Lista rozpraw doktorskich przed obroną wyłożonych do wglądu w Czytelni Archiwum (pokój 203)

Piotr Gąsiorek
''Evolution, biodiversity and natural classification of Echiniscidae (Heterotardigrada)''


Wydział Biologii
obrona: 05.09.2022
promotor: Łukasz Michalczyk
recenzenci: Karolina Bącela-Spychalska, Krzysztof Szpila
Patryk Mamczur
''Big Beat Land. Transfer kulturowy zachodnich wzorców muzyki popularnej do PRL lat 1959–1973''


Wydział Historyczny
obrona: 05.09.2022
promotor: Tadeusz Czekalski
recenzenci: Grzegorz P. Bąbiak, Paweł Tański
Witold Morek
''Evolution of the genus Milnesium (Tardigrada: Apochela)''


Wydział Biologii
obrona: 05.09.2022
promotor: Łukasz Michalczyk
recenzenci: Karolina Bącela-Spychalska, Łukasz Kajtoch
Katarzyna Rożek
''Factors determining the occurrence of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) in temperate forests and the impact of AMF on forest herbaceous plant species''


Wydział Biologii
obrona: 06.09.2022
promotor: Szymon Zubek
recenzenci: Katarzyna Hrynkiewicz, Maria Rudawska
zawiadomienie o obronie | rozprawa doktorska | recenzja prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz | recenzja prof. dr hab. Maria Rudawska
Barbara Pawełek
''Czynniki wpływające na różnice w proporcji płci u wybranych gatunków rodzaju Rumex w kolejnych etapach rozwoju osobniczego''


Wydział Biologii
obrona: 09.09.2022
promotor: Grzegorz Góralski
recenzenci: Elżbieta Cieślak, RObert Hasterok
zawiadomienie o obronie | rozprawa doktorska | recenzja dr hab. Elżbieta Cieślak, prof. IB PAN | recenzja prof. dr hab. Robert Hasterok
Kamil Pradel
''Innervation of rostromedial tegmental nucleus and midbrain dopaminergic neurons by deep layers of superior colliculus of the rat – neurophysiology and anatomy''


Wydział Biologii
obrona: 12.09.2022
promotor: Tomasz Błasiak
recenzenci: Ewa Kublik, Jan Rodrigez Parkitna
zawiadomienie o obronie | rozprawa doktorska | recenzja dr hab. Ewa Kublik | recenzja dr hab. Jan Rodriguez Parkitna
Katarzyna Krzyścin-Zagólska
''Krajobrazy sensualne w literackich wyobrażeniach krakowa Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego''


Wydział Polonistyki
obrona: 13.09.2022
promotor: Elżbieta Rybicka
recenzenci: Elżbieta Dutka, Elżbieta Konończuk
Joanna Hałaczkiewicz
''Między krajem, emigracją i asymilacją. Stanisław Gliwa – artysta książki''


Wydział Polonistyki
obrona: 14.09.2022
promotor: Janusz Stanisław Gruchała
recenzenci: Mirosław A. Supruniuk, Jan Wolski
Piotr Gąsiorek
''Evolution, biodiversity and natural classification of Echiniscidae (Heterotardigrada)''


Wydział Biologii
obrona: 05.09.2022
promotor: Łukasz Michalczyk
recenzenci: Karolina Bącela-Spychalska, Krzysztof Szpila
Patryk Mamczur
''Big Beat Land. Transfer kulturowy zachodnich wzorców muzyki popularnej do PRL lat 1959–1973''


Wydział Historyczny
obrona: 05.09.2022
promotor: Tadeusz Czekalski
recenzenci: Grzegorz P. Bąbiak, Paweł Tański
Witold Morek
''Evolution of the genus Milnesium (Tardigrada: Apochela)''


Wydział Biologii
obrona: 05.09.2022
promotor: Łukasz Michalczyk
recenzenci: Karolina Bącela-Spychalska, Łukasz Kajtoch
Katarzyna Rożek
''Factors determining the occurrence of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) in temperate forests and the impact of AMF on forest herbaceous plant species''


Wydział Biologii
obrona: 06.09.2022
promotor: Szymon Zubek
recenzenci: Katarzyna Hrynkiewicz, Maria Rudawska
zawiadomienie o obronie | rozprawa doktorska | recenzja prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz | recenzja prof. dr hab. Maria Rudawska
Barbara Pawełek
''Czynniki wpływające na różnice w proporcji płci u wybranych gatunków rodzaju Rumex w kolejnych etapach rozwoju osobniczego''


Wydział Biologii
obrona: 09.09.2022
promotor: Grzegorz Góralski
recenzenci: Elżbieta Cieślak, RObert Hasterok
zawiadomienie o obronie | rozprawa doktorska | recenzja dr hab. Elżbieta Cieślak, prof. IB PAN | recenzja prof. dr hab. Robert Hasterok
Kamil Pradel
''Innervation of rostromedial tegmental nucleus and midbrain dopaminergic neurons by deep layers of superior colliculus of the rat – neurophysiology and anatomy''


Wydział Biologii
obrona: 12.09.2022
promotor: Tomasz Błasiak
recenzenci: Ewa Kublik, Jan Rodrigez Parkitna
zawiadomienie o obronie | rozprawa doktorska | recenzja dr hab. Ewa Kublik | recenzja dr hab. Jan Rodriguez Parkitna
Katarzyna Krzyścin-Zagólska
''Krajobrazy sensualne w literackich wyobrażeniach krakowa Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego''


Wydział Polonistyki
obrona: 13.09.2022
promotor: Elżbieta Rybicka
recenzenci: Elżbieta Dutka, Elżbieta Konończuk
Joanna Hałaczkiewicz
''Między krajem, emigracją i asymilacją. Stanisław Gliwa – artysta książki''


Wydział Polonistyki
obrona: 14.09.2022
promotor: Janusz Stanisław Gruchała
recenzenci: Mirosław A. Supruniuk, Jan Wolski