Rozprawy doktorskie obronione na UJ w 2007 r.

 


Dokt. 2007/001
Pilipowicz Denys

Filozoficzny wymiar twórczości Hryhorija Skoworody
Wydział Filologiczny
obrona: 04.01.2007
język pracy: polski
promotor: Włodzimierz Mokry
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/002
Chmiel Dorota

Fizykochemiczna charakterystyka przedstawicieli nowej rodziny inhibitorów proteinaz cysteinowych
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 09.01.2007
język pracy: polski
promotor: Adam Dubin
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/003
Kraj Kazimierz

Rola i znaczenie Rosji dla zwalczania terroryzmu międzynarodowego
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 09.01.2007
język pracy: polski
promotor: Erhard Cziomer
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/004
Zapała Bartłomiej

Polityczne i prawne implikacje interwencji zbrojnych dla pokoju, bezpieczeństwa i stabilności międzynarodowej. Aspekty teoretyczne i wybrane przykłady z przełomu XX i XXI wieku
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 09.01.2007
język pracy: polski
promotor: Erhard Cziomer
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/005
Rabiański Radosław

Filozoficzny spór między psychologizmem i antypsychologizmem
Wydział Filozoficzny
obrona: 10.01.2007
język pracy: polski
promotor: Jan Hartman
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/006
Philipp Ryszard

Wolność umysłu w świetle kognitywistyki
Wydział Filozoficzny
obrona: 11.01.2007
język pracy: polski
promotor: Józef Lipiec
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/007
Cieślar Katarzyna

Methodology for fast functional magnetic resonance imaging if the lungs using hyperpolarized ³He
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 12.01.2007
język pracy: angielski
promotor: Tomasz Dohnalik
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/008
Morstin-Popławska Agnieszka

Wizerunki polskiej religijności w filmie fabularnym
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 15.01.2007
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Lubelski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/009
Szczepanik Patrycja

Pirytyzacja szczątków biogenicznych w ciemnych utworach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 15.01.2007
język pracy: polski
promotor: Zbigniew Sawłowicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/010
Ziętek Dorota

Religijność jako element tożsamości na przykładzie wspólnot Ormian w Krakowie i we Lwowie
Wydział Filozoficzny
obrona: 15.01.2007
język pracy: polski
promotor: Irena Borowik
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/011
Zubek Szymon

Mikoryza arbuskularna tatrzańskich roślin rzadkich i zagrożonych
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 16.01.2007
język pracy: polski
promotor: Katarzyna Turnau
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/012
Bartkowiak-Lerch Magdalena

Itinerarium mentis in Deum nelle traduzioni polacche della Divina Commedia. Le similitudini
Wydział Filologiczny
obrona: 18.01.2007
język pracy: włoski
promotor: Stanisław Widłak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/013
Klejnberg Andrzej

Parowanie trypletowe zaindukowane regułą Hunda; granica silnych korelacji
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 19.01.2007
język pracy: polski
promotor: Józef Spałek
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/014
Grzymkowska Maja

Europejski system ochrony praw człowieka wobec rozwoju biomedycyny
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 22.01.2007
język pracy: polski
promotor: Kazimierz Lankosz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/015
Zawiła Małgorzata

Religia i śmierć. Trajektoria umierania i jej religijne elementy na przykładzie środowisk hospicyjnych w Polsce
Wydział Filozoficzny
obrona: 22.01.2007
język pracy: polski
promotor: Irena Borowik
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/016
Zdybska Katarzyna

Niepożądani uchodźcy: granice ochrony i zasady wykluczenia w świetle prawa międzynarodowego
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 22.01.2007
język pracy: polski
promotor: Kazimierz Lankosz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/017
Jańczyk Agnieszka

Modyfikowane fotokatalizatory heterogeniczne reakcji utleniania. Aspekty biomedyczne
Wydział Chemii
obrona: 23.01.2007
język pracy: polski
promotor: Grażyna Stochel
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/018
Orlik Joanna

Wpływ kultury polskiej na inteligencję rosyjską w latach 60. XX w.
Wydział Polonistyki
obrona: 24.01.2007
język pracy: polski
promotor: Jerzy Jarzębski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/019
Szyndler Artur

Żydowska gmina wyznaniowa w Oświęcimiu i jej instytucje w latach 1867-1939
Wydział Filozoficzny
obrona: 24.01.2007
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Pilarczyk
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/020
Wysocka Sabina

Edukacyjne uwarunkowania radzenia sobie z sytuacją bezrobocia (na podstawie badań bezrobotnych absolwentów szkół średnich i wyższych)
Wydział Filozoficzny
obrona: 24.01.2007
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Aleksander
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/021
Grzegorek Tomasz

Potoczne ujęcie zachowania
Wydział Filozoficzny
obrona: 25.01.2007
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Krzyżewski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/022
Maślanka Tomasz

Filozoficzne podstawy paradygmatu komunikacji. Komunikacyjna teoria racjonalności Jürgena Habermasa
Wydział Filozoficzny
obrona: 25.01.2007
język pracy: polski
promotor: Franciszek Chmielowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/023
Pudełko Jan

Testy zgodności oparte na empirycznej funkcji charakterystycznej
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 25.01.2007
język pracy: polski
promotor: Antoni Leon Dawidowicz
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/024
Poniewierska Monika

Konstytucyjne i publiczno-prawne aspekty ochrony wykonywania zawodów publicznych
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 29.01.2007
język pracy: polski
promotor: Marian Grzybowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/025
Skawiński Filip

Reprezentacja interesów regionów w Unii Europejskiej
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 30.01.2007
język pracy: polski
promotor: Michał Chorośnicki
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/026
Głuszek-Szafraniec Dagmara

Polityka nacjonalistyczna baskijskich ruchów w Hiszpanii 1975-2004
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 30.01.2007
język pracy: polski
promotor: Michał Chorośnicki
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/027
Graboń Agnieszka

Problematyka żydowska na łamach prasy akademickiej w latach 1918-1939
Wydział Historyczny
obrona: 05.02.2007
język pracy: polski
promotor: Julian Dybiec
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/028
Bazarnik Katarzyna

Some aspects of spatiality of the literary work - as exemplified by James Joyce's Giacomo Joyce, Ulysess and Finnegans Wake (with a reference to L. Sterne, S. Mallarmé, B.S. Johnson and R. Federman)
Wydział Filologiczny
obrona: 08.02.2007
język pracy: angielski
promotor: Krystyna Stamirowska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/029
Weiser Piotr

Zagłada Żydów według Emila Fackenheima
Wydział Historyczny
obrona: 12.02.2007
język pracy: polski
promotor: Leszek Hońdo
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/030
Łagisz Magdalena

Struktura demograficzna i pozyskanie populacji jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.) w Bieszczadach i Beskidzie Niskim
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 13.02.2007
język pracy: polski
promotor: Bogusław Bobek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/031
Wójcik Tomasz

Pomiar produkcji mezonów π0 i η poprzez rozpady dielektronowe w reakcji C + C przy energii 2 AGeV w eksperymencie HADES
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 16.02.2007
język pracy: polski
promotor: Piotr Salabura
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/032
Pietraszko-Furmanek Iga

Postawy wobec miejsca zamieszkania oraz wobec integracji europejskiej a stopień komunikacji i partycypacji społecznej mieszkańców gmin
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 20.02.2007
język pracy: polski
promotor: Kazimierz Sowa
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/033
Pułka Jolanta

Uwarunkowania pozycji społecznej dzieci z zaburzeniami w zachowaniu
Wydział Filozoficzny
obrona: 21.02.2007
język pracy: polski
promotor: Bronisław Urban
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/034
Jarczewski Wojciech

Proinwestycyjne działania władz lokalnych a napływ nowych inwestorów
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 22.02.2007
język pracy: polski
promotor: Bolesław Domański
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/035
Goryl Maria

Metaliczne nanostruktury na powierzchniach półprzewodników AIIIBV
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 23.02.2007
język pracy: polski
promotor: Marek Szymoński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/036
Klinowski Mateusz

Czyn w indeterministycznym świecie
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 26.02.2007
język pracy: polski
promotor: Tomasz Gizbert-Studnicki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/037
Redzik Adam

Nauka prawa prywatnego na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 26.02.2007
język pracy: polski
promotor: Dorota Malec
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/038
Martynuska Małgorzata

