Rozprawy doktorskie obronione na UJ w 2009 r.

 


Dokt. 2009/001
Oczak Małgorzata

Funkcja i mechanizm monitorowania źródła informacji
Wydział Filozoficzny
obrona: 05.01.2009
język pracy: polski
promotor: Agnieszka Niedźwieńska
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/002
Jach Anna

Konflikt Prezydenta z parlamentem w kontekście ewolucji stosunków wewnętrznych Federacji Rosyjskiej /Studium wydarzeń lat 1991-1993/
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 06.01.2009
język pracy: polski
promotor: Mieczysław Smoleń
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/003
Kobiela Filip

Filozofia czasu R. Ingardena wobec sporów o zmienność świata
Wydział Filozoficzny
obrona: 06.01.2009
język pracy: polski
promotor: Józef Lipiec
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/004
Willa Rafał

Polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej. Studium przypadku województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 06.01.2009
język pracy: polski
promotor: Jan Wiktor Tkaczyński
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/005
Gołek Bartłomiej

Stan, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb poznawczych nauczycieli
Wydział Filozoficzny
obrona: 07.01.2009
język pracy: polski
promotor: Stanisław Palka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/006
Plichta Paweł

Koncepcja Jeruzalem jako centrum mundi w księgach Tanachu
Wydział Filozoficzny
obrona: 07.01.2009
język pracy: polski
promotor: Andrzej Pankowicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/007
Stachowiak Tomasz

Integrability and Chaos - algebraic and geometric approach
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 09.01.2009
język pracy: angielski
promotor: Marek Szydłowski
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/008
Małysa Krzysztof

Mesjanizm w polskiej współczesnej myśli politycznej
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 13.01.2009
język pracy: polski
promotor: Witold Stankowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/009
Stalińska Krystyna

Rola glikowanych białek w zaburzeniach metabolizmu osteoblastów szczura, badania in vitro
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 13.01.2009
język pracy: polski
promotor: Amalia Guzek
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2009/010
Żurawski Jakub

Internet jako współczesny środek elektronicznej komunikacji wyborczej i jego zastosowanie w polskich kampaniach parlamentarnych
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 13.01.2009
język pracy: polski
promotor: Izabela Dobosz
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/011
Hohol Michał

Osobowościowe korelaty kompetencji zawodowych w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem samokontroli emocjonalnej
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 14.01.2009
język pracy: polski
promotor: Barbara Pilecka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/012
Bocheńska Joanna

Literatura i język kurdyjski – jako zwierciadło ewolucji kurdyjskiej tożsamości w Turcji
Wydział Filologiczny
obrona: 15.01.2009
język pracy: polski
promotor: Ewa Siemieniec-Gołaś
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/013
Haś Agnieszka

Struktura agresywności a wybrane osobowościowe korelaty zachowań przestępczych dorosłych kobiet
Wydział Filozoficzny
obrona: 15.01.2009
język pracy: polski
promotor: Józef Gierowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/014
Rychliński Tomasz

Ewolucja basenu Fatricum w Tatrach od późnego oleneku do noryku
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 19.01.2009
język pracy: polski
promotor: Joachim Szulc
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/015
Klonowski Kamil

Jednostka w sferze działania zakładu administracyjnego
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 19.01.2009
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Woś
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/016
Knapczyk-Stwora Katarzyna

Znaczenie estrogenów i wczesnych etapów steroidogenezy w układach reprodukcyjnych rozwijającego się płodu i ciężarnej świni
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 19.01.2009
język pracy: polski
promotor: Maria Słomczyńska
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/017
Ostafin Krzysztof

Zmiany granicy rolno-leśnej w środkowej części Beskidu Średniego od połowy XIX w. do 2005 r.
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 22.01.2009
język pracy: polski
promotor: Wiesław Ziaja
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/018
Sadowska Edyta

Ewolucja tempa metabolizmu: odziedziczalność, korelacje genetyczne i efekty doboru sztucznego u nornicy rudej (Clethrionomys glareolus)
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 27.01.2009
język pracy: polski
promotor: Paweł Koteja
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/019
Czech Franciszek

Wpływ globalizacji na poziom lęku we współczesnych społeczeństwach
Wydział Filozoficzny
obrona: 12.02.2009
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Paleczny
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/020
Gałuszka Tomasz

Tomasza z Akwinu Lectura Super Matheum (Prologus, Capitula I-II)
Wydział Historyczny
obrona: 29.01.2009
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Ożóg
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/021
Lachner Jacek

Lex fori concursus według Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej w sprawie postępowania upadłościowego
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 30.01.2009
język pracy: polski
promotor: Fryderyk Zoll
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/022
Polak Paulina

Nowe formy korupcji. Przemysł korupcyjny we współczesnej Polsce: analiza socjologiczna na przykładzie sektora farmaceutycznego.
Wydział Filozoficzny
obrona: 03.02.2009
język pracy: polski
promotor: Grażyna Skąpska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/023
Smagur Jan

Wpływ stafopainy B (SspB), zewnątrzkomórkowej proteinazy cysteinowej Staphylococcus aureus, na funkcjonowanie komórek fagocytujących ludzkiego układu immunologicznego
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 03.02.2009
język pracy: polski
promotor: Jan Potempa
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/024
Romaniuk Paweł

Wpływ organizacji pozarządowych na zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 04.02.2009
język pracy: polski
promotor: Aleksander Noworól
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/025
Bobula Joanna

Twórcy kultury ukraińskiej wobec ideologii utopijnych lat 20.-30. XX wieku. Wołodymyr Wynnyczenko, Mykoła Chwylowyj, Mykoła Kulisz
Wydział Filologiczny
obrona: 05.02.2009
język pracy: polski
promotor: Włodzimierz Mokry
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/026
Czaplicki Dominik

Gangliozyd GD2 jako marker nauroblstoma: potencjalne zastosowanie w diagnostyce i terapii
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 06.02.2009
język pracy: polski
promotor: Hanna Rokita
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/027
Starzec Krzysztof

Glaukonit jako wskaźnik sedymentogenezy piaskowców z warstw magurskich strefy Siar płaszczowiny magurskiej (Karpaty)
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 06.02.2009
język pracy: polski
promotor: Stanisław Leszczyński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/028
Janicka Dorota

Zaburzenia neurogenezy wywołane prenatalną ekspozycją na promieniowanie gamma, jako wyznaczniki podatności na napady epileptyczne w mózgu dojrzałym
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 09.02.2009
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Janeczko
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2009/029
Majcher Katarzyna

Badania prawidłowej i patologicznej funkcji rdzenia kręgowego szczura techniką obrazowania rezonansu magnetycznego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 09.02.2009
język pracy: polski
promotor: Grzegorz Hess
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/030
Lassak Adam

Characterization of the interaction between IGF-IR signaling system and large T antigen from human JC virus
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 10.02.2009
język pracy: angielski
promotor: Krzysztof Reiss
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/031
Urbańska Katarzyna

Wpływ blokowania szlaku sygnałowego receptora dla insulinopodobnego czynnika wzrostu i na progresję rdzeniaka zarodkowego
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 10.02.2009
język pracy: polski
promotor: Włodzimierz Korohoda, Krzysztof Reiss
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/032
Maron Marcin

