Wspomnienia profesor Marii Podrazy-Kwiatkowskiej

Wspomnienia profesor Marii Podrazy-Kwiatkowskiej

Profesor Maria Podraza-Kwiatkowska urodziła się 19 stycznia 1926 roku w Kołomyi. W młodości związana z Kresami, szczególnie z Żółkwią i Lwowem. Egzamin maturalny złożyła we Lwowie, gdzie brała udział w tajnych kompletach. Profesor opuściła Lwów w 1945 roku i wspólnie z matką przeniosła się do Krakowa, gdzie rozpoczęła studia z zakresu historii sztuki i filologii polskiej. Tytuł magistra uzyskała w 1951 roku, zaś doktorat z polonistyki obroniła w roku 1964. Rozprawę habilitacyjną złożyła w roku 1970 w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie. Od 1974 roku nieprzerwanie związana z Instytutem Filologii Polskiej UJ. Profesurę zwyczajną otrzymała w 1987r.

Pani Profesor odeszła 5 kwietnia 2016 roku.

Część 1. Matura we Lwowie, przeprowadzka do Krakowa.
Część 2. Pierwsze wrażenia z Krakowa.
Część 3. Matura z tajnego nauczania we Lwowie. Początek studiów - przedwojenny tok studiów.
Część 4. Roman Ingarden. Wykłady prof. Czaplickiego, Kleinera, Pigonia.
Część 5. Wykłady na historii sztuki - prof. Bochnak, W. Molee, Dobrowolski. Ćwiczenia u J. Szablowskiego.
Część 6. Profesor Wyka.
Część 7. Egzaminy u profesorów: Klemensiewicza, Sinki i Pigonia.
Część 8. Zmiany programu studiów. Początki kariery naukowej.
Część 9. Zmiany programu studiów. Początki kariery...
Część 10. Powrót na UJ, praca w Instytucie Polonistyki.
Część 11. Co zyskałam dzięki bezpłatnym studiom.
Część 12. Kraków widziany oczami lwowianki.
Część 13. Refleksja o zmianach w nauczaniu.
Część 14. Lwów zajęty przez Armię Czerwoną - 1944 r.
Część 15. Zabójstwo profesorów lwowskich na Wzgórzach Wuleckich.
Część 16. Kraków i Lwów podczas okupacji.
Część 17. Profesor Łempicki.
Część 18. Amerykańska odzież dla studentów.
Część 19. Spotkanie z Karolem Wojtyłą.
Część 20. Stołówka w II Domu Akademickim.
Część 21. Rozrywka studencka - potańcówki.
Część 22. Czy wie Pan, co to znaczy jak nie można się uczyć?
Część 23. Biblioteka Jagiellońska.
Część 24. Seminarium magisterskie u prof. Pigonia. Seminarium magisterskie na historii sztuki.
Część 25. Polonistyka przez przypadek.
Część 26. Obrona pracy magisterskiej.
Część 27. Rodzice.
Część 28. Od dzieciństwa czytałam, czytałam i czytałam.
Część 29. Profesor Pigoń nauczył mnie...
Część 30. Wyka w oczach studentów.
Część 31. Co zawdzięczam Wyce. Praca w Instytucie Badań Literackich PAN. Stypedium w Paryżu.
Część 32. Zmiany na Uniwersytecie w latach siedemdziesiątych.
Część 33. Maisons-Laffitte. Rok 1960. Spotkanie u Czapskich.
Część 34. Spotkanie z Wierzyńskim i Herbertem w Paryżu.
Część 35. Październik 1956r.
Część 36. Wspomnienie o prof. J. Błońskim.
Część 37. Życie towarzysko-intelektualne w PRL-u.
Materiał zrealizowano: W roku 2010, w mieszkaniu pani profesor.
Wywiad przeprowadził: Magdalena Kwiecińska, Maciej Zborek
Zdjęcia: Bogusław Sławiński, Maciej Zborek
Dźwięk: Bogusław Sławiński, Maciej Zborek
Montaż: Bogusław Sławiński
Data publikacji: 10.01.2011
Osoba publikująca: Maciej Zborek

     Mecenas projektu                               Partner techniczny projektu

 

                    

Koordynator projektu

Maciej Zborek
tel. 12 663 3450
maciej.zborek@uj.edu.pl

 

Patronat honorowy

Rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego
 

Patron medialny

Patronat naukowy