Rozprawy doktorskie obronione na UJ w 2008 r.

 


Dokt. 2008/001
Borodako Krzysztof

Zastosowanie foresightu w antycypowaniu zrównoważonego rozwoju wybranych regionów europejskich
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 03.01.2008
język pracy: polski
promotor: Ewa Okoń-Horodyńska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/002
Boratyński Zbigniew

Zależność między tempem metabolizmu a komponentami dostosowania u nornicy rudej
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 07.01.2008
język pracy: polski
promotor: Paweł Koteja
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/003
Graniszewska Maja

Rewizja taksonomiczna grupy Euphorbia carpatica
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 07.01.2008
język pracy: polski
promotor: Bogdan Zemanek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/004
Paugh Barbara

Regulation of sphingosine kinase 1 and plasminogen activator inhibitor 1 in glioblastoma cells
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 08.01.2008
język pracy: angielski
promotor: Tomasz Kordula, Hanna Rokita
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/005
Petneki Noémi

Węgry i Węgrzy w poezji polskiej XVI i XVII wieku
Wydział Polonistyki
obrona: 09.01.2008
język pracy: polski
promotor: Andrzej Borowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/006
Rojek Tomasz

Neokartezjańska teoria języka Noama Chomsky'ego – lingwistyka jako nauka przyrodnicza
Wydział Filozoficzny
obrona: 10.01.2008
język pracy: polski
promotor: Zdzisława Piątek
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/007
Starowicz Anna

Związek wybranych wymiarów osobowości i poznawczego obrazu choroby z adaptacją do cukrzycy u osób dorosłych
Wydział Filozoficzny
obrona: 10.01.2008
język pracy: polski
promotor: Władysław Łosiak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/008
Szpunar Małgorzata

Społeczna przestrzeń Internetu
Wydział Filozoficzny
obrona: 10.01.2008
język pracy: polski
promotor: Marian Niezgoda
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/009
Kowalska Agnieszka

Sztuka aktorska w teatrach krakowskich dwudziestolecia międzywojennego
Wydział Polonistyki
obrona: 16.01.2008
język pracy: polski
promotor: Jacek Popiel
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/010
Rychły-Mierzwa Anna

Maurycy Zdzisław Jaroszynski (1890-1974). Działacz samorzadowy, polityk i naukowiec
Wydział Historyczny
obrona: 04.01.2008
język pracy: polski
promotor: Andrzej L. Sowa
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/011
Krokosz Paweł

Rosyjskie siły zbrojne w czasach Piotra I
Wydział Historyczny
obrona: 16.01.2008
język pracy: polski
promotor: Mieczysław Smoleń
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/012
Kałaska Małgorzata

Przekonania o naturze ludzkiej a przetwarzanie informacji odnoszących się do Ja
Wydział Filozoficzny
obrona: 17.01.2008
język pracy: polski
promotor: Andrzej Szmajke
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/013
Kozioł Tomasz

Mechanizmy selekcji w stosowaniu warunkowego umorzenia postępowania karnego
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 21.01.2008
język pracy: polski
promotor: Janina Błachut
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/014
Budzyński Piotr

Subnormalność C0-półgrup operatorów kompozycji na przestrzeniach L2
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 22.01.2008
język pracy: polski
promotor: Jan Stochel
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/015
Górska Małgorzata

Podstawy prawne i instytucjonalne współpracy Unii Europejskiej z wybranymi organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie ochrony praw człowieka
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 22.01.2008
język pracy: polski
promotor: Michał Chorośnicki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/016
Krzynówek Anna

Rozum a porządek polityczny w wybranych koncepcjach demokracji deliberatywnej
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 22.01.2008
język pracy: polski
promotor: Bogdan Szlachta
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/017
Majer Artur

Twórczość filmowa Juliusza Machulskiego
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 23.01.2008
język pracy: polski
promotor: Jacek Ostaszewski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/018
Słomka Ewa

Analiza procesów urbanizacji w regionie kieleckim w latach 1976-2002 z zastosowaniem metody taksonomiczno-czynnikowej
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 24.01.2008
język pracy: polski
promotor: Adam Jelonek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/019
Urbańska Anna

Stratygrafia warstw godulskich na podstawie otwornic ze szczególnym uwzględnieniem facji pstrej, między Bielsko-Białą a Jasłem
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 29.01.2008
język pracy: polski
promotor: Andrzej Ślączka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/020
Wiroński Piotr

Antroponimia literacka w wybranych utworach Jerzego Andrzejewskiego i Tadeusza Konwickiego na tle współczesnego systemu nazewniczego
Wydział Polonistyki
obrona: 30.01.2008
język pracy: polski
promotor: Władysław Śliwiński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/021
Żak Agnieszka

Zarządzanie konwergencyjnymi czynnikami pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach produkcyjnych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 30.01.2008
język pracy: polski
promotor: Janusz Teczke
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/022
Żyła Marcin

Ewolucja gleb erodowanych w obszarach lessowych
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 31.01.2008
język pracy: polski
promotor: Stefan Skiba
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/023
Jaglarz Piotr

Ewolucja basenu Tatricum od późnego oleneku do noryku w Tatrach Polskich
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 04.02.2008
język pracy: polski
promotor: Joachim Szulc
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/024
Lisowski Robert

Propozycje programowe dla chłopów w literaturze popularnej dla ludu w latach 1864-1918
Wydział Historyczny
obrona: 04.02.2008
język pracy: polski
promotor: Julian Dybiec
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/025
Piechnik Anna

Wizerunek kobiety i mężczyzny w językowym obrazie świata ludności wiejskiej (na przykładzie gminy Zakliczyn nad Dunajcem)
Wydział Polonistyki
obrona: 06.02.2008
język pracy: polski
promotor: Halina Kurek
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/026
Głód Barbara

Pierwsza osoba w perspektywie filozofii analitycznej
Wydział Filozoficzny
obrona: 07.02.2008
język pracy: polski
promotor: Jerzy Szymura
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/027
Szklener Artur

Idiom melodyki Chopina
Wydział Historyczny
obrona: 08.02.2008
język pracy: polski
promotor: Zofia Chechlińska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/028
Wilkońska Joanna

Spotkanie człowieka z absolutem. Fenomenologiczno-egzystencjalne ujęcie podmiotowści przez pryzmat filozofii Emmanuela Lévinasa
Wydział Filozoficzny
obrona: 14.02.2008
język pracy: polski
promotor: Józef Lipiec
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/029
Zawilińska Bernadetta

Możliwości rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich w świetle idei zrównoważonego rozwoju
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 21.02.2008
język pracy: polski
promotor: Włodzimierz Kurek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/030
Wyrwiński Michał

Ochrona wierzycieli w przypadku podzialu spolki handlowej
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 25.02.2008
język pracy: polski
promotor: Jerzy Pisuliński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/031
Korzeniak Grażyna

Wpływ rozwoju zabudowy na przekształcenia struktury przestrzennej otoczenia Puszczy Niepołomickiej
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 28.02.2008
język pracy: polski
promotor: Danuta Ptaszycka-Jackowska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/032
Lasota Agnieszka

