Lista rozpraw doktorskich przed obroną wyłożonych do wglądu w Czytelni Archiwum (pokój 203)

Katarzyna Kucia-Kuśmierska
''Kenosis. Simone Weil i Kaija Saariaho''


Wydział Polonistyki
obrona: 01.12.2021
promotor: Andrzej Hejmej
recenzenci: Kinga Kiwała, Tadeusz Sławek
Grzegorz Zębik
''Potrzeby mieszkaniowe klasy średniej w regionie miejskim Krakowa''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 02.12.2021
promotor: Andrzej Zborowski
recenzenci: Zygmunt Górka, Daniela Szymańska
Anna Drożdż
''Characterization and synthesis of drug carriers based on artificial exosomes dedicated to treatment of the microangiopathic complications of diabetes''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 03.12.2021
promotor: Ewa Stępień
recenzenci: Joanna Chwiej, Tomasz Ciach
Jarosław Klaś
''Zarządzanie dziedzictwem kulturowym społeczności lokalnej – przypadek Nowej Huty''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 03.12.2021
promotor: Łukasz Gaweł
recenzenci: Dorota Ilczuk, Ewa Ziemba
Dagny Nesterow
''Rola fundacji artystycznych w kreowaniu „Państwa Rzeszowskiego” Lubomirskich w XVII i XVIII w.''


Wydział Historyczny
obrona: 06.12.2021
promotor: Andrzej Betlej
recenzenci: Tadeusz Bernatowicz, Jakub Sito
Bożena Skupień-Rabian
''Analysis of influence of selected antipsychotic drugs on the nuclear proteome of a rat brain cortex''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 06.12.2021
promotor: Sylwia Kędracka-Krok
recenzenci: Marzena Maćkowiak, Bogdan Walkowiak

zawiadomienie o obronie | rozprawa doktorska | recenzja dr hab. Marzena Maćkowiak, prof. IF PAN | recenzja prof. dr hab. Bogdan Walkowiak
Krzysztof Kozieł
''Funkcjonalizacja alkenów na drodze jednoelektronowych reakcji utleniania-redukcji''


Wydział Chemii
obrona: 08.12.2021
promotor: Dariusz Cież
recenzenci: Andrzej Bojarski, Sławomir Makowiec
Marcin Szwagrzyk
''Wpływ pola podstawowego i kontekstu przestrzennego na modelowanie zmian użytkowania ziemi''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 09.12.2021
promotor: Jacek Kozak
recenzenci: Iwona Jażdżewska, Piotr A. Werner
Mikołaj Murkociński
''Polscy uchodźcy wojenni w Afryce Wschodniej w polityce Wielkiej Brytanii (1942-1950)''


Wydział Historyczny
obrona: 10.12.2021
promotor: Artur Patek
recenzenci: Mirosław Dymarski, Petr Kaleta
Mateusz Przybylski
''Metody teorii indeksu Conleya w dynamice próbkowanej''


Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 10.12.2021
promotor: Marian Mrozek
recenzenci: Wojciech Chachólski, Rafał Wiśniewski
Udai Singh
''Investigations of mechanisms of particle production in proton-induced nuclear spallation''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 10.12.2021
promotor: Krzysztof Pysz
recenzenci: Chiara Mazzocchi, Elżbieta Stephan
Sonia Wróbel
''Canonical correlation analysis of multi-omics data obtained from microvesicles of human skin melanoma cell lines and its possible application in biomarker discovery''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 10.12.2021
promotor: Ewa Stępień
recenzenci: Bożena Jasińska, Eliasz Kańtoch
Aleksandra Knapik
''Rola polskich arystokratek w projektowaniu i zakładaniu parków krajobrazowych w II poł. XVIII i I poł. XIX wieku''


Wydział Historyczny
obrona: 13.12.2021
promotor: Andrzej Betlej
recenzenci: Tadeusz Bernatowicz, Katarzyna Mikocka-Rachubowa
Lucyna Walkowicz
''Rola czynnika neurotroficznego MANF w mózgu Drosophila melanogaster''


Wydział Biologii
obrona: 13.12.2021
promotor: Elżbieta Pyza
recenzenci: Jacek Jaworski, Jakub Włodarczyk

zawiadomienie o obronie | rozprawa doktorska | recenzja prof. dr hab. Jacek Jaworski | recenzja prof. dr hab. Jakub Włodarczyk
Mariana Fydych
''Robotyzacja w nowych mediach na przykładzie dziennikarstwa zagranicznego (z perspektywy teorii gatekeepingu)''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 17.12.2021
promotor: Jan Kreft
recenzenci: Stanisław Jędrzejewski, Kazimierz Krzysztofek
Anna Rucińska
''Joanna Guze (1917 – 2009) – portret zawodowy tłumaczki''


Wydział Filologiczny
obrona: 17.12.2021
promotor: Marzena Chrobak
recenzenci: Magdalena Mitura, Joanna Warmuzińska-Rogóż

zawiadomienie o obronie | rozprawa doktorska | recenzja dr hab. Magdalena Mitura | recenzja dr hab. Joanna Warmuzińska-Rogóż, prof. UŚ
Radosław Linkowski
''Geografia wyborcza Podhala po 1989 roku''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 21.12.2021
promotor: Andrzej Zborowski
recenzenci: Marek Sobczyński, Grzegorz Węcławowicz

zawiadomienie o obronie | rozprawa doktorska | recenzja prof. dr hab. Marek Sobczyński | recenzja prof. dr hab. Grzegorz Węcławowicz
Katarzyna Kucia-Kuśmierska
''Kenosis. Simone Weil i Kaija Saariaho''