Pozycja imigrantki w społeczeństwie amerykańskim: porównanie przypadku irlandzkiego i włoskiego, 1880-1930
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 27.02.2007
język pracy: polski
promotor: Adam Walaszek
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/039
Śliwa Piotr

Delecje genów prowadzące do wzrostu dostosowania laboratoryjnych klonów drożdży Saccharomyces cerevisiae
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 27.02.2007
język pracy: polski
promotor: Ryszard Korona
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/040
Jaworek Magdalena

Indywidualne i organizacyjne determinanty syndromu MSD w grupie zawodowej pielęgniarek
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 28.02.2007
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Marek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/041
Łukaszewska-Haburko Justyna

I księga Scivias Hildegardy z Bingen. Analiza struktury dzieła
Wydział Filologiczny
obrona: 01.03.2007
język pracy: polski
promotor: Maciej Włodarski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/042
Madej Leszek

Rosyjski garnizon wojskowy w Częstochowie w latach 1831/1832-1914
Wydział Historyczny
obrona: 01.03.2007
język pracy: polski
promotor: Mieczysław Smoleń
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/043
Marszałek Marek

Związki kompleksowe zasad Schiffa jako jednostki budulcowe nowych materiałów funkcjonalnych
Wydział Chemii
obrona: 01.03.2007
język pracy: polski
promotor: Julita Eilmes
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/044
Czaja Mariusz

Najnowsza historia apokalipsy. Struktura i funkcje dyskursu apokaliptycznego w kulturze przełomu drugiego i trzeciego tysiąclecia
Wydział Historyczny
obrona: 02.03.2007
język pracy: polski
promotor: Czesław Robotycki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/045
Dettloff Anna

Rzeźba krakowska drugiej połowy XVIII wieku - twórcy, nurty i tendencje
Wydział Historyczny
obrona: 05.03.2007
język pracy: polski
promotor: Adam Małkiewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/046
Pawlik Renata

Pełnienie czynności związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych w stanie nie trzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 180 k.k.) - zagadnienia teoretyczne i praktyczne
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 05.03.2007
język pracy: polski
promotor: Maria Szewczyk
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/047
Dubin Grzegorz

Gronkowcowe proteinazy i ich inhibitory
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 06.03.2007
język pracy: polski
promotor: Jan Potempa
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/048
Tytko Marek Mariusz

Stefana Szumana koncepcja wychowania przez sztukę
Wydział Filozoficzny
obrona: 07.03.2007
język pracy: polski
promotor: Bogusław Żurakowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/049
Kozioł Sławomir

Polarization of social space as represented in the twentieth-century British novel
Wydział Filologiczny
obrona: 08.03.2007
język pracy: angielski
promotor: Krystyna Stamirowska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/050
Karnat-Napieracz Anna

Od świadomości społecznej do tożsamości jednostkowej. Studium analityczne koncepcji świadomości w tradycji socjologicznej
Wydział Filozoficzny
obrona: 09.03.2007
język pracy: polski
promotor: Hieronim Kubiak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/051
Olczyk Magdalena

Kontrola klauzul narzuconych w umowach banku z jego klientem-konsumentem
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 12.03.2007
język pracy: polski
promotor: Bogusław Gawlik
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/052
Góra Magdalena

Stosunki polsko-izraelskie po drugiej wojnie światowej (do 1953 roku)
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 13.03.2007
język pracy: polski
promotor: Andrzej Kapiszewski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/053
Kurleto Małgorzata

Wpływ rozwiązań prawnych warunkujących funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego na rozwój działalności pożytku publicznego
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 14.03.2007
język pracy: polski
promotor: Grażyna Prawelska-Skrzypek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/054
Oleksy-Sroga Alicja

Obraz kobiety, wizja świata. W kręgu współczesnych opowiadań pisarek saudyjskich
Wydział Filologiczny
obrona: 15.03.2007
język pracy: polski
promotor: Barbara Michalak-Pikulska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/055
Kozicka-Borysowska Żaneta

Akt mowy przeproszenia w ujęciu semantyczno-pragmatycznym
Wydział Filologiczny
obrona: 15.03.2007
język pracy: polski
promotor: Ewa Komorowska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/056
Nowakowski Grzegorz

Paul Celan – poeta oka. Religijne, literackie i malarskie podstawy tak zwanej „l'imagination oculaire"
Wydział Polonistyki
obrona: 15.03.2007
język pracy: polski
promotor: Włodzimierz Szturc
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/057
Węgrzyn Paulina

Określenie lokalizacji i poziomu ekspresji nowych białek kodowanych przez transkrypty zidentyfikowane metodą różnicowej ekspresji w komórkach aktywowanych cytokinami prozapalnymi
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 16.03.2007
język pracy: polski
promotor: Jolanta Jura
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/058
Malczewski Jacek

Eutanazja, moralność i prawo. Etyczne podstawy prawnej regulacji eutanazji
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 19.03.2007
język pracy: polski
promotor: Michał Jaskólski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/059
Krzywosz Maciej

Mariofanie w PRL. Studium socjologiczne na przykładzie prywatnego objawienia maryjnego w Zabłudowie
Wydział Filozoficzny
obrona: 20.03.2007
język pracy: polski
promotor: Włodzimierz Pawluczuk
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/060
Batko-Tokarz Barbara

Perswazja w dyskursie sejmowym (wybrane zagadnienia)
Wydział Polonistyki
obrona: 21.03.2007
język pracy: polski
promotor: Bogusław Dunaj
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/061
Czyż Renata

Obrona wiary w edycjach postylli Grzegorza z Żarnowca
Wydział Filozoficzny
obrona: 21.03.2007
język pracy: polski
promotor: Jan Drabina
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/062
Szelążyk-Komenda Olena

Beletrystyka Franciszka Rawity-Gawrońskiego na tle polskiej powieści historycznej o tematyce ukraińskiej
Wydział Polonistyki
obrona: 21.03.2007
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Bujnicki
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/063
Kobylarz Michał

Reformy organizacji obrony państwa polskiego w świetle uchwał Sejmu Czteroletniego 1788-1792
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 26.03.2007
język pracy: polski
promotor: Stanisław Grodziski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/064
Müller Tomasz

Zróżnicowanie cech historii życia racicznicy zmiennej Dreissena polymorpha Pallas
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 26.03.2007
język pracy: polski
promotor: Jan Kozłowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/065
Szymański Sławomir

Zagadnienie pozoru w filozofii nowożytnej i współczesnej
Wydział Filozoficzny
obrona: 29.03.2007
język pracy: polski
promotor: Jan Hartman
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/066
Blaut Agata

Tendencyjność uwagi w depresji
Wydział Filozoficzny
obrona: 29.03.2007
język pracy: polski
promotor: Władysław Łosiak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/067
Pilch Agnieszka

Przestępstwa abdykacyjnego narażenia na niebezpieczeństwo
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 02.04.2007
język pracy: polski
promotor: Andrzej Zoll
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/068
Rusek Joanna

Instytucja płatnika podatku w prawie polskim
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 02.04.2007
język pracy: polski
promotor: Bogumił Brzeziński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/069
Milówka Beata

Własność Markowa dla pochodnych rzędu k
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 03.04.2007
język pracy: polski
promotor: Mirosław Baran
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/070
Surma Barbara

Podstawy teoretyczne i twórcze inspiracje praktyczne systemu pedagogicznego Marii Montessori w placówkach wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w Polsce i we Włoszech
Wydział Filozoficzny
obrona: 04.04.2007
język pracy: polski
promotor: Stanisław Palka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/071
Wacław Bartłomiej

Statistical mechanics of complex networks
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 05.04.2007
język pracy: angielski
promotor: Zdzisław Burda
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/072
Ryn Ewa

Możliwości oceny syndromu presuicydalnego metodami psychologicznymi
Wydział Filozoficzny
obrona: 12.04.2007
język pracy: polski
promotor: Dorota Kubacka-Jasiecka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/073
Węgrzyn Dariusz

Aparat bezpieczeństwa państwa wobec środowisk narodowych na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1945-1956
Wydział Historyczny
obrona: 13.04.2007
język pracy: polski
promotor: Andrzej Sowa
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/074
Czyżkiewicz Rafał

Study of the production mechanism of the η meson in proton-proton collisions by means of analysing power measurements
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 16.04.2007
język pracy: angielski
promotor: Paweł Moskal
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/075
Suliński Grzegorz

Rozstrzyganie sporów ze stosunku spółki kapitałowej przez sąd polubowny
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 16.04.2007
język pracy: polski
promotor: Andrzej Szumański
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/076
Fiołek Krzysztof

Przetrwanie i przetwarzanie. Programy kultury narodowej w epoce Młodej Polski
Wydział Polonistyki
obrona: 18.04.2007
język pracy: polski
promotor: Franciszek Ziejka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/077
Borycz Joanna

Mechanizmy regulujące syntezę, uwalnianie i metabolizm histaminy w układzie wzrokowym Drosophilia melanogaster
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 23.04.2007
język pracy: polski
promotor: Elżbieta Pyza
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/078
Tutko Marta

Zarządzanie jakością kształcenia na studiach ekonomicznych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 23.04.2007
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Wawak
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/079
Czerwińska Agnieszka

Migracje zagraniczne w Polsce w latach 1989-2002
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 26.04.2007
język pracy: polski
promotor: Adam Jelonek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/080
Pawlak Justyna

Autokreacja - psychologiczna analiza zjawiska i jego znaczenie dla rozwoju osobowego
Wydział Filozoficzny
obrona: 26.04.2007
język pracy: polski
promotor: Zenon Uchnast
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/081
Siudak Michał

Perspektywa dialogu polsko-ukraińskiego w środowisku paryskiej "Kultury" w latach 1947-1991. (Giedroyc, Mieroszewski, Łobodowski)
Wydział Filologiczny
obrona: 26.04.2007
język pracy: polski
promotor: Włodzimierz Mokry
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/082
Człowiekowska Joanna

Prawo do sądu w prawie administracyjnym
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 07.05.2007
język pracy: polski
promotor: Jan Zimmermann
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/083
Golonka Anna

Prawnokarne zagadnienia wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 07.05.2007
język pracy: polski
promotor: Zbigniew Ćwąkalski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/084
Dziekan-Łanucha Agata

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako gwarant wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 08.05.2007
język pracy: polski
promotor: Izabela Dobosz
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/085
Kubica-Heller Grażyna

Siostry Malinowskiego, czyli kobiety nowoczesne na początku XX wieku
Wydział Filozoficzny
obrona: 08.05.2007
język pracy: polski
promotor: Zdzisław Mach
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/086
Leszczyńska Katarzyna

Metafory integrującej się Europy w wypowiedziach papieża Jana Pawła II oraz duchownych Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1990-2004
Wydział Filozoficzny
obrona: 08.05.2007
język pracy: polski
promotor: Irena Borowik
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/087
Olszowska Gabriela

Koncepcje nauczania literatury w podręcznikach i programach do języka polskiego dla gimnazjum w świetle podstawy programowej z roku 1999
Wydział Polonistyki
obrona: 09.05.2007
język pracy: polski
promotor: Jadwiga Kowalik
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/088
Bierówka Joanna

Zasada wzajemności w formującym się społeczeństwie informacyjnym
Wydział Filozoficzny
obrona: 10.05.2007
język pracy: polski
promotor: Krystyna Slany
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/089
Frączek-Krokosz Dorota

Jan III Sobieski a ziemia krakowska. Studium ze sprawowania władzy królewskiej i magnackiej
Wydział Historyczny
obrona: 10.05.2007
język pracy: polski
promotor: Mariusz Markiewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/090
Klaja Monika

Dobro jako podstawa naturalnego pragnienia Boga wg św. Tomasza z Akwinu
Wydział Filozoficzny
obrona: 10.05.2007
język pracy: polski
promotor: Stanisław Bafia
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/091
Jankowska-Marzec Agnieszka

"Chłopomania" - etnografia i malarstwo o tematyce huculskiej
Wydział Historyczny
obrona: 11.05.2007
język pracy: polski
promotor: Piotr Kowalski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/092
Długosz Dominika

Antyczne civatates od III do VIII wieku. Urbanistyka i architektura miast północnej Italii
Wydział Historyczny
obrona: 11.05.2007
język pracy: polski
promotor: Janusz Ostrowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/093
Całek Anita

Jak badać życie twórców? Metoda psychobiografii literaturoznawczej w porównawczej analizie biografii Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego
Wydział Polonistyki
obrona: 14.05.2007
język pracy: polski
promotor: Maria Cieśla-Korytowska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/094
Olesiak Jarosław

Being for an end: an alalysis and interpretation of Aristotle's natural teleology
Wydział Filozoficzny
obrona: 14.05.2007
język pracy: angielski
promotor: Ryszard Legutko
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/095
Szczurek Bożena

Koncepcja ochrony praw podatnika. Geneza, rozwój, perspektywy
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 14.05.2007
język pracy: polski
promotor: Bogumił Brzeziński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/096
Matykiewicz Aleksandra

Ewolucja myśli politycznej Marion Gräfin Dönhoff. Od antynazizmu do koncepcji polsko-niemieckiego pojednania
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 15.05.2007
język pracy: polski
promotor: Wiesław Kozub-Ciembroniewicz
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/097
Kliszcz Aneta

Poetyka komedii renesansowej. Próba określenia modelu gatunku
Wydział Polonistyki
obrona: 16.05.2007
język pracy: polski
promotor: Andrzej Borowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/098
Wilkońska Anna

Kraków jako policentryczny ośrodek turystyki religijnej
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 17.05.2007
język pracy: polski
promotor: Antoni Jackowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/099
Ziomek Marcin

Twierdzenie Moore'a w nieskończenie wymiarowych przestrzeniach Banacha
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 18.05.2007
język pracy: polski
promotor: Edward Tutaj
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/100
Gibała Łukasz

Semantyka światów możliwych a modalność metafizyczna
Wydział Filozoficzny
obrona: 22.05.2007
język pracy: polski
promotor: Adam Grobler
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/101
Bursztyn Marian

Edukacyjna rola sztuki i muzyki we wnętrzach krakowskich zabytków
Wydział Filozoficzny
obrona: 23.05.2007
język pracy: polski
promotor: Stanisław Rodziński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/102
Mrozek Andrzej

Sakralizacja dziejów w "historii synoptycznej" podzielonego królestwa izraelskiego (X-VIII wiek p.n.e.)
Wydział Filozoficzny
obrona: 23.05.2007
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Pilarczyk
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/103
Ostapowicz Katarzyna

Modelowanie zmian pokrycia terenu w przestrzeni i czasie
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 24.05.2007
język pracy: polski
promotor: Wojciech Widacki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/104
Zawada Anna Karolina

Procesy wtórnej jonizacji we wczesnym Wszechświecie
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 25.05.2007
język pracy: polski
promotor: Andrzej Woszczyna
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/105
Adamek Artur

Sekurytyzacja - zagadnienia konstrukcyjne
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 28.05.2007
język pracy: polski
promotor: Wojciech Pyzioł
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/106
Abassy Małgorzata

Inteligencja a kultura. Problemy samoidentyfikacji dziewiętnastowiecznej inteligencji rosyjskiej
Wydział Filologiczny
obrona: 31.05.2007
język pracy: polski
promotor: Lidia Liburska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/107
Nakonieczna-Szkutak Katarzyna

Triumwirowie i triumwiraty w Mocach i Listach Cycerona
Wydział Filologiczny
obrona: 31.05.2007
język pracy: polski
promotor: Józef Korpanty
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/108
Sekerdej Maciej

Stereotyp indywidualny i kulturowy. Wzajemne zależności i ich możliwe konsekwencje
Wydział Filozoficzny
obrona: 31.05.2007
język pracy: polski
promotor: Małgorzata Kossowska
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/109
Pietkiewicz Igor

Illness behaviour among members of the Tibetan Diaspora
Wydział Filozoficzny
obrona: 05.06.2007
język pracy: angielski
promotor: Halina Grzymała-Moszczyńska
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2007/110
Bocian Katarzyna

Antropologia ciała w polskiej fantastyce naukowej lat 1989 – 2005
Wydział Polonistyki
obrona: 06.06.2007
język pracy: polski
promotor: Stanisław Jaworski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/111
Batko Roman

Zarządzanie jakością w gminie w oparciu o założenia systemu ISO 9001:2000
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 11.06.2007
język pracy: polski
promotor: Grażyna Prawelska-Skrzypek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/112
Franczak Jerzy

Poszukiwanie realności. Światopogląd polskiej prozy modernistycznej
Wydział Polonistyki
obrona: 12.06.2007
język pracy: polski
promotor: Ryszard Nycz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/113
Grzyb Joanna

Wpływ kadmu na aktywność oksydoreduktazy ferredoksyna:NADP+ - molekularny mechanizm inhibicji
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 12.06.2007
język pracy: polski
promotor: Kazimierz Strzałka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/114
Waligóra Marcin

Fenomenologiczny spór o doświadczenie źródłowe
Wydział Filozoficzny
obrona: 12.06.2007
język pracy: polski
promotor: Władysław Stróżewski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/115
Barwińska Monika

Sposoby kategoryzowania i wyrażania pojęć określających tożsamość etniczną na polsko-niemiecko-czeskim pograniczu kulturowym i politycznym
Wydział Polonistyki
obrona: 13.06.2007
język pracy: polski
promotor: Janina Labocha
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/116
Bauer Kinga

Informacyjne aspekty upadłości przedsiębiorstw
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 13.06.2007
język pracy: polski
promotor: Stanisława T. Surdykowska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/117
Hulicka Maria

Przesłanki i warunki efektywnego wykrywania oszustw księgowych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 13.06.2007
język pracy: polski
promotor: Stanisława T. Surdykowska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/118
Georgiewa-Okoń Jordanka

Tureckie zapożyczenia leksykalne w dialektach języka bułgarskiego
Wydział Filologiczny
obrona: 14.06.2007
język pracy: polski
promotor: Ewa Siemieniec-Gołaś
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/119
Stankiewicz Anna

Synteza i analiza konformacyjna laktonów
Wydział Chemii
obrona: 14.06.2007
język pracy: polski
promotor: Janusz Jamrozik, Jacek Skarżewski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/120
Sadowska-Rociek Anna

Analiza fizykochemiczna związków odoroczynnych na składowiskach odpadów komunalnych
Wydział Chemii
obrona: 15.06.2007
język pracy: polski
promotor: Elżbieta Szczepaniec-Cięciak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/121
Władyka Benedykt

Operon stafopainy C, analiza i charakterystyka kodowanych białek
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 15.06.2007
język pracy: polski
promotor: Adam Dubin
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/122
Bzdak Adam

Procesy produkcji z podwójną wymianą pomeronu w modelu efektywnym
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 18.06.2007
język pracy: polski
promotor: Michał Praszałowicz
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/123
Opydo-Chanek Małgorzata

Wpływ komórek podścieliska szpikowego na proces regeneracji uszkodzonej kory mózgowej
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 18.06.2007
język pracy: polski
promotor: Zbigniew Dąbrowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/124
Kurzępa-Dedo Katarzyna

Charakter prawne akredytywy dokumentowej
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 18.06.2007
język pracy: polski
promotor: Wojciech Pyzioł
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/125
Skawińska Joanna

Rozwój basenu jurajskiego środkowego synklinorium miechowskiego i jego wpływ na warunki palehydrogeologiczne
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 18.06.2007
język pracy: polski
promotor: Nestor Oszczypko
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/126
Swornik Małgorzata

Lokalizacja receptorów androgenowych i rola androgenów w układzie rozrodczym ciężarnej świni
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 18.06.2007
język pracy: polski
promotor: Maria Słomczyńska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/127
Szczepański Jakub

Polityczna władza sądzenia w filozofii Immanuela Kanta i Hannah Arendt
Wydział Filozoficzny
obrona: 18.06.2007
język pracy: polski
promotor: Justyna Miklaszewska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/128
Tarnawski Marcin

Polityka bezpieczeństwa Rosji w regionie euroatlantyckim na progu XXI wieku
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 18.06.2007
język pracy: polski
promotor: Lubomir W. Zyblikiewicz
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/129
Tischner Anna

Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 18.06.2007
język pracy: polski
promotor: Janusz Szwaja
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/130
Choińska Krystyna

Słownictwo tematyczne uczniów małopolskich szkół podstawowych i gimnazjów
Wydział Polonistyki
obrona: 19.06.2007
język pracy: polski
promotor: Zofia Cygal-Krupa
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/131
du Vall Marta

Neokonserwatyzm w Stanach Zjednoczonych: narodziny, rozwój, ewolucja
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 19.06.2007
język pracy: polski
promotor: Krystyna Chojnicka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/132
Wolszczak Magdalena

Wymiar północny w polityce Unii Europejskiej
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 19.06.2007
język pracy: polski
promotor: Ryszard M. Czarny
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/133
Babtchinskaia Svetlana

Problemy przekładu tekstów Wieniedikta Jerofiejewa na język polski
Wydział Polonistyki
obrona: 20.06.2007
język pracy: polski
promotor: Janina Labocha
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/134
Golec Maja

Postać bohatera mitycznego w wybranych wytworach kultury masowej
Wydział Filozoficzny
obrona: 20.06.2007
język pracy: polski
promotor: Łukasz Trzciński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/135
Grzonka Dariusz

Mitologizacja świata: wizje świata i człowieka w programach i rytuałach tajnych stowarzyszeń na ziemiach polskich w I połowie XIX wieku
Wydział Filozoficzny
obrona: 20.06.2007
język pracy: polski
promotor: Halina Grzymała-Moszczyńska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/136
Wołek-San Sebastian Katarzyna

"Trzecia kultura" w oryginale i przekładzie współczesnej prozy chorwackiej
Wydział Filologiczny
obrona: 20.06.2007
język pracy: polski
promotor: Maria Dąbrowska-Partyka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/137
Buś-Bidas Agnieszka

Wpływ usług wspierających na lokalne przedsiębiorstwa (na przykładzie powiatu tarnobrzeskiego)
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 22.06.2007
język pracy: polski
promotor: Kazimierz Sowa
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/138
Hejmej Anna

Rola receptorów hormonów steroidowych w regulacji funkcji układu reprodukcyjnego ogiera i wnętra
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 25.06.2007
język pracy: polski
promotor: Barbara Bilińska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/139
Krajewska Sylwia

Strategiczny controlling finansowy w przedsiębiorstwie hotelarskim
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 25.06.2007
język pracy: polski
promotor: Małgorzata Bednarczyk
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/140
Małysa-Sulińska Katarzyna

Normy kształtujące ład przestrzenny
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 25.06.2007
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Woś
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/141
Niżnik Sylwia

Struktura i rozwój gonady obojnaczej czerwca Icerya purchasi (Insecta, Hemiptera)
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 25.06.2007
język pracy: polski
promotor: Teresa Szklarzewicz
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2007/142
Pustelny Szymon

Nonlinear magneto-optical effects
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 25.06.2007
język pracy: angielski
promotor: Wojciech Gawlik
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/143
Szwedo Piotr

Środki odwetowe w prawie Światowej Organizacji Handlu
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 25.06.2007
język pracy: polski
promotor: Kazimierz Marian Lankosz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/144
Dubas Ewa

Wykorzystywanie kultury izolowanych mikrospor rzepaku (Brassica rapa L. subsp. Oleifera DC) jako modelu w badaniach nad wczesnymi etapami rozwoju zarodkowego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 26.06.2007
język pracy: polski
promotor: Maria Wędzony
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/145
Wakmundzka-Góra Anna

Wpływ właściwości nośników polimerowych na aktywność katalizatorów palladowych w uwodornieniu związków karbonylowych
Wydział Chemii
obrona: 26.06.2007
język pracy: polski
promotor: Alicja Drelinkiewicz
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2007/146
Zakrzewska Agnieszka

Zastosowanie chromatografii cienkowarstwowej w analizie skryningowej narkotyków z grupy amfetamin i profilowaniu 'ecstasy'
Wydział Chemii
obrona: 26.06.2007
język pracy: polski
promotor: Andrzej Parczewski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/147
Dyląg Izabela

Uwarunkowania rewindykacji dóbr kultury w kontekście zarządzania prywatnymi i publicznymi zbiorami sztuk w Polsce
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 27.06.2007
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Pleśniarowicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/148
Gerc Krzysztof

Organizacja procesu edukacyjno-rehabilitacyjnego w kontekście postaw młodzieży wobec własnej niepełnosprawności
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 27.06.2007
język pracy: polski
promotor: Grażyna Makiełło-Jarża
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/149
Brzosko-Sermak Agnieszka

Granica państwa jako czynnik rozwoju miast wschodniego pogranicza Polski
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 28.06.2007
język pracy: polski
promotor: Zygmunt Górka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/150
Korpak Joanna

Morfologiczna rola budowli regulacyjnych w górskich systemach fluwialnych
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 28.06.2007
język pracy: polski
promotor: Kazimierz Krzemień
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/151
Łopatowska-Romsvik Dagmara

Sl?tter na hardingfele jako źródło inspiracji w twórczości kompozytorów norweskich. Analiza motywacji i sposobów wykorzystania materiału ludowego na wybranych przykładach
Wydział Historyczny
obrona: 28.06.2007
język pracy: polski
promotor: Jan Stęszewski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/152
Stasielak Jarosław

The influence of radiation field on primordial gas clouds
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 29.06.2007
język pracy: angielski
promotor: Marek Kutschera
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/153
Trzetrzelewski Maciej

Supersymetric Yang-Mills quantum mechanics with arbitrary number of colors
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 29.06.2007
język pracy: angielski
promotor: Jacek Wosiek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/154
Fiedor Joanna

Photoprotective and structural functions of catotenoids in model photosynthetic complexs
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 02.07.2007
język pracy: angielski
promotor: Stanisław Więckowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/155
Młyński Grzegorz

Pierwsza wojna światowa w koloniach
Wydział Historyczny
obrona: 02.07.2007
język pracy: polski
promotor: Marian Zgórniak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/156
Domaradzki Spasimir

Ograniczenie praw obywatelskich ze względu na bezpieczeństwo narodowe w USA
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 03.07.2007
język pracy: polski
promotor: Bogusława Bednarczyk
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/157
Fatalski Marcin

Stany Zjednoczone wobec Ameryki Południowej 1961-1968. Studium mechanizmów polityki zagranicznej
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 03.07.2007
język pracy: polski
promotor: Andrzej Mania
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/158
Ruchel Małgorzata

Śabda: dźwięk – słowo – znaczenie w bramińskich systemach filozoficznych
Wydział Filozoficzny
obrona: 03.07.2007
język pracy: polski
promotor: Marta Kudelska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/159
Biel Krzysztof

Rodzaje i uwarunkowania zachowań dewiacyjnych nieletnich dziewcząt objętych resocjalizacją zakładową
Wydział Filozoficzny
obrona: 04.07.2007
język pracy: polski
promotor: Bronisław Urban
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/160
Grzesiak Krystyna

Krakowskie synagogi, bożnice i domy modlitwy, funkcje kulturotwórcze i dydaktyczne (przeszłość, dzień dzisiejszy, prognozy)
Wydział Filozoficzny
obrona: 04.07.2007
język pracy: polski
promotor: Joanna Danilewska, Jan Samek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/161
Kuca Grzegorz

Zasada podziału władz i jej realizacja na gruncie prawno-konstytucyjnych relacji pomiędzy organami naczelnymi RP
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 04.07.2007
język pracy: polski
promotor: Jacek Czajkowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/162
Polkowski Marcin

Themes and Motifs of European Love Poetry in Sonnets from Pieter Corneliszoon Hooft's Emblemata Amatoria
Wydział Filologiczny
obrona: 05.07.2007
język pracy: angielski
promotor: Andrzej Borowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/163
Leśniak-Rychlak Dorota

„Drzewo wpływu". Związki twórczości Charlesa Renniego Mackintosha z Europą Środkową
Wydział Historyczny
obrona: 10.07.2007
język pracy: polski
promotor: Jacek Purchla
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/164
Mołdysz Robert

Krytyka kultury polskiej w pismach Stanisława Ignacego Witkiewicza
Wydział Filozoficzny
obrona: 10.07.2007
język pracy: polski
promotor: Jan Skoczyński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/165
Krawczyk-Bryłka Beata

Osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania skuteczności negocjacji
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 11.07.2007
język pracy: polski
promotor: Zbigniew Nęcki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/166
Trzemżalska Anna

Legenda Maryny Mniszchówny w nowożytnej literaturze polskiej
Wydział Polonistyki
obrona: 11.07.2007
język pracy: polski
promotor: Franciszek Ziejka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/167
Kiersnowski Krzysztof

Badanie własności zimnych atomów przy powierzchni oraz ich modów orbitalnych w pułapce magnetooptycznej
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 12.07.2007
język pracy: polski
promotor: Tomasz Dohnalik
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/168
Sobór-Świderska Anna

Jakub Berman (1901–1984). Biografia polityczna
Wydział Historyczny
obrona: 12.07.2007
język pracy: polski
promotor: Irena Paczyńska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/169
Gaweł Artur

Zwyczaje, wierzenia i obrzędy agrarne na białostocczyźnie od połowy XIX do początku XXI wieku
Wydział Historyczny
obrona: 13.07.2007
język pracy: polski
promotor: Jan Święch
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/170
Kowal Aleksandra

Ceramika szara w koloniach greckich nad Morzem Czarnym w okresie klasycznym i hellenistycznym
Wydział Historyczny
obrona: 16.07.2007
język pracy: polski
promotor: Ewdoksia Papuci-Władyka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/171
Poskrobko Anna

Asymptotyczne własności równania Lasoty w różnych przestrzeniach funkcyjnych
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 17.07.2007
język pracy: polski
promotor: Antoni Leon Dawidowicz
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/172
Klimas Paweł

Modele teoriopolowe z nieróżniczkowalnym potencjałem
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 05.09.2007
język pracy: polski
promotor: Henryk Arodź
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/173
Wieczorek Marcin

Teoretyczne i praktyczne aspekty nowej strategii kalibracyjnej w chemii analitycznej
Wydział Chemii
obrona: 06.09.2007
język pracy: polski
promotor: Paweł Kościelniak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/174
Bereźnicka Małgorzata

Funkcjonowanie teatru młodzieży w świetle badań na terenie Krakowa
Wydział Filozoficzny
obrona: 12.09.2007
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Aleksander
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/175
Olszewska Joanna

Wartości kształcenia szkolnego w teorii dydaktycznej i praktyce edukacyjnej
Wydział Filozoficzny
obrona: 12.09.2007
język pracy: polski
promotor: Stanisław Pałka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/176
Pałka Patrycja

Strategie dyskursywne w rozmowie handlowej
Wydział Polonistyki
obrona: 12.09.2007
język pracy: polski
promotor: Renata Przybylska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/177
Pietraszek Agnieszka

Rozkład i redukcja NO metanem na katalizatorach: Rh, Pt, Rh-Pt, Rh-Pt-In, Rh-Pt-Ni i Rh-Pt-Co na Al2O3
Wydział Chemii
obrona: 13.09.2007
język pracy: polski
promotor: Mieczysława Najbar
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/178
Przybyła Marcin

Oddziaływania kulturowe z Kotliny Karpackiej na ziemie polskie w późnej epoce brązu
Wydział Historyczny
obrona: 13.09.2007
język pracy: polski
promotor: Wojciech Blajer
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2007/179
Kurpiewska Katarzyna

Badanie strukturalne wpływu mutacji na stabilność konformacyjną RNazy A
Wydział Chemii
obrona: 14.09.2007
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Lewiński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/180
Czarnik Szymon

Sprawiedliwość i równość w podziale dóbr wypracowanych. Formalny model redystrybucji w warunkach przymusu i dobrowolności
Wydział Filozoficzny
obrona: 17.09.2007
język pracy: polski
promotor: Jarosław Górniak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/181
Mitoraj Mariusz

Opis struktury elektronowej wybranych związków metali przejściowych w oparciu o orbitale naturalne dla wartościowości chemicznej
Wydział Chemii
obrona: 17.09.2007
język pracy: polski
promotor: Artur Michalak
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/182
Psonka Katarzyna

The influence of radiation quality on the clustering of DNA double-strand breaks - Atomic Force Microscopy study
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 17.09.2007
język pracy: angielski
promotor: Ewa Gudowska-Nowak
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/183
Wieciech Tomasz

Zasady ustroju feudalnego w wybranych państwach anglosaskich
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 18.09.2007
język pracy: polski
promotor: Andrzej Zięba
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/184
Zachara Małgorzata

Eksport broni i technologii militarnych jako instrument polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych po zakończeniu zimnej wojny
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 18.09.2007
język pracy: polski
promotor: Andrzej Mania
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/185
Grolik Jarosław

Projektowanie i synteza metalomezogenów i receptorów lakunarnych, pochodnych dibenzotetraaza[14]annulenu
Wydział Chemii
obrona: 19.09.2007
język pracy: polski
promotor: Julita Eilmes
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/186
Hetmańczyk Joanna

Przemiany fazowe i reorientacja molekularna w wybranych krystalicznych związkach kompleksowych heksaamna- i tetraakwawapnia
Wydział Chemii
obrona: 20.09.2007
język pracy: polski
promotor: Joanna Hetmańczyk
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/187
Semeniuk Agata

Badanie struktury krystalicznej wybranych syntetycznych leków przeciwmalarycznych
Wydział Chemii
obrona: 20.09.2007
język pracy: polski
promotor: Barbara Oleksyn
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/188
Soniewicka Marta

A Study of Selected Conceptions of Global Distributive Justice
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 20.09.2007
język pracy: angielski
promotor: Jerzy Stelmach
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/189
Dyrda Michał

Gwiazdy neutronowe jako laboratorium silnych pól grawitacyjnych
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 21.09.2007
język pracy: polski
promotor: Marek Kutschera
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/190
Cybula Piotr

Umowa o imprezę turystyczną w polskim prawie cywilnym
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 24.09.2007
język pracy: polski
promotor: Jerzy Pisuliński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/191
Gawlik-Wiktor Barbara

Standardy ochrony wolności publicznych w prawie Rady Europy oraz w prawie publicznym państw Europy Środkowej (Polska, Czechy, Słowacja i Austria)
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 24.09.2007
język pracy: polski
promotor: Marian Grzybowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/192
Kasprzycki Remigiusz

Rakowice - Czyżyny w latach 1921-1955. Krakowskie lotnisko w służbie wojskowej i cywilnej
Wydział Historyczny
obrona: 24.09.2007
język pracy: polski
promotor: Andrzej Chwalba
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/193
Czarnecki Piotr

Specyfika włoskiego kataryzmu (XII - XIII w.)
Wydział Historyczny
obrona: 25.09.2007
język pracy: polski
promotor: Danuta Quirini-Popławska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/194
Fościak Mateusz

Badanie struktur molekularnych heteroporfiryn oraz ich kompleksów z jonami metali metodami spektroskopowymi
Wydział Chemii
obrona: 25.09.2007
język pracy: polski
promotor: Leonard Marian Proniewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/195
Gacek Łukasz

Chińskie elity polityczne wobec procesu modernizacji 1921-2000
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 25.09.2007
język pracy: polski
promotor: Roman Sławiński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/196
Pliś Szymon

Regularność zespolonego równania Monge'a-Amp?re'a
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 25.09.2007
język pracy: polski
promotor: Zbigniew Błocki
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/197
Kapustka Grzegorz

Primitive contractions of Calabi-Yau threefolds
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 26.09.2007
język pracy: angielski
promotor: Sławomir Cynk
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/198
Kapustka Michał

Arithmetic and geometric properties of some Calabi-Yau three folds
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 26.09.2007
język pracy: angielski
promotor: Sławomir Cynk
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/199
Michalska Monika

Wykorzystanie przez władze gminy instrumentów służących wdrażaniu zrównoważonego rozwoju (na przykładzie gmin województwa lubuskiego)
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 26.09.2007
język pracy: polski
promotor: Mieczysław Dudek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/200
Przychodzień Paweł

Właściwości magnetyczne i strukturalne układów heterometalicznych opartych na centrach d- oraz f-elektronowych
Wydział Chemii
obrona: 26.09.2007
język pracy: polski
promotor: Barbara Sieklucka
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/201
Wojtylak Michał

Dominacja operatorów i jej zastosowania
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 26.09.2007
język pracy: polski
promotor: Jan Stochel
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/202
Strzałka Wojciech

Analiza molekularna PCNA Phaseolus coccineus
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 28.09.2007
język pracy: polski
promotor: Alicja Ziemienowicz
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/203
Niziołek-Kierecka Magdalena

Wpływ tlenku azotu na procesy fotouczulanego utleniania i ich cytotoksyczność w komórkach raka piersi COHBR1
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 02.10.2007
język pracy: polski
promotor: Witold Korytowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/204
Szczepanik Waldemar

Wykorzystanie teorii funkcjonałów gęstości do modelowania reakcji chemicznych oraz obliczeń własności spektroskopowych na przykładzie wybranych układów biologicznych
Wydział Chemii
obrona: 02.10.2007
język pracy: polski
promotor: Ewa Brocławik
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/205
Cieciura Piotr

Frazeologizmy i innowacje frazeologiczne w czeskiej reklamie prasowej
Wydział Filologiczny
obrona: 04.10.2007
język pracy: polski
promotor: Teresa Zofia Orłoś
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/206
Kinasiewicz Bogusz

Stacjonarna akrecja płynów w hydrodynamice ogólnorelatywistycznej
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 05.10.2007
język pracy: polski
promotor: Edward Malec
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/207
Dąbrowska-Kardas Małgorzata

Analiza dyrektywalna przepisów części ogólnej kodeksu karnego
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 08.10.2007
język pracy: polski
promotor: Andrzej Zoll
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/208
Włodarska Karolina

Sankcje w prawie konsumenckim na przykładzie wybranych umów
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 08.10.2007
język pracy: polski
promotor: Jerzy Pisuliński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/209
Radomski Jerzy Adam

Demobilizacja Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1945-1947
Wydział Historyczny
obrona: 21.05.2007
język pracy: polski
promotor: Andrzej Pilch
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/210
Józefowicz Wojciech

Uogólnione modele Gay-Berne w symulacjach struktur ciekłokrystalicznych
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 09.10.2007
język pracy: polski
promotor: Lech Longa
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/211
Kowalczyk Aleksandra

Targeting GD2 ganglioside-expressing tumor cells with the mimetic peptide vaccine
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 09.10.2007
język pracy: angielski
promotor: Hanna Rokita
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/212
Węgrzyn Joanna

The novel role for mitochondrial localized Stat3 in cellular respiration
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 09.10.2007
język pracy: angielski
promotor: Józef Dulak
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/213
Jastrzębska Anna

Poznanie, prezentacja, tworzenie. Sposoby ujmowania świata przedstawionego i koncepcja rzeczywistości w latynoamerykańskiej nowej powieści historycznej
Wydział Filologiczny
obrona: 11.10.2007
język pracy: polski
promotor: Magdalena Popiel
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/214
Skulska Agnieszka

Zastosowanie technik chromatografii cieczowej z detekcją mas i diodową do oznaczania bioaktywnych związków występujących w materiale biologicznym w niskich stężeniach, dla celów orzecznictwa sądowego
Wydział Chemii
obrona: 11.10.2007
język pracy: polski
promotor: Maria Kała
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/215
Śmigasiewicz Kamila

Monitorowanie konfliktu a przełączanie uwagi między zadaniami
Wydział Filozoficzny
obrona: 11.10.2007
język pracy: polski
promotor: Edward Nęcka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/216
Grelowski Krzysztof

Rozszerzanie ciał Hardy'ego o kiełki nie będące klasy C?
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 12.10.2007
język pracy: polski
promotor: Wiesław Pawłucki
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/217
Rutkowska Magdalena

N-alkilowe pochodne 3-hydroksypirydyn-4-onu i ich kompleksy z jonami żelaza
Wydział Chemii
obrona: 16.10.2007
język pracy: polski
promotor: Leonard Marian Proniewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/218
Siwek Monika

Procesy embriologiczne u Armeria maritima (Mill.) Willd. (Plumbaginaceae), Cardaminopsis arenosa L. Hayek (Brassicaceae) i Medicago lupulina L. (Fabaceae) w warunkach siedlisk poprzemysłowych
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 16.10.2007
język pracy: polski
promotor: Romana Izmaiłow
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/219
Vončina Grzegorz

Rozmieszczenie i syntaksonomia młak eutroficznych z rzędu Caricetalia davallianae w polskiej części Karpat
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 16.10.2007
język pracy: polski
promotor: Eugeniusz Dubiel
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/220
Barszcz Leszek

Andrzej Krzycki. Poeta - dyplomata - prymas
Wydział Polonistyki
obrona: 17.10.2007
język pracy: polski
promotor: Albert Gorzkowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/221
Budziak Anna

Prace słownikarskie Iwana Wahyłewycza na tle leksykografii ukraińskiej 1. połowy XIX wieku
Wydział Filologiczny
obrona: 18.10.2007
język pracy: polski
promotor: Adam Fałowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/222
Jakimiszyn Anna

Żydzi krakowscy w dobie Rzeczypospolitej Krakowskiej. Status prawny. Przeobrażenia gminy. System edukacyjny
Wydział Historyczny
obrona: 19.10.2007
język pracy: polski
promotor: Leszek Hońdo
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/223
Błasiak Anna

Wpływ neuroprzekaźników układu synchronizującego rytmy okołodobowe ssaków na aktywność struktur zegara biologicznego szczura w preparacie in vitro
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 22.10.2007
język pracy: polski
promotor: Marian H. Lewandowski
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/224
Halberda Jan

Ewolucja roszczeń odpowiadających rzymskim condictiones w angielskim common law począwszy od średniowiecza do schyłku XIX wieku
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 22.10.2007
język pracy: polski
promotor: Kazimierz Baran
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/225
Chruściel Marcin

Filozoficzne aspekty podmiotowości w prosie polskiej od Gombrowicza do Bieńczyka (na wybranych przykładach)
Wydział Polonistyki
obrona: 24.10.2007
język pracy: polski
promotor: Jerzy Jarzębski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/226
Kopczyńska Ewa

Ideał naukowości w antropologii kulturowej Franza Boasa
Wydział Filozoficzny
obrona: 24.10.2007
język pracy: polski
promotor: Maria Flis
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/227
Majerz-Maniecka Katarzyna

Struktura krystaliczna potencjalnych inhibitorów integrazy wirusa HIV-1
Wydział Chemii
obrona: 24.10.2007
język pracy: polski
promotor: Barbara Oleksyn
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/228
Biernacki Wojciech

Obraz informacji przyrodniczych w mediach jako element konstrukcji wiedzy o świecie
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 25.10.2007
język pracy: polski
promotor: Bolesław Domański
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/229
Jabłońska Barbara

Obywatelski i nieobywatelski dyskurs polityczny – debata na temat Unii Europejskiej w polskich mediach. (Analiza prasy i telewizji)
Wydział Filozoficzny
obrona: 25.10.2007
język pracy: polski
promotor: Grażyna Skąpska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/230
Gan He

The role of education in social transformations. Building Up an Open Society. The Case of China
Wydział Filozoficzny
obrona: 26.10.2007
język pracy: angielski
promotor: Marian Niezgoda
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/231
Klimkiewicz Adam

Systematic investigation of the dipole response in exotic neutron-rich isotopes in 132Sn mass region
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 26.10.2007
język pracy: angielski
promotor: Reinhard Kulessa
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/232
Król-Otwinowska Agnieszka

A novel method to study reaction of biological layers to different enviromental factors
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 26.10.2007
język pracy: angielski
promotor: Józef Kazimierz Mościcki
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2007/233
Pacyna Grzegorz

Budowa i zróżnicowanie organów rozrodczych roślin karbonskich z konkrecji syderytowych z nowego stanowiska w Sosnowcu i innych stanowisk z Polski
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 29.10.2007
język pracy: polski
promotor: Danuta Zdebska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/234
Fic Ewelina

Fluorescencyjne badanie zmian konformacyjnych białka aktywatorowego CRP z bakterii Escherichia coli
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 30.10.2007
język pracy: polski
promotor: Marta Dziedzicka-Wasylewska
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/235
Krzeszowiec Weronika

Funkcjonowanie aktyny i miozyny w ruchach chloroplastów
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 30.10.2007
język pracy: polski
promotor: Halina Gabryś
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/236
Sozańska Dominika

Chrześcijańska demokracja w Polsce. Przyczyny słabości i szanse rozwoju
Wydział Filozoficzny
obrona: 30.10.2007
język pracy: polski
promotor: Hieronim Kubiak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/237
Machowska Magdalena

Bronisława Wajs-Papusza. Kultura oralna - pismo - ikonografia
Wydział Historyczny
obrona: 31.10.2007
język pracy: polski
promotor: Piotr Kowalski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/238
Rabiej Agnieszka

Specyfika nauczania języków obcych dzieci na przykładzie języka polskiego jako obcego
Wydział Polonistyki
obrona: 31.10.2007
język pracy: polski
promotor: Władysław Miodunka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/239
Latosińska Agnieszka

Myśl polityczna Luigiego Sturzo wobec ewolucji włoskiego faszyzmu w latach 1919-1945
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 05.11.2007
język pracy: polski
promotor: Wiesław Kozub-Ciembroniewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/240
Pabijan Maciej

Patterns of mtDNA sequence divergence in Bombina lineages
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 05.11.2007
język pracy: angielski
promotor: Jacek M. Szymura
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/241
Stöcker Joanna

Kobiety Holokaustu. Feministyczna perspektywa w badaniach nad Shoah. Kazus KL Auschwitz-Birkenau
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 05.11.2007
język pracy: polski
promotor: Wiesław Kozub-Ciembroniewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/242
Zielińska Agnieszka Maria

Status prawny przedsiębiorców zagranicznych w Polsce po roku 1989
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 05.11.2007
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Włudyka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/243
Samojlik Tomasz

Antropogenne przemiany środowiska Puszczy Białowieskiej do końca XVIII wieku
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 06.11.2007
język pracy: polski
promotor: Bogumiła Jędrzejewska
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/244
Mituś Agnieszka

Stres pracowników bankowych w warunkach zmiany organizacyjnej
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 07.11.2007
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Marek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/245
Chojnacki Andrzej

Kościoły pod zakonnym patronatem w średniowiecznej Małopolsce (XIII-XV w.)
Wydział Historyczny
obrona: 08.11.2007
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Ożóg
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/246
Hauzer Katarzyna

Maccartyzm. Literacka i kulturowa analiza zjawiska
Wydział Filologiczny
obrona: 08.11.2007
język pracy: polski
promotor: Zygmunt Mazur
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/247
Pypłacz Joanna

Inter clementiam et crudelitatem. Estetyka tragedii Seneki
Wydział Filologiczny
obrona: 08.11.2007
język pracy: polski
promotor: Stanisław Śnieżewski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/248
Ruszczak Marek

Spektroskopia laserowa cząsteczek kadm-gaz szlachetny i kadm-kadm produkowanych w wiązce naddźwiękowej
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 09.11.2007
język pracy: polski
promotor: Jarosław Koperski
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/249
Gołas Aniela

Mapowanie genów wpływających na jakość gamet myszy przy użyciu wsobnych szczepów rekombinacyjnych
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 12.11.2007
język pracy: polski
promotor: Józefa Styrna
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/250
Stępień Mateusz

Responsywna administracja publiczna
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 12.11.2007
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Pałecki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/251
Derwich Karol

Instrumenty amerykańskiej polityki zagranicznej w Ameryce Łacińskiej w latach 1945-2000
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 13.11.2007
język pracy: polski
promotor: Andrzej Mania
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/252
Oświecimski Konrad

Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 13.11.2007
język pracy: polski
promotor: Andrzej Mania
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/253
Kielan-Glińska Ilona

Muzułmanie w laickiej Francji (1974-2004). W kierunku integracji czy separatyzmu
Wydział Historyczny
obrona: 14.11.2007
język pracy: polski
promotor: Aleksandra Kasznik-Christian
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/254
Szkółka Piotr

Turcja wobec II wojny światowej
Wydział Historyczny
obrona: 14.11.2007
język pracy: polski
promotor: Marian Zgórniak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/255
Majczyna Marek

Bycie podmiotem własnej aktywności jako styl funkcjonowania jednostki
Wydział Filozoficzny
obrona: 15.11.2007
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Krzyżewski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/256
Mróz Wojciech

Zmiany roślinności subalpejskiej w Karpatach Wschodnich jako wskaźnik antropopresji
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 12.11.2007
język pracy: polski
promotor: Bogdan Zemanek
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/257
Tesarowicz Iwona

Badania konformacji i oddziaływań międzycząsteczkowych w kryształach wybranych połączeń alkaloidów chinowca w kontekście ich biologicznej aktywności
Wydział Chemii
obrona: 16.11.2007
język pracy: polski
promotor: Barbara J. Oleksyn
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/258
Wietecha Tomasz

Wariacyjne podejście do transformacji Bäcklunda i dekompozycji Bogomolnego dla równań solitonowych
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 16.11.2007
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Sokalski
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/259
Michnik Agnieszka

Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 19.11.2007
język pracy: polski
promotor: Andrzej Oklejak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/260
Szulborska-Łukaszewicz Joanna

Polityka kulturalna w Krakowie na tle zmian zachodzących w sektorze kultury w ostatniej dekadzie XX wieku
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 20.11.2007
język pracy: polski
promotor: Emil Orzechowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/261
Zdon Małgorzata

Kształtowanie regionalnego produktu turystycznego
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 20.11.2007
język pracy: polski
promotor: Małgorzata Bednarczyk
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/262
Drzonek Michał

Szczecin - miasto w poszukiwaniu tożsamości. Studium podstaw tożsamości mieszkańców Szczecina
Wydział Filozoficzny
obrona: 22.11.2007
język pracy: polski
promotor: Zdzisław Mach
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/263
Łazarz Marcin

Kraty sytuacji elementarnych
Wydział Filozoficzny
obrona: 22.11.2007
język pracy: polski
promotor: Jan Woleński
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2007/264
Nowaczek-Zaremba Małgorzata

Wpływ traktatowych swobód rynku wewnętrznego na liberalizację rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 26.11.2007
język pracy: polski
promotor: Jan Dudzik
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/265
Walecka-Rynduch Agnieszka

Nowa Lewica. Próba rekonstrukcji ideologii oraz jej współczesnej recepcji
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 27.11.2007
język pracy: polski
promotor: Barbara Stoczewska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/266
Bylica Jacek

Efektywność profilaktyki uzależnień wśród młodzieży w świetle ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew
Wydział Filozoficzny
obrona: 28.11.2007
język pracy: polski
promotor: Bronisław Urban
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/267
Majdak Witold

Podnoszenie operatorów przeplatających operatory subnormalne
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 30.11.2007
język pracy: polski
promotor: Jan Stochel
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/268
Nietresta-Zatoń Agnieszka

Transgresja w polskiej poezji lirycznej literackiego wieku XIX
Wydział Polonistyki
obrona: 03.12.2007
język pracy: polski
promotor: Bogusław Dopart
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/269
Sobczyk Łukasz

Czynniki kształtujące różnorodność mezofauny gleb leśnych i jej wpływ na funkcjonowanie ekosystemu
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 03.12.2007
język pracy: polski
promotor: January Weiner
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/270
Kubica Małgorzata

Wewnątrzkomórkowe przeżywanie Staphylococcus aureus w ludzkich makrofagach
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 04.12.2007
język pracy: polski
promotor: Jan Potempa
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/271
Drabik Beata

Językowe rytuały dnia codziennego
Wydział Polonistyki
obrona: 05.12.2007
język pracy: polski
promotor: Jolanta Antas
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/272
Kędziora Alicja

Polskie życie teatralne w Rosji w latach 1882-1905
Wydział Polonistyki
obrona: 05.12.2007
język pracy: polski
promotor: Emil Orzechowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/273
Styrna Natasza

Zrzeszenie Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie 1931-1939
Wydział Historyczny
obrona: 06.12.2007
język pracy: polski
promotor: Tomasz Gryglewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/274
Kowalczyk Anna

Proton induced spallation reactions in the energy range 0.1-10 GeV
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 07.12.2007
język pracy: angielski
promotor: Zbigniew Rudy
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/275
Gajda Kinga Anna

Medea dzisiaj. Rozważania nad kategorią innego
Wydział Polonistyki
obrona: 10.12.2007
język pracy: polski
promotor: Małgorzata Sugiera
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/276
Skórka Piotr

Strategie przemieszczania się osobników w lokalnych populacjach myrmekofilnych motyli Maculinea teleius i M. nausithous (Lepidoptera: Lycaenidae)
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 10.12.2007
język pracy: polski
promotor: Michał Woyciechowski
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/277
Witek Magdalena

Host ant specificity and larval development in Maculinea butterflies
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 11.12.2007
język pracy: angielski
promotor: Michał Woyciechowski
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/278
Rojek Przemysław

"Historia zamącana autobiografią". Aleksander Wat - tożsamość i narracja
Wydział Polonistyki
obrona: 12.12.2007
język pracy: polski
promotor: Ryszard Nycz
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/279
Bartosz Krzysztof

Hemivariational Inequalities Modeling Dynamic Contact Problems in Mechanics
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 13.12.2007
język pracy: angielski
promotor: Stanisław Migórski
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/280
Kawiernikowa Inna

"Nasz Dziennik" jako platforma ideowa katolików tradycyjnych
Wydział Filozoficzny
obrona: 13.12.2007
język pracy: polski
promotor: Bogumił Grott
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/281
Łysiak Anna

Judaizm rabiniczny i współczesny w pismach teologów katolickich w Polsce w latach 1918-1939
Wydział Filozoficzny
obrona: 13.12.2007
język pracy: polski
promotor: Jerzy Ochmann
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/282
Banaś Agnieszka

Wpływ cukrów na indukowany światłem niebieskim ruch chloroplastów
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 14.12.2007
język pracy: polski
promotor: Halina Gabryś
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/283
Sierpowski Dominik

Zastosowanie detektorów wielosegmentowych w badaniach procesów atomowych podczas zderzeń ciężkich jonów
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 14.12.2007
język pracy: polski
promotor: Andrzej Warczak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/284
Jasnos Łukasz

Występowanie i charakterystyka funkcjonalna interakcji między delecjami genów u drożdży Saccharomyces cerevisiae
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 17.12.2007
język pracy: polski
promotor: Ryszard Korona
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/285
Stachoń Aleksandra Jadwiga

Zróżnicowanie wieku menopauzy i przebiegu klimakterium mieszkanek Polski południowej w zależności od działania czynników biologicznych i społecznych.
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 17.12.2007
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Kaczanowski
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2007/286
Gabryś Marcin

Stosunki kanadyjsko-amerykańskie w polityce premiera Pierre'a Elliotta Trudeau
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 18.12.2007
język pracy: polski
promotor: Anna Reczyńska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/287
Konwerska Barbara

Pomoc i opieka społeczna w salinie wielickiej od końca XVIII do początku XX w.
Wydział Historyczny
obrona: 18.12.2007
język pracy: polski
promotor: Andrzej Pankowicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/288
Modrzejewska Magdalena

Libertariańskie koncepcje jednostki i prawa we współczesnej amerykańskiej myśli politycznej
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 18.12.2007
język pracy: polski
promotor: Bogdan Szlachta
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/289
Czeremski Maciej

Metafora i metonimia w strukturalno-semiotycznych analizach światopoglądu mitologicznego
Wydział Filozoficzny
obrona: 19.12.2007
język pracy: polski
promotor: Andrzej Szyjewski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/290
Kalmus Marek

Symbolika i znaczenie tybetańskiego rytuału Pho-bar rdo-gchog (ceremonia "rozbicia kamienia")
Wydział Filozoficzny
obrona: 19.12.2007
język pracy: polski
promotor: Łukasz Trzciński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/291
Zielińska Katarzyna

Spory wokół teorii sekularyzacji
Wydział Filozoficzny
obrona: 19.12.2007
język pracy: polski
promotor: Irena Borowik
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/292
Hołda Elżbieta

Społeczno-prawne uwarunkowania wzajemnych postaw i relacji właścicieli oraz najemców lokali mieszkalnych w Polsce po 1990 roku
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 19.12.2007
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Włudyka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/293
Mojsa-Kaja Justyna

Dopasowanie do środowiska pracy, struktura osobowości i regulacja emocji jako wyznaczniki wypalenia zawodowego
Wydział Filozoficzny
obrona: 20.12.2007
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Marek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/294
Kurzyk Jan

Układy skorelowanych elektronów o różnej wymiarowości z uwzględnieniem optymalizacji jednocząstkowej funkcji falowej
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 21.12.2007
język pracy: polski
promotor: Józef Spałek
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2007/295
Taszycka Anna

Ponowoczesny kryzys tożsamości bohatera w kinie amerykańskim
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 21.12.2007
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Lubelski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2007/296
Thiriet Damien

La religion des milieux ouvriers catholiques dans les bassins houillers franco-belges et haut-silésiens (1922 printemps 1939)
Wydział Historyczny
obrona: 21.12.2007
język pracy: francuski
promotor: Andrzej Chwalba, Jacques Prévotat
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJