Alma Radio

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowuje spuściznę Studia Radiowego Uniwersytetu Jagiellońskiego Alma Radio, działającego w latach 1974–1993. Jego geneza sięgała działalności radiowęzłów w domach studenckich UJ. Po likwidacji studia udało się ocalić ponad 1500 taśm magnetycznych. Zbiór ten został zabezpieczony, oczyszczony i aktualnie jest digitalizowany. Zachowała się skromna dokumentacja aktowa Alma Radio, a tylko część audycji posiada opis. W większości przypadków jest on rekonstruowany przy okazji przesłuchiwania. Do chwili obecnej opisanych zostało ponad 1300 audycji. W wielu wypadkach brakuje nazwisk twórców, tytułów cykli programowych, dat powstania nagrań, nazw redakcji.

Na bazie posiadanych przez Archiwum UJ materiałów dotyczących Alma Radio powstały prace dyplomowe: Michał Skoczylas, Wielkie wydarzenia polityczne w małym radiowęźle. Analiza przełomowych wydarzeń w zachowanych nagraniach uniwersyteckiego radiowęzła Alma Radio z lat 1976–1981, Kraków 2011, praca magisterska, promotor prof. dr hab. Andrzej Banach; Dominika Stoszek, Obraz krakowskiej kultury studenckiej w archiwalnych audycjach Alma Radio z lat 1972–1989, Kraków 2013, praca licencjacka, promotor dr Krystyna Samsonowska). Obecnie powstaje praca magisterska Dominiki Stoszek rozwijająca ten temat. Zbiór Alma Radio posiada dużą wartość historyczną i stanie się częścią zasobu audiowizualnego Archiwum UJ. W związku z prowadzonymi pracami zwracamy się do byłych pracowników, wolontariuszy, sympatyków i wszystkich osób związanych z Alma Radio z uprzejmą prośbą o pomoc i kontakt z koordynatorem projektu.