Rozprawy doktorskie obronione na UJ w 2006 r.

 


Dokt. 2006/001
Niedźwiecka Joanna

Flora Pogórza Dynowskiego i jej aspekty fitogeograficzne
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 03.01.2006
język pracy: polski
promotor: Adam Zając
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/002
Kunicka-Synowiec Józefa

Krajobraz rozłupany na syntezy - motywy biblijne w twórczości Mirona Białoszewskiego
Wydział Polonistyki
obrona: 04.01.2006
język pracy: polski
promotor: Aleksander Fiut
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/003
Sikora Olga

Analiza oddziaływań spinowych i orbitalnych w manganitach
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 06.01.2006
język pracy: polski
promotor: Andrzej Michał Oleś
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/004
Barwicka-Tylek Iwona

Wolność w historii myśli politycznej - próba postmodernistycznej reinterpretacji wybranych koncepcji wolności
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 10.01.2006
język pracy: polski
promotor: Krystyna Chojnicka
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/005
Świst Małgorzata

Identyfikacja dróg nielegalnej syntezy ecstasy w oparciu o specyficzne produkty reakcji ubocznych, przy zastosowaniu GC/MS orz DIOS/MS
Wydział Chemii
obrona: 12.01.2006
język pracy: polski
promotor: Andrzej Parczewski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/006
Wydro Paweł

Badanie wzajemnych oddziaływań składników w adsorpcyjnych filmach mieszanych wytworzonych na granicy faz woda/powietrze
Wydział Chemii
obrona: 12.01.2006
język pracy: polski
promotor: Maria Paluch
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/007
Ginter Kazimierz

Wizerunek władców bizantyjskich "Historii kościelnej" Ewagriusza Scholastyka
Wydział Historyczny
obrona: 13.01.2006
język pracy: polski
promotor: Maciej Salamon
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/008
Kwinta Elżbieta

Wykładniki językowe przemocy i agresji w prasie polskiej i francuskiej
Wydział Polonistyki
obrona: 18.01.2006
język pracy: polski
promotor: Zofia Cygal-Krupa
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/009
Kurkiewicz Andrzej

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w ramach systemu bezpieczeństwa powszechnego RP
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 19.01.2006
język pracy: polski
promotor: Jan Widacki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/010
Dryja Grzegorz

Filmy grozy wytwórni Hammer
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 20.01.2006
język pracy: polski
promotor: Łukasz Plesnar
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/011
Mitura Magdalena

L'Écriture vianesque: traduction de la prose
Wydział Filologiczny
obrona: 23.02.2006
język pracy: francuski
promotor: Urszula Dąmska-Prokop
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/012
Stępalska Danuta

Koncentracje zarodników wybranych taksonów grzybów w powietrzu na tle elementów pogodowych w Krakowie w latach 1997-1999
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 23.01.2006
język pracy: polski
promotor: Kazimierz Szczepanek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/013
Chodyń Robert

Litostratygrafia i tektonika płaszczowiny śląskiej na obszarze depresji Szczyrzyca
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 30.01.2006
język pracy: polski
promotor: Marek Cieszkowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/014
Nojszewska Monika

Aspekty logiczne w retoryce
Wydział Filozoficzny
obrona: 03.02.2006
język pracy: polski
promotor: Wojciech Suchoń
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/015
Burgieł Maria Magdalena

1-tia-3-aza heterocykle synteza pochodnych o różnej wielkości pierścienia
Wydział Chemii
obrona: 06.02.2006
język pracy: polski
promotor: Barbara Zaleska
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/016
Karwoth-Zielińska Dominika

Stan i zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego w krajach Unii Europejskiej. Współpraca państw europejskich w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 07.02.2006
język pracy: polski
promotor: Lubomir Zyblikiewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/017
Kijak-Bloch Marta

Regiony w Polsce - rola ustrojowa i zadania województwa. Przykład Województwa Małopolskiego
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 21.02.2006
język pracy: polski
promotor: Marek Bankowicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/018
Mącior-Majka Beata

Generalny Plan Wschodni w aspekcie ideologicznym, politycznym i ekonomicznym
Wydział Historyczny
obrona: 24.02.2006
język pracy: polski
promotor: Wojciech Rojek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/019
Wylężek Grzegorz

Zasada Huygensa w kosmologii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 24.02.2006
język pracy: polski
promotor: Edward Malec
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/020
Bartnik Anna

Emigracja latynoska w Stanach Zjednoczonych Ameryki po II wojnie światowej
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 28.02.2006
język pracy: polski
promotor: Andrzej Mania
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/021
Paterek Anna

Debata wokół reformy Unii Europejskiej i jej poszerzenia na wschód w Niemieckim Bundestagu XIV kadencji (1998-2002)
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 28.02.2006
język pracy: polski
promotor: Janusz Józef Węc
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/022
Kubisz-Muła Łukasz

Społeczne i psychospołeczne uwarunkowania partycypacji politycznej młodzieży w województwie Śląskim
Wydział Filozoficzny
obrona: 01.03.2006
język pracy: polski
promotor: Ewa Łucja Jurczyńska-McCluskey
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/023
Broniatowska Elżbieta

Zastosowania teorii informacji w chemicznej interpretacji struktury elektronowej układów molekularnych
Wydział Chemii
obrona: 02.03.2006
język pracy: polski
promotor: Roman F. Nalewajski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/024
Grzywa Maciej

Badania strukturalne i fizykochemiczne związków Mo(VI) W (VI) i V(V) zawierających grupy nadtlenowe
Wydział Chemii
obrona: 02.03.2006
język pracy: polski
promotor: Wiesław Łasocha
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/025
Micek Magdalena

Metodyka oceny efektów konsolidacji banków w Polsce
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 02.03.2006
język pracy: polski
promotor: Czesław Mesjasz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/026
Pietrzykowska Anna

The Dramatic Potential of the Shakespearian Metaphor in A Midsummer Night's Dream and King Lear
Wydział Filologiczny
obrona: 02.03.2006
język pracy: angielski
promotor: Marta Gibińska-Marzec
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/027
Brzózka Anna

Cyceron jako teoretyk i krytyk literacki
Wydział Filologiczny
obrona: 23.03.2006
język pracy: polski
promotor: Stanisław Stabryła
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/028
Stanko Przemysław

Szlachta oświęcimska i zatorska do roku 1564
Wydział Historyczny
obrona: 10.03.2006
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Ożóg
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/029
Smagacz Marta

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej na przykładzie krakowskiego Kazimierza i mediolańskiej dzielnicy Ticinese
Wydział Filozoficzny
obrona: 13.03.2006
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Frysztacki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/030
Jastrzębiec-Pyszyński Maciej

Konwent nad Przyszłością Europy - geneza dynamika, znaczenie
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 14.03.2006
język pracy: polski
promotor: Janusz Józef Węc
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/031
Mrozowicz Kazimierz Jan

Zarządzanie bezpieczeństwem w górach w świetle osobowościowych determinant zachowań ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 14.03.2006
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Rotter
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/032
Ferfoglia Susi

Jana Pawła II inspiracje dla pedagogiki kultury
Wydział Filozoficzny
obrona: 15.03.2006
język pracy: polski
promotor: Franciszek Adamski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/033
Grzegorczyk Filip

Implementacja wspólnotowych dyrektyw konsumenckich na tle usług finansowych
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 16.03.2006
język pracy: polski
promotor: Bogusława Gnela
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/034
Kosecka Barbara

