Wspomnienia profesora Krzysztofa Kaczanowskiego

Profesor Krzysztof Łukasz Kaczanowski urodził się w Warszawie 21 stycznia 1938 roku. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył w roku 1961, a rok później rozpoczął pracę w Katedrze Antropologii UJ. Kolejne stopnie naukowe uzyskał kolejno w roku 1970 (doktorat), 1977 (habilitacja), 1991 (profesura nadzwyczajna) oraz 2000 (profesura zwyczajna). W roku 1982 został powołany na stanowisko kierownika Zakładu Antropologii UJ.

Profesor od roku 1979 pozostaje członkiem Komitetu Antropologii PAN, a od roku 2004 pełni funkcję przewodniczącego ww. komitetu. Ponadto należał do inicjatorów odtworzenia Komisji Antropologicznej PAU, która w roku 2012 zainaugurowała działalność.

Profesor odszedł 4 czerwca 2016 roku.

Autor zdjęć: Andrzej Hytroś. Rozmowę przeprowadził Maciej Zborek.

Data opublikowania: 10.09.2013
Osoba publikująca: Maciej Zborek

     Mecenas projektu                               Partner techniczny projektu

 

                    

Koordynator projektu

Maciej Zborek
tel. 12 663 3450
maciej.zborek@uj.edu.pl

 

Patronat honorowy

Rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego
 

Patron medialny

Patronat naukowy