Wspomnienia profesora Stanisława Stabryły

Wspomnienia profesora Stanisława Stabryły

Profesor Stanisław Stabryła urodził się 2 listopada 1936 roku we Lwowie. Od 1945 roku mieszka w Krakowa. Nieprzerwanie od roku 1955 związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Tytuł magistra otrzymał w roku 1960, z kolei pracę doktorską obronił dziewięć lat później. Pracę habilitacyjną ukończył w zaledwie pięć lat (1974), a profesurę otrzymał w roku 1983.

Część 1. Dzieciństwo w ukochanym Lwowie. Marzenia o "korcu ziemniaków".
Część 2. Wspomnienia wojenne.
Część 3. Koniec wojny. Wypędzenie ze Lwowa, ucieczka do Krakowa.
Część 4. "Nie chodziłem do szkoły".
Część 5. Lwowiak w Krakowie: - "Nie mówiłem bałakiem".
Część 6. "Tato, zostanę profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego".
Część 7. Śmierć Stalina.
Część 8. Myśl fanatyka książek o polonistyce.
Część 9. Wpływ rodziców na moje życie. Pierwszy rok studiów na Politechnice.
Część 10. Moja Mama.
Część 11. Jak uczeń został nauczycielem.
Część 12. Konflikt z działaczami ZMP.
Część 13. Złote lata - okres studiów.
Część 14. Życie towarzyskie na studiach. Warunki materialne.
Część 15. Studenckie Koło Filologiczne.
Część 16. Zmiany roku 1956. Węgierski październik, dar prof. Sinki. Śmierć przyjaciela - Jana Vetulaniego.
Część 17. Wspomnienie o profesorze Since.
Część 18. Prof. Sinko na obchodach 300-lecia gimnazjum Sobieskiego.
Część 19. Oskarżenie profesora Sinki o plagiat.
Część 20. Młodsi profesorowie. Postać profesora Madydy.
Część 21. Geniusz profesora Gasińca. Erudycja prof. Simki.
Część 22. Profesor Strzelecki - dziekan i promotor.
Część 23. Profesor Mieczysław Brożek.
Część 24. Rok 1964 przeprowadzka Instytutu Filologii Klasycznej.
Część 25. Asystentura "dzięki" rektorowi Karasiowi.
Część 26. Pierwszy obowiązek asystenta.
Część 27. Wydarzenia roku 1966 i 1968 na Uniwersytecie.
Część 28. Apel rektora Klimaszewskiego.
Część 29. Rok 1969: obrona doktoratu i śmierć promotora.
Część 30. Wyjazd na stypendium do Belgii.
Część 31. Rok 1974: kolokwium habilitacyjne.
Część 32. Docentura.
Część 33. Strajk na anglistyce.
Część 34. Rektor Hess.
Część 35. Wybór Karola Wojtyły na papieża. Sprawa telegramu gratulacyjnego.
Część 36. Początki Solidarności na Uniwersytecie.
Część 37. Wizyta w Watykanie w roku 1981.
Część 38. Przyznanie doktoratu honorowego dla Jana Pawła II.
Część 39. Stan polskiej nauki w latach osiemdziesiątych.
Część 40. Rok 1989, transformacja ustrojowa.
Część 41. Filologia klasyczna dzisiaj.
Część 42. Wprowadzenie do świata antyku.
Część 43. Przedmiot moich badań.
Część 44. Mityczne inspiracje w literaturze, znajomość antyku.
Część 45. Szczęście w życiu.
Część 46. Nie mogę wrócić do miasta mojego dzieciństwa...
Materiał zrealizowano: W roku 2010, w Sali Senackiej w Collegium Novum.
Wywiad przeprowadził: Magdalena Kwiecińska, Maciej Zborek
Zdjęcia: Maciej Zborek
Dźwięk: Maciej Zborek
Montaż: Bogusław Sławiński
Data publikacji: 20.04.2011
Osoba publikująca: Maciej Zborek

     Mecenas projektu                               Partner techniczny projektu

 

                    

Koordynator projektu

Maciej Zborek
tel. 12 663 3450
maciej.zborek@uj.edu.pl

 

Patronat honorowy

Rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego
 

Patron medialny

Patronat naukowy