kucharska
''Polityka transformacji energetycznej w państwach regionu DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria)''


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 05.11.2019

 

Miłosz Wojciechowski
''Dynamika cieczy w ograniczonej geometrii - zastosowanie relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 06.11.2019

 

Michał Wójciak
''Metafory mody. Zarządzanie marką autorską w kontekście przemian rynkowych – perspektywa projektantów''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 06.11.2019

 

Ewa Jaromin
''Neurophysiological mechanisms underlying increased performance of bank voles selected for high swim-induced aerobic metabolism''


Wydział Biologii
obrona: 07.11.2019

 

Katarzyna Kotlarska
''Diagnoza zaburzeń osobowości w modeli dymensjonalnym''


Wydział Filozoficzny
obrona: 07.11.2019

 

Joanna Kapusta-Kołodziej
''Badanie procesu syntezy nanoporowatego tlenku tytanu (TiO2) na drodze elektrochemicznego utleniania w aspekcie jego wykorzystania jako potencjalnego materiału o aktywności fotoelektrochemicznej''


Wydział Chemii
obrona: 08.11.2019

 

Anna Strzelczak
''Tożsamość osób aseksualnych a ich funkcjonowanie w bliskich związkach''


Wydział Filozoficzny
obrona: 14.11.2019

 

Rafał Szewczyk
''Wpływ treningu pamięci roboczej na podejmowanie ryzykownych decyzji i wartościowanie odległych nagród w zależności od poziomu obciążenia poznawczego''


Wydział Filozoficzny
obrona: 14.11.2019

 

Konrad Szajna
''Growth of molecular nanostructures on semiconductor substrate modified by ion beam sputtering''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 15.11.2019

 

Katarzyna Śladowska
''Efekty działania pochodnych fenytoiny na komórki leukemiczne''


Wydział Biologii
obrona: 25.11.2019