Modele realizmu w kinie współczesnym. Poznawcze i estetyczne perspektywy metody realistycznej
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 16.03.2006
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Lubelski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/035
Skublicka Lilianna

Wieloletnia zmienność dobowej amplitudy temperatury powietrza w Krakowie na tle współczesnego ocieplenia klimatu,
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 16.03.2006
język pracy: polski
promotor: Janina Trepińska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/036
Koźbiał Krzysztof

Mniejszość niemiecka i czeska na Ziemi Kłodzkiej w latach 1945-1960
Wydział Historyczny
obrona: 17.03.2006
język pracy: polski
promotor: Michał Pułaski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/037
Unrug Juliusz

Genetyka ewolucyjna dymorfizmu samców roztocza Sancassania Berlesei (Michael) (Adari:Acaridae)
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 21.03.2006
język pracy: polski
promotor: Jacek Radwan
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/038
Budzanowska-Drzewiecka Małgorzata

Społeczne uwarunkowania zachowań rynkowych konsumentów w wieku 9-11 lat w środowisku wielkomiejskim
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 23.03.2006
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Borkowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/039
Wysocka-Pleczyk Małgorzata

Stosunek do ofiar przemocy. Okoliczności wiktymizacji jako źródło zróżnicowania postaw wobec ofiar przestępstw
Wydział Filozoficzny
obrona: 23.03.2006
język pracy: polski
promotor: Dorota Kubacka-Jasiecka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/040
Kędra Katarzyna

Struktura jajnika oraz proces oogenezy muchówek wyższych z rodzin Xylophagidae oraz Stratiomyidae (Insecta, Diptera, Brachycera)
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 27.03.2006
język pracy: polski
promotor: Teresa Szklarzewicz
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/041
Nitszke Agnieszka

Zasady ustroju federalnego w państwach niemieckojęzycznych
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 28.03.2006
język pracy: polski
promotor: Andrzej Zięba
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/042
Starościk Andrzej

Spory w kierownictwie PRL i wśród czołowych ekonomistów na temat kierunków rozwoju gospodarczego w Polsce w latach 1956-1970
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 28.03.2006
język pracy: polski
promotor: Grzegorz Mazur
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/043
Wadas Andrzej

Barbarzyńca w Krainie Porannej Ciszy. Zachód wobec Królestwa Chosŏn do 1910 roku
Wydział Historyczny
obrona: 31.03.2006
język pracy: polski
promotor: Wojciech Franciszek Rojek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/044
Kowalik Jarosław Tomasz

Oddziaływania alkaloidów drzewa chinowego z anionami kwasów organicznych jako model interakcji lek - receptor
Wydział Chemii
obrona: 03.04.2006
język pracy: polski
promotor: Barbara Oleksyn
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/045
Adamiec-Zgraja Alicja

Czynniki ekonomiczne, społeczne i psychologiczne jako modyfikatory gotowości do podjęcia ról rodzicielskich
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 04.04.2006
język pracy: polski
promotor: Grażyna Makiełło-Jarża
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/046
Szymańska-Kuta Daria

Koncepcja człowieka w interpretacji alegorycznej Dydyma Ślepego
Wydział Filozoficzny
obrona: 06.04.2006
język pracy: polski
promotor: Jan Drabina
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/047
Wojtoń Agnieszka

Badanie zależności pomiędzy strukturą a aktywnością biologiczną wybranych flawonoidóów oraz ich pochodnych
Wydział Chemii
obrona: 06.04.2006
język pracy: polski
promotor: Barbara Oleksyn
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/048
Żebrowski Marek

Dzieje sporu. "Kultura" w emigracyjnej debacie publicznej lat 1947-1956
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 11.04.2006
język pracy: polski
promotor: Jacek M. Majchrowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/049
Stankiewicz-Kopeć Monika

Przełom romantyczny i kształtowanie się wczesnoromantycznego obrazu świata w literaturze polskiej lat 1817-1828. Studium świadomości literackiej
Wydział Polonistyki
obrona: 12.04.2006
język pracy: polski
promotor: Bogusław Dopart
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/050
Kocór Marcin

Dynamika Polskiej sceny politycznej. Analiza przepływów poparcia wyborczego
Wydział Filozoficzny
obrona: 19.04.2006
język pracy: polski
promotor: Jarosław Górniak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/051
Kusztal Justyna

System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech - analiza porównawcza
Wydział Filozoficzny
obrona: 19.04.2006
język pracy: polski
promotor: Bronisław Urban
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/052
Lackowski Jerzy

Wpływ decentralizacji zarządzania polskim systemem oświatowym na społeczne nierówności edukacyjne na przykładzie województwa małopolskiego
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 19.04.2006
język pracy: polski
promotor: Grażyna Prawelska-Skrzypek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/053
Mróz Franciszek

Geneza i typologia sanktuariów Pańskich w Polsce
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 20.04.2006
język pracy: polski
promotor: Antoni Jackowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/054
Kachamakova Neli Metodieva

The innate immune response and disease resistance in different lines of common carp
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 10.04.2006
język pracy: angielski
promotor: Andrzej Pilarczyk
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/055
Onara Dalia Florentina

Genetic and Serological Aspects on Alpha 2-Macroglobulin in Common Carp (Cyprinus Carpio L.)
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 10.04.2006
język pracy: angielski
promotor: Andrzej Pilarczyk
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/056
Olchawa Ewa

Wpływ metali cięzkich i temperatury na odporność przeciwbakteryjną Dendrobaena Veneta
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 24.04.2006
język pracy: polski
promotor: Barbara Płytycz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/057
Mosurek-Zava Agnieszka

Instytucje Bretton Woods w procesie reform na przykładzie polityki międzynarodowego funduszu walutowego w latach 1992-2002
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 25.04.2006
język pracy: polski
promotor: Michał Chorośnicki
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/058
Kawalec Patrycja

Stanisław Przybyszewski w czeskim świecie literackim i artystycznym
Wydział Polonistyki
obrona: 26.04.2006
język pracy: polski
promotor: Gabriela Matuszek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/059
Czetwertyński Janusz

Podstawy Monadyzmu - studium porównawcze z metafizyki
Wydział Filozoficzny
obrona: 04.05.2006
język pracy: polski
promotor: Jerzy Perzanowski
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/060
Żurawik Artur

Konstrukcja i stosowanie klauzuli generalnej "dobrych obyczajów"
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 08.05.2006
język pracy: polski
promotor: Anna Walaszek-Pyzioł
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/061
Magajewska Mirosława

La posizione e la funzione dell'aggettivo qualificativo in italiano
Wydział Filologiczny
obrona: 11.05.2006
język pracy: włoski
promotor: Stanisław Widłak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/062
Klich Joanna

Właściwości mieszanych filmów adsorpcyjnych na granicy faz woda/powietrze
Wydział Chemii
obrona: 16.05.2006
język pracy: polski
promotor: Maria Paluch
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/063
Preizner Joanna

PRL w obiektywie studentów i absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 16.05.2006
język pracy: polski
promotor: Alicja Helman
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/064
Biernacka Anna

Rozbudzanie twórczych postaw i umiejętności ucznia, czyli polonistyka szkolna wobec nowych wyzwań
Wydział Polonistyki
obrona: 17.05.2006
język pracy: polski
promotor: Jadwiga Kowalikowa
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/065
Romanowski Dmitrij

Найти „Человека в Человеке"
Wydział Filologiczny
obrona: 18.05.2006
język pracy: rosyjski
promotor: Hanna Kowalska-Stus
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2006/066
Szczypka Edward