Doświadczenie czasu w filmach Wojciecha J. Hasa
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 18.02.2009
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Lubelski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/033
Motyl Agata

Negocjacje w stosunkach międzynarodowych (Analiza porównawcza amerykańskiej i europejskiej kultury negocjacyjnej)
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 24.02.2009
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Włudyka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/034
Hryszko Barbara

Życie i twórczość malarza Aleksandra Ubelskiego (1649/1651-1718)
Wydział Historyczny
obrona: 24.02.2009
język pracy: polski
promotor: Marcin Fabiański
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/035
Szeląg Magdalena

The role of Stat1 in regulation of mitochondrial gene expression
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 27.02.2009
język pracy: angielski
promotor: Józef Dulak, Andrew Larner
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/036
Holocher Justyna

Juristische Topik. Erfindungs- und Begruendungsperspektive
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 02.03.2009
język pracy: niemiecki
promotor: Tomasz Gizbert-Studnicki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/037
Pstrąg Jakub

Retoryczne środki autoprezentacji polityków polskich
Wydział Polonistyki
obrona: 04.03.2009
język pracy: polski
promotor: Jolanta Antas
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/038
Zarubin Przemysław

Żydzi w aglomeracji Krakowa w czasach stanisławowskich. Przemiany prawne, gospodarcze i społeczne
Wydział Historyczny
obrona: 04.03.2009
język pracy: polski
promotor: Adam Kaźmierczyk
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/039
Brążkiewicz Bartłomiej

Choroba psychiczna w literaturze i kulturze rosyjskiej
Wydział Filologiczny
obrona: 05.03.2009
język pracy: polski
promotor: Andrzej Dudek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/040
Sochacka Anna

Reprezentacja miast w Unii Europejskiej
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 10.03.2009
język pracy: polski
promotor: Ewa Bujwid-Kurek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/041
Gadomski Sebastian

Obraz jednostki i społeczeństwa we współczesnej dramaturgii emirackiej. Teatr w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 1955 - 2006
Wydział Filologiczny
obrona: 12.03.2009
język pracy: polski
promotor: Barbara Michalak-Pikulska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/042
Popik Małgorzata

1-metylonikotynamid (MNA+) jako modulator fizjologicznego i dystroficznego cyklu włosowego myszy C57BL/6
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 13.03.2009
język pracy: polski
promotor: Krystyna Urbańska
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/043
Strada Anna

Decision support for the choice of direction for crop production in Poland
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 18.03.2009
język pracy: angielski
promotor: Wiktor Adamus, Tadeusz Sikora
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/044
Strojecki Marcin

Zimne molekuły w wiązce naddźwiękowej a badanie własności wiązania międzyatomowego
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 20.03.2009
język pracy: polski
promotor: Jarosław Koperski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/045
Więckowska Gabriela

Postępowanie sądowe w sprawach drobiazgowych w Galicji
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 23.03.2009
język pracy: polski
promotor: Stanisław Grodziski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/046
Lipińska Aneta

Oddziaływanie Internetu na źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w opinii menedżerów
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 25.03.2009
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Borkowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/047
Golemo Karolina

Przemiany obrazu Polski i Polakó we Włoszech po 1945 roku
Wydział Filozoficzny
obrona: 26.03.2009
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Paleczny
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/048
Dąbrowska Anna

Interkulturalität im Schaffen von Soma Morgenstern
Wydział Filologiczny
obrona: 26.03.2009
język pracy: niemiecki
promotor: Maria Kłanska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/049
Ciechanowicz Ewa

Punkty maksimum modułu, rozpiętość i odchylenia funkcji całkowitych i meromorficznych
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 27.03.2009
język pracy: polski
promotor: Ivan Marchenko
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/050
Grzybowski Piotr

Density Functional Theory of Model Systems with the Biaxial Nematic Phase
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 27.03.2009
język pracy: angielski
promotor: Lech Longa
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/051
Łukasiewicz Sylwia

Fluorescencyjne badania dimeryzacji w obrębie receptorów dopaminowych i serotoninowych w układzie modelowym in vitro
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 27.03.2009
język pracy: polski
promotor: Maria Dziedzicka-Wasylewska
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/052
Górnicka Agnieszka

Deficiency in the Tyrosine Kinase Tyk2 in Mice Facilitates the Development of Metabolic Syndrome
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 31.03.2009
język pracy: angielski
promotor: Amalia Guzdek, Andrew Larner
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/053
Szczygieł Małgorzata

Charakterystyka oddziaływań metalochlorofilidów z komórkami nowotworowymi i organizmem gospodarza w kontekście terapii fotodynamicznej
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 31.03.2009
język pracy: polski
promotor: Krystyna Urbańska
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/054
Stradomska Anna

Sprzężenia wibronowe i polarytonowe w kryształach molekularnych o dwóch lub czterech cząsteczkach w komórce elementarnej
Wydział Chemii
obrona: 18.02.2009
język pracy: polski
promotor: Piotr Petelenz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/055
Jachowicz Michał

Administracja publiczna w społeczeństwie informacyjnym. Prawne aspekty komunikacji elektronicznej
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 06.04.2009
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Włudyka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/056
Jezierski Tomasz

Zasady opodatkowania spółki europejskiej w procesie restrukturyzacji transgranicznej
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 06.04.2009
język pracy: polski
promotor: Apoloniusz Kostecki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/057
Grabski Marek

Koncepcje ochrony architektury drewnianej w Małopolsce. Skansen „krakowski" i późniejsze małopolskie realizacje muzeów na wolnym powietrzu na tle dwudziestowiecznej myśli konserwatorskiej i muzealnej
Wydział Historyczny
obrona: 07.04.2009
język pracy: polski
promotor: Jan Święch
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/058
Grzegorzewska Sylwia

Stan i możliwości realizowania kształcenia zróżnicowanego w klasach początkowych
Wydział Filozoficzny
obrona: 08.04.2009
język pracy: polski
promotor: Stanisław Pałka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/059
Lesiak Jarosław

Hermeneutyka „postępów ciemności". O poezji Marcina Świetlickiego
Wydział Polonistyki
obrona: 08.04.2009
język pracy: polski
promotor: Marian Stala
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/060
Szarszewski Piotr

Antykultowy wizerunek nowych ruchów religijnych w perspektywie rzeczywistości medialnej
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 16.04.2009
język pracy: polski
promotor: Wiesław Godzic
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/061
Wiśniowski Marcin

Pomiar produkcji mezonów π0/η w reakcji p + p przy energii 2.2GeV za pomocą spektrometru HADES
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 20.04.2009
język pracy: polski
promotor: Piotr Salabura
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/062
Bugajski Błażej

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 22.04.2009
język pracy: polski
promotor: Kazimierz Zawada
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/063
Szkudlarek Hanna

Oscylacyjna aktywność neuronów w jądrze przedpokrywowym oliwki - porównanie z aktywnością listka ciała kolankowego bocznego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 27.04.2009
język pracy: polski
promotor: Marian H. Lewandowski
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/064
Stefanowicz Anna

