Zaświadczenia

Archiwum UJ wystawia zaświadczenia o przebiegu i programowym toku studiów magisterskich i doktoranckich. W tej sprawie prosimy kontaktować się z sekretariatem Archiwum UJ (pokój 204).
 

Zaświadczenia są wystawiane na podstawie akt studenckich przekazanych do Archiwum UJ przez poszczególne wydziały. 

Wykaz przekazanych akt 

Cennik opłat za zaświadczenia


Czas oczekiwania na zaświadczenie wynosi około tygodnia.

Archiwum UJ nie wystawia zaświadczeń o stażu pracy, ani o stażach odbytych na Uniwersytecie Jagiellońskim. W powyższych kwestiach proszę się zgłaszać do Centrum Spraw Osobowych (
http://www.dso.uj.edu.pl/dzial)