Wspomnienia profesora Michała Pułaskiego

Wspomnienia profesora Michała Pułaskiego

Profesor Michał Pułaski urodził się 18 maja 1936r. w Niskieniczach. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczął w roku 1952, a tytuł magistra obronił w roku 1957. Tuż po obronie został zatrudniony w Katedrze Historii Powszechnej, Nowożytnej i Najnowszej Instytutu Historii UJ. W roku 1967 obronił pracę doktorską, zaś po ośmiu latach pracę habilitacyjną.

Część 1. "Dosyć szybko wpadłem w nałóg czytania..."
Część 2. Egzamin wstępny na Uniwersytet.
Część 3. Uniwersytet i jego mury.
Część 4. Studia w latach 40-tych i 50-tych. Zróżnicowanie wiekowe studentów.
Część 5. Bogowie Olimpu.
Część 6. Moi mistrzowie: prof. Roman Grodecki, prof. Jan Dąbrowski i prof. Sylwiusz Mikucki.
Część 7. Kontakt z prof. Felczakiem. Klub profesora Wereszyckiego.
Część 8. Indoktrynacja - czerwony Uniwersytet. Profesor Celina Bobińska.
Część 9. Rok 1956: Z partią czy bez partii?
Część 10. Historia powszechna po roku 1956. Powrót na Uniwersytet "starych" profesorów.
Część 11. Seminarium u prof. Henryka Batowskiego.
Część 12. Praca magisterska. Propozycja prof. Batowskiego. Początki pracy na Uniwersytecie.
Część 13. Wybór Karola Wojtyły na papieża. Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.
Część 14. Powstanie Solidarności. Wybór na przewodniczącego Komisji Uczelnianej.
Część 15. Stan wojenny. Działalność tajnej Komisji Uczelnianej.
Część 16. Działalność Solidarności po zakończeniu stanu wojennego.
Część 17. Lata osiemdziesiąte okiem historyka.
Część 18. Rok 1989. Transformacja. Zmiany na Uniwersytecie.
Część 19. Pierwsze lekcje demokracji.
Część 20. Realia kształcenia po transformacji ustrojowej.
Część 21. Dlaczego Europa Środkowa i Wschodnia?
Część 22. Najważniejsze wydarzenie dwudziestolecia międzywojennego?
Część 23. Polska międzywojenna.
Część 24. Collegium Phisicium UJ - obecna siedziba Instytutu Historii.
Część 25. Moi uczniowie.
Materiał zrealizowano: W roku 2010, w mieszkaniu profesora oraz w gabinecie profesora w Instytucie Historii UJ.
Wywiad przeprowadził: Maciej Zborek
Zdjęcia: Bogusław Sławiński
Dźwięk: Bogusław Sławiński
Montaż: Bogusław Sławiński
Data publikacji: 20.06.2011
Osoba publikująca: Maciej Zborek

     Mecenas projektu                               Partner techniczny projektu

 

                    

Koordynator projektu

Maciej Zborek
tel. 12 663 3450
maciej.zborek@uj.edu.pl

 

Patronat honorowy

Rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego
 

Patron medialny

Patronat naukowy