Wydział Polonistyki
obrona: 01.12.2021
promotor: Andrzej Hejmej
recenzenci: Kinga Kiwała, Tadeusz Sławek
Grzegorz Zębik
''Potrzeby mieszkaniowe klasy średniej w regionie miejskim Krakowa''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 02.12.2021
promotor: Andrzej Zborowski
recenzenci: Zygmunt Górka, Daniela Szymańska
Anna Drożdż
''Characterization and synthesis of drug carriers based on artificial exosomes dedicated to treatment of the microangiopathic complications of diabetes''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 03.12.2021
promotor: Ewa Stępień
recenzenci: Joanna Chwiej, Tomasz Ciach
Jarosław Klaś
''Zarządzanie dziedzictwem kulturowym społeczności lokalnej – przypadek Nowej Huty''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 03.12.2021
promotor: Łukasz Gaweł
recenzenci: Dorota Ilczuk, Ewa Ziemba
Dagny Nesterow
''Rola fundacji artystycznych w kreowaniu „Państwa Rzeszowskiego” Lubomirskich w XVII i XVIII w.''


Wydział Historyczny
obrona: 06.12.2021
promotor: Andrzej Betlej
recenzenci: Tadeusz Bernatowicz, Jakub Sito
Bożena Skupień-Rabian
''Analysis of influence of selected antipsychotic drugs on the nuclear proteome of a rat brain cortex''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 06.12.2021
promotor: Sylwia Kędracka-Krok
recenzenci: Marzena Maćkowiak, Bogdan Walkowiak

zawiadomienie o obronie | rozprawa doktorska | recenzja dr hab. Marzena Maćkowiak, prof. IF PAN | recenzja prof. dr hab. Bogdan Walkowiak
Krzysztof Kozieł
''Funkcjonalizacja alkenów na drodze jednoelektronowych reakcji utleniania-redukcji''


Wydział Chemii
obrona: 08.12.2021
promotor: Dariusz Cież
recenzenci: Andrzej Bojarski, Sławomir Makowiec
Marcin Szwagrzyk
''Wpływ pola podstawowego i kontekstu przestrzennego na modelowanie zmian użytkowania ziemi''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 09.12.2021
promotor: Jacek Kozak
recenzenci: Iwona Jażdżewska, Piotr A. Werner
Mikołaj Murkociński
''Polscy uchodźcy wojenni w Afryce Wschodniej w polityce Wielkiej Brytanii (1942-1950)''


Wydział Historyczny
obrona: 10.12.2021
promotor: Artur Patek
recenzenci: Mirosław Dymarski, Petr Kaleta
Mateusz Przybylski
''Metody teorii indeksu Conleya w dynamice próbkowanej''


Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 10.12.2021
promotor: Marian Mrozek
recenzenci: Wojciech Chachólski, Rafał Wiśniewski
Udai Singh
''Investigations of mechanisms of particle production in proton-induced nuclear spallation''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 10.12.2021
promotor: Krzysztof Pysz
recenzenci: Chiara Mazzocchi, Elżbieta Stephan
Sonia Wróbel
''Canonical correlation analysis of multi-omics data obtained from microvesicles of human skin melanoma cell lines and its possible application in biomarker discovery''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 10.12.2021
promotor: Ewa Stępień
recenzenci: Bożena Jasińska, Eliasz Kańtoch
Aleksandra Knapik
''Rola polskich arystokratek w projektowaniu i zakładaniu parków krajobrazowych w II poł. XVIII i I poł. XIX wieku''


Wydział Historyczny
obrona: 13.12.2021
promotor: Andrzej Betlej
recenzenci: Tadeusz Bernatowicz, Katarzyna Mikocka-Rachubowa
Lucyna Walkowicz
''Rola czynnika neurotroficznego MANF w mózgu Drosophila melanogaster''


Wydział Biologii
obrona: 13.12.2021
promotor: Elżbieta Pyza
recenzenci: Jacek Jaworski, Jakub Włodarczyk

zawiadomienie o obronie | rozprawa doktorska | recenzja prof. dr hab. Jacek Jaworski | recenzja prof. dr hab. Jakub Włodarczyk
Mariana Fydych
''Robotyzacja w nowych mediach na przykładzie dziennikarstwa zagranicznego (z perspektywy teorii gatekeepingu)''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 17.12.2021
promotor: Jan Kreft
recenzenci: Stanisław Jędrzejewski, Kazimierz Krzysztofek
Anna Rucińska
''Joanna Guze (1917 – 2009) – portret zawodowy tłumaczki''


Wydział Filologiczny
obrona: 17.12.2021
promotor: Marzena Chrobak
recenzenci: Magdalena Mitura, Joanna Warmuzińska-Rogóż

zawiadomienie o obronie | rozprawa doktorska | recenzja dr hab. Magdalena Mitura | recenzja dr hab. Joanna Warmuzińska-Rogóż, prof. UŚ
Radosław Linkowski
''Geografia wyborcza Podhala po 1989 roku''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 21.12.2021
promotor: Andrzej Zborowski
recenzenci: Marek Sobczyński, Grzegorz Węcławowicz

zawiadomienie o obronie | rozprawa doktorska | recenzja prof. dr hab. Marek Sobczyński | recenzja prof. dr hab. Grzegorz Węcławowicz