Impact of metal pollution on the biomass, activity, functional diversity, and tolerance towards metals of soil microbial communities
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 28.04.2009
język pracy: angielski
promotor: Ryszard Laskowski
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/065
Czopek Natalia

O subjuntivo / o conjuntivo como um dos meios de expressão de modalidade nas línguas espanhola e portuguesa
Wydział Filologiczny
obrona: 30.04.2009
język pracy: portugalski
promotor: Barbara Hlibowska-Węglarz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/066
Miraj Krzysztof

Przemiany wsi i rolnictwa Polskiej Orawy na przełomie XX i XXI wieku
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 30.04.2009
język pracy: polski
promotor: Czesław Guzik
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/067
Markiewicz Michał

Badanie oddziaływań niesteroidowych leków przeciwzapalnych z błoną fosfolipidową
Wydział Chemii
obrona: 09.03.2009
język pracy: polski
promotor: Stanisław Hodorowicz, Marta Pasenkiewicz-Gierula
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/068
Krywult Małgorzata

Imigranci polscy w Kanadzie. Socjologiczna analiza współczesnych procesów adaptacji imigrantów
Wydział Filozoficzny
obrona: 07.05.2009
język pracy: polski
promotor: Krystyna Slany
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2009/069
Carapelli Sergio

La lingua della narrativa di Vincenzo Pardini: tra dialetto e lingua latteraria
Wydział Filologiczny
obrona: 07.05.2009
język pracy: włoski
promotor: Stanisław Widłak
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/070
Gołda Anna

Modyfikacje chemiczne i zaburzenia funkcji kininogenów oraz innych białek zaangażowanych w produkcję kinin, spowodowane działaniem układu utleniającego mieloperoksydaza-nadtlenek wodoru-chlorek
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 08.05.2009
język pracy: polski
promotor: Andrzej Kozik
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/071
Gąsiorowski Teodor

Obwód Przeworsk SZP-ZWZ-AK w latach 1939-1944/45
Wydział Historyczny
obrona: 11.05.2009
język pracy: polski
promotor: Czesław Brzoza
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/072
Salamonowicz Marek

Licencje patentowe i know-how na tle zakazu porozumień antykonkurencyjnych
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 11.05.2009
język pracy: polski
promotor: Michał du Vall
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/073
Lenik Piotr

Pozapłacowe systemy motywacyjne-adaptacja doświadczeń sektora przedsiębiorstw do warunków administracji samorządowej
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 12.05.2009
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Oleksyn
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/074
Trefler Paweł

Siły zbrojne w życiu społeczno-politycznym Ameryki Łacińskiej (Studium porównawcze Argentyny, Brazylii i Chile)
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 12.05.2009
język pracy: polski
promotor: Marek Bankowicz
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/075
Arkusz Aleksandra

Polacy i obywatele polscy w obozie NKWD-MWD ZSRR nr 178-454 w Riazaniu w latach 1944–1947
Wydział Historyczny
obrona: 13.05.2009
język pracy: polski
promotor: Piotr Franaszek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/076
Budzyń Bartłomiej

Monazite reactions and total U-Th-Pb geochronology in provenance studies of clastic material of sedimentary rocks: an example of the Western Outer Carpathians flysch
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 13.05.2009
język pracy: angielski
promotor: Marek Michalik, Michael Williams
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/077
Data Krystyna

Struktura dialogu we współczesnej polszczyźnie mówionej
Wydział Polonistyki
obrona: 13.05.2009
język pracy: polski
promotor: Bogusław Dunaj
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/078
Kur-Kononowicz Jolanta

Nazwy potraw w języku rosyjskim XIX wieku
Wydział Filologiczny
obrona: 14.05.2009
język pracy: polski
promotor: Wiesław Witkowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/079
Kurcbart Adrian

Reprezentacja poznawcza ojca w ontogenezie
Wydział Filozoficzny
obrona: 14.05.2009
język pracy: polski
promotor: Maria Kielar-Turska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/080
Czerwiński Bartłomiej

Rozpylanie cienkich warstw organicznych pociskiem C60 – modelowanie komputerowe
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 15.05.2009
język pracy: polski
promotor: Zbigniew Postawa
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/081
Gabryś Anna

Pamięc francuska o Polsce 1789-1848/49
Wydział Historyczny
obrona: 19.05.2009
język pracy: polski
promotor: Andrzej Chwalba
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/082
Barańska Dorota

Brak absolutu. Pojęcia dobra i zła w japońskiej popkulturze
Wydział Filozoficzny
obrona: 20.05.2009
język pracy: polski
promotor: Adam Jelonek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/083
Bodzoń-Kołakowska Anna

The proteomic analysis of neuronal and astrocytic cell cultures after morphine administration
Wydział Chemii
obrona: 20.05.2009
język pracy: angielski
promotor: Jerzy Silberring
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/084
Filar Magdalena

Kategoria nieokreśloności w perspektywizacji tekstu i jego przekładu – studium kognitywne
Wydział Filologiczny
obrona: 21.05.2009
język pracy: polski
promotor: Zofia Bedrychowska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/085
Kawalec Michał

Nowe bioresorbowalne materiały poliestrowe do zastosowań medycznych
Wydział Chemii
obrona: 22.05.2009
język pracy: polski
promotor: Piotr Kurcok
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/086
Kryst Łukasz

Kształtowanie się proporcji głowy - mikroewolucja czy adaptacja
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 25.05.2009
język pracy: polski
promotor: Elżbieta Haduch
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/087
Kwieciński Rafał

Proces reintegracji Chin w polityce ChRL
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 26.05.2009
język pracy: polski
promotor: Michał Chorośnicki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/088
Stasiewicz-Bieńkowska Agnieszka

Pokolenie na rozdrożu. Polityka kształtowania tożsamości etnicznej dzieci imigrantów na przykładzie działalności szwedzko-amerykańskiego wydawnictwa Augustana Book Concern (1889 – 1962)
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 26.05.2009
język pracy: polski
promotor: Adam Walaszek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/089
Zajączkowska Jolanta

Przemiany szkolnictwa w powiecie Proszowice pod wpływem transofrmacji społeczno-ekonomicznej Polski
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 28.05.2009
język pracy: polski
promotor: Zygmunt Górka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/090
Gołda Sławomir

Rola oksygenazy hemowej-1 (HO-1) w regulacji ekspresji genów, oporności na chemioterapię i wzroście nowotworu płuca linii NCI-H292
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 29.05.2009
język pracy: polski
promotor: Józef Dulak
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/091
Słomka Aneta

Procesy mikroewolucyjne roślin w warunkach skażonego środowiska na przykładzie Viola tricolor L. (sekcja Melanium Ging., Violaceae)
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 01.06.2009
język pracy: polski
promotor: Elżbieta Kuta
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/092
Gomola Aleksander

Metafory Boga we współczesnej teologii feministycznej w ujęciu językoznawstwa kognitywnego
Wydział Filologiczny
obrona: 04.06.2009
język pracy: polski
promotor: Elżbieta Tabakowsla
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/093
Korzewski Jerzy

Wpływ treningu regulacji emocji na sposoby radzenia sobie ze stresem
Wydział Filozoficzny
obrona: 04.06.2009
język pracy: polski
promotor: Władysław Łosiak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/094
Pożyczka Kamila

Masoni w kulturze rosyjskiej XVIII wieku
Wydział Filologiczny
obrona: 04.06.2009
język pracy: polski
promotor: Grzegorz Przebinda
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/095
Ciciora-Czwórnóg Barbara

Jan Matejko a średniowiecze. Zainteresowania - inspiracje - realizacje
Wydział Historyczny
obrona: 07.05.2009
język pracy: polski
promotor: Wojciech Bałus
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/096
Prus Grzegorz

Polska prowincja paulinów w czasie panowania dynastii Wazów w Polsce
Wydział Historyczny
obrona: 28.05.2009
język pracy: polski
promotor: Zdzisław Pietrzyk
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/097
Herjan Tomasz

Post-transcriptional control of gro family chemokine expression
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 05.06.2009
język pracy: angielski
promotor: Thomas Hamilton, Juliusz Pryjma
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/098
Kniaź Małgorzata

Odmiana pośrednia języka arabskiego w programach publicystycznych telewizji egipskiej
Wydział Filologiczny
obrona: 08.06.2009
język pracy: polski
promotor: Elżbieta Górska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/099
Krzysztofek Mariusz

Tajemnica bankowa oraz ochrona danych osobowych w bankach w prawie polskim. Zakres i zasady prawnej ochrony informacji konfidencjonalnych o klientach banków oraz udzielania tych informacji przez banki osobom trzecim.
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 08.06.2009
język pracy: polski
promotor: Wojciech Pyzioł
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/100
Dudzińska-Korczak Natalia

Procesy konsolidacyjne w branżach tradycyjnych gospodarki polskiej na tle gospodarek rozwiniętych w latach 1990-2007 na przykładzie górnictwa węgla kamiennego, hutnictwa żelaza i stali oraz elektroenergetyki
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 09.06.2009
język pracy: polski
promotor: Andrzej Matczewski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/101
Sawikow Andrzej

Problematyka tożsamości u poetów pogranicza polsko – białoruskiego (na przykładzie wybranych twórców Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża")
Wydział Polonistyki
obrona: 15.06.2009
język pracy: polski
promotor: Jerzy Jarzębski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/102
Zajchowska Anna

Między uniwersytetem a zakonem, Biografia i spuścizna pisarska dominikanina Jana z Ząbkowic (†1446)
Wydział Historyczny
obrona: 15.06.2009
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Ożóg
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/103
Krzysztofiński Mariusz

Komuniści na Rzeszowszczyźnie 1918-1944/1945
Wydział Historyczny
obrona: 16.06.2009
język pracy: polski
promotor: Jan Draus
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/104
Maciejewska Marlena

Polski Kijów romantyczny
Wydział Polonistyki
obrona: 16.06.2009
język pracy: polski
promotor: Andrzej Romanowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/105
Starzyński Marcin

Krakowska rada miejska w średniowieczu
Wydział Historyczny
obrona: 16.06.2009
język pracy: polski
promotor: Stanisław Sroka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/106
Uzarowicz Łukasz

Rola minerałów siarczkowych w kształtowaniu właściwości utworów glebowych (Technosols) na hałdach kopalnianych
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 16.06.2009
język pracy: polski
promotor: Stefan Skiba
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/107
Jasiński Sebastian

Próba wyznaczenia determinantów powstawania i konstytuowania się tekstów języka mówionego na podstawie folkloru słownego
Wydział Polonistyki
obrona: 17.06.2009
język pracy: polski
promotor: Zofia Cygal-Krupa
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/108
Niemiec Dariusz

Archeologia w badaniach nad średniowiecznymi miastami Ziemi Krakowskiej
Wydział Historyczny
obrona: 17.06.2009
język pracy: polski
promotor: Jacek Poleski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/109
Kastelik-Smaza Agnieszka

Das Vorabentscheidungsverfahren Aus Der Sicht Des Individuellen Rechtsschutzes
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 18.06.2009
język pracy: niemiecki
promotor: Stanisław Biernat
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/110
Kwieciński Bartosz

Shoah Claude'a Lanzmanna i Lista Schindlera Stevena Spielberga jako dwa modele wizualnej pamięci Zagłady
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 18.06.2009
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Lubelski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/111
Petri Jakub

Estetyczne aspekty japońskiej przestrzeni miejskiej
Wydział Filozoficzny
obrona: 18.06.2009
język pracy: polski
promotor: Krystyna Wielkoszewska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/112
Szymborski Wiktor

Odpusty w Polsce średniowiecznej
Wydział Historyczny
obrona: 18.06.2009
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Stopka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/113
Nawalany Kinga

Nowe fotoaktywne nanoukłady hybrydowe liposomy-polimery
Wydział Chemii
obrona: 15.06.2009
język pracy: polski
promotor: Maria Nowakowska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/114
Ledzińska Anna

„Origo et fundamentum liberalium litterarum" – gramatyka w systemie sztuk wyzwolonych w pismach Izydora z Sewilli
Wydział Polonistyki
obrona: 19.06.2009
język pracy: polski
promotor: Andrzej Borowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/115
Maciąg-Gudowska Agnieszka

Analiza regulacji procesu apoptozy makrofagów przez Staphylococcus aureus
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 19.06.2009
język pracy: polski
promotor: Jan Potempa
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/116
Weżgowiec Marek

Magnetic properties of galaxies deficient in gas and weakly forming stars
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 19.06.2009
język pracy: angielski
promotor: Marek Urbanik
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/117
Wohlfeld Krzysztof

Beyond the standard t-J model
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 19.06.2009
język pracy: polski
promotor: Andrzej Oleś
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/118
Borowicz Sebastian

System ekonomiczny Cypru w okresie późnoklasycznym i wczesnohellenistycznym w świetle produkcji i dystrybucji ceramiki
Wydział Historyczny
obrona: 22.06.2009
język pracy: polski
promotor: Ewdoksia Papucia-Władyka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/119
Czaja Wojciech

Analityczne modele propagacji zaburzeń w ekspandującym Wszechświecie. Zastosowanie metod algebry komputerowej
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 22.06.2009
język pracy: polski
promotor: Andrzej Woszczyna
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/120
Jasińska Katarzyna

Naśladownictwo opakowań produktów znanych marek w świetle prawa własności intelektualnej
Wydział Polonistyki
obrona: 22.06.2009
język pracy: polski
promotor: Janusz Barta
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/121
Kowalczyk Aleksandra

Telepraca
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 22.06.2009
język pracy: polski
promotor: Barbara Wagner
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/122
Świątkowska Wanda

„Hamlet po polsku pojęty". Hamlet Williama Shakespeare'a w parafrazie Juliusza Osterwy wobec źródeł, w kontekście biografii artysty i jego myślenia o teatrze.
Wydział Polonistyki
obrona: 22.06.2009
język pracy: polski
promotor: Dariusz Kosiński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/123
Anielska-Mazur Anna

Dynamika fotoindukowanej reorganizacji cytoszkieletu aktynowego w transgenicznym tytoniu
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 26.06.2009
język pracy: polski
promotor: Halina Gabryś
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/124
Dąbrowski Janusz

Nowe halogenowe fotosensybilizatory tetrapirolowe do terapii fotodynamicznej nowotworów
Wydział Chemii
obrona: 29.06.2009
język pracy: polski
promotor: Grażyna Stochel, Krystyna Urbańska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/125
Michałek-Janiczek Aldona

Prawo międzynarodowe wobec problemu eutanazji i samobójstwa wspomaganego
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 29.06.2009
język pracy: polski
promotor: Kazimierz Lankosz
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/126
Pogodzińska Patrycja

Ochrona przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną w europejskim systemie prawa
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 29.06.2009
język pracy: polski
promotor: Kazimierz Lankosz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/127
Krawczuk Anna

Chiralność kryształów w aspekcie badań aktywności optycznej oraz eksperymentalnego rozkładu gęstości elektronowej
Wydział Chemii
obrona: 30.06.2009
język pracy: polski
promotor: Katarzyna Stadnicka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/128
Romaniuk Piotr

Kapitał społeczny jako czynnik warunkujący funkcjonowanie instytucji demokratycznych
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 30.06.2009
język pracy: polski
promotor: Marek Bankowicz
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/129
Skorut Paweł

Front Jedności Narodu w systemie politycznym PRL 1956-1983. Polityczny pozór czy rzeczywistość
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 30.06.2009
język pracy: polski
promotor: Marek Bankowicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/130
Waś Halina

Rola oksygenazy hemowej-1 w indukcji i rozwoju nowotworów skóry u myszy
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 30.06.2009
język pracy: polski
promotor: Alicja Józkowicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/131
Woźnica Rafał

Bułgarska polityka wewnętrzna a proces integracji z Unią Europejską
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 30.06.2009
język pracy: polski
promotor: Irena Stawowy-Kawka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/132
Klaja Paweł

Comparative tudies of the inteaction in the low energy ρρη and ρρη' systems
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 02.07.2009
język pracy: angielski
promotor: Paweł Moskal
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/133
Hadamik Czesław

Dzieje trzech kasztelanii świętokrzyskich - tarskiej, łagowskiej i kieleckiej - wświetle badań archeologicznych i historycznych
Wydział Historyczny
obrona: 03.07.2009
język pracy: polski
promotor: Jacek Poleski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/134
Mielczarek Dominik

Własności projekcji minimalnych
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 03.07.2009
język pracy: polski
promotor: Grzegorz Lewicki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/135
Małek Agnieszka

Imigrantki polskie we Włoszech. Na podstawie badań w metropolii rzymskiej
Wydział Filozoficzny
obrona: 06.07.2009
język pracy: polski
promotor: Krystyna Slany
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/136
Walczyńska Aleksandra

Strategia życiowa zmorsznika czerwonego Corymbia rubra L. (Coleoptera: Cerambycidae)
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 06.07.2009
język pracy: polski
promotor: January Weiner
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2009/137
Czelakowska Anna

Opisy fleksyjne na tle nauki o wyrazie w gramatykach polskich 1817-1939
Wydział Polonistyki
obrona: 07.07.2009
język pracy: polski
promotor: Mirosław Skarżyński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/138
Hüttinger Maik

Determinants of Corporate Culture in Nordic and Baltic Airlines
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 08.07.2009
język pracy: angielski
promotor: Czesław Mesjasz
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/139
Pilch Urszula

Dialog światów poetyckich. Juliusz Słowacki i Tadeusz Miciński
Wydział Polonistyki
obrona: 08.07.2009
język pracy: polski
promotor: Marian Stala
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/140
Orzechowska Agnieszka

Investigations of the electron transfer in photosynthetic reaction centers of type Q
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 10.07.2009
język pracy: angielski
promotor: Květoslava Burda
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/141
Szeliga Wojciech

Zmiany kontaktowe związane z trzeciorzędowymi bazaltoidami w Polsce południowo – zachodniej (na przykładzie wybranych wystąpień)
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 13.07.2009
język pracy: polski
promotor: Marek Michalik
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/142
Fiutowski Jacek

Fala zanikająca w oddziaływaniach z atomami i obiektami mezoskopowymi
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 02.09.2009
język pracy: polski
promotor: Tomasz Dohnalik
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/143
Krzemień Leszek

Optyczna pułapka dipolowa dla atomów rubidu
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 02.09.2009
język pracy: polski
promotor: Wojciech Gawlik
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/144
Klaja Joanna

Isospin dependence of the ŋ' meson production in nucleon-nucleon collisions
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 03.09.2009
język pracy: angielski
promotor: Paweł Moskal
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2009/145
Sochocka Anna

Poszukiwania egzotycznych układów formowanych w reakcjach z ciężkimi jądrami
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 04.09.2009
język pracy: polski
promotor: Roman Płaneta
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/146
Czerwiński Eryk

Determination of the total width of the η′ meson
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 08.09.2009
język pracy: angielski
promotor: Paweł Moskal
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/147
Suchanek Paulina

Recursive methods of determination of 4-point blocks in N=1 superconformal field theories
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 09.09.2009
język pracy: angielski
promotor: Leszek Hadasz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/148
Moroń Dawid

Wpływ zanieczyszczenia metalami ciężkimi na murarkę ogrodową (osmia rufa L.) oraz na różnorodność innych dziko żyjących pszczół
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 10.09.2009
język pracy: polski
promotor: Michał Woyciechowski
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/149
Pająk Grzegorz

Ciekłokrystaliczne struktury nematyczne o niestandardowych symetriach
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 10.09.2009
język pracy: polski
promotor: Lech Longa
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/150
Stankiewicz Sebastian

Estetyka pragmatyzmu. Projekt otwarty
Wydział Filozoficzny
obrona: 10.09.2009
język pracy: polski
promotor: Krystyna Wilkoszewska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/151
Dziedzic-Kocurek Katarzyna

Local states of iron in iron - porphyrin complexes
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 14.09.2009
język pracy: angielski
promotor: Jan Stanek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/152
Jureńczyk Łukasz

Udział Polski w misji stabilizacyjnej i odbudowie Iraku
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 15.09.2009
język pracy: polski
promotor: Witold Stankowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/153
Nycz Grzegorz

Pomiędzy perswazją a interwencją. Amerykańska polityka krzewienia demokracji po 1989 roku
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 15.09.2009
język pracy: polski
promotor: Andrzej Mania
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/154
Zarzycki Arkadiusz

Własności magnetyczne oraz transportowe złożonych tlenków rutenu: Y2-xBixRu2O7 i Ca1-xSrxRuO3
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 15.09.2009
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Tomala
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/155
Pytka Aneta

L'image de l'Orient dans les chansons épiques choises du Cycle de la Premiére Croisade
Wydział Filologiczny
obrona: 17.09.2009
język pracy: francuski
promotor: Katarzyna Dybeł
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/156
Janik Alicja

Badanie oddziaływania antyarytków z wybranymi aminokwasami kanałów jonowych metodami dyfrakcji rentgenowskiej, NMR oraz modelowania molekularnego
Wydział Chemii
obrona: 21.09.2009
język pracy: polski
promotor: Katarzyna Stadnicka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/157
Zygadło Jakub

Lokalnie skończone endomorfizmy wielomianowe
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 23.09.2009
język pracy: polski
promotor: Ludwik M. Drużkowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/158
Fyderek Łukasz

Syria pod rzadmi Baszara Asada. Studium bliskowschodniego autorytaryzmu
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 29.09.2009
język pracy: polski
promotor: Michał Chorośnicki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/159
Majorek Marta

Idea politycznego zobowiązania w myśli anglosaskiej
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 29.09.2009
język pracy: polski
promotor: Włodzimierz Bernacki
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/160
Palonka Radosław

Defensive architecture and the depopulation of the Mesa Verde Region, Utah-Colorado, USA in the XIII Century A.D.
Wydział Historyczny
obrona: 10.09.2009
język pracy: angielski
promotor: Jeanusz K. Kozłowski
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2009/161
Lewandowska Joanna

Otrzymywanie nanokapsuł silikonowych
Wydział Chemii
obrona: 18.09.2009
język pracy: polski
promotor: Maria Nowakowska
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/162
Szczepański Mariusz

Nowa metoda syntezy 2-cyjano-1-tetralonów
Wydział Chemii
obrona: 21.09.2009
język pracy: polski
promotor: Janusz Sepioł
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/163
Zasada Flilip

Modelowanie molekularne mechanizmu reakcji deN2O na wybranych układach tlenkowych
Wydział Chemii
obrona: 21.09.2009
język pracy: polski
promotor: Zbigniew Sojka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/164
Dinew Sławomir

Zespolone równanie Monge'a-Ampere'a i jego zastosowania w geometrii
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 28.09.2009
język pracy: polski
promotor: Sławomir Kołodziej
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/165
Perłakowska Ewa

Jules Michelet i źródła historyczne
Wydział Historyczny
obrona: 05.10.2009
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Zamorski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/166
Loranc-Borkowska Jolanta

Odpowiedzialność za niezgodność rzeczy ruchomej z umową sprzedaży konsumenckiej w prawie polskim
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 07.10.2009
język pracy: polski
promotor: Bogysława Gnela
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/167
Barbasz Anna

Adsorpcja i aktywacja układu produkcji kinin na powierzchni monocytów i makrofagów
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 09.10.2009
język pracy: polski
promotor: Andrzej Kozik
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/168
Kostański Piotr

Die Schutzwirkung des patents
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 12.10.2009
język pracy: niemiecki
promotor: Elżbieta Traple
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/169
Mikołajczyk Tomasz

Interakcje monocytów a apoptotycznymi granulocytami objetnochłonnymi
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 13.10.2009
język pracy: polski
promotor: Janusz Pryjma
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/170
Wybieralska Ewa

Kontaktowa stymulacja migracji komórek ludzkiego raka prostaty DU-145
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 13.10.2009
język pracy: polski
promotor: Zbigniew Madeja
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/171
Burzyńska Anna Róża

Twórczość dramatyczna Stanisława Grochowiaka w kontekście jego poezji
Wydział Polonistyki
obrona: 14.10.2009
język pracy: polski
promotor: Ewa Miodońska-Brookes
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/172
Gaweł Agnieszka

Sprachliche Universalien und zwischensprachliche Variation im deutsch - polnischen Vergleich
Wydział Filologiczny
obrona: 15.10.2009
język pracy: niemiecki
promotor: Antoni Dębski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/173
Frączek Jerzy

The requirement of IRAK4 kinase activity for IL-1R/TLR-induced TAK1-dependent NF-κB activation and subsequent cytokine production
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 16.10.2009
język pracy: angielski
promotor: Xiaoxia Li, Juliusz Pryjma
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/174
Migaczewska Ewa

Zawód: dziennikarz. Przemiany roli zawodowej dziennikarza w Polsce po '89 roku
Wydział Filozoficzny
obrona: 16.10.2009
język pracy: polski
promotor: Marian Niezgoda
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/175
Oleś Bartłomiej

Quantum Fluctuations in Bose Einstein Condensates
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 16.10.2009
język pracy: angielski
promotor: Krzysztof Sacha
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/176
Guratowska Monika

Genotoksyczne i cytotoksyczne działanie tlenku węgla (II) w przebiegu ostrego zatrucia
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 19.10.2009
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Kaczanowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/177
Kowal Ewa

The "Image-Event" in the "Post-9/11 Genre": Literary Representations of Terror After September 11, 2001. A Comparative Study
Wydział Filologiczny
obrona: 19.10.2009
język pracy: angielski
promotor: Krystyna Stamirowska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/178
Liszka-Skoczylas Marta

Przemiany fazowe, właściwości termiczne oraz dynamika wibracyjna i reorientacyjna w azotanach(V) heksaamina – kadmu, -kobaltu(II) i –manganu(II)
Wydział Chemii
obrona: 21.09.2009
język pracy: polski
promotor: Edward Mikuli
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/179
Bernard Paweł

Badanie polimorfizmu wybranych związków typu [M(DMSO)6](ClO4)2 gdzie: M = Sr, Mg i opracowanie wyników pod kątem wykorzystania ich w zajęciach dydaktycznych ze spektroskopii ciała stałego i przemian fazowych
Wydział Chemii
obrona: 22.09.2009
język pracy: polski
promotor: Anna Migdał-Mikuli
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/180
Milczarek Jakub Michał

Badania śladów lakierowych metodą pirolitycznej chromatografii gazowej z detekcją mas (Py-GC/MS) dla celów kryminalistycznych
Wydział Chemii
obrona: 25.09.2009
język pracy: polski
promotor: Janina Zięba-Palus
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/181
Gębski Krzysztof

Wyznaczanie struktur molekularnych wybranych mono i di podstawionych kationów pirydyniowych metodami spektroskopowymi oraz obliczeniami DFT
Wydział Chemii
obrona: 29.09.2009
język pracy: polski
promotor: Leonard M. Proniewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/182
Stawoska Iwona

Rola oddziaływań metal – białko w kontekście wybranych chorób neurodegeneracyjnych i nowotworowych. Badania spektroskopowe i kinetyczne
Wydział Chemii
obrona: 29.09.2009
język pracy: polski
promotor: Grażyna Stochel
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/183
Sawoszczuk Tomasz

Metodyka przyspieszonego postarzania papieru w układach zamkniętych. Lotne produkty degradacji
Wydział Chemii
obrona: 08.10.2009
język pracy: polski
promotor: Andrzej Barański
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/184
Czapla Małgorzata

Triangulacje definiowalne z warunkami regularności
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 21.10.2009
język pracy: polski
promotor: Wiesław Pawłucki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/185
Kuleczka Monika

Rozwój i poetyka dramatu protestanckiego w Prusach Królewskich (Gdańsk, Toruń, Elbląg), 1550-1650. Humanizm i Reformacja
Wydział Polonistyki
obrona: 21.10.2009
język pracy: polski
promotor: Andrzej Borowski
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/186
Hołda Małgorzata

Postawy wobec marzeń sennych
Wydział Filozoficzny
obrona: 22.10.2009
język pracy: polski
promotor: Barbara Szmigielska-Siuta
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/187
Kapłoniak Katarzyna

Miejsce i znaczenie najwyższych urzędów administracyjnych stolicy Rzymu w senatorskim cursum honorum w okresie pryncypatu
Wydział Historyczny
obrona: 22.10.2009
język pracy: polski
promotor: Edward Dąbrowa
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/188
Klimczyk Wojciech

Antropology of contemporary dance theatre. Dynamics of artistic practice
Wydział Filozoficzny
obrona: 23.10.2009
język pracy: angielski
promotor: Maria Flis
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/189
Rogoń Dominika

Umowy powiązane na przykładzie umowy o kredyt konsumencki przeznaczony na nabycie określonej rzeczy ub usługi
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 26.10.2009
język pracy: polski
promotor: Jerzy Pisuliński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/190
Steć-Niemczyk Justyna

Charakterystyka funkcjonalna i strukturalna proteinaz serynowych operonu spl Staphylococcus aureus
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 27.10.2009
język pracy: polski
promotor: Adam Dubin
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/191
Szancer Zuzanna

Indukowane struktury prawie kontaktowe na hiperpowierzchniach afinicznych
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 28.10.2009
język pracy: polski
promotor: Barbara Opozda
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/192
Dekert Tomasz

Apostazja w Adversus haereses Ireneusza z Lyonu
Wydział Filozoficzny
obrona: 28.10.2009
język pracy: polski
promotor: Jan Drabina
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/193
Dobrowolska-Iwanek Justyna

Analiza pierwiastkowa wybranych narzadów organizmu ludzkiego i zwierzecego pod katem toksykologicznym i klinicznym
Wydział Chemii
obrona: 06.10.2009
język pracy: polski
promotor: Paweł Kościelniak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/194
Zazakowny Piotr

Efekty wibronowe w stanach wzbudzonych molekuł. Implikacje teoretyczne w widmach magnetycznego dichroizmu kołowego, widmach absorpcyjno emisyjnych i rezonansowego rozproszenia ramanowskiego
Wydział Chemii
obrona: 15.10.2009
język pracy: polski
promotor: Marek T. Pawlikowski
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/195
Więcek Agata

Badanie oddziaływań międzycząsteczkowych nowej generacji leków przeciwnowotworowych ze składnikami membran komórkowych w monowarstwach Langmuira
Wydział Chemii
obrona: 22.10.2009
język pracy: polski
promotor: Patrycja Dynarowicz-Łątka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/196
Wójtowicz Marzena

Miareczkowanie instrumentalne w analizie przepływowej
Wydział Chemii
obrona: 28.10.2009
język pracy: polski
promotor: Paweł Kościelniak
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/197
Bożek Monika

Holokinetic chromosome evolution based on representatives of the genus Luzula DC. with phylogenetic background
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 03.11.2009
język pracy: angielski
promotor: Elżbieta Kuta, Andrew R. Leitch
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/198
Bukowski Michał

Komunikacja polityczna w Internecie. Rządowe witryny WWW wybranych krajów świata
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 03.11.2009
język pracy: polski
promotor: Walery Pisarek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/199
Żądło Andrzej

Wpływ fotodegradacji melanosomów z nabłonka upigmentowanego siatkówki na ich właściwości przeciwutleniające
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 13.11.2009
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Sarna
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/200
Grześ Irena Maria

Species diversity and heavy metal tolerance in ants (Formicidae) from area affected by the zinc smelter "Bolesław"
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 16.11.2009
język pracy: angielski
promotor: Ryszard Laskowski
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/201
Kołosowska-Zalewska Barbara

Analiza porównawcza Samuela Zborowskiego Juliusza Słowackiego i Solaris Stanisława Lema
Wydział Polonistyki
obrona: 18.11.2009
język pracy: polski
promotor: Stanisław Jaworski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/202
Piwowarski Juliusz

Elementy religijne w koncepcjach samorealizacji Bushido
Wydział Filozoficzny
obrona: 18.11.2009
język pracy: polski
promotor: Łukasz Trzciński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/203
Wanicka Agnieszka

Dramat i komedia Teatrów Warszawskich 1868-1880
Wydział Polonistyki
obrona: 18.11.2009
język pracy: polski
promotor: Jan Michalik
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/204
Czerniak Anna

Narzekanie krytycyzm pesymizm z perspektywy autoprezentacyjnej
Wydział Filozoficzny
obrona: 19.11.2009
język pracy: polski
promotor: Andrzej Szmajke
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/205
Gierowski Piotr

Czeski projekt historii literatury (na tle recepcji czeskiego strukturalizmu w Polsce)
Wydział Filologiczny
obrona: 19.11.2009
język pracy: polski
promotor: Jacek Baluch
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/206
Smoleń Tomasz

Unifikacyjne modele podejmowania decyzji
Wydział Filozoficzny
obrona: 19.11.2009
język pracy: polski
promotor: Edward Nęcka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/207
Sworst Rafał

Influence of Three-Nucleon Force on Polarization Observables of the 1H(d, pp)n Breakup Reaction at 130 MeV
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 20.11.2009
język pracy: angielski
promotor: Stanisław Kistryn
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/208
Jeżabek Jan

Online Buffer Management with Bounded Delay
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 23.11.2009
język pracy: angielski
promotor: Paweł M. Idziak
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/209
Święcicka Paulina

Argumentacja rzymskich jurystów okresu przedklasycznego i uzasadnienia decyzji interpretacyjnych w rozstrzygnięciach dotyczących odpowiedzialności z tytułu ‘damnum iniuria datum'
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 23.11.2009
język pracy: polski
promotor: Janusz Sondel
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/210
Trybus Małgorzata

Uszkodzenie ciała jako znamie typów czynów zabronionych w kodeksie karnym
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 23.11.2009
język pracy: polski
promotor: Zbigniew Ćwiąkalski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/211
Gołębiowska-Śmiałek Magdalena

Problem kontroli nad zasobami naftowymi Zatoki Perskiej w bliskowschodniej polityce Harry S. Trumana i Dwighta D. Eisenhowera
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 24.11.2009
język pracy: polski
promotor: Andrzej Mania
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/212
Wenklar Michał

Mechanizmy i formy oporu społecznego wobec władzy komunistycznej w latach 1945–1956. Studium wydarzeń w Powiecie Tarnowskim
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 24.11.2009
język pracy: polski
promotor: Bogdan Szlachta
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/213
Nieckarz Zezon

Ocena aktywności tropikalnych obszarów burzowych na podstawie wskaźnika intensywności wyładowań atmosferycznych
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 26.11.2009
język pracy: polski
promotor: Janina Trepińska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/214
Ratkowska Lucyna Jolanta

Dyskurs oficjalny jako praktyka kulturowa (na przykłądzie kategorii ciała nieidealnego w wyobrażeniach zbiorowych)
Wydział Historyczny
obrona: 28.05.2009
język pracy: polski
promotor: Czesław Robotycki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/215
Stawiska Natalia

Tradycja a współczesność - kreowanie nowego mitu historycznego. Ruch Rycerski jako sposób poszukiwania nowych więzi społecznych przy pomocy historii
Wydział Historyczny
obrona: 28.05.2009
język pracy: polski
promotor: Czesław Robotycki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/216
Janusz Bernadetta

Jakościowa analiza procesu biegu życia człowieka w kontekście antropologicznych teorii rytuału
Wydział Historyczny
obrona: 18.07.2009
język pracy: polski
promotor: Zbigniew Libera
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/217
Sikora Przemysław

Wczesnośredniowieczne cmentarzyska kurhanowe Słowian na terenie Białorusi (VII-XIII w.)
Wydział Historyczny
obrona: 21.09.2009
język pracy: polski
promotor: Michał Parczewski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/218
Banach Zuzanna

Drosophila melanogaster jako model badan toksycznosci akrylamidu i mechanizmów jego detoksykacji
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 30.11.2009
język pracy: polski
promotor: Elżbieta Pyza
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2009/219
Kotuła Krzysztof

Voir à travers le texte, lire à travers l'image Les mécanismes de la lecture du manuscrit médiéval (Ms. Czart. 2920 de la Bibliothèque des Princes Czartoryski à Cracovie)
Wydział Filologiczny
obrona: 30.11.2009
język pracy: francuski
promotor: Anna Drzewicka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/220
Srebro Bogusław

Zagadnienie prawne i instytucjonalne finansowania Unii Europejskiej
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 30.11.2009
język pracy: polski
promotor: Stanisław Biernat
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/221
Błaszczyk Paweł

Odpowiedzialność cywilna osób działających za spółkę handlową w procesie jej łączenia się, podziału i przekształcenia
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 02.12.2009
język pracy: polski
promotor: Andrzej Szumański
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/222
Bieniek Monika

Ideał chrześcijanina w świetle pism Tertuliana
Wydział Filologiczny
obrona: 03.12.2009
język pracy: polski
promotor: Stanisław Stabryła
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/223
Hojsak Wiktoria

Мовна картина світу, відображена в народних колядках з Лемківщини
Wydział Filologiczny
obrona: 03.12.2009
język pracy: ukraiński
promotor: Adam Fałowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/224
Sikora Rafał

Socjobiologiczna koncepcja natury ludzkiej na przykładzie poglądów Edwarda Osborna Wilsona
Wydział Filozoficzny
obrona: 03.12.2009
język pracy: polski
promotor: Zdzisława Piątek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/225
Szyrmer Sławomir

Środki karne w polskim prawie karnym
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 07.12.2009
język pracy: polski
promotor: Andrzej Zoll
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/226
Wilk Tomasz

Kojarzenia pozapartnerskie a funkcjonowanie układu odpornościowego u ptaków z grupy dziuplaków
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 07.12.2009
język pracy: polski
promotor: Mariusz Cichoń
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/227
Armada Paweł

Szkoła myślenia politycznego Leo Straussa
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 08.12.2009
język pracy: polski
promotor: Bogdan Szlachta
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/228
Marszałek Anna

Polityczne i ekonomiczne instrumenty wspierające rozwój regionów w zakresie procesów kształcenia (na przykładzie Małopolski)
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 08.12.2009
język pracy: polski
promotor: Michał Chorośnicki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/229
Wierzbicki Paweł

Dywizja Kozaków Sułtańskich - niespełniona nadzieja stronnictwa Czartoryskich na pdniesienie sprawy polskiej w polityce europejskiej w okresie wojny wschodniej 1853-1856
Wydział Historyczny
obrona: 08.12.2009
język pracy: polski
promotor: Mariusz Kulczykowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/230
Grudzień Sebastian

Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia okresu międzywojennego w działalności i piśmiennictwie Henryka Batowskiego w latach 1925-1939
Wydział Historyczny
obrona: 09.12.2009
język pracy: polski
promotor: Wojciech Rojek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/231
Majkowski Tomasz Z.

Fantasy: przyczynek do monografii gatunku
Wydział Polonistyki
obrona: 09.12.2009
język pracy: polski
promotor: Stanisław Balbus
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/232
Przęczek Sylwia

Właściwości fonetyczne małopolskich rot sądowych
Wydział Polonistyki
obrona: 09.12.2009
język pracy: polski
promotor: Bogusław Dunaj
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/233
Wszołek-Lech Dominika

Sprawozdawczość sądowa w materiałach prasowych
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 09.12.2009
język pracy: polski
promotor: Ewa Nowińska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/234
Bielak Barbara

Funkcja turystyczna zbiorników zaporowych i ich otoczenia w Karpatach Polskich
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 10.12.2009
język pracy: polski
promotor: Danuta Ptaszycka-Jackowska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/235
Klekotko Marta

Uwarunkowania i czynniki rozwoju lokalnego w dobie globalizacji. Studium gminy Radzionków na Górnym Śląsku
Wydział Filozoficzny
obrona: 10.12.2009
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Gorlach
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/236
Korpanty Katarzyna

Praecepta der Musicalischen Composition Johanna Gottfrieda Walthera w świetle niemieckiej nauki kompozycji epoki baroku
Wydział Historyczny
obrona: 14.12.2009
język pracy: polski
promotor: Zofia Fabiańska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/237
Małek Leszek

Cytat w świetle prawa autorskiego
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 14.12.2009
język pracy: polski
promotor: Andrzej Matlak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/238
Smrokowska-Reichmann Agnieszka

Mechanizmy komunikacji i destrukcji w społeczeństwie. Między Habermasem a Baudrillardem
Wydział Filozoficzny
obrona: 16.12.2009
język pracy: polski
promotor: Józef Lipiec
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/239
Kwiecińska Magdalena

Świadomość historyczna potomków drobnej szlachty okolic Sambora wobec kształtującej się ukraińskiej tożsamości narodowej po rozpadzie Związku Radzieckiego
Wydział Historyczny
obrona: 17.12.2009
język pracy: polski
promotor: Czesław Robotycki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/240
Piskor-Ignatowicz Borys

Energy dependence of proton induced fragmentation of atomic nuclei
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 18.12.2009
język pracy: angielski
promotor: Bogusław Kamys
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2009/241
Zurzycka Patrycja

Perspektywy wprowadzenia instytucji testamentowej dyspozycji życiem w Polsce
Wydział Filozoficzny
obrona: 18.12.2009
język pracy: polski
promotor: Jan Hartman
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2009/242
Klimek Beata

Impact of Scots pine (Pinus sylvestris L.) roots on biotic diversity and sensitivity of soil microbial communities to abiotic stressing factors
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 22.12.2009
język pracy: angielski
promotor: Ryszard Laskowski
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2009/243
Zięba Katarzyna

Chromatografia żelowa jako narzędzie stosowane w chemii konserwatorskiej do badań degradacji celulozy i papieru
Wydział Chemii
obrona: 16.12.2009
język pracy: polski
promotor: Joanna Łojewska
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]