Rozprawy doktorskie przed obroną są wyłożone do wglądu w Czytelni Archiwum UJ w godzinach jej otwarcia

 

Łukasz Chrobok
''Electrophysiological studies on the rat lateral geniculate nucleus in physiology and pathophysiology''


Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 20.11.2017

 Aleksandra Głos
''Solidarność w opiece zdrowotnej. Perspektywa filozoficzno-prawna''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 20.11.2017

 

Mateusz Tondera
''Eksperymenty myślowe w prawie''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 20.11.2017

 

Joanna Uchańska
''Patent na wynalazek biotechnologiczny i jego jakość w analizie prawnoporównawczej''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 20.11.2017

 

Aneta Pazik
''Działalność polityczna Johannesa Hoffmana na rzecz europeizacji Saary w latach 1947-1955''


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 21.11.2017

 

Aleksandra Fedaczyńska
''Kompetencje menedżerskie dziekanów w uczelniach publicznych''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 22.11.2017

 

Łukasz Jarosz
''Wschodniorzymscy magistrowie militum w latach 395 – 527 studium prosopograficzne''


Wydział Historyczny
obrona: 23.11.2017

 

Ewa Lubera
''Wietrzenie mrozowe i odpadanie ze ścian skalnych w obszarze wysokogórskim, na przykładzie Tatr Zachodnich''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 23.11.2017

 

Maciej Bendkowski
''Quantitative aspects and generation of random lambda and combinatory logic terms''


Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 27.11.2017

 

Kamila Kuczaj
''Znaczenie jakości życia w miejscu pracy. Czynniki wpływające na jakość życia i bariery rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 29.11.2017

 

Andrzej Iwo Szoka
''Psy u stóp cesarskiego tronu – rola filozofów cynickich w życiu politycznym, społecznym i religijnym cesarstwa rzymskiego''


Wydział Historyczny
obrona: 01.12.2017

 

Jan Meisel-Dobrzański
''Koncepcje zarządzania jakością w organizacjach pożytku publicznego''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 06.12.2017

 

Patrycja Paulina Antosz
''The mechanism of structural shirking''


Wydział Filozoficzny
obrona: 18.12.2017

 

Katarzyna Brodowska
''Drug repositioning in ocular cancers treatment''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 19.12.2017

 

Łukasz Chrobok
''Electrophysiological studies on the rat lateral geniculate nucleus in physiology and pathophysiology''


Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 20.11.2017

 Aleksandra Głos
''Solidarność w opiece zdrowotnej. Perspektywa filozoficzno-prawna''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 20.11.2017

 

Mateusz Tondera
''Eksperymenty myślowe w prawie''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 20.11.2017

 

Joanna Uchańska
''Patent na wynalazek biotechnologiczny i jego jakość w analizie prawnoporównawczej''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 20.11.2017

 

Aneta Pazik
''Działalność polityczna Johannesa Hoffmana na rzecz europeizacji Saary w latach 1947-1955''


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 21.11.2017

 

Aleksandra Fedaczyńska
''Kompetencje menedżerskie dziekanów w uczelniach publicznych''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 22.11.2017

 

Łukasz Jarosz
''Wschodniorzymscy magistrowie militum w latach 395 – 527 studium prosopograficzne''


Wydział Historyczny
obrona: 23.11.2017

 

Ewa Lubera
''Wietrzenie mrozowe i odpadanie ze ścian skalnych w obszarze wysokogórskim, na przykładzie Tatr Zachodnich''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 23.11.2017

 

Maciej Bendkowski
''Quantitative aspects and generation of random lambda and combinatory logic terms''


Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 27.11.2017

 

Kamila Kuczaj
''Znaczenie jakości życia w miejscu pracy. Czynniki wpływające na jakość życia i bariery rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 29.11.2017

 

Andrzej Iwo Szoka
''Psy u stóp cesarskiego tronu – rola filozofów cynickich w życiu politycznym, społecznym i religijnym cesarstwa rzymskiego''


Wydział Historyczny
obrona: 01.12.2017

 

Jan Meisel-Dobrzański
''Koncepcje zarządzania jakością w organizacjach pożytku publicznego''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 06.12.2017

 

Patrycja Paulina Antosz
''The mechanism of structural shirking''


Wydział Filozoficzny
obrona: 18.12.2017

 

Katarzyna Brodowska
''Drug repositioning in ocular cancers treatment''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 19.12.2017