Object Complexity
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 19.05.2006
język pracy: angielski
promotor: Paweł Idziak
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/067
Pieniążek Marcin

Koncepcja etyki sytuacyjnej prawnika
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 22.05.2006
język pracy: polski
promotor: Jerzy Stelmach
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/068
Dańda Aleksander

Dominium jako forma ustrojowa państw anglosaskich
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 23.05.2006
język pracy: polski
promotor: Andrzej Zięba
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/069
Kosior Maria

Badania struktur molekularnych nocyceptyny, jej fragmentów i ich związków modelowych oraz ich kompleksów z wybranymi jonami metali metodami spektroskopowymi
Wydział Chemii
obrona: 23.05.2006
język pracy: polski
promotor: Leonard Marian Proniewicz
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/070
Potorski Radosław

Europejski Trybunał Sprawiedliwości a jego wpływ na kształt międzynarodowych stosunków gospodarczych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 23.05.2006
język pracy: polski
promotor: Jan Wiktor Tkaczyński
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/071
Spólna Anna

Polska poezja żałobna po drugiej wojnie światowej a tradycja literacka
Wydział Filologiczny
obrona: 24.05.2006
język pracy: polski
promotor: Marian Stala
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/072
Biernat Jakub

Umowny dział spadku w polskim prawie cywilnym
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 29.05.2006
język pracy: polski
promotor: Bogusław Gawlik
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/073
Garlacz Rafał

Różnorodność gatunkowa motyli z rodziny miernikowcowatych i sówkowatych (Lepidoptera: Geometridae, Noctuidae) w andyjskich lasach mgłowych
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 29.05.2006
język pracy: polski
promotor: Janusz Wojtusiak
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/074
Kowal Grzegorz

Studies of the relation between the Parker instability and magnetic reconnection in galactic disks using numerical simulations
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 29.05.2006
język pracy: angielski
promotor: Marek Urbanik
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/075
Rusinek Michał

Ochrona tajemnicy zawodowej w polskim procesie karnym
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 29.05.2006
język pracy: polski
promotor: Marianna Korcyl-Wolska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/076
Sobuś Mariusz

Reformy opodatkowania dochodów w Stanach Zjednoczonych
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 29.05.2006
język pracy: polski
promotor: Bogumił Brzeziński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/077
Bal Ewa

"Cielesność w dramacie". Teatr Piera Paola Pasoliniego i jego możliwe kontynuacje
Wydział Polonistyki
obrona: 31.05.2006
język pracy: polski
promotor: Małgorzata Sugiera
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/078
Jurkowski Wiktor

Wczesne etapy fałdowania się białek w relacji do funkcji biologicznej
Wydział Chemii
obrona: 01.06.2006
język pracy: polski
promotor: Irena Roterman-Konieczna
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/079
Wnęk Jan

Polskie przekłady literatury zagranicznej 1918-1939
Wydział Historyczny
obrona: 01.06.2006
język pracy: polski
promotor: Julian Dybiec
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/080
Zarychta Paweł

„Jeder Tadel, jeder Spott ist dem Kunstrichter erlaubt." Strategie retoryczne Lessinga w sporze antykwarycznym
Wydział Filologiczny
obrona: 01.06.2006
język pracy: niemiecki
promotor: Maria Kłańska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/081
Cierniak Agnieszka

Wpływ kwercetyny (3,5,7,3',4'-pentahydroksyflawonu) na uszkodzenia DNA wywołane etopozydem (9-[4,6-O-etylideno-ß-D-glukopiranozylo]-epipodofilotoksyną) w komórkach prawidłowych krwi i komórkach białaczkowych
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 02.06.2006
język pracy: polski
promotor: Maria Kapiszewska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/082
Grasela Katarzyna

Algebry wielomianów na lokalnie wypukłych przestrzeniach funkcji ultraróżniczkowalnych
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 06.06.2006
język pracy: polski
promotor: Ołeh Łopuszański
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/083
Dorak Lilianna

Poetyka cielesności w utworach dramatycznych Tadeusza Różewicza
Wydział Polonistyki
obrona: 07.06.2006
język pracy: polski
promotor: Małgorzata Sugiera
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/084
Baka Edmund

Idea samorealizacji w taoizmie /daojiao/ i neokonfucjanizmie na przykładzie wybranego systemu praktyk
Wydział Filozoficzny
obrona: 08.06.2006
język pracy: polski
promotor: Łukasz Trzciński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/085
Bryliński Michał

Symulacje późnych etapów fałdowania się białek
Wydział Chemii
obrona: 08.06.2006
język pracy: polski
promotor: Marek Pawlikowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/086
Bukowski Marcin

Motywacyjne i kontekstowe wyznaczniki aktywizacji wiedzy stereotypowej
Wydział Filozoficzny
obrona: 08.06.2006
język pracy: polski
promotor: Andrzej Szmajke
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/087
Siwek Joanna

Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania zmiennosci chemizmu wód powierzchniowych w małych zlewniach na progu Pogórza Wisnickiego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 09.06.2006
język pracy: polski
promotor: Wojciech Chełmicki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/088
Zawiejska Joanna

Struktura i dynamika koryta Dunajca
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 09.06.2006
język pracy: polski
promotor: Kazimierz Krzemień
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/089
Czepelak Marcin

Umowa międzynarodowa jako źródło prawa prywatnego międzynarodowego
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 12.06.2006
język pracy: polski
promotor: Andrzej Mączyński
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/090
Natorska Joanna

Badania mechanizmów modulującego wpływu morfiny na eksperymentalne zapalenie otrzewnej myszy
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 12.06.2006
język pracy: polski
promotor: Barbara Płytycz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/091
Pyka-Fościak Grażyna

Budowa i rozwój żeńskiej gonady żyworodnych i jajorodnych pokoleń mszycy, Stomaphis quercus (Hemiptera, Aphidinea, Lachnidae)
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 12.06.2006
język pracy: polski
promotor: Teresa Szklarzewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/092
Baran Grzegorz

Zarządzanie upowszechnianiem społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 13.06.2006
język pracy: polski
promotor: Grażyna Prawelska-Skrzypek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/093
Kocot Przemysław

Fotochemiczne przemiany związków żelaza (III) w środowisku naturalnym na przykładzie kompleksu z EDTA
Wydział Chemii
obrona: 13.06.2006
język pracy: polski
promotor: Zofia Stasicka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/094
Mosiołek Magdalena

Badania chromosomów płci i chromatyny płciowej u Rumex acetosa L.
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 13.06.2006
język pracy: polski
promotor: Andrzej Joachimiak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/095
Pachowicz Anna Jadwiga

Działalność Komitetu Ministrów dla Spraw Kraju w latach 1939-1945
Wydział Historyczny
obrona: 13.06.2006
język pracy: polski
promotor: Wojciech Rojek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/096
Ryszka Przemysław

Mikoryza traw hałdy cynkowej Zakładów Górniczych Trzebionka
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 13.06.2006
język pracy: polski
promotor: Katarzyna Turnau
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2006/097
Stańczyk Izabela

Model kształtowania ról organizacyjnych i podziału kompetencji w zakresie zarządzania potencjałem pracy dla grupy kapitałowej
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 14.06.2006
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Oleksyn
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/098
Gondor-Wiercioch Agnieszka