Rozwój komunikacji niewerbalnej u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
Wydział Filozoficzny
obrona: 28.02.2008
język pracy: polski
promotor: Maria Kielar-Turska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/033
Fill Wojciech

Prawnofinansowe instytucje stosowane w zakresie ochrony środowiska
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 03.03.2008
język pracy: polski
promotor: Irena Czaja-Hliniak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/034
Klecha Klaudia

Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 03.03.2008
język pracy: polski
promotor: Piotr Tuleja
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/035
Brataniec Katarzyna

Zachód i świat arabski - konfrontacja czy pokojowe współistnienie?
Wydział Filozoficzny
obrona: 04.03.2008
język pracy: polski
promotor: Hieronim Kubiak
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/036
Pukło Magdalena

Modulacja aktywności bakteriobójczej kationowych peptydów antybakteryjnych przez nzymy proteolityczne Porphyromnas gingivalis
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 04.03.2008
język pracy: polski
promotor: Jan Potempa
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/037
Gruca Miłosz

Zymogenowy charakter sekrecyjnych proteinaz Staphylococus aureus (prostafoain) i ich znaczenie w patogenezie infekci gronkowcowych
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 04.03.2008
język pracy: polski
promotor: Jan Potempa
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/038
Sokalska Małgorzata

Inspiracje operowe w polskim dramacie romantcznym. Mickiewicz-Krasiński-Słowacki
Wydział Polonistyki
obrona: 05.03.2008
język pracy: polski
promotor: Maria Korytowska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/039
Morawiecka Karolina

Labirynt Tezeusza. Od polskiej powieści labiryntowej końca XIX wieku po klasyczną powieść detektywistyczną
Wydział Polonistyki
obrona: 05.03.2008
język pracy: polski
promotor: Zofia Zarębianka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/040
Mond-Kozłowska Wiesna

Przekraczanie sztuki w metafizycznym doświadczaniu tańca. Fenomenologia egzystencjalna w filozofii tańca Sondry Horton Fraleigh
Wydział Filozoficzny
obrona: 05.03.2008
język pracy: polski
promotor: Krystyna Wilkoszewska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/041
Bubień Walery

Sejmik nowogródzki, słuczorzeski i stwołowicki w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego 1764-1795
Wydział Historyczny
obrona: 06.03.2008
język pracy: polski
promotor: Mariusz Markiewicz
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2008/042
Nitecka Anna

Doświadczenie estetyczne i mistyczne. Analiza fragmentów teoretycznoliterackich, filozoficznych i religijnych dzieł Abhinawagupty
Wydział Filologiczny
obrona: 06.03.2008
język pracy: polski
promotor: Beata Szymańska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/043
Kuspyś Piotr

Rozwój stosunków ukraińsko-polskich po roku 1991
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 11.03.2008
język pracy: polski
promotor: Janusz J. Węc
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/044
Liguziński Piotr

Teoretyczne badania kontroli i regulacji fosforylacji oksydacyjnej i glikolizy w mięśniu szkieletowym
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 11.03.2008
język pracy: polski
promotor: Bernard Korzeniewski
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/045
Kalemba-Drożdż Małgorzata

Wpływ metabolizmu 17β-estradiolu na poziom uszkodzeń DNA limfocytów kobiet w ciąży
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 14.03.2008
język pracy: polski
promotor: Maria Kapiszewska
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/046
Blajer Paweł

Koncepcja prawna rolnika indywidualnego w prawie polskim na tle prawno porównawczym
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 17.03.2008
język pracy: polski
promotor: Aleksander Lichorowicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/047
Rojek Anna

Społeczne zastosowanie prawa
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 17.03.2008
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Pałecki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/048
Cieślak-Sokołowski Tomasz

Moment lingwistyczny. Nowofalowa poezja lingwistyczna-termin krytycznoliteracki a praktyka poetycka
Wydział Polonistyki
obrona: 19.03.2008
język pracy: polski
promotor: Marta Wyka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/049
Zapała Tomasz

Brama Krakowska - struktura, granice i ranga regionu fizycznogeograficznego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 20.03.2008
język pracy: polski
promotor: Wiesław Ziaja
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/050
Chojowska-Szymańska Anna

Tragedia humanistyczna w świetle renesansowej teorii genologicznej
Wydział Polonistyki
obrona: 26.03.2008
język pracy: polski
promotor: Andrzej Borowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/051
Kurzac Małgorzata

Sztuka współczesna w obliczu rozwoju genetyki i biotechnologii. Biologiczne medium i narzędzia inżynierii genetycznej w praktyce artystycznej od połowy lat osiemdziesiątych XX wieku
Wydział Historyczny
obrona: 27.03.2008
język pracy: polski
promotor: Tomasz Gryglewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/052
Kosińska Karolina

Androgyn – tożsamość, tęsknota i pragnienie. Postać androgyniczna w brytyjskiej kulturze popularnej i filmie lat 70
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 28.03.2008
język pracy: polski
promotor: Andrzej Pitrus
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/053
Urbaniec Ewa

Product placement w filmie polskim po 1989 roku
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 03.04.2008
język pracy: polski
promotor: Andrzej Pitrus
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/054
Mężyk-Kopeć Renata

Identyfikacja i charakterystyka ekspresji, innych niż TACE, sekretaz dla TNF
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 01.04.2008
język pracy: polski
promotor: Joanna Bereta
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/055
Kot Dobrosław

Podmiotowość monadyczna i podmiotowość dialogiczna. Studium fenomenologiczne
Wydział Filozoficzny
obrona: 03.04.2008
język pracy: polski
promotor: Adam Węgrzecki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/056
Kowalska Agnieszka

Aproksymacja wielomianowa na zbiorach semialgebraicznych
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 04.04.2008
język pracy: polski
promotor: Mirosław Baran
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/057
Zębala-Glik Agnieszka

Tożsamość w świetle kategorii gender. Nowsza i najnowsza proza polska i anglojęzyczna
Wydział Polonistyki
obrona: 09.04.2008
język pracy: polski
promotor: Anna Łebkowska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/058
Rzepka Marcin

Językowe i kulturowe aspekty przekładu Biblii na języki irańskie (perski, kurdyjski)
Wydział Filologiczny
obrona: 10.04.2008
język pracy: polski
promotor: Andrzej Pisowicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/059
Fiuk Ewa

Kino niemieckie na przełomie wieków (1990-2005)
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 11.04.2008
język pracy: polski
promotor: Andrzej Pitrus
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/060
Kulig Paulina

Rola proteinaz w aktywacji czynnika chemotaktycznego- chemeryny
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 11.04.2008
język pracy: polski
promotor: Joanna Cichy
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/061
Kępińska Ewa

Uwarunkowania, przebieg i mechanizmy migracji sezonowych. Przypadek polskich migracji sezonowych do Niemiec
Wydział Filozoficzny
obrona: 15.04.2008
język pracy: polski
promotor: Krystyna Romaniszyn
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/062
Horwath Ewa

