Rozprawy doktorskie przed obroną są wyłożone do wglądu w Czytelni Archiwum UJ w godzinach jej otwarcia

 

Ewa Szwejser
''Badania udziału jądrowych (ER) i błonowych (GPR30) receptorów estrogenowych oraz aromatazy cytochromu P450 w regulacji reakcji odpornościowej karpia (Cyprinus carpio L.)''


Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 19.02.2018

 Maciej Liro
''Ewolucja żwirodennych koryt rzecznych powyżej zbiorników zaporowych – na przykładzie dorzecza Dunajca''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 22.02.2018

 

Anna Paluchowska-Messing
'' Frances Burney and her readers. The negotiated image''


Wydział Filologiczny
obrona: 22.02.2018

 

Agnieszka Ewa Gudowska
''Metabolic rate and respiratory patterns in ground beetles (Carabidae): The effects of feeding, temperature and parasites''


Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 27.02.2018

 

Marek Bebak
''Franciszek Lilius. Życie i twórczość na tle epoki''


Wydział Historyczny
obrona: 28.02.2018

 

Katarzyna Filipowicz
''Wpływ interakcji przestrzennych na regionalne różnicowanie rozwoju gospodarczego Polski (analiza oparta na grawitacyjnym modelu wzrostu)''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 28.02.2018

 

Katarzyna Ceklarz
''Sebastian Flizak – etnograf i ludoznawca na tle swojej epoki. Biografia antropologiczna''


Wydział Historyczny
obrona: 02.03.2018

 

Anna Modzelewska-Stalmach
''Struktury organizacyjne NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1989''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 09.03.2018

 

Ewa Szwejser
''Badania udziału jądrowych (ER) i błonowych (GPR30) receptorów estrogenowych oraz aromatazy cytochromu P450 w regulacji reakcji odpornościowej karpia (Cyprinus carpio L.)''


Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 19.02.2018

 Maciej Liro
''Ewolucja żwirodennych koryt rzecznych powyżej zbiorników zaporowych – na przykładzie dorzecza Dunajca''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 22.02.2018

 

Anna Paluchowska-Messing
'' Frances Burney and her readers. The negotiated image''


Wydział Filologiczny
obrona: 22.02.2018

 

Agnieszka Ewa Gudowska
''Metabolic rate and respiratory patterns in ground beetles (Carabidae): The effects of feeding, temperature and parasites''


Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 27.02.2018

 

Marek Bebak
''Franciszek Lilius. Życie i twórczość na tle epoki''


Wydział Historyczny
obrona: 28.02.2018

 

Katarzyna Filipowicz
''Wpływ interakcji przestrzennych na regionalne różnicowanie rozwoju gospodarczego Polski (analiza oparta na grawitacyjnym modelu wzrostu)''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 28.02.2018

 

Katarzyna Ceklarz
''Sebastian Flizak – etnograf i ludoznawca na tle swojej epoki. Biografia antropologiczna''


Wydział Historyczny
obrona: 02.03.2018

 

Anna Modzelewska-Stalmach
''Struktury organizacyjne NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1989''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 09.03.2018