Dwa światy i dwie pamięci - dylemat wielokulturowości w wybranych utworach Louise Erdrich i José Maríi Arguedasa
Wydział Filologiczny
obrona: 25.05.2006
język pracy: polski
promotor: Jerzy Jarzębski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/099
Baranowska-Wolnicka Anna

Psychologiczne uwarunkowania rezygnacji z terapii przez osoby uzależnione od alkoholu
Wydział Filozoficzny
obrona: 28.06.2006
język pracy: polski
promotor: Władysław Łosiak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/100
Dryło Robert

Problemy skracania i stabilnej równoważności
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 28.06.2006
język pracy: polski
promotor: Kamil Rusek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/101
Imos Rafał

Wiara człowieka radzieckiego. Sowiecki mit zinstytucjonalizowany
Wydział Filozoficzny
obrona: 28.06.2006
język pracy: polski
promotor: Włodzimierz Pawluczuk
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/102
Kamrowska Agnieszka

Cyberpunk w filmach Wschodu i Zachodu. Analiza motywów cyberpunkowych w filmach amerykanskich i azjatyckich
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 28.06.2006
język pracy: polski
promotor: Andrzej Pitrus
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/103
Kubalica Tomasz

Die Wahrheitstheorie der Badischen Schule des Neukantianismus
Wydział Filozoficzny
obrona: 16.06.2006
język pracy: niemiecki
promotor: Jan Woleński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/104
Ligęza Witold

Rozwój reprezentacji poznawczej twórczości u dzieci w wieku od 4 do 10 lat
Wydział Filozoficzny
obrona: 28.06.2006
język pracy: polski
promotor: Maria Kielar-Turska
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/105
Serafin Irmina

Stabilizacja potasu na powierzchniach czystych i domieszkowych modelowych faz katalizatora żelazowego do odwodornienia etylobenzenu
Wydział Chemii
obrona: 28.06.2006
język pracy: polski
promotor: Zbigniew Sojka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/106
Gruszczyński Jacek

Limit theorems for systems of leaky buckets
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 19.06.2006
język pracy: angielski
promotor: Marian Jabłoński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/107
Grzelak Agnieszka

Instrumenty prawne w obszarze współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych w Unii Europejskiej
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 19.06.2006
język pracy: polski
promotor: Stanisław Biernat
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/108
Korus Krzysztof

Cywilnoprawna odpowiedzialność za nieuprawnione użycie elektronicznego instrumentu płatniczego
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 19.06.2006
język pracy: polski
promotor: Wojciech Pyzioł
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/109
Micek Grzegorz

Czynniki i mechanizmy koncentracji przestrzennej firm informatycznych w Polsce
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 19.06.2006
język pracy: polski
promotor: Bolesław Domański
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/110
Nacher Anna

Gender w kulturze audiowizualnej
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 19.06.2006
język pracy: polski
promotor: Eugeniusz Wilk
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/111
Ptak Anna

Charakterystyka i mechanizm działania 4-chlorobifenylu (PCB 3) oraz jego metabolitów 4'-hydroksy-4-chlorobifenylu, 3',4'-dihydroksy-4-chlorobifenylu (4'-OH-PCB 3,3',4'-diOH-PCB 3) w steroidogenezie jajnika świni
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 19.06.2006
język pracy: polski
promotor: Ewa Łucja Gregoraszczuk
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/112
Tworzydło Wacław

Mechanizmy transportu cytoplazmy z komórek odżywczych do oocytów w jajnikach owadów pierwotnych i wyspecjalizowanych
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 19.06.2006
język pracy: polski
promotor: Szczepan Biliński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/113
Olszewska Anna

Między rytmem natury a teologią. Czas jako element przedstawień kosmologicznych w rękopisach z wieków X-XII
Wydział Historyczny
obrona: 20.06.2006
język pracy: polski
promotor: Jerzy Gadomski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/114
Narušienė Vaiva

Józef Albin Herbaczewski – pisarz polsko – litewski
Wydział Polonistyki
obrona: 21.06.2006
język pracy: polski
promotor: Andrzej Romanowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/115
Paterek Renata

Edukacyjna rola muzeów dla dzieci i młodzieży - na przykładzie muzeów niemieckich
Wydział Filozoficzny
obrona: 21.06.2006
język pracy: polski
promotor: Jan Samek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/116
Czub Joanna

Badania dielektryczne wybranych ciekłych kryształów w funkcji temperatury i ciśnienia
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 21.06.2006
język pracy: polski
promotor: Joanna Czub
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/117
Łopatkiewicz Tadeusz

Między pedagogiką a inwentaryzacją zabytków. Naukowo-artystyczne wy-cieczki Władysława Łuszczkiewicz z uczniami krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych w latach 1888-1893
Wydział Historyczny
obrona: 21.06.2006
język pracy: polski
promotor: Adam Małkiewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/118
Ślusarczyk Anna

Środowisko pracy i cechy indywidualne pracownika jako wyznacniki twórczości w organizacji
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 21.06.2006
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Marek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/119
Adamczyk Barbara

Model pedagogii w przekazie biblijnym – na podstawie analizy fenomenologiczno-hermeneutycznej tekstów ewangelicznych
Wydział Filozoficzny
obrona: 21.06.2006
język pracy: polski
promotor: Janina Kostkiewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/120
Angiel Marek

Typy strukturalno-funkcjonalne kryt rzecznych w obszarze młodoglacjalnym (na przykładzie wybranych rzek Pomorza Wschodniego)
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 22.06.2006
język pracy: polski
promotor: Ludwik Kaszkowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/121
Marcinko Marcin

Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec zjawiska współczesnego terroryzmu międzynarodowego
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 26.06.2006
język pracy: polski
promotor: Kazimierz Lankosz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/122
Denkowski Maciej P.

Effective methods and estimations in the theory of c-holomorphic mappings
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 27.06.2006
język pracy: angielski
promotor: Piotr Tworzewski, Alain Yger
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/123
Latkowska Ewa

Wpływ kwasu usninowego, jako jednego z wtórnych metabolitów syntetyzowanych przez porosty, na wybrane reakcje fizjologiczne roślin wyższych – na przykładzie Lycopersicon esculentum Mill
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 27.06.2006
język pracy: polski
promotor: Jan Białczyk
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/124
Szpond Justyna

Ideały wielomianowe w pierscieniu funkcji holomorficznych
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 29.06.2006
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Winiarski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/125
Górska-Olesińska Monika

Elektroniczne dyskursy - analiza zdarzeń językowych w mediach audiowizualnych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 29.06.2006
język pracy: polski
promotor: Eugeniusz Wilk
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/126
Łaboda Agnieszka

Transkryptom angiogenny komórek sródbłonka mikronaczyn – wpływ niedotlenienia i oksygenazy hemowej-1
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 30.06.2006
język pracy: polski
promotor: Józef Dulak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/127
Wójcik Dagmara

Twórczość kaznodziejska dominikanina Marcina Polaka (†1278)
Wydział Historyczny
obrona: 30.06.2006
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Ożóg
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/128
Górecki Andrzej

Kinetyczne i termodynamiczne badania oddziaływań cAMP z mutantami białka receptorowego CRP z Escherichia coli
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 30.06.2006
język pracy: polski
promotor: Zygmunt Wasylewski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/129
Nabiałek Karol

Starostwo olsztyńskie do połowy XVII wieku
Wydział Historyczny
obrona: 30.06.2006
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Ożóg
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/130
Mokrzycka Anna