Ku poprawności dla sprawności. Koncepcja podręcznika do języka polskiego dla klas gimnazjalnych
Wydział Polonistyki
obrona: 16.04.2008
język pracy: polski
promotor: Jadwiga Kowalikowa
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/063
Markiewicz Monika

Towards a Theory of Macrosynecdochic Selectivity
Wydział Filologiczny
obrona: 17.04.2008
język pracy: angielski
promotor: Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/064
Nagirnyj Witalij

Polityka zagraniczna księstw ziem halickiej i wołyńskiej w latach 1198/99 - 1264
Wydział Historyczny
obrona: 18.04.2008
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Stopka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/065
Noworól Kamilla

Partycypacja publiczna w planowaniu i realizacji inwestycji gminnych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 21.04.2008
język pracy: polski
promotor: Grażyna Prawelska-Skrzypek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/066
Mażewski Lech

Stany nadzwyczajne w II Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Próba rekonstrukcji modelu instytucji stanu nadzwyczajnego
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 22.04.2008
język pracy: polski
promotor: Antoni Dudek
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/067
Maciąg Rafał

Nowe techniki informacyjne w zarządzaniu wybranymi składnikami spektaklu teatralnego
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 23.04.2008
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Pleśniarowicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/068
Krypczyk Aleksandra

Pejzaż w twórczości polskich monachijczyków w II połowie XIX wieku
Wydział Historyczny
obrona: 24.04.2008
język pracy: polski
promotor: Wojciech Bałus
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/069
Rozpędowska Ewelina

Wpływ drzewostanów świerkowych niezgodnych z siedliskiem na kształtowanie właściwości gleb w Karpatach
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 24.04.2008
język pracy: polski
promotor: Stefan Skiba
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/070
Zarębski Mirosław

Zastosowanie metod lokalnego fotouczulanego uszkadzania składników komórki do badania mechanizmów naprawy błony komórkowej i chromatyny
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 25.04.2008
język pracy: polski
promotor: Jerzy Dobrucki
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2008/071
Pazur Agnieszka

Indywidualne uwarunkowania lojalności konsumenta wobec marki
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 29.04.2008
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Borkowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/072
Szczęsna Ewa

Stosunki Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi w ramach regulacji Światowej Organizacji Handlu. Aspekty polityczne i gospodarcze
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 29.04.2008
język pracy: polski
promotor: Marek Bankowicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/073
Jastrzębski Jarosław

Izba Rzemieślnicza w Krakowie na tle prawnych regulacji działalności rzemieślniczej w II Rzeczypospolitej
Wydział Historyczny
obrona: 05.05.2008
język pracy: polski
promotor: Piotr Franaszek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/074
Knurowska Iwona

Akcje własne spółki akcyjnej
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 05.05.2008
język pracy: polski
promotor: Andrzej Szumański
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/075
Łopuch Sylwia

Zależność dominacji samców od kondycji i jej wpływ na sukces reprodukcyjny u nornicy rudej, Clethrionomys glareolus
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 05.05.2008
język pracy: polski
promotor: Jacek Radwan
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/076
Myślak Ewa

Narodowy Bank Polski w systemie ustrojowym Rzeczpospolitej Polskiej
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 06.05.2008
język pracy: polski
promotor: Marek Bankowicz
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/077
Bęczkowska Urszula

Karol Kremer i Krakowski Urząd Budownictwa w latach 1837-1860
Wydział Historyczny
obrona: 07.05.2008
język pracy: polski
promotor: Wojciech Bałus
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/078
Meissner-Łozińska Justyna

Poczucie sensu życia, aspiracje i wartości życiowe wychowanków domów dziecka i młodzieży wychowującej się w rodzinie
Wydział Filozoficzny
obrona: 07.05.2008
język pracy: polski
promotor: Bronisław Urban
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/079
Reczek-Zymróz Łucja

Współdziałanie pedagogiczne szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym
Wydział Filozoficzny
obrona: 07.05.2008
język pracy: polski
promotor: Stanisław Palka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/080
Wypych-Dobkowska Małgorzata

Plotkowanie jako metoda radzenia sobie w sytuacju zagrożenia samooceny
Wydział Filozoficzny
obrona: 08.05.2008
język pracy: polski
promotor: Andrzej Szmajke
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/081
Wilk Anna

Horyzontalna elektroforeza komórek w warunkach izopiknicznych
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 09.05.2008
język pracy: polski
promotor: Włodzimierz Korohoda
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/082
Dąbrowska Justyna

Ukraina w twórczości epoki mistycznej Juliusza Słowackiego
Wydział Polonistyki
obrona: 14.05.2008
język pracy: polski
promotor: Franciszek Ziejka
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/083
Stępa Małgorzata

Postawa wobec własnej choroby przewlekłej a przystosowanie społeczne młodzieży
Wydział Filozoficzny
obrona: 14.05.2008
język pracy: polski
promotor: Władysława Pilecka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/084
Skawiańczyk Krzysztof

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 19.05.2008
język pracy: polski
promotor: Ireneusz Weiss
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/085
Maciejowska Alicja

Doktryny polityczno – prawne w czasach ponowoczesnych. Dyskurs o szansach przetrwania
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 19.05.2008
język pracy: polski
promotor: Michał Jaskólski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/086
Szeliga Anna

Mobbing w organizacji i jego zwiazki z zarzadzaniem zasobami ludzkimi
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 21.05.2008
język pracy: polski
promotor: Marek Bugdol
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/087
Szczygłowska Ewa

Następstwo prawne w zewnętrznych stosunkach administracyjnoprawnych
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 26.05.2008
język pracy: polski
promotor: Jan Zimmermann
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/088
Chwiej Edyta

MERCOSUR/MERCOSUL i stosunki z innymi uprawnieniami regionalnymi
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 27.05.2008
język pracy: polski
promotor: Lubomir Zyblikiewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/089
Trojnar Ewa

Stosunki Japonii z krajami Rady Współpracy Arabskich Państw Zatoki (Perskiej) (po połowie XX wieku)
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 27.05.2008
język pracy: polski
promotor: Adam Jelonek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/090
Waligórska Agnieszka

Doświadczalne modyfikowanie aktywności ruchowej komórek Dictyostelium discoideum i wpływ na rozpoznawanie chemoatraktantów
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 27.05.2008
język pracy: polski
promotor: Włodzimierz Korohoda
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2008/091
Guja Jowita

Koncepcja wiary w Römerbrief Karla Bartha
Wydział Filozoficzny
obrona: 28.05.2008
język pracy: polski
promotor: Karol Tarnowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/092
Wolańska Joanna

Katedra ormiańska we Lwowie w latach 1902–1938. Przemiany architektoniczne i dekoracja wnętrza
Wydział Historyczny
obrona: 20.05.2008
język pracy: polski
promotor: Wojciech Bałus
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/093
Małachowa Natalia

Charakterystyka powierzchniowego czynnika wirulencji Staphylococcus aureus zwiększającego przeżywalność bakterii w warunkach stresu tlenowego
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 30.05.2008
język pracy: polski
promotor: Jacek Międzobrodzki
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/094
Bochenek Grażyna

Wizerunki kobiet w kinie PRL-u
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 02.06.2008
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Lubelski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/095
Byrski Jan

Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 02.06.2008
język pracy: polski
promotor: Wojciech Pyzioł
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/096
Kosakowska Ksenia

God in Jewish Philosophy. Moses Maimonides' Interpretation compared with that of H. Cohen and A. J. Heschel
Wydział Filozoficzny
obrona: 03.06.2008
język pracy: angielski
promotor: Jan Woleński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/097
Szczepankiewicz Ewa

Unia Europejska-Maghreb: dynamika i kierunki rozwoju Partnerstwa Euro-Śródziemnomorskiego
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 03.06.2008
język pracy: polski
promotor: Michał Chorośnicki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/098
Witecka-Majerczyk Agnieszka

Fundusze strukturalne – instrumenty wspólnej polityki regionalnej Unii Europejskiej. Studium doświadczenia polskiego
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 03.06.2008
język pracy: polski
promotor: Marek Bankowicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/099
Kubiczek Agnieszka

Generelle Spracherwerbsprozesse im Fremdsprachenunterricht
Wydział Filologiczny
obrona: 04.06.2008
język pracy: niemiecki
promotor: Antoni Dębski
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/100
Lesiak-Bzdak Mariola

Production of the ŋ meson in the dd->αŋ reaction using the polarised deuteron beam
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 04.06.2008
język pracy: angielski
promotor: Andrzej Magiera
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/101
Ruszer Andrzej

Mowa sądowa jako retoryczny gatunek tekstu
Wydział Polonistyki
obrona: 04.06.2008
język pracy: polski
promotor: Janina Laboga
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/102
Kania Marta

Archeologia i nacjonalizm w Peru w pierwszej połowie XX wieku
Wydział Historyczny
obrona: 10.06.2008
język pracy: polski
promotor: Adam Walaszek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/103
Kolendowska Marta

Europejski Trybunał Praw Człowieka, a polski system wymiary sprawiedliwości
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 10.06.2008
język pracy: polski
promotor: Bogusław Bednarczyk
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/104
Kozłowska Joanna

Ewolucja sytuacji narodowościowej na Wileńszczyźnie w latach 1939-1952
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 10.06.2008
język pracy: polski
promotor: Grzegorz Mazur
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/105
Bilczewski Tomasz

Komparatystyka jako sztuka interpretacji w kontekście badań nad przekładem
Wydział Polonistyki
obrona: 11.06.2008
język pracy: polski
promotor: Stanisław Balbus
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/106
Legutko Krzysztof

Implikacje globalizacji sektora bankowego na przykładzie międzynarodowych przejęć banków w Maksyku
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 11.06.2008
język pracy: polski
promotor: Barbara Liberska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/107
Białek Arkadiusz

Poziom zdolności do podejmowania perspektywy a akceptowane wartości
Wydział Filozoficzny
obrona: 12.06.2008
język pracy: polski
promotor: Halina Grzymała-Moszczyńska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/108
Mecner Barbara

Linguistische Aspekte der Lese- und Rechtschreibschwäche mit Bezug auf das natürliche Sprachsystem und auf den Fremdsprachenerwerb
Wydział Filologiczny
obrona: 12.06.2008
język pracy: niemiecki
promotor: Zofia Berdychowska
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/109
Broniec Agnieszka

Właściwości antyutleniające plazmalogenów w wybranych układach modelowych
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 13.06.2008
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Sarna
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/110
Hołobut Agata

Projekt przedmiotu użytkowego a jego obraz jezykowy (analiza kognitywna)
Wydział Filologiczny
obrona: 13.06.2008
język pracy: polski
promotor: Elżbieta Tabakowska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/111
Papla Piotr

Koncerty instrumentalne Krzysztofa Pendereckiego. Współgranie elementów tradycyjnych i nowatorskich
Wydział Historyczny
obrona: 13.06.2008
język pracy: polski
promotor: Alicja Jarzębska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/112
Skwirut Daniel

Klasycyzm w poezji Leopolda Staffa na tle dwudziestowiecznym. Historia recepcji i propozycje interpretacji
Wydział Polonistyki
obrona: 13.06.2008
język pracy: polski
promotor: Marian Stala
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/113
Chorąży Bogusław

Młodsza epoka brązu i wczesna epoka żelaza na obszarze Podbeskidzia, między Białą a Beczwą
Wydział Historyczny
obrona: 16.06.2008
język pracy: polski
promotor: Jan Chochorowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/114
Frań-Adamek Aneta

Egzekucja papierów wartościowych
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 16.06.2008
język pracy: polski
promotor: Andrzej Oklejak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/115
Kęsek Marian

Wizerunek Kościoła Katolickiego w Polsce do 1945 r. na łamach ,,Żołnierza Wolności" w latach 1950-1990
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 17.06.2008
język pracy: polski
promotor: Jacek Majchrowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/116
Narębska Agnieszka

Teatralne fascynacje Zygmunta Nowakowskiego
Wydział Polonistyki
obrona: 17.06.2008
język pracy: polski
promotor: Jacek Popiel
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/117
Sobolczyk Piotr

Recepcja poezji i prozy Mirona Białoszewskiego
Wydział Polonistyki
obrona: 17.06.2008
język pracy: polski
promotor: Stanisław Balbus
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/118
Gajewski Mariusz

Zróżnicowanie oddziaływań korekcyjnych i profilowanie zakładów resocjalizacyjnych w zależności od cech środowiska, typu osobowości oraz stopnia i charakteru patologizacji zachowania nieletnich przestępców
Wydział Filozoficzny
obrona: 18.06.2008
język pracy: polski
promotor: Bronisław Urban
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/119
Kuras Katarzyna

Współpracownicy i klienci Augusta A. Czartoryskiego w czasach saskich
Wydział Historyczny
obrona: 18.06.2008
język pracy: polski
promotor: Mariusz Markiewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/120
Holly Grażyna

Krajobraz sakralny obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny (1850-2002)
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 19.06.2008
język pracy: polski
promotor: Antoni Jackowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/121
Jakacka Izabela

Obserwowalne konsekwencje sferycznie symetrycznych modeli Stephaniego
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 19.06.2008
język pracy: polski
promotor: Jerzy Stelmach
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/122
Sławińska Teresa

Zarządzanie przedsiębiorstwem prasowym na przykładzie spółki Ouest-France S.A.
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 19.06.2008
język pracy: polski
promotor: Teresa Sasińska-Klas
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/123
Podsiadło Jolanta

Muzeum jako ośrodek kształtowania tożsamości regionalnej na przykładzie Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 20.06.2008
język pracy: polski
promotor: Grażyna Prawelska-Skrzypek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/124
Cierpisz Małgorzata

Kategoria punktu widzenia w języku i narracji literackiej na przykładzie Lolity Vladimira Nabokova i jej polskich przekładów. Perspektywa kognitywna
Wydział Filologiczny
obrona: 21.06.2008
język pracy: polski
promotor: Elżbieta Muskat-Tabakowska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/125
Denkowska Anna

