Przepisy kancelaryjne obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. oraz wykaz symboli cyfrowych jednostek