Legalne definicje niepełnosprawności. Studium polskiego i europejskiego prawa zabezpieczenia społecznego
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 03.07.2006
język pracy: polski
promotor: Andrzej M. Świątkowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/131
Porzycki Marek

Massearme Insolvenzen
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 03.07.2006
język pracy: niemiecki
promotor: Fryderyk Zoll
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/132
Zięba Agnieszka

Józefat Zielonacki - polski uczony XIX w. i jego miejsce w historii romanistyki polskiej
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 03.07.2006
język pracy: polski
promotor: Janusz Sondel
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/133
Zasławska Danuta Natalia

Chinoiseries w Wilanowie od XVII wieku do drugiej połowy XIX wieku jako modelowy przykład recepcji mody chińskiej w Polsce
Wydział Historyczny
obrona: 03.07.2006
język pracy: polski
promotor: Jan K. Ostrowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/134
Matyasik Michał

Realizacja wolności wypowiedzi na gruncie przepisów i praktyki w USA
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 04.07.2006
język pracy: polski
promotor: Bogusława Bednarczyk
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/135
Węgiel Barbara

Rola biliwerdyny i tlenku węgla w inicjacji przekazu sygnału przez szlak PI3K-Akt w makrofagach i komórkach sródbłonka
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 05.07.2006
język pracy: polski
promotor: Józef Dulak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/136
Chuderski Adam

Kontrola poznawcza w przełączaniu pomiędzy zadaniami: model obliczeniowy
Wydział Filozoficzny
obrona: 06.07.2006
język pracy: polski
promotor: Edward Nęcka
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/137
Giergiel Sabina

Zagadnienie obcości w prozie Borislava Pekicia
Wydział Filologiczny
obrona: 06.07.2006
język pracy: polski
promotor: Maria Dąbrowska-Partyka
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/138
Szmyd-Gołba Katarzyna

Dynamika liczebności i preferencje siedliskowe kuropatwy (Perdix perdix L.) na terenie powiatu pińczowskiego w województwie świętokrzyskim
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 11.07.2006
język pracy: polski
promotor: Bogusław Bobek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/139
Kucharska-Dziedzic Anita

„Powiedz prawdę, do tego służysz". O literaturę niezależną i pełną wolność słowa /1968-1989/
Wydział Polonistyki
obrona: 12.07.2006
język pracy: polski
promotor: Marian Stępień
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/140
Sekerdej Kinga

Źródła nacjonalizmu żydowskiego i arabskiego
Wydział Filozoficzny
obrona: 13.07.2006
język pracy: polski
promotor: Andrzej Flis
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/141
Kęsy Marcin

System kształcenia w szkołach zawodowych w świetle wymagań kompetencyjnych przedsiębiorstw województwa lubuskiego
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 04.09.2006
język pracy: polski
promotor: Mieczysław Dudek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/142
Kukulska-Zając Ewa

Badania spektroskopowe IR kationów metali przejsciowych w zeolitach i ich oddziaływan z zaadsorbowanymi czasteczkami
Wydział Chemii
obrona: 07.09.2006
język pracy: polski
promotor: Jerzy Datka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/143
Mikułko Adriana

Collective and molecular modes in antiferroelectric phases studied by complementary methods
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 08.09.2006
język pracy: angielski
promotor: Stanisław Wróbel, Christian Legrand
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/144
Moczała Korzeniewska Mirella

Serbska idea narodowa w polityce wewnętrznej Jugosławii w latach 1991 – 2000 – streszczenie
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 12.09.2006
język pracy: polski
promotor: Irena Stawowy-Kawka
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/145
Romańczukiewicz Tomasz

Oddziaływania defektów topologicznych
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 12.09.2006
język pracy: polski
promotor: Henryk Arodź
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/146
Bierczyńska-Krzysik Anna

Proteomic identification of brain proteins including markers evoked by exposure to morphine, highly insoluble-, and transmembrane proteins
Wydział Chemii
obrona: 14.09.2006
język pracy: angielski
promotor: Jerzy Silberring
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/147
Pawlica Dariusz

Projektowanie i synteza biomimetycznych receptorów supramolekularnych
Wydział Chemii
obrona: 14.09.2006
język pracy: polski
promotor: Julita Eilmes
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/148
Ociepa Anna Maria

Mezozoiczna flora z Mount Flora Formation na Antarktydzie Zachodniej
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 15.09.2006
język pracy: polski
promotor: Danuta Zdebska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/149
Przybylski Wojciech

Badania związków kompleksowych wanadu o potencjalnym działaniu insulinonaśladowczym
Wydział Chemii
obrona: 15.09.2006
język pracy: polski
promotor: Teresa Szklarzewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/150
Nobis Agnieszka

Zagadnienia fitogeograficzne i flora wschodniej części Kotliny Sandomierskiej
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 18.09.2006
język pracy: polski
promotor: Maria Zając
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/151
Płachno Bartosz J.

Struktura i ewolucja pułapek oraz ewolucja struktur odżywiających woreczek zalążkowy u przedstawicieli rodziny Lentibulariaceae
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 18.09.2006
język pracy: polski
promotor: Andrzej Jankun
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/152
Proszkiewicz Ewa

Taksonomia i fitogeografia gatunków rodzaju Euphrasia L. w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem taksonów górskich
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 18.09.2006
język pracy: polski
promotor: Adam Zając
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/153
Rzepa Agnieszka

Synteza i analiza konformacyjna laktamów
Wydział Chemii
obrona: 18.09.2006
język pracy: polski
promotor: Barbara Rys
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/154
Ochab-Marcinek Anna

Statio-temporal effects of noises in nonlinear dynamical systems
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 20.09.2006
język pracy: angielski
promotor: Ewa Gudowska-Nowak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/155
Sitarz Andrzej

Feliks Janiewicz. Życie i twórczość
Wydział Historyczny
obrona: 20.09.2006
język pracy: polski
promotor: Małgorzata Woźna-Stankiewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/156
Palmowski Michał

Shakespeare and Wallace Stevens – a Comparative Study in Poetic Ironies
Wydział Filologiczny
obrona: 21.09.2006
język pracy: angielski
promotor: Marta Gibińska
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/157
Dębowska Joanna

Obrządek pogrzebowy w Dolnym Egipcie w okresie pre- i wczesnodynastycznym
Wydział Historyczny
obrona: 25.09.2006
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Ciałowicz
dostępność: praca dostępna on-line tom I tom IIDokt. 2006/158
Kot Dawid

Elektroniczny obrót utworem w świetle prawa autorskiego
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 25.09.2006
język pracy: polski
promotor: Janusz Barta
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/159
Orzeł Łukasz

Kinetyka i mechanizmy reakcji metalacji i transmetalacji chlorofilu a
Wydział Chemii
obrona: 25.09.2006
język pracy: polski
promotor: Grażyna Stochel
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/160
Cieślik Iwona

On-line graph coloring
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 26.09.2006
język pracy: angielski
promotor: Paweł Idziak
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/161
Kalinowska-Tłuścik Justyna

Badanie struktury krystalicznej potencjalnych słodzików oraz modelowanie receptorów smakowych
Wydział Chemii
obrona: 26.09.2006
język pracy: polski
promotor: Barbara Oleksyn
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/162
Czechowski Jan

Przyjaźń jako wartość wychowawcza w literaturze dla dzieci
Wydział Filozoficzny
obrona: 27.09.2006
język pracy: polski
promotor: Bogusław Żurakowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/163
Kania Agnieszka

Modyfikacje właściwości chlorofili poprzez sterowanie oddziaływaniami jon metalu-pierścień makrocykliczny
Wydział Chemii
obrona: 27.09.2006
język pracy: polski
promotor: Grażyna Stochel
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/164
Mroczek Łukasz

Synteza i właściwości nowych fotosensybilizatorów otrzymanych na bazie chitozanu
Wydział Chemii
obrona: 27.09.2006
język pracy: polski
promotor: Maria Nowakowska
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/165
Trzęsiok Marcin

Związki między refleksją filozoficzną a twórczością muzyczną we wczesnym romantyzmie niemieckim
Wydział Filozoficzny
obrona: 28.09.2006
język pracy: polski
promotor: Leszek Polony
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/166
Zemanek Bogdan Stanisław

Obraz grupy własnej Tajwańczyków w proniepodległościowej publicystyce prasowej podczas kampanii prezydenckiej 2004 r.
Wydział Historyczny
obrona: 28.09.2006
język pracy: polski
promotor: Maria Roman Sławiński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/167
Chmura Antonina

Fotochemia wybranych nitrozylowych klasterów żelazowo-siarkowych
Wydział Chemii
obrona: 29.09.2006
język pracy: polski
promotor: Zofia Stasicka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/168
Kostecka-Gugała Anna

Wpływ struktury karotenoidów na dynamikę molekularną błon modelowych
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 29.09.2006
język pracy: polski
promotor: Kazimierz Strzałka
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/169
Kubieniec Jan

Struktura serii dodatkowej unitarnych, nieredukowalnych reprezentacji właściwej, ortochronicznej grupy Lorentza
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 29.09.2006
język pracy: polski
promotor: Andrzej Staruszkiewicz
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2006/170
Prauzner-Bechcicki Jakub Sylwin

Ionisation in a strong laser field
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 29.09.2006
język pracy: angielski
promotor: Jakub Zakrzewski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/171
Węgrzyn Michał

Porosty piętra kosodrzewiny w polskiej części Tatr Wysokich – studium florystyczno-fitogeograficzne
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 15.09.2006
język pracy: polski
promotor: Maria Olech
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/172
Pazdro Marcin

Osobliwości strukturalne N-winyloformamidu, otrzymywanych z niego polimerów i kopolimerów oraz produktów ich hydrolizy
Wydział Chemii
obrona: 04.10.2006
język pracy: polski
promotor: Edgar Bortel
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/173
Kruszec Michał

Katalityczny rozkład i redukcja N2O metanem w obecności katalizatorów pochodzenia hydrotalkitowego i zeolitowego
Wydział Chemii
obrona: 05.10.2006
język pracy: polski
promotor: Roman Dziembaj
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/174
Ostrowska-Knapik Agata

Czeska i polska dziewiętnastowieczna terminologia gimnastyczna
Wydział Filologiczny
obrona: 05.10.2006
język pracy: polski
promotor: Teresa Zofia Orłoś
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/175
Pitak Mateusz

Badanie eksperymentalnego rozkładu gęstości elektronowej wybranych faz krystalicznych w aspekcie oddziaływań międzycząsteczkowych
Wydział Chemii
obrona: 05.10.2006
język pracy: polski
promotor: Katarzyna Stadnicka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/176
Miękus Katarzyna

Komunikacja międzykomórkowa i stymulowana przez kontakt migracja komórek szczurzego raka prostaty o różnej aktywności metastatycznej
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 06.10.2006
język pracy: polski
promotor: Zbigniew Madeja
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/177
Ziobroń Ryszard

Działalność emigracyjna gen. dyw. Władysława Bortnowskiego
Wydział Historyczny
obrona: 06.10.2006
język pracy: polski
promotor: Andrzej Chwalba
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/178
Sowa Jan

Demokratyzacja – liberalizacja – modernizacja. O próbach społeczno-politycznej transformacji peryferii
Wydział Filozoficzny
obrona: 11.10.2006
język pracy: polski
promotor: Zdzisław Mach
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/179
Dziadosz Dorota

Charakterystyka leksykalno-słowotwórcza socjolektu studentów uczelni szczecińskich i petersburskich w ujęciu konfrontatywnym
Wydział Filologiczny
obrona: 12.10.2006
język pracy: polski
promotor: Ewa Komorowska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/180
Górzny Paweł

Powstanie i eskalacja barier rozwojowych w Afryce Czarnej. Analiza socjologiczna
Wydział Filozoficzny
obrona: 12.10.2006
język pracy: polski
promotor: Mariola Flis
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/181
Gronowski Tomasz

Opactwo tynieckie w późnym średniowieczu
Wydział Historyczny
obrona: 13.10.2006
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Ożóg
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/182
Brzezowski Radosław

Biologia Drino zonata i Linnaemya longirostris (Diptera: Tachinidae), parazytoidów atakujacych Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) w Kenii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 16.10.2006
język pracy: polski
promotor: Bogusław Petryszak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/183
Forczek Ewa

Ryjkowcowate (Coleoptera: Curculionoidea) Pogórza Strzyżowskiego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 16.10.2006
język pracy: polski
promotor: Bogusław Petryszak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/184
Ladenberger Anna

Petrogenesis of Tertiary volcanic rocks from the SW Poland
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 16.10.2006
język pracy: angielski
promotor: Marek Michalik
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/185
Targosz Tomasz

Vertrauen als zivilrechtlicher Haftungs- und Bindungsgrund
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 16.10.2006
język pracy: niemiecki
promotor: Janina Preussner-Zamorska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/186
Knapek Elżbieta

Akta oficjalatu i wikariatu generalnego krakowskiego do połowy XVI w.
Wydział Historyczny
obrona: 17.10.2006
język pracy: polski
promotor: Bożena Wyrozumska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/187
Jeziorski Ireneusz

Obraz żyda w Europie środkowo-wschodniej - przypadek Polski w XX wieku. Od obcości do symulakrum
Wydział Filozoficzny
obrona: 19.10.2006
język pracy: polski
promotor: Mariola Flis
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/188
Wilczyński Paweł

Wybrane zagadnienia nieliniowych układów dynamicznych: rozwiązania okresowe równań różniczkowych i dynamika symboliczna przesunięć
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 19.10.2006
język pracy: polski
promotor: Roman Srzednicki
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/189
Długosz Piotr

Trauma wielkiej zmiany na Podkarpaciu. Społeczne koszty transformacji. Strategie adaptacyjne mieszkańców Podkarpacia i ich uwarunkowania
Wydział Filozoficzny
obrona: 20.10.2006
język pracy: polski
promotor: Marian Niezgoda
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/190
Droba Anna

Badanie procesu desorpcji stymulowanej wiążką fotonów, elektronów i jonów z powierzchni materiałów o szerokiej przerwie wzbronionej
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 20.10.2006
język pracy: polski
promotor: Marek Szymoński
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/191
Grabacka Maja

Rola receptorów aktywowanych proliferatorami peroksysomów (PPARs) w regulacji różnicowania i zdolności do przerzutowania komórek czerniaka
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 20.10.2006
język pracy: polski
promotor: Krystyna Urbańska, Krzysztof Reiss
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/192
Karbowicz Radosław

Badanie czynnika modyfikacji jądrowej w zderzeniach Au + Au przy pierwiastek(sNN) = 200GeV
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 20.10.2006
język pracy: angielski
promotor: Zbigniew Majka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/193
Roman Adam

Problemy synchronizacji automatów skończonych
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 20.10.2006
język pracy: polski
promotor: Wit Foryś
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/194
Targosz Marta

Oddziaływania międzymolekularne zachodzące podczas odpowiedzi immunologicznej badane z wykorzystaniem spektroskopii sił AFM
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 20.10.2006
język pracy: polski
promotor: Marek Szymoński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/195
Borowska Joanna

Wpływ metali cięzkich na organizm - badania na poziomie komórkowy, osobniczym i populacyjnym Musca domestica L.
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 23.10.2006
język pracy: polski
promotor: Elżbieta Pyza
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/196
Kremser Elżbieta

Rola glikozylacji integryn α3β1 i αVβ3 w komórkach linii nowotworowych WM9 i WM239 ludzkiego czerniaka
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 23.10.2006
język pracy: polski
promotor: Anna Lityńska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/197
Ścigaj Paweł

Teoretyczne i metodologiczne aspekty badań nad tożsamością narodową w naukach społecznych
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 24.10.2006
język pracy: polski
promotor: Marek Waldenberg
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/198
Karna Wioletta Joanna

Organizacyjne i ekonomiczne zmiany w zarządzaniu publicznymi instytucjami kultury
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 25.10.2006
język pracy: polski
promotor: Barbara Kożuch
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/199
Wojtas Łukasz

Projektowanie, otrzymywanie i charakterystyka strukturalna kryształów o potencjalnych nieliniowych własnościach optycznych
Wydział Chemii
obrona: 25.10.2006
język pracy: polski
promotor: Katarzyna Stadnicka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/200
Galent Marcin

Imigracja w Unii Europejskiej. Proces definiowania progu tolerancji na przykładzie społeczeństwa angielskiego
Wydział Filozoficzny
obrona: 26.10.2006
język pracy: polski
promotor: Zdzisław Mach
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/201
Jankovska Kalina

Podstawy zintegrowanego sterowania zasobami wodnymi na obszarach krasowych na przykładzie Wyżyny Dobrudży w Bułgarii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 26.10.2006
język pracy: polski
promotor: Joanna Pociask-Karteczka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/202
Trojanowska Urszula

Archetyp Domu we współczesnej literaturze rosyjskiej. L. Czukowska, J. Trifonow, A. Pristawkin
Wydział Filologiczny
obrona: 26.10.2006
język pracy: polski
promotor: Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/203
Jałocha-Bratek Joanna

Fizyczne mechanizmy kształtujące krzywe rotacji galaktyk spiralnych
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 27.10.2006
język pracy: polski
promotor: Marek Kutschera
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/204
Matecki Grzegorz

On-line graph coloring on a bounded board
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 27.10.2006
język pracy: angielski
promotor: Paweł M. Idziak
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/205
Nowak-Śliwińska Patrycja

Selected porphyrin and cyanine photosensitizers in PDT of melanoma malignum and novel optical sensors for tissular pO2 measurement
Wydział Chemii
obrona: 27.10.2006
język pracy: angielski
promotor: Grażyna Stochel, Krystyna Urbańska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/206
Surówka Anna

Konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia i jego ustawowa realizacja
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 30.10.2006
język pracy: polski
promotor: Paweł Sarnecki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/207
Owsiak Dawid

Modelowanie elektrycznej aktywności mięśnia serca
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 31.10.2006
język pracy: polski
promotor: Stanisław Micek
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/208
Matuszek Krzysztof

Der Krieg als autopoietisches System. Die Kriege der Gegenwart und Niklas Luhmanns Systemtheorie
Wydział Filozoficzny
obrona: 03.11.2006
język pracy: niemiecki
promotor: Ryszard Legutko, Herfried Münkler
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/209
Czapliński Szymon

Przekonania polityczne a internalizacja mitów legitymizujących nierówność społeczną
Wydział Filozoficzny
obrona: 06.11.2006
język pracy: polski
promotor: Zbigniew Zalewski
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/210
Kudła Wojciech

Estymacja parametrów funkcji opisujących śmiertelność w naturalnych populacjach Araschnia levana (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera, Nymphalidae) na podstawie krzywych fenologicznych
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 06.11.2006
język pracy: polski
promotor: Janusz Wojtusiak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/211
Stachurski Dariusz

Przymus adwokacko-radcowski w polskim procesie karnym
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 06.11.2006
język pracy: polski
promotor: Piotr Hofmański
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/212
Bonarek Piotr

Równowagowe badania oddziaływań białka aktywatorowego CRP z polimerazą RNA
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 07.11.2006
język pracy: polski
promotor: Zygmunt Wasylewski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/213
Witalisz Alicja

Anglosemantyzmy w języku polskim
Wydział Polonistyki
obrona: 08.11.2006
język pracy: polski
promotor: Renata Przybylska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/214
Szayna-Dec Krystyna

Das Bild Napoleons in der deutschen und polnischen Literatur der Zeit um den Russlandfeldzug 1812, exemplifiziert an ausgewählten Werken (Anekdote, Predigt und Posse)
Wydział Filologiczny
obrona: 09.11.2006
język pracy: niemiecki
promotor: Maria Kłańska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/215
Świątkiewicz-Mośny Maria

Życie z piętnem. Mechanizmy stygmatyzacji i autostygmatyzacji na przykładzie kobiet z zespołem Turnera
Wydział Filozoficzny
obrona: 09.11.2006
język pracy: polski
promotor: Marian Niezgoda
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/216
Bzowska Monika

Regulacja ekspresji i aktywności sekretazy ADAM17 (TACE) przez czynniki związane ze stanem zapalnym
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 10.11.2006
język pracy: polski
promotor: Joanna Bereta
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/217
Kozik Jakub

Decidability of relative density in Chomsky hierarchy of languages
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 10.11.2006
język pracy: angielski
promotor: Marek Zaionc
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/218
Tes Urszula

Kino Beat Generation
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 10.11.2006
język pracy: polski
promotor: Andrzej Pitrus
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/219
Czerniak-Swędzioł Justyna

Pracowniczy obowiązek ochrony interesów gospodarczych pracodawcy
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 13.11.2006
język pracy: polski
promotor: Andrzej M. Świątkowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/220
Jaźwińska Julita

Korupcja w Polsce. Aspekty prawne, polityczne i społeczne
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 14.11.2006
język pracy: polski
promotor: Marek Bankowicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/221
Ożóg Marcin

„Telewizja bez granic". Powstanie, rozwój i paradoksy regulacyjne wspólnej polityki audiowizualnej
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 15.11.2006
język pracy: polski
promotor: Elżbieta Traple
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/222
Palacz Wojciech

Hierarchical Graphs in Computer-Aided Design Systems
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 16.11.2006
język pracy: angielski
promotor: Ewa Grabska
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2006/223
Sowa Michał

Przestępczość komputerowa - badanie celowiści i skuteczności kryminalizacji
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 20.11.2006
język pracy: polski
promotor: Andrzej Gaberle
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/224
Dwojnych Andrzej

Przepływ idei pomiędzy Kościołem katolickim a formacją endecką na obszarze diecezji płockiej 1898-1939
Wydział Filozoficzny
obrona: 22.11.2006
język pracy: polski
promotor: Bogumił Grott
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/225
Rak Maciej

Językowy obraz świata utrwalony w animalistycznej frazeologii gwar Gór Świętokrzyskich i Podtatrza na tle kultury ludowej
Wydział Polonistyki
obrona: 22.11.2006
język pracy: polski
promotor: Józef Kąś
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/226
Curyłło-Klag Izabela

Representations of Violence in Early Modernist Fiction: The Secret Agent, Tarr, and Women in Love
Wydział Filologiczny
obrona: 23.11.2006
język pracy: angielski
promotor: Krystyna Stamirowska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/227
Gliwa Bernd

Studien zu litauischen Pflanzennamen im indogermanischen Kontext
Wydział Filologiczny
obrona: 23.11.2006
język pracy: niemiecki
promotor: Wojciech Smoczyński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/228
Kwietniak Dominik

Chaos w sensie Devaneya i jego odmiany a entropia topologiczna
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 23.11.2006
język pracy: polski
promotor: Roman Srzednicki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/229
Szczasny Leszek

Formy determinacji według Nicolaia Hartmanna
Wydział Filozoficzny
obrona: 23.11.2006
język pracy: polski
promotor: Włodzimierz Galewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/230
Wiadermann Krzysztof

Czynniki i skutki rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w skali lokalnej i regionalnej na przykładzie województwa śląskiego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 23.11.2006
język pracy: polski
promotor: Michał Paszkowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/231
Graff Tomasz

Polski episkopat monarchii jagiellońskiej wobec państwa i Kościoła w dobie soborów powszechnych XV wieku
Wydział Historyczny
obrona: 20.10.2006
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Baczkowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/232
Winiewicz-Wolska Joanna

Wiedeńska kolekcja Lanckorońskich - jej dzieje, jej twórca
Wydział Historyczny
obrona: 27.10.2006
język pracy: polski
promotor: Jan Ostrowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/233
Witek Magdalena

Badanie magnetycznej relaksacji jądrowej w amorficznych układach biologicznych
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 24.11.2006
język pracy: polski
promotor: Barbara Blicharska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/234
Maciąg Marek

Konstrukcja kapitału docelowego w prawie polskim na tle wybranych praw obcych
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 27.11.2006
język pracy: polski
promotor: Andrzej Szumański
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/235
Aksman Joanna

Programy telewizyjne o sztuce w procesie wychowania estetycznego w szkole podstawowej – stan aktualny na przykładzie zasobów telewizji krakowskiej
Wydział Filozoficzny
obrona: 29.11.2006
język pracy: polski
promotor: Jan Samek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/236
Calma Clarinda

The Problem of Suffering in the Prose and Poetry of John Donne
Wydział Filologiczny
obrona: 30.11.2006
język pracy: angielski
promotor: Teresa Bela
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/237
Jarnicka Jolanta

Estymacja gęstości - metoda dwukorkowa
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 30.11.2006
język pracy: polski
promotor: Jerzy Ombach
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/238
Bednarz Genowefa

Badanie radiacyjnych procesów atomowych związanych z wychwytem elektronów przez ciężkie jony
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 01.12.2006
język pracy: polski
promotor: Andrzej Warczak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/239
Mydel Piotr

The Host Oxidative Immune Response and Bacterial Antioxidant Protein, Rubrerythin in Virulence of Porphyromonas gingivalis
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 01.12.2006
język pracy: angielski
promotor: Jan Potempa
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/240
Należniak Piotr

Prasa zakładowa drugiego obiegu w rakowie w okresie od 1 XII 1981 do 31 XII 1988
Wydział Historyczny
obrona: 01.12.2006
język pracy: polski
promotor: Czesław Brzoza
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/241
Tichoruk Marta

Particle and jet production in high energ hadon colisions
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 01.12.2006
język pracy: angielski
promotor: Antoni Szczurek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/242
Zając Grzegorz

Krakowski „Naprzód" – organ programowy PPSD Galicji i Śląska (okres 1892-1914)
Wydział Historyczny
obrona: 01.12.2006
język pracy: polski
promotor: Karol Daszyk
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/243
Pawluk-Kołc Maria

Rozróżnianie fragmentów szkła w oparciu o współczynnik załamania światła wyznaczony metodą termiommersyjną dla celów kryminalistycznych
Wydział Chemii
obrona: 07.12.2006
język pracy: polski
promotor: Jan Sehn
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/244
Taborska Małgorzata

Wystepowanie myszy leśnej Apodemus flavicollis i nornicy rudej Clethrionomys glareolus w mozaice srodowisk doliny Wołosatki (Bieszczadzki Park Narodowy)
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 04.12.2006
język pracy: polski
promotor: Andrzej Górecki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/245
Golonka Monika

Fotoaktywne ultracienkie filmy polimerowe
Wydział Chemii
obrona: 11.12.2006
język pracy: polski
promotor: Maria Nowakowska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/246
Krzeptowska-Moszkowicz Izabela

Przemiany metodologiczne fizjologii roślin w XIX w XX w. i znaczenie badań Emila Godlewskiego sen.
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 11.12.2006
język pracy: polski
promotor: Alicja Zemanek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/247
Pawłowska-Pich Iwona

Ruch pątniczy w Kalwarii Zebrzydowskiej (1887-1939)
Wydział Historyczny
obrona: 11.12.2006
język pracy: polski
promotor: Andrzej Chwalba
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/248
Foryś Grzegorz

Protesty rolników w Polsce w latach 1997-2001. Próba analizy socjologicznej
Wydział Filozoficzny
obrona: 12.12.2006
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Gorlach
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/249
Kapusta Paweł

Struktura zmienności przestrzennej ekosystemów leśnych Puszczy Niepołomickiej
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 12.12.2006
język pracy: polski
promotor: January Weiner
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/250
Lis Rafał

Ład i państwo. Główne koncepcje polityczne i prawne szkockiego Oświecenia
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 12.12.2006
język pracy: polski
promotor: Bogdan Szlachta
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/251
Kielska Magdalena

Zrzeszeniowe i instytucjonalne formy pozaszkolnej działalności oświatowo-wychowawczej na przykładzie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA
Wydział Filozoficzny
obrona: 13.12.2006
język pracy: polski
promotor: Zbigniew Pucek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/252
Damasiewicz Agnieszka

Umowa o projekt architektoniczno - budowlany (zagadnienia kwalifikacji umowy i odpowiedzialności architekta za jej wykonanie)
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 15.12.2006
język pracy: polski
promotor: Bogusław Gawlik
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/253
Dryla Olga

Problem egoizmu w etyce Arystotelesa
Wydział Filozoficzny
obrona: 15.12.2006
język pracy: polski
promotor: Włodzimierz Galewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/254
Grzybowska Barbara

Glebowy bank nasion w wybranych murawach kserotermicznych na Wyżynie Miechowskiej
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 15.12.2006
język pracy: polski
promotor: Stefania Loster
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/255
Partyka Ewa

Tworzenie i migracja defektów strukturalnych a kinetyka porządkowania atomowego w związkach międzymetalicznych z nadstrukturą typu L12
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 18.12.2006
język pracy: polski
promotor: Rafał Abdank-Kozubski
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/256
Marecki Piotr

Czycz i kino. Literatura Stanisława Czycza jako insporacja dla twórczości filmowej
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 20.12.2006
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Lubelski
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2006/257
Szpara Krzysztof

Turystyka wiejska w Bieszczadach Wysokich
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 21.12.2006
język pracy: polski
promotor: Czesław Guzik
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2006/258
Piegdoń Maciej Józef

Gallia Cisalpejska w polityce republiki rzymskiej od III w.p.n.e. do 42 r.p.n.e.
Wydział Historyczny
obrona: 29.12.2006
język pracy: polski
promotor: Edward Dąbrowa
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJