Kontakty

W sprawach Instrukcji kancelaryjnej oraz wykazu akt:

Anna Grabowska-Kuźma  anna3.grabowska@uj.edu.pl
tel. (12) 663 35 40

Edyta Paruch   edyta.paruch@uj.edu.pl  
tel. (12) 663 35 41

dr Agnieszka Niedziałek  agnieszka.niedzialek@uj.edu.pl
tel. (12) 663 35 41

W sprawach przekazywania akt z jednostek UJ:

Anna Grabowska-Kuźma  anna3.grabowska@uj.edu.pl
tel. (12) 663 35 40

dr hab. Maciej Zdanek  maciej.zdanek@uj.edu.pl
tel. (12) 663 35 39
507 006 607

W sprawach przekazywania akt z jednostek UJ CM:

Edyta Paruch   edyta.paruch@uj.edu.pl  
tel. (12) 663 35 41

W sprawach przekazywania prac dyplomowych:

Paweł Gaszyński  pawel.gaszynski@uj.edu.pl
tel. (12) 663 35 38