Podprzestrzenie jeden-uzupełnialne w ciagowych przestrzeniach Musialaka-Orlicza
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 23.06.2008
język pracy: polski
promotor: Grzegorz Lewicki
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/126
Pecyna Marlena

Rosyjska koncepcja naruszenia zobowiązań w świetle harmonizacji prawa zobowiązań
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 23.06.2008
język pracy: polski
promotor: Edward Drozd
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/127
Pudłocki Tomasz

Inteligencja w Przemyślu od drugiej połowy XIX wieku do 1939 r.
Wydział Historyczny
obrona: 23.06.2008
język pracy: polski
promotor: Andrzej Banach
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/128
Boda Łukasz

Badania teoretyczne widm oscylacyjnych i dynamiki wiązań wodorowych w podstawowym i wzbudzonym stanie elektronowym
Wydział Chemii
obrona: 17.06.2008
język pracy: polski
promotor: Marek Janusz Wójcik
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/129
Budzanowska Anna

Charles Maurras Konserwatysta radykalny. Twórca doktryny nacjonalizmu francuskiego
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 24.06.2008
język pracy: polski
promotor: Michał Jaskólski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/130
Gluzińska Aneta

Architektura neobarokowa historycznego obszaru Galicji w XIX i XX w.
Wydział Historyczny
obrona: 25.06.2008
język pracy: polski
promotor: Jacek Purchla
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/131
Dudziak Wojciech

Kultura Słowaków jako przykład tworzenia etnografii Słowian w nauce polskiej w latach 1804-1914. Polski obraz słowackiej grupy etnicznej
Wydział Historyczny
obrona: 26.06.2008
język pracy: polski
promotor: Czesław Robotycki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/132
Ziętkiewicz-Kotz Joanna

Ikonografia wczesnogotyckich modlitewników franko-flamandzkich (1240-1320). Od psałterza do godzinek
Wydział Historyczny
obrona: 26.06.2008
język pracy: polski
promotor: Jerzy Gadomski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/133
Wojciechowska Anna

Reorientacje atomowych momentów magnetycznych oraz towarzyszace im efekty termiczne w wybranych zwiazkach miedzymetalicznych erbu
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 27.06.2008
język pracy: polski
promotor: Antoni Pędziwiatr
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/134
Burek Wojciech

Zastrzeżenia do traktatów z dziedziny ochrony praw człowieka
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 30.06.2008
język pracy: polski
promotor: Kazimierz Lankosz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/135
Szczęsny Rafał

Reklama farmaceutyczna i pokrewna
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 30.06.2008
język pracy: polski
promotor: Anna Walaszek-Pyzioł
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/136
Łasak Piotr

Nadzór nad rynkiem bankowym w modelu instytucjonalnym i zintegrowanym - porównanie doświadczeń brytyjskich i polskich
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 01.07.2008
język pracy: polski
promotor: Ewa Miklaszewska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/137
Sapeta Sebastian

Effects of quantum chromodynamics in the high energy limit in particle collisions
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 02.07.2008
język pracy: angielski
promotor: Krzysztof Golec-Biernat
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/138
Strokowski Wojciech

W poszukiwaniu efektywnego modelu nauczania składni w szkole
Wydział Polonistyki
obrona: 02.07.2008
język pracy: polski
promotor: Jadwiga Kowalikowa
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/139
Zamorska Jolanta

Indywidualne strategie zaradcze pracowników wobec mobbingu w organizacji
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 02.07.2008
język pracy: polski
promotor: Kazimierz Sowa
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/140
Baran Beata

Wpływ schematów JA na pamięć zachowań innych osób
Wydział Filozoficzny
obrona: 03.07.2008
język pracy: polski
promotor: Agnieszka Niedźwieńska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/141
Branicki Wacław

Filozoficzne koncepcje tożsamości człowieka a doświadczenie wirtualności
Wydział Filozoficzny
obrona: 03.07.2008
język pracy: polski
promotor: Ignacy S. Fiut
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/142
Rakowiecka-Asgari Karolina

Zagadka w kulturach starożytnego Iranu, Indii i Grecji (Wybrane aspekty w perspektywie porównawczej)
Wydział Filologiczny
obrona: 03.07.2008
język pracy: polski
promotor: Jadwiga Pstrusińska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/143
Krzanowska Agnieszka

Semantyczno-pragmatyczna analiza języka sloganu reklamowego (na materiale języka polksiego i rosyjskiego)
Wydział Filologiczny
obrona: 07.07.2008
język pracy: polski
promotor: Ewa Komorowska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/144
Ozga Krzysztof

Isomorphism and Non-Isomorphism in Language. An Analysis of Selected Classes of Russian, Polish and English Adverbs
Wydział Filologiczny
obrona: 07.07.2008
język pracy: angielski
promotor: Aleksy Awdiejew
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/145
Łakomska Gracjana

Stany Zjednoczone w polityce zagranicznej Niemiec w latach 1998-2005
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 08.07.2008
język pracy: polski
promotor: Erhard Cziomer
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/146
Misiaszek Marcin

Symulacje niestandardowych zjawisk w fizyce nautrin
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 08.07.2008
język pracy: polski
promotor: Marcin Wójcik
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/147
Momro Jakub

Milczenie i nieobecność. Figury podmiotowości w twórczości Samuela Becketta
Wydział Polonistyki
obrona: 08.07.2008
język pracy: polski
promotor: Jerzy Jarzębska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/148
Traple Monika

Struktura motywów postepowania klientów „bankowosci prywatnej"
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 08.07.2008
język pracy: polski
promotor: Jan Jerschina
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/149
Wojcieszak Łukasz

Rola i miejsce Obwodu Kaliningradzkiego we współpracy Unii Europejskiej z Rosją
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 08.07.2008
język pracy: polski
promotor: Erhard Cziomer
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/150
Wróbel Czesław

Bóg, Natura, historia a działalność człowieka. Analiza poglądów Stanisława Staszica
Wydział Filozoficzny
obrona: 08.07.2008
język pracy: polski
promotor: Jan Skoczyński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/151
Saeed Ali Yahya

Surface properties and in vitro antagonistic activity of Lactobacillus Strains isolated from healthy individuals against oral pathogens
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 11.07.2008
język pracy: angielski
promotor: Piotr Heczko
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2008/152
Kula Anna

Deformacje dodatniej okreslonosci i całkowitej monotonicznosci
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 14.07.2008
język pracy: polski
promotor: Franciszek Szafraniec
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/153
Wojakowski Łukasz Piotr

Państwo i zmiana społeczna w teoriach amerykańskiej socjologii historycznej
Wydział Filozoficzny
obrona: 21.07.2008
język pracy: polski
promotor: Piotr Sztompka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/154
Then-Obłuska Joanna

Obrządek pogrzebowy ludności pasterskiej w Egipcie w okresie od VI do II tysiąclecia p.n.e.
Wydział Historyczny
obrona: 22.07.2008
język pracy: polski
promotor: Joachim Śliwa
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/155
Jaczewska Justyna

Self-organization and structural patterns in thin films of polythiophene and insulating polymer
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 28.07.2008
język pracy: angielski
promotor: Andrzej Budkowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/156
Micek Piotr

On-line chain partitioning of semi-orders
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 02.09.2008
język pracy: angielski
promotor: Paweł M. Idziak
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/157
Mach Patryk

Stability of the steady accretion in general relativistic hydrodynamics
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 05.09.2008
język pracy: angielski
promotor: Edward Malec
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/158
Gaweł Bartłomiej

Efekt tekstury oraz dominującej rodziny płaszczyzn w badaniach strukturalnych metodami dyfraktometrii proszkowej
Wydział Chemii
obrona: 12.09.2008
język pracy: polski
promotor: Wiesław Łasocha
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/159
Moszkowicz Łukasz

Zależność między składem florystycznym i wiekiem lasów w Ojcowskim Parku Narodowym
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 12.09.2008
język pracy: polski
promotor: Zbigniew Dzwonko
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/160
Podgórska Monika

Zagadnienia fitogeograficzne i flora naczyniowa Garbu Gielniowskiego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 12.09.2008
język pracy: polski
promotor: Maria Zając
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/161
Filipek Paweł

Kontrola przez Radę Europy wykonywania zobowiazań przyjętych przez państwa członkowskie
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 15.09.2008
język pracy: polski
promotor: Kazimierz Lankosz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/162
Ulas Maciej

Punkty i krzywe wymierne na powierzchniach związanych z równaniami diofantycznymi
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 15.09.2008
język pracy: polski
promotor: Kamil Rusek
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2008/163
Woźniakiewicz Michał

Opracowanie metod identyfikacji i oznaczania leków psychotropowych w materiale biologicznym
Wydział Chemii
obrona: 15.09.2008
język pracy: polski
promotor: Paweł Kościelniak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/164
Gaweł Kamila

Oddziaływania polimerów naturalnych oraz ich pochodnych ze związkami powierzchniowo czynnymi
Wydział Chemii
obrona: 16.09.2008
język pracy: polski
promotor: Maria Nowakowska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/165
Trusz Sławomir

Oczekiwania wobec uczniów a oddziaływania wychowawcze nauczycieli
Wydział Filozoficzny
obrona: 17.09.2008
język pracy: polski
promotor: Mirosław J. Szymański
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/166
Guzik Aldona

W służbie społeczeństwa, czy władzy? Upowszechnianie wyników sondaży opinii publicznej a koncepcje dyskursu politycznego
Wydział Filozoficzny
obrona: 19.09.2008
język pracy: polski
promotor: Marian Niezgoda
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/167
Hudzik Paweł

Wykorzystanie GIS w zarządzaniu informacją przestrzenną na przykładzie regionalnej administracji samorządowej
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 19.09.2008
język pracy: polski
promotor: Grażyna Prawelska-Skrzypek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/168
Hryniewicz Katarzyna

Badania fizykochemiczne kompleksów żelaza(III) z wybranymi α–cykloketoenolami, związków o potencjalnych zastosowaniach biologicznych
Wydział Chemii
obrona: 22.09.2008
język pracy: polski
promotor: Agnieszka Pattek-Janczyk
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJ


Dokt. 2008/169
Juza Marta

Nowa elita technomerytokratyczna - środowisko pionierów internetowych i jego rola w ukształtowaniu kultury polskiego Internetu
Wydział Filozoficzny
obrona: 23.09.2008
język pracy: polski
promotor: Marian Niezgoda
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/170
Miśkowiec Paweł

Badanie mechanizmów degradacji papieru metodami spektroskopii oscylacyjnej
Wydział Chemii
obrona: 23.09.2008
język pracy: polski
promotor: Leonard Marian Proniewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/171
Łysiński Jerzy

Bariery rozwoju funkcji komercyjnej w samorządowych filharmoniach w Polsce
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 24.09.2008
język pracy: polski
promotor: Emil Orzechowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/172
Noga Marek

Proteomics in drug dependence. High-resolution analytical techniques in quantitative proteomics
Wydział Chemii
obrona: 24.09.2008
język pracy: angielski
promotor: Jerzy Silberring
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/173
Ostafińska-Molik Barbara

Pedagogiczne aspekty percepcji siebie i otoczenia społecznego przez młodzież o zaburzonym zachowaniu
Wydział Filozoficzny
obrona: 24.09.2008
język pracy: polski
promotor: Franciszek Wojciechowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/174
Gurgul Jacek

Miastotwórcza rola kultury w rozwoju Florencji i Krakowa
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 25.09.2008
język pracy: polski
promotor: Zygmunt Górka
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/175
Świderski Kamil

Najstarsze kopiarze i inwentarze Uniwersytetu Krakowskiego (od fundacji uczelni do reformy kołłątajowskiej)
Wydział Historyczny
obrona: 25.09.2008
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Stopka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/176
Argasiński Krzysztof

Ewolucja proporcji płci w populacjach zróżnicowanych pod względem strategii osobniczych
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 30.09.2008
język pracy: polski
promotor: Jan Kozłowski
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/177
Tomala Katarzyna

Wpływ przyrybosomalnego kompleksu białek opiekuńczych (RAC) na ekspresję fenotypową mutacji termowrażliwych białek cytozolowych u drożdży Saccharomyces cerevisiae
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 06.10.2008
język pracy: polski
promotor: Ryszard Korona
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/178
Miozga Sławomir

Konserwatyzm ideowy rzymskiej arystokracji senatorskiej późnego Cesarstwa w pismach Kwintusa Aureliusza Symmacha
Wydział Filologiczny
obrona: 09.10.2008
język pracy: polski
promotor: Jerzy Styka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/179
Wagner Aleksandra

Kategoria zaufania a społeczne rozumienie roli prasy - analiza przemian subsystemu prasowego w Polsce potransformacyjnej
Wydział Filozoficzny
obrona: 09.10.2008
język pracy: polski
promotor: Marian Niezgoda
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/180
Dańko Maciej

Modelowanie wpływu optymalnego lokowania zasobów na krzywe przeżywania w heterogennych populacjach
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 13.10.2008
język pracy: polski
promotor: Jan Kozłowski
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/181
Garapich Michał

Uwrunkowania stowarzyszeniowości etnicznej i rozwój społeczeństwa obywatelskiego wśród polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii
Wydział Filozoficzny
obrona: 14.10.2008
język pracy: polski
promotor: Zdzisław Mach
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/182
Karmowska Joanna

Promocja europejskich miast historycznych
Wydział Filozoficzny
obrona: 14.10.2008
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Frysztacki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/183
Dudek Łukasz

Rozpoznanie molekularne i samoorganizacja w peryferyjnie rozbudowanych dibenzotetraaza[14]annulenach
Wydział Chemii
obrona: 18.09.2008
język pracy: polski
promotor: Julita Eilmes
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/184
Krzysiek-Mączka Gracjana

Wpływ anizotropii podłoża na orientację podziałów komórkowych
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 24.10.2008
język pracy: polski
promotor: Włodzimierz Korohoda
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2008/185
Czekaj-Dancewicz Aleksandra

Prawa członków rodziny migrującego obywatela Unii Europejskiej
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 27.10.2008
język pracy: polski
promotor: Sławomir Dudzik
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/186
Czocher Anna

Codzienność w okupowanym Krakowie 1939-1945
Wydział Historyczny
obrona: 27.10.2008
język pracy: polski
promotor: Andrzej Chwalba
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/187
Krzemień Joanna

Control of larval hematopoiesis in Drosophila; microenvironment, precursors and cell lineage
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 27.10.2008
język pracy: angielski
promotor: Zbigniew Dąbrowski, Alain Vincent
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2008/188
Ligocki Dariusz

Wybiórczość siedlisk leśnych przez głuszce na terenie Beskidu Żywieckiego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 28.10.2008
język pracy: polski
promotor: Bogusław Bobek
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/189
Karniej Piotr

Determinanty strategii zarządzania szpitalem
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 29.10.2008
język pracy: polski
promotor: Jan Stępniewski
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/190
Kośka Lidia

Autobiografia słowa. Twórczość Stanisława Jerzego Leca
Wydział Polonistyki
obrona: 29.10.2008
język pracy: polski
promotor: Magdalena Popiel
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/191
Bistroń Anna

Zbiory minimalne i niezmiennicze w semi-układach dynamicznych oraz zachowanie sie semi-układów dynamicznych w ich otoczeniu
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 30.10.2008
język pracy: polski
promotor: Andrzej Pelczar
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/192
Gołąbek Bartosz

Lew Gumilow i Aleksander Dugin. O dwóch obliczach eurazjatyzmu w Rosji po 1991 roku
Wydział Filologiczny
obrona: 30.10.2008
język pracy: polski
promotor: Grzegorz Przebinda
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/193
Kasprzyk Grzegorz

Wykorzystanie ewolucyjnych algorytmów optymalizacyjnych do poszukiwań parametrów modeli elektrochemicznych
Wydział Chemii
obrona: 30.10.2008
język pracy: polski
promotor: Marian Jaskuła
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/194
Kwoka Tomasz

Historia serbskiego słownictwa z zakresu stosunków społecznych (od końca XII do początku XX wieku)
Wydział Filologiczny
obrona: 30.10.2008
język pracy: polski
promotor: Wiesław Boryś
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/195
Wład Joanna

Rola regionalna Jarosławia na początku XXI w.
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 30.10.2008
język pracy: polski
promotor: Zygmunt Górka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/196
Siwak Michał

Badanie układów kontaktowych z dużymi różnicami temperatur
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 31.10.2008
język pracy: polski
promotor: Stanisław Zoła
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/197
Jakubiak Łukasz

Koabitacja w systemie politycznym V Republiki Francuskiej. Uwarunkowania ustrojowe i praktyka sprawowania władzy
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 04.11.2008
język pracy: polski
promotor: Andrzej Zięba
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/198
Jaźwa Agnieszka

Zastosowanie bicistronowych wektorów plazmidowych i AAV do transferu genów VEGF i FGF-4 stymulujących procesy neowaskularyzacji
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 04.11.2008
język pracy: polski
promotor: Józef Dulak
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/199
Kuźniak Marcin

Pomiar elektrycznego momentu dipolowego neutronu: badania i rozwój nowego spektrometru
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 04.11.2008
język pracy: polski
promotor: Kazimierz Bodek
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/200
Kiluk Agata

Uwarunkowania efektywności nauczania języków obcych uczniów klas początkowych szkół wiejskich (na przykładzie nauczania wspomaganego komputerowo i tradycyjnego)
Wydział Filozoficzny
obrona: 05.11.2008
język pracy: polski
promotor: Stanisław Palka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/201
Chrząszcz Matylda

Topologia napojów w dziewiętnastowiecznym rosyjskim dyskursie literackim
Wydział Filologiczny
obrona: 06.11.2008
język pracy: polski
promotor: Wasilij Szczukin
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/202
Antoniuk Mateusz

Otwieranie głosu. Wczesna twórczość Zbigniewa Herberta (1948–1957) w kontekście historycznoliterackim i w świetle badań archiwalnych
Wydział Polonistyki
obrona: 12.11.2008
język pracy: polski
promotor: Ewa Miodońska-Brookes
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/203
Raczek Marta

Audiowizualna przestrzeń publiczna jako obszar działań artystycznych w Polsce po roku 1989
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 12.11.2008
język pracy: polski
promotor: Eugeniusz Wilk
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/204
Kozub Monika

Selected Aspects of National, Cultural and Linguistic Identity in the Drama of Brian Friel
Wydział Filologiczny
obrona: 13.11.2008
język pracy: angielski
promotor: Krystyna Stamirowska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/205
Sarewicz Marcin

Badanie oddziaływania cytochromu c z kompleksem cytochromu bc1 metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 14.11.2008
język pracy: polski
promotor: Wojciech Froncisz
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/206
Deszyńska Joanna

Prawo do obrony ze szczególnym uwzględnieniem postępowania karnego wykonawczego
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 17.11.2008
język pracy: polski
promotor: Zbigniew Hołda
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/207
Plebanek Ewa Maria

Materialne określenie przestępstwa. Karygodność jako element struktury przestępstwa w perspektywie zasad konstytucyjnych i polskich ustaw karnych
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 17.11.2008
język pracy: polski
promotor: Andrzej Zoll
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/208
Rak Agnieszka

Rola greliny w regulacji funkcji jajnika
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 17.11.2008
język pracy: polski
promotor: Ewa Łucja Gregoraszczuk
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2008/209
Bomert Zbigniew

Odsłonięcie. Epistemologiczne podstawy filozofii języka religijnego w poglądach Iana T. Ramseya
Wydział Filozoficzny
obrona: 20.11.2008
język pracy: polski
promotor: Jerzy Szymura
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/210
Kwiecień Magdalena

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 20.11.2008
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Lubelski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/211
Żak Marcin

Zasada bezpośredniości w procesie karnym w Polsce
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 24.11.2008
język pracy: polski
promotor: Marianna Korcyl-Wolska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/212
Tereszkiewicz Anna

Online encyclopedias. Genre analysis of Wikipedia
Wydział Filologiczny
obrona: 27.11.2008
język pracy: angielski
promotor: Elżbieta Mańczak-Wohfeld
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/213
Żukowski Przemysław Marcin

Francja w oczach polskiej opinii publicznej od wiosny 1938 do lata 1940
Wydział Historyczny
obrona: 28.11.2008
język pracy: polski
promotor: Wojciech Rojek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/214
Broniek Przemysław

Computational complexity of solving equation systems
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 01.12.2008
język pracy: angielski
promotor: Paweł M. Idziak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/215
Kloch Kamil

On-line dimension of semi-orders
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 01.12.2008
język pracy: angielski
promotor: Paweł M. Idziak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/216
Krzaczkowski Jacek

Złożoność obliczeniowa problemów zwiazanych z rozwiązywaniem równań
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 01.12.2008
język pracy: polski
promotor: Paweł M. Idziak
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/217
Kwaśnicki Radosław L.

Autonomia woli w kształtowaniu postanowień umowy i aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz statutu spółki akcyjnej
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 01.12.2008
język pracy: polski
promotor: Janusz Szwaja
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/218
Bosek Bartłomiej Emil

On-line Chain Partitioning Approach to Scheduling
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 04.12.2008
język pracy: angielski
promotor: Paweł M. Idziak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/219
Mancewicz Aneta

Alas, Poor Hamlet! Hamlet and Hamlet Deconstructed In Contemporary Drama
Wydział Filologiczny
obrona: 04.12.2008
język pracy: angielski
promotor: Małgorzata Sugiera
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/220
Cholewińska Katarzyna

Stosunki bezpieczeństwa w strefie transatlantyckiej po zakończeniu zimnej wojny
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 09.12.2008
język pracy: polski
promotor: Andrzej Mania
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/221
Michnik Wojciech

Amerykańskie interwencje zbrojne w latach 1990-2003
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 09.12.2008
język pracy: polski
promotor: Andrzej Mania
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/222
Markiewicz Anna

Podróże Polaków na zachód Europy w czasach Jana III Sobieskiego
Wydział Historyczny
obrona: 17.11.2008
język pracy: polski
promotor: Mariusz Markiewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/223
Przybyła Marzena J.

Zdobnictwo przedmiotów metalowych z młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich na terenie północnoeuropejskiego barbaricum. Studium stylistyczno-chronologiczne ornamentyki występującej na wytłaczanych blachach
Wydział Historyczny
obrona: 17.11.2008
język pracy: polski
promotor: Renata Madyda-Legutko
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/224
Chorązki Marcin

Ziemianie województwa krakowskiego w okresie II wojny światowej. Postawy ziemian wobec rzeczywistości wojennej
Wydział Historyczny
obrona: 28.11.2008
język pracy: polski
promotor: Andrzej Chwalba
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/225
Ziemierski Maciej

Obraz życia codziennego mieszczan krakowskich od połowy XVII w. do schyłku czasów saskich w świetle testamentów i inwentarzy
Wydział Historyczny
obrona: 08.12.2008
język pracy: polski
promotor: Mariusz Markiewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/226
Kijak Aleksandra

Proza Wacława Sieroszewskiego wobec doświadczenia inności kulturowej
Wydział Polonistyki
obrona: 10.12.2008
język pracy: polski
promotor: Anna Czabanowska-Wróbel
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/227
Djurdiev Gordana

Sufiksalna derivacija imenica u srpskim tekstovima od XII-XV veka
Wydział Filologiczny
obrona: 11.12.2008
język pracy: serbski
promotor: Wiesław Boryś
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/228
Trzepacz Piotr

Porty lotnicze jako czynnik oddziaływania na przestrzeń gospodarczą i sieć osadniczą w Polsce
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 11.12.2008
język pracy: polski
promotor: Zygmunt Górka
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/229
Meisner Jakub

Cold quantum gases
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 12.12.2008
język pracy: angielski
promotor: Jacek Dziarmaga
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/230
Czerederecka Alicja

Dyspozycje psychiczne a kompetencje wychowawcze rodziców rywalizujących o sprawowanie opieki nad dziećmi po rozbiciu rodziny
Wydział Filozoficzny
obrona: 15.12.2008
język pracy: polski
promotor: Barbara Szmigielska-Siuta
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/231
Jacher-Śliwczyńska Katarzyna

Źródła ołowiu i geneza złóż Zn-Pb obszaru śląsko-krakowskiego w świetle badań izotopowych
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 15.12.2008
język pracy: polski
promotor: Marek Michalik
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/232
Kukliński Andrzej

Wczesnośredniowieczna stratygrafia kulturowa w południowo-zachodniej części wzgórza wawelskiego
Wydział Historyczny
obrona: 15.12.2008
język pracy: polski
promotor: Michał Parczewski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/233
Kulpiński Kamil

Badania Edwarda Janczewskiego nad rodzajem Ribes na tle współczesnej taksonomii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 15.12.2008
język pracy: polski
promotor: Alicja Zemanek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/234
Szkutnik Teresa

Apomiksja w systemie rozmna ania buraka cukrowego Beta vulgaris L. i metody jej wykrywania
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 15.12.2008
język pracy: polski
promotor: Romana Czapik, Romana Izmaiłow
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/235
Bulek Katarzyna

The essential role of SIGIRR in regulation of TH2 immune response
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 16.12.2008
język pracy: angielski
promotor: Magdalena Kosz-Vnechak, Xiaoxia Li
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/236
Chrześcijanek Agata

Działalność i rola Wysokiego Przedstawiciela w Bośni i Hercegowinie w latach 1996-2005
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 16.12.2008
język pracy: polski
promotor: Marek Waldenburg
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2008/237
Żywioł Maja

Problematyka legitymizacji Unii Europejskiej
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 16.12.2008
język pracy: polski
promotor: Ewa Bujwid-Kurek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/238
Bakalarski Sławomir

Własności odwzorowań jakobianowych
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 17.12.2008
język pracy: polski
promotor: Ludwik M. Drużkowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/239
Czyż-Cieciak Joanna

Sakralny ład świata i Życia ludzkiego w Modlitewniku księdza Antoniego Janusza wydanym w Cieszynie w 1857 roku
Wydział Polonistyki
obrona: 17.12.2008
język pracy: polski
promotor: Bogusław Dopart
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/240
Kozieł-Wierzbowska Dorota

Spektroskopia optyczna gigantycznych radiogalaktyk
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 17.12.2008
język pracy: polski
promotor: Jerzy Machalski
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/241
Trzepla-Sowa Magdalena

Czas jako przedmiot przedstawienia w literaturze i sztukach wizualnych (Na wybranych przykładach dzieł literackich, filmu i fotografii XX wieku)
Wydział Polonistyki
obrona: 17.12.2008
język pracy: polski
promotor: Antonina Lubaszewska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/242
Broszkiewicz Wojciech

Młode pokolenie Polski lokalnej wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego
Wydział Filozoficzny
obrona: 19.12.2008
język pracy: polski
promotor: Zygmunt Saręga
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/243
Kucharski Jarosław

Usprawiedliwione kłamstwo we współczesnej etyce stosowanej
Wydział Filozoficzny
obrona: 19.12.2008
język pracy: polski
promotor: Włodzimierz Galewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/244
Saeed Salah Raz

Nanometer-Scale Patterning of AIII-BV Semiconductor and Alkali Halide Surfaces by Low Energy Ion Bombardment
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 19.12.2008
język pracy: angielski
promotor: Marek Szymoński
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2008/245
Uchacz Tomasz

Monomolekularne układy heterocykliczne z przeniesieniem elektronu i ich możliwe zastosowania jako fluorescencyjne wskaźniki kationów
Wydział Chemii
obrona: 17.12.2008
język pracy: polski
promotor: Marek Mac
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2008/246
Kauß Anja

Der diskrete Charme der Prokrastination
Wydział Filologiczny
obrona: 18.12.2008
język pracy: niemiecki
promotor: -
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJