Pracownicy Archiwum UJ


Profesorowie uczelni:
dr hab. Maciej Zdanek maciej.zdanek@uj.edu.pl tel. (12) 663-35-39
507-006-607
  wykaz publikacji w Repozytorium UJ
dr hab. Przemysław Marcin Żukowski p.m.zukowski@uj.edu.pl tel. (12) 663-35-34
  wykaz publikacji w Repozytorium UJ

Starsi kustosze archiwalni:
dr Marcin Baster marcin.baster@uj.edu.pl tel. (12) 663-35-39
  wykaz publikacji w Repozytorium UJ
mgr inż. Paweł Gaszyński pawel.gaszynski@uj.edu.pl tel. (12) 663-35-38
  wykaz publikacji w Repozytorium UJ
mgr Anna Grabowska-Kuźma anna3.grabowska@uj.edu.pl tel. (12) 663-35-42
  wykaz publikacji w Repozytorium UJ
dr Mariusz Jakubek mariusz.jakubek@uj.edu.pl tel. (12) 663-35-41
  wykaz publikacji w Repozytorium UJ
mgr Edyta Paruch edyta.paruch@uj.edu.pl tel. (12) 663-35-41
mgr Kinga Podleśny kinga.podlesny@uj.edu.pl tel. (12) 663-35-42
  wykaz publikacji w Repozytorium UJ

Kustosze archiwalni:
mgr Marcin Danek m.danek@uj.edu.pl tel. (12) 663-35-38
mgr Jan Dziurzyński jan.dziurzynski@uj.edu.pl tel. (12) 663-35-42
dr Agnieszka Niedziałek agnieszka.niedzialek@uj.edu.pl tel. (12) 663-35-41
mgr Anna Radoń anna.radon@uj.edu.pl tel. (12) 663-35-35
dr Dagmara Wójcik-Zega dagmara.wojcik@uj.edu.pl tel. (12) 663-35-39
  wykaz publikacji w Repozytorium UJ
mgr Maciej Zborek maciej.zborek@uj.edu.pl tel. (12) 663-34-50
  wykaz publikacji w Repozytorium UJ

Kustosze biblioteczni:
mgr Magdalena Gaszyńska magdalena.gaszynska@uj.edu.pl tel. (12) 663-35-36
dr Maciej Janik maciej.janik@uj.edu.pl tel. (12) 663-34-50
  wykaz publikacji w Repozytorium UJ

Kustosz konserwator papieru:
mgr Anna Żukowska-Zielińska anna.zukowska-zielinska@uj.edu.pl tel. (12) 663-35-85
  wykaz publikacji w Repozytorium UJ

Starsi referenci techniczni:
mgr Michał Dworak michal.dworak@uj.edu.pl tel. (12) 663-35-42
Igor Waligórski

igor.waligorski@uj.edu.pl

tel. (12) 663-34-50  


Porządkowa:
Dorota Koczera dorota.koczera@uj.edu.pl