Rozprawy doktorskie obronione na UJ w 2005 r.

 


Dokt. 2005/001
Borusiewicz Rafał

Fizykochemiczna analiza próbek pochodzących z pogorzeliska pod kątem wykrycia i identyfikacji śladów płynów łatwopalnych
Wydział Chemii
obrona: 06.01.2005
język pracy: polski
promotor: Janina Zięba-Palus
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/002
Kubiński Grzegorz

Podmiot wirtualny w ujęciu socjologicznym
Wydział Filozoficzny
obrona: 06.01.2005
język pracy: polski
promotor: Mariola Flis
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/003
Laskowski Andrzej

Między Krakowem a Lwowem: architektura i rozwój przestrzenny Jasła w okresie autonomii galicyjskiej
Wydział Historyczny
obrona: 11.01.2005
język pracy: polski
promotor: Jacek Purchla
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/004
Sobala-Gwosdz Agnieszka

Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 13.01.2005
język pracy: polski
promotor: Bogusław Domański
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/005
Rusek Renata

Listy 'Eyno-l-Qoza-ta Hamada-niego jako przykład XII-wiecznej perskiej epistolografii mistycznej
Wydział Filologiczny
obrona: 12.01.2005
język pracy: polski
promotor: Anna Krasnowolska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/006
Dudek Tomasz

Konserwatyści wobec kwestii ukraińskiej w Galicji na przełomie XIX i XX w.
Wydział Historyczny
obrona: 14.01.2005
język pracy: polski
promotor: Czesław Brzoza
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/007
Spyra Tomasz

Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 17.01.2005
język pracy: polski
promotor: Tomasz Gizbert-Studnicki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/008
Wysieńska Kinga

Power and influence in social structure new theoretical research program
Wydział Filozoficzny
obrona: 18.01.2005
język pracy: angielski
promotor: Marian Niezgoda
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/009
Skrabski Józef

Paolo Antonio Fontana - architekt XVIII wieku w Polsce
Wydział Historyczny
obrona: 18.01.2005
język pracy: polski
promotor: Marcin Fabiański
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/010
Janoszek Ewa

Architektura przemysłowa Bielska i Białej w latach 1806-1939
Wydział Historyczny
obrona: 17.01.2005
język pracy: polski
promotor: Jacek Purchla
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2005/011
Szczepaniak Renata

Wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe w Polsce i w Niemczech w okresie międzywojennym. Z dziejów edytorstwa książki naukowej
Wydział Historyczny
obrona: 18.01.2005
język pracy: polski
promotor: Jan Pirożyński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/012
Zbroja-Judka Małgorzata

Badania wpływu modyfikacji kwasowej i warunków interkalacji montmorylonitów tlenkami metali na ich właściwości fizykochemiczne i aktywność katalityczną w redukcji NOx
Wydział Chemii
obrona: 20.01.2005
język pracy: polski
promotor: Roman Dziembaj
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/013
Chruszcz-Lipska Katarzyna

Badania struktur związków fosfonowych metodami spektroskopii molekularnej
Wydział Chemii
obrona: 19.01.2005
język pracy: polski
promotor: Leonard Marian Proniewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/014
Załuski Wojciech Zbigniew

Justice as mutual advantage from the perspective of game theory
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 21.01.2005
język pracy: angielski
promotor: Jerzy Stelmach
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/015
Misiarz Piotr

Późnojurajskie struktury biohermalne między Groblą-Dąbrową Tarnowską i Tarnowem w świetle badań sejsmicznych (zapadlisko przedkarpackie)
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 24.01.2005
język pracy: polski
promotor: Nestor Oszczypko
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/016
Flejszar Radosław

Przedsiębiorca w postępowaniu cywilnym rozpoznawczym
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 24.01.2005
język pracy: polski
promotor: Andrzej Oklejak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/017
Michel Małgorzata

Efektywność oddziaływania lokalnego systemu resocjalizacji na dewiacyjne grupy rówieśnicze
Wydział Filozoficzny
obrona: 26.01.2005
język pracy: polski
promotor: Bronisław Urban
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/018
Szyszka Monika

Murasaki Shikibu i jej wpływ na kształtowanie się XI-wiecznej formy dziennika i powieści
Wydział Filologiczny
obrona: 26.01.2005
język pracy: polski
promotor: Mikołaj Melanowicz
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/019
Król Remigiusz

Filozofia osoby w koncepcjach Jacka Woronieckiego i Tadeusza Ślipki: analiza ontologiczna i aksjologiczna
Wydział Filozoficzny
obrona: 27.01.2005
język pracy: polski
promotor: Józef Lipiec
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/020
Kowalewski Jerzy

Małgorzata Baranowska, Janusz Szuber - inne (?) głosy Nowej Fali: poetyckie refleksy cierpienia
Wydział Filologiczny
obrona: 31.01.2005
język pracy: polski
promotor: Stanisław Gawliński
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/021
Gorzelany Dorota

Forma pochówku a ideologia funeraria: kształtowanie się monumentalnych grobowców w Macedonii w okresie klasycznym i hellenistycznym i ich wpływ na założenia grobowe w Aleksandrii
Wydział Historyczny
obrona: 31.01.2005
język pracy: polski
promotor: Ewdoksia Papuci-Władyka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/022
Kilar Roman

Międzynarodowe organizacje europejskich partii chrześcijańsko-demokratycznych
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 02.02.2005
język pracy: polski
promotor: Andrzej Zięba
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/023
Ilnicki Tomasz

Zmienność chromosomowa u Aconitum variegatum L. z terenu Karpat
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 08.02.2005
język pracy: polski
promotor: Andrzej Joachimiak
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2005/024
Bator Inga

Zbiorowiska łąkowe okolic Mogilan (Pogórze Wielickie) - stan po 40 latach
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 08.02.2005
język pracy: polski
promotor: Małgorzata Kotańska
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2005/025
Rębisz Sławomir

Przemiany szkół wyższych Europy Środkowowschodniej w okresie transformacji systemowej: nauczanie, badania, zarządzanie (na przykładzie uczelni regionu Karpat)
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 08.02.2005
język pracy: polski
promotor: Kazimierz Z. Sowa
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/026
Jedynak Monika

Racjonalizacja kosztów informacji logistycznych w organizacjach różnych klas wielkości
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 08.02.2005
język pracy: polski
promotor: Janusz Teczke
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/027
Cisowski Jarosław

Regulation of the expression of vascular endothelial growth factor by reactive oxygen species: role of heme oxygenase-1
Wydział Biotechnologii
obrona: 10.02.2005
język pracy: angielski
promotor: Józef Dulak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/028
Nowak Mateusz

Amyloidogenność łańcucha lekkiego immunoglobuliny G analizowana metodami symulacji dynamiki molekularnej
Wydział Biotechnologii
obrona: 11.02.2005
język pracy: polski
promotor: Irena Roterman-Konieczna
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/029
Pierzak Jacek

Hełmy garnczkowe na ziemiach polskich na tle zachodnioeuropejskim
Wydział Historyczny
obrona: 28.01.2005
język pracy: polski
promotor: Piotr Kaczanowski
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2005/030
Biskup Anita

Porównawcza analiza rozwoju i struktury endospermy u wybranych gatunków rodzaju Linum L.
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 18.02.2005
język pracy: polski
promotor: Romana Izmaiłow
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/031
Frańczuk Magdalena

Funkcjonowanie instytucji poręczenia we współczesnym społeczeństwie: świadomość i gotowość bycia poręczycielem
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 21.02.2005
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Pałecki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/032
Krzyszkowska-Pawlik Rosanna

El aspecto demonológico de los Seres Salvajes en la literatura e iconografía hispánicas de la Edad Media al Barroco, con referencias al folclore polaco
Wydział Filologiczny
obrona: 23.02.2005
język pracy: hiszpański
promotor: Teresa Eminowicz-Jaśkowska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/033
Shvets Yuriy

Wpływ zarządzania jakością na konkurencyjność na przykładzie telefonii komórkowej
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 24.02.2005
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Wawak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/034
Paśkiewicz Joanna

Świadek koronny w znaczeniu materialnym i procesowym w prawie polskim na tle prawnoporównawczym
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 28.02.2005
język pracy: polski
promotor: Stanisław Waltoś
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/035
Galewski Dariusz

Sztuka śląskich jezuitów wobec tradycji średniowiecznej: barokizacje kościołów w Kłodzku, Świdnicy, Jeleniej Górze i Żaganiu
Wydział Historyczny
obrona: 28.02.2005
język pracy: polski
promotor: Marcin Fabiański
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/036
Peter-Bombik Katarzyna

System zasilania finansowego a samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 28.02.2005
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Surówka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/037
Ibek Paweł

Idea słowa w filozofii stoickiej oraz w myśli religijnej starożytnego Bliskiego Wschodu i wczesnego chrześcijaństwa
Wydział Filozoficzny
obrona: 28.02.2005
język pracy: polski
promotor: Jerzy Ochmann
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/038
Zieliński Janusz

Spójność postaw religijnych a efektywność resocjalizacji w grupie młodocianych przestępców
Wydział Filozoficzny
obrona: 02.03.2005
język pracy: polski
promotor: Mieczysław Radochoński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/039
Polańska Irena

Expressing condition in English and in Polish
Wydział Filologiczny
obrona: 17.03.2005
język pracy: angielski
promotor: Rafał Molencki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/040
Kołodziejczyk Jakub

Znaczenie konceptualizacji ideału wychowania dla zarządzania oświatą
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 04.03.2005
język pracy: polski
promotor: Adam Niemczyński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/041
Buława Monika

Sposoby wyrażania sądów wartościujących w tekstach prasowych (analiza porównawcza)
Wydział Filologiczny
obrona: 07.03.2005
język pracy: polski
promotor: Bogusław Dunaj
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/042
Kamiński Marcin

Nieważność decyzji administracyjnej: studium teoretyczne
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 07.03.2005
język pracy: polski
promotor: Jan Zimmermann
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/043
Małecka-Łyszczek Magdalena

Zasada subsydiarności i jej znaczenie dla funkcjonowania samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 07.03.2005
język pracy: polski
promotor: Józef Filipek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/044
Ogórek-Tęcza Beata

Znaczenie idealizacji dla funkcjonowania człowieka w organizacji: badania empiryczne w trzech grupach zawodowych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 08.03.2005
język pracy: polski
promotor: Adam Niemczyński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/045
Czerwińska Ewa

Przestępczość młodzieży: weryfikacja głównych tez ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew
Wydział Filozoficzny
obrona: 10.03.2005
język pracy: polski
promotor: Bronisław Urban
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/046
Kulig Ewa

Zastosowanie aryloalkilidenomalonodinitryli w syntezie układu acefenantrenu oraz metoksynaftalenów
Wydział Chemii
obrona: 10.03.2005
język pracy: polski
promotor: Janusz J. Sepioł
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/047
Lee Haesung

Kulturowe uwarunkowania procesów gospodarczych: rola konfucjanizmu w rozwoju ekonomicznym Azji Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Republiki Korei
Wydział Filozoficzny
obrona: 10.03.2005
język pracy: polski
promotor: Andrzej Kapiszewski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/048
Krzywoszański Łukasz

Fizjologiczne korelaty cech temperamentalnych: Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu a przebieg reakcji fazowych rytmu serca
Wydział Filozoficzny
obrona: 10.03.2005
język pracy: polski
promotor: Jan Kaiser
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/049
Orman-Michta Elżbieta

Poniatowscy i Buturlinowie - właściciele Tahańczy: z dziejów ziemiaństwa w guberni kijowskiej w XIX wieku
Wydział Historyczny
obrona: 12.03.2005
język pracy: polski
promotor: Irena Homola Skąpska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/050
Kunz Tomasz

Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza: od poetyki tekstu do poetyki lektury
Wydział Filologiczny
obrona: 14.03.2005
język pracy: polski
promotor: Ryszard Nycz
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/051
Skrzyński Tomasz

Z dziejów przejmowania władzy przez Polską Partię Robotniczą w województwie krakowskim w latach 1947-1948
Wydział Historyczny
obrona: 16.03.2005
język pracy: polski
promotor: Michał Pułaski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/052
Gawlik Anna

Oddziaływania scytyjskie na zachodnich i północno-zachodnich obrzeżach Wielkiej Scytii
Wydział Historyczny
obrona: 17.03.2005
język pracy: polski
promotor: Jan Chochorowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/053
Banaś Agnieszka

Analiza składu pierwiastkowego i stopnia utlenienia wybranych metali przejściowych występujących w tkankach nowotworowych i zdrowych prostaty
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 21.03.2005
język pracy: polski
promotor: Wojciech Maria Kwiatek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/054
Gruszecki Adam

Zagadnienia społeczno-gospodarcze i ustrojowo-polityczne w świetle poglądów wiodących środowisk katolickich XX-lecia międzywojennego w Polsce
Wydział Filozoficzny
obrona: 22.03.2005
język pracy: polski
promotor: Bogumił Grott
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/055
Pietrzyk Władysław

Rola ks. biskupa Józefa Padewskiego w walce o prawną stabilizację Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w kraju
Wydział Filozoficzny
obrona: 22.03.2005
język pracy: polski
promotor: Bogumił Grott
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2005/056
Zielińska Sylwia

Własności fizyczne plazmy MIG-MAG
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 24.03.2005
język pracy: polski
promotor: Karol Musioł
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/057
Walanus Wojciech

Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce 1490-1540
Wydział Historyczny
obrona: 01.04.2005
język pracy: polski
promotor: Jerzy Gadomski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/058
Zięba Jan

Klerk zaangażowany: Stefana Napierskiego nowoczesna krytyka literacka wobec dyskursów krytycznych w dwudziestoleciu międzywojennym
Wydział Filologiczny
obrona: 04.04.2005
język pracy: polski
promotor: Ryszard Nycz
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2005/059
Szczeponek Krzysztof

Badania widm oscylacyjnych wybranych układów z wiązaniami wodorowymi i klastrów lodów
Wydział Chemii
obrona: 05.04.2005
język pracy: polski
promotor: Marek J. Wójcik
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/060
Węsierski Michał R.

Prognozowanie globalne w naukach o polityce: problemy metodologiczne
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 05.04.2005
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Klementewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/061
Gicala Agnieszka

Expressing the Inexpressible in Mystical Experience. Conceptual Metaphor and Blending in "The Cloud of Unknowing" and in its Translations: Underlying Image Schemata and Axiology
Wydział Filologiczny
obrona: 06.04.2005
język pracy: angielski
promotor: Elżbieta Tabakowska
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2005/062
Ender Eric

Radzenie sobie z chorobami ortopedycznymi a satysfakcja z życia kobiet cierpiących na reumatyzm i osteoporozę
Wydział Filozoficzny
obrona: 07.04.2005
język pracy: polski
promotor: Dorota Kubacka-Jasiecka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/063
Mania Joanna

Badania analityczne materiałów kryjących metodą elektroforezy kapilarnej dla celów kryminalistycznych
Wydział Chemii
obrona: 07.04.2005
język pracy: polski
promotor: Paweł Kościelniak
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/064
Bałuszyńska Lucyna

Analiza dystrybucji makro- i mikroelementów w sekwencjach zębów mlecznych człowieka
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 11.04.2005
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Kaczanowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/065
Kołodziejczyk Ewa

Światopogląd poetycki Józefa Czechowicza
Wydział Filologiczny
obrona: 11.04.2005
język pracy: polski
promotor: Marian Stala
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/066
Kiliańczyk-Zięba Justyna

Jan Januszowski - pisarz, tłumacz i wydawca
Wydział Filologiczny
obrona: 11.04.2005
język pracy: polski
promotor: Janusz S. Gruchała
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/067
Wasilewski Piotr

O wybranych relacjach podobieństwa i ich zastosowaniach w naukach kognitywnych
Wydział Filozoficzny
obrona: 12.04.2005
język pracy: polski
promotor: Jerzy Perzanowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/068
Synowiec Andrzej

Społeczno-polityczne problemy II Rzeczypospolitej w twórczości publicystycznej i naukowej Jana Piwowarczyka
Wydział Historyczny
obrona: 13.04.2005
język pracy: polski
promotor: Piotr Franaszek
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/069
Quirini-Popławski Rafał

Rzeźba przedromańska i romańska w Polsce wobec sztuki włoskiej
Wydział Historyczny
obrona: 22.04.2005
język pracy: polski
promotor: Jerzy Gadomski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/070
Froń Alicja

Obrazy Indian w społeczeństwie amerykańskim
Wydział Filozoficzny
obrona: 26.04.2005
język pracy: polski
promotor: Mariola Flis
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/071
Kamieński Łukasz

Drugi wiek nuklearny: broń jądrowa a informacyjna rewolucja w sprawach wojskowych
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 26.04.2005
język pracy: polski
promotor: Andrzej Mania
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/072
Ritcher Anna

Equality of treatment for men and women in social security under community law
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 28.04.2005
język pracy: angielski
promotor: Andrzej M. Świątkowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/073
Daici Sabra

"Czyż pod stołem, który nas dzieli, nie trzymamy się wszyscy tajnie za ręce?" Przestrzeń spotkania dwóch pisarzy: Bruno Schulz i Max Blecher
Wydział Filologiczny
obrona: 29.04.2005
język pracy: polski
promotor: Jerzy Jarzębski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/074
Florczak-Wątor Monika

Rodzaje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 09.05.2005
język pracy: polski
promotor: Paweł Sarnecki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/075
Spruds Andris

Business elite and foreign policy: Russian financial-industrial groups and Russia's Baltic policy 1991-1999
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 10.05.2005
język pracy: angielski
promotor: Andrzej Mania
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/076
Masri Samer

Elastycznosc płac i poziomy bezrobocia w Europejskiej Unii Walutowej
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 11.05.2005
język pracy: polski
promotor: Andrzej Stanisław Barczak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/077
Gębal Przemysław

Realioznawstwo w podręcznikach do nauczania języków polskiego i niemieckiego jako obcych: analiza porównawcza programów i pomocy dydaktycznych
Wydział Filologiczny
obrona: 11.05.2005
język pracy: polski
promotor: Władysław T. Miodunka
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/078
Tatarzyński Ryszard

Polonica w średniowiecznych rękopisach łacińskich Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel
Wydział Historyczny
obrona: 13.05.2005
język pracy: polski
promotor: Roman Zawadzki
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2005/079
Kalęba Beata

Recepcja literatury polskiej w piśmiennictwie litewskiego odrodzenia narodowego (od "Aušry" do niepodległości)
Wydział Filologiczny
obrona: 16.05.2005
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Bujnicki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/080
Sękowska Anna

Uczestnictwo obywateli i grup społecznych w procesie legislacyjnym
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 16.05.2005
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Pałecki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/081
Stojak Grażyna

Edukacyjne aspekty wychowania przez sztukę w kształceniu nauczycieli: na przykładzie zagadnienia: Wychowanie przez sztuki piękne w przemyskich zakładach kształcenia nauczycieli (1871-1970) - nauczyciele rysunku, wybitni uczniowie
Wydział Filozoficzny
obrona: 18.05.2005
język pracy: polski
promotor: Jan Samek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/082
Herzog Radosława

Rola jąder podstawy w utajonym uczeniu zależności probabilistycznych
Wydział Filozoficzny
obrona: 19.05.2005
język pracy: polski
promotor: Anna Grabowska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/083
Winiarczyk-Raźniak Anna

Wybrane usługi a jakość życia mieszkańców w regionie miejskim Krakowa
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 19.05.2005
język pracy: polski
promotor: Adam Jelonek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/084
Mrowiec Paweł

Analiza i ocena wpływu bankowości elektronicznej na proces zarządzania bankiem komercyjnym
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 24.05.2005
język pracy: polski
promotor: Andrzej Matczewski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/085
Kowalczyk Paulina

Strategia Zarządzania Relacjami z Klientami (CRM)
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 24.05.2005
język pracy: polski
promotor: Andrzej Szopa
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/086
Dybiec Bartłomiej

Stochastic resonant effects in systems driven by stable noises
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 30.05.2005
język pracy: angielski
promotor: Ewa Gudowska-Nowak
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/087
Nowak Alicja

Człowiek wobec wieczności w ukraińskim piśmiennictwie żałobnym końca XVI i XVII wieku
Wydział Filologiczny
obrona: 01.06.2005
język pracy: polski
promotor: Włodzimierz Mokry
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/088
Burdak Zbigniew

Rozkłady typu Wolda dla par operatorów wybranych klas
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 03.06.2005
język pracy: polski
promotor: Marek Kosiek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/089
Kalita Piotr

Algorithms for solving nonlinear problems in the artery dynamics
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 03.06.2005
język pracy: angielski
promotor: Robert Schaefer
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2005/090
Gurgul-Convey Ewa

The importance of subcellular catalase localization for the protection of insulin-producing RINm5F cells against cytokine mediated toxicity: the relative contribution of ROS and RNS
Wydział Biotechnologii
obrona: 03.06.2005
język pracy: angielski
promotor: Amalia Guzdek, Sigurd Lenzen
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/091
Lipińska-Długosz Olga

Ochrona spółki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed nadużyciem prawa
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 06.06.2005
język pracy: polski
promotor: Andrzej Szumański
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/092
Korycińska Agnieszka

Literatura a informacja: z problemów komunikacji artystycznej i nieartystycznej
Wydział Filologiczny
obrona: 06.06.2005
język pracy: polski
promotor: Jacek Wojciechowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/093
Oleśkiewicz Anastazja

Związki frazeologiczne europejskiej wspólnoty słownikowej o proweniencji biblijnej i antycznej: studium konfrontatywne na przykładzie języków: polskiego, włoskiego, francuskiego, angielskiego i niemieckiego
Wydział Filologiczny
obrona: 06.06.2005
język pracy: polski
promotor: Bronisława Ligara, Danuta Wesołowska
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/094
Chudzik Anna

Studium pragmalingwistyczne inskrypcji w przestrzeni miejskiej: (na przykładzie napisów krakowskich z lat 2003-2005)
Wydział Filologiczny
obrona: 07.06.2005
język pracy: polski
promotor: Jolanta Antas
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/095
Duńczyk Lucyna

Modelowanie odpływu podziemnego w wybranych zlewniach Beskidu Sądeckiego i Gorców
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 07.06.2005
język pracy: polski
promotor: Nestor Oszczypko
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2005/096
Kodura Małgorzata

A contrastive analysis of advertising texts in polish and american women's magazines
Wydział Filologiczny
obrona: 08.06.2005
język pracy: angielski
promotor: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/097
Miczka Marcin

Koniec okresu industrializacji w przemyśle stalowym - podejście ekonometryczne
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 08.06.2005
język pracy: polski
promotor: Andrzej Stanisław Barczak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/098
Tylikowska Anna

Psychologiczna realność maski i jej relacyjny charakter
Wydział Filozoficzny
obrona: 09.06.2005
język pracy: polski
promotor: Anna Gałdowa
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/099
Potoniec Agata

Wartości przyrodnicze gminy Kamionka Wielka jako podstawa zrównoważonego rozwoju w aspekcie integracji z Unią Europejską
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 09.06.2005
język pracy: polski
promotor: Krystyna German
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/100
Nawrocki Michał

Sztuka poetycka Stanisława Grochowiaka
Wydział Filologiczny
obrona: 13.06.2005
język pracy: polski
promotor: Marian Stala
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/101
Wawrzyńska Ewa

Magnetic structures of R3T4X4 compounds
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 13.06.2005
język pracy: angielski
promotor: Andrzej Szytuła
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/102
Nóżka Marcjanna

Włóczęgostwo: analiza zjawiska społecznego
Wydział Filozoficzny
obrona: 13.06.2005
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Frysztacki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/103
Frey Robert

Pracodawca w postępowaniu w indywidualnych sporach pracy przed sądem pracy
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 13.06.2005
język pracy: polski
promotor: Andrzej Oklejak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/104
Socha Klaudia

Czytelnictwo w dawnej Polsce w świetle osiemnastowiecznych list prenumeratorów
Wydział Polonistyki
obrona: 13.06.2005
język pracy: polski
promotor: Danuta Hombek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/105
Piwowarczyk Renata

Flora i fitogeografia wschodniej części Przedgórza Iłżeckiego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 14.06.2005
język pracy: polski
promotor: Maria Zając
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/106
Ćwiklik Łukasz

Badanie wpływu nanostruktury powierzchni na dynamikę procesów zachodzących na granicy gaz - ciało stałe za pomocą symulacji komputerowych
Wydział Chemii
obrona: 14.06.2005
język pracy: polski
promotor: Marek Frankowicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/107
Źrałka Jarosław

Terminal classic occupation in the Maya sites located in the area of Triangulo Park and the problem of their collapse
Wydział Historyczny
obrona: 14.06.2005
język pracy: angielski
promotor: Janusz Krzysztof Kozłowski
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2005/108
Kułakowska-Lis Joanna

Modlitwa poetycka w liryce romantycznej
Wydział Filologiczny
obrona: 15.06.2005
język pracy: polski
promotor: Franciszek Ziejka
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/109
Zinkow Leszek

Dziedzictwo starożytnego Egiptu w literaturze polskiej (do 1914 roku)
Wydział Filologiczny
obrona: 15.06.2005
język pracy: polski
promotor: Joachim Śliwa
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2005/110
Jodłowski Miłosz

Geograficzne uwarunkowania przebiegu górnej granicy kosodrzewiny w Tatrach, na Babiej Górze i w Karkonoszach
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 16.06.2005
język pracy: polski
promotor: Wiesław Ziaja
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/111
Węgrzyn Agnieszka

Badania utleniającego odwodornienia n- i i-butanu przy użyciu ditlenu i tlenku diazotu na serii katalizatorów pochodzenia hydrotalkitowego otrzymanych według różnorodnych procedur
Wydział Chemii
obrona: 17.06.2005
język pracy: polski
promotor: Roman Dziembaj
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/112
Sztandara Magdalena

Fotografia etnograficzna i "etnograficzność" fotografii: studium z historii myśli etnologicznej i fotografii II poł. XIX i I poł. XX wieku
Wydział Historyczny
obrona: 14.06.2005
język pracy: polski
promotor: Piotr Kowalski
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2005/113
Bazan Jolanta

Organizacja i zadania policji w federalistycznych państwach Europy Zachodniej
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 20.06.2005
język pracy: polski
promotor: Józef Wójcikiewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/114
Mostowik Piotr

Bezpodstawne wzbogacenie w prawie prywatnym międzynarodowym
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 20.06.2005
język pracy: polski
promotor: Andrzej Mączyński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/115
Dryglas Diana

Kształtowanie produktu turystycznego uzdrowisk w Polsce
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 20.06.2005
język pracy: polski
promotor: Małgorzata Bednarczyk
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/116
Filiciak Mirosław

Gry sieciowe jako medium komunikacyjne
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 20.06.2005
język pracy: polski
promotor: Wiesław Godzic
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/117
Homa Joanna

Badania wpływu metali ciężkich na organizm i celomocyty dżdżownicowatych
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 20.06.2005
język pracy: polski
promotor: Barbara Płytycz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/118
Jarnicki Witold

Związek wzrostu i stopnia funkcji regularnej na zbiorze algebraicznym
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 20.06.2005
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Winiarski
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/119
Pierzchała Rafał

Zastosowania geometrii o-minimalnej w teorii aproksymacji
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 21.06.2005
język pracy: polski
promotor: Wiesław Pawłucki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/120
Dumnicki Marcin

Minimalne bazy wielowymiarowej interpolacji dla generycznych węzłów
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 22.06.2005
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Winiarski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/121
Skurzewska Agata

Omelan Partycki i językoznawstwo preskrypcyjne w Galicji w II połowie XIX wieku
Wydział Filologiczny
obrona: 22.06.2005
język pracy: polski
promotor: Adam Fałowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/122
Fąfrowicz Magdalena

Syndrom popołudniowego obniżenia sprawności działania w perspektywie zarządzania środowiskiem pracy
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 23.06.2005
język pracy: polski
promotor: Czesław S. Nosal
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/123
Płaziak Monika

Poziom życia mieszkańców średnich miast Polski
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 23.06.2005
język pracy: polski
promotor: Zygmunt Górka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/124
Jarząbek Dorota

Fenomen rozmowy w dramacie w ujęciu historycznym i teoretycznym
Wydział Filologiczny
obrona: 23.06.2005
język pracy: polski
promotor: Ewa Miodońska-Brookes
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/125
Krekora Magdalena

Gwarancje ochrony własności intelektualnej w procedurze dopuszczania do obrotu produktów leczniczych w Polsce na tle porównawczym
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 24.06.2005
język pracy: polski
promotor: Andrzej Wasilewski
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/126
Rutkowska Joanna

Konsekwencje zróżnicowanej inwestycji w jaja i potomstwo różnej płci u ptaków na przykładzie zeberki Taeniopygia guttata
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 27.06.2005
język pracy: polski
promotor: Mariusz Cichoń
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/127
Augustowska Katarzyna

Wpływ mieszaniny polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn (PCDD) i polichlorowanych dibenzo-p-furanów (PCDF) na funkcję łożyska ludzkiego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 27.06.2005
język pracy: polski
promotor: Ewa L. Gregoraszczuk
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/128
Martuszewska Danuta

Identyfikacja N-glikoprotein zawierających struktury wieloantenowe w wybranych liniach czerniaka
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 27.06.2005
język pracy: polski
promotor: Anna Lityńska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/129
Davydenko Olga

Samoorganizacja Polaków i Niemców na tle procesów narodowościowych w Kazachstanie
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 27.06.2005
język pracy: polski
promotor: Jerzy Mikułowski Pomorski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/130
Brzozowska Maria

Efekty odrzutu i lokalizacji atomów w pułapce magnetooptycznej
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 27.06.2005
język pracy: polski
promotor: Wojciech Gawlik
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/131
Długosz Tomasz Jan

Status prawny przedsiębiorstwa energetycznego w sektorze elektroenergetycznym
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 27.06.2005
język pracy: polski
promotor: Anna Walaszek-Pyzioł
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/132
Kasprzycki Dariusz

Użycie poczty elektronicznej dla celów komercyjnych: zagadnienia cywilnoprawne
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 27.06.2005
język pracy: polski
promotor: Michał du Vall
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/133
Niżankowska Anna Maria

Prawo do integralności utworu
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 27.06.2005
język pracy: polski
promotor: Ryszard Markiewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/134
Trzaska-Wieczorek Joanna

Polityka personalna w procesie kształtowania i funkcjonowania administracji federalnej USA
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 28.06.2005
język pracy: polski
promotor: Andrzej Szromnik
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/135
Kęsek Rafał

Między konfliktem a dialogiem: polityka Ukrainy wobec Federacji Rosyjskiej na przełomie XX i XXI wieku (1997-2004)
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 28.06.2005
język pracy: polski
promotor: Erhard Cziomer
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/136
Młynarski Tomasz

Stanowisko Francji wobec reformy instytucjonalnej i poszerzenia Unii Europejskiej: 1996-2004
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 28.06.2005
język pracy: polski
promotor: Erhard Cziomer
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2005/137
Raczkowski Marcin Adam

Properties of stripe phases in transition metal oxides
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 28.06.2005
język pracy: angielski
promotor: Raymond Frésard, Andrzej M. Oleś
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/138
Świerczyńska-Głownia Weronika

Zarządzanie tworzeniem oferty programowej w TVP i TVN: analiza porównawcza
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 29.06.2005
język pracy: polski
promotor: Teresa Sasińska-Klas
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/139
Ślusarczyk Magdalena

Społeczny, kulturowy i polityczny kontekst współczesnych reform oświatowych: analiza porównawcza na przykładzie Polski i Niemiec po I wojnie światowej
Wydział Filozoficzny
obrona: 30.06.2005
język pracy: polski
promotor: Hieronim Kubiak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/140
Kubicki Paweł

Miasto jako symbol w procesie tworzenia tożsamości regionalnej, narodowej i ponadnarodowej
Wydział Filozoficzny
obrona: 30.06.2005
język pracy: polski
promotor: Zdzisław Mach
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/141
Saramak Agnieszka

Ekstremalne opady atmosferyczne i ich potencjalny wpływ na wybrane procesy stokowe na przykładzie Gaika-Brzezowej
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 30.06.2005
język pracy: polski
promotor: Barbara Obrębska-Starkiel
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/142
Sekuła Paulina

Perspektywy konsolidacji demokracji w Polsce a kultura polityczna społeczeństwa polskiego u progu XXI wieku
Wydział Filozoficzny
obrona: 12.07.2005
język pracy: polski
promotor: Hieronim Kubiak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/143
Myszkowska-Litwa Marta

Wychowanie intelektualne w teorii dydaktycznej i praktyce edukacyjnej
Wydział Filozoficzny
obrona: 13.07.2005
język pracy: polski
promotor: Stanisław Palka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/144
Suchanek Mateusz Roman

Tomograf magnetycznego rezonansu jądrowego do obrazowania z użyciem hiperspolaryzowanego 3He
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 22.07.2005
język pracy: polski
promotor: Tomasz Dohnalik
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/145
Suchanek Katarzyna

Zastosowanie 3He spolaryzowanego metodą pompowania optycznego z wymianą metastabilności do tomografii magnetycznego rezonansu
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 22.07.2005
język pracy: polski
promotor: Tomasz Dohnalik
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/146
Dzięgiel Agnieszka

Amerykańska koncepcja "right to privacy" i jej wpływ na kształt prawa do prywatności w prawie międzynarodowym
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 04.07.2005
język pracy: polski
promotor: Kazimierz Lankosz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/147
Parlicki Mariusz

Analiza i ocena warsztatów terapii zajęciowej w aspekcie rozwiązań strukturalnych i sposobów finansowania: (na przykładzie Małopolski)
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 05.07.2005
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Pleśniarowicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/148
Kapera Izabela

Perspektywy rozwoju turystyki w powiecie limanowskim wobec akcesji do Unii Europejskiej
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 07.07.2005
język pracy: polski
promotor: Antoni Jackowski
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/149
Sternal Małgorzata

Menedżer kultury w Polsce: kompetencje i potrzeby edukacyjne kadry kierowniczej publicznych instytucji kultury
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 07.07.2005
język pracy: polski
promotor: Emil Orzechowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/150
Szybka Sebastian J.

Chaotic wave maps coupled to gravity
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 05.07.2005
język pracy: angielski
promotor: Piotr Bizoń
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/151
Adrich Przemysław

Observation of Pygmy and Giant Dipole Resonances in 132Sn and neighboring mass isotopes
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 25.08.2005
język pracy: angielski
promotor: Władysław Waluś
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/152
Kotański Jan

Reggeized gluon states in Quantum Chromodynamics
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 29.08.2005
język pracy: angielski
promotor: Michał Praszałowicz
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/153
Krawczyk Tomasz

Algorytmiczne własności rodziny kodów kluczowych
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 08.09.2005
język pracy: polski
promotor: Wit Foryś
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/154
Pietrzyk Piotr

Parametry spektroskopowe i przemiany spinowo-elektronowe intrazeolitycznych kompleksów metali przejściowych w reakcjach z NO i CO
Wydział Chemii
obrona: 08.09.2005
język pracy: polski
promotor: Zbigniew Sojka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/155
Raczkowska Joanna

Self-organization, structure formation and pattern replication in nanometer polymer blend films
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 09.09.2005
język pracy: angielski
promotor: Andrzej Budkowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/156
Roszkowski Krzysztof

Nierówność Penrose'a w OTW
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 09.09.2005
język pracy: polski
promotor: Edward Malec
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/157
Sułkowska Dominika

Zastosowanie modyfikowanych hydrotalkitów jako katalizatorów reakcji kondensacji aldolowej
Wydział Chemii
obrona: 13.09.2005
język pracy: polski
promotor: Roman Dziembaj
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/158
Dyląg Tomasz

Uzależnienia od leków: badania analogów neuropeptydów i analiza proteomu w ośrodkowym układzie nerwowym
Wydział Chemii
obrona: 13.09.2005
język pracy: polski
promotor: Jerzy Silberring
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/159
Korzeniak Tomasz

Układy supramolekularne oparte na kationowych kompleksach Ni(II) i Cu(II) oraz oktacyjanometalach
Wydział Chemii
obrona: 15.09.2005
język pracy: polski
promotor: Barbara Sieklucka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/160
Piasecka Bogusława

Kultura organizacyjna jako tło funkcjonowania psychologicznego pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 14.09.2005
język pracy: polski
promotor: Grażyna Makiełło-Jarża
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/161
Solecka Katarzyna

Rola ideałów edukacyjnych w zarządzaniu oświatą
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 14.09.2005
język pracy: polski
promotor: Adam Niemczyński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/162
Świątkowska Żaneta

Badanie struktury elektronowej i własności magnetycznych wybranych układów międzymetalicznych i złożonych tlenków rutenu
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 15.09.2005
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Tomala
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/163
Rabiej Piotr

Dokumenty i kancelaria Bolesława Wstydliwego, księcia krakowskiego i sandomierskiego
Wydział Historyczny
obrona: 16.09.2005
język pracy: polski
promotor: Bożena Wyrozumska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/164
Teluk Tomasz

Koncepcje państwa we współczesnym libertarianizmie
Wydział Filozoficzny
obrona: 16.09.2005
język pracy: polski
promotor: Justyna Miklaszewska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/165
Banaś Joanna

Badania nad selektywną katalityczną redukcją NO amoniakiem do azotu i nad rozkładem tlenku azotu na monolitycznym katalizatorze V2O5-WO3
Wydział Chemii
obrona: 16.09.2005
język pracy: polski
promotor: Mieczysława Najbar
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/166
Jagoda-Ćwiklik Barbara

Modelowanie procesów adsorpcji, dyfuzji i reakcji w układach mikroporowatych: symulacje komputerowe
Wydział Chemii
obrona: 19.09.2005
język pracy: polski
promotor: Marek Frankowicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/167
Góra-Marek Kinga

Własności kwasowe i drgania strukturalne zeolitów oraz materiałów zeolitopodobnych
Wydział Chemii
obrona: 16.09.2005
język pracy: polski
promotor: Jerzy Datka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/168
Meres Małgorzata

Analiza składu biogazu oraz optymalizacja jego produkcji i eksploatacji na składowiskach odpadów komunalnych
Wydział Chemii
obrona: 19.09.2005
język pracy: polski
promotor: Elżbieta Szczepaniec-Cięciak, Pascal Formisyn
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/169
Kawka Inga

Rola krajowych organów regulacyjnych w sprawach telekomunikacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 19.09.2005
język pracy: polski
promotor: Sławomir Dudzik
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/170
Lemańska Joanna

Koncepcja samorządu województwa na tle porównawczym
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 19.09.2005
język pracy: polski
promotor: Józef Filipek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/171
Nobis Marcin

Problemy fitogeograficzne i flora północno-wschodniej części Okręgu Koneckiego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 20.09.2005
język pracy: polski
promotor: Adam Zając
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/172
Kozak Maciej

Przemiany zbiorowisk łąkowych w Gorcach w ciągu ostatnich 40 lat
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 20.09.2005
język pracy: polski
promotor: Eugeniusz Dubiel
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/173
Hąc-Wydro Katarzyna

Badanie organizacji molekularnej nowych pochodnych amfoterycyny B o obniżonej toksyczności w monowarstwach lipidowych
Wydział Chemii
obrona: 20.09.2005
język pracy: polski
promotor: Patrycja Dynarowicz-Łątka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/174
Gawron Edyta

Społeczność żydowska w Krakowie w latach 1945-1995
Wydział Historyczny
obrona: 20.09.2005
język pracy: polski
promotor: Andrzej Chwalba
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/175
Kapela Tomasz

Choreografie w problemie N-ciał
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 22.09.2005
język pracy: polski
promotor: Piotr Zgliczyński
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/176
Jamroży Krzysztof

Wpływ silnych naprężeń torsyjnych na konformacje połączeń zawierających średnie pierścienie
Wydział Chemii
obrona: 23.09.2005
język pracy: polski
promotor: Barbara Rys
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/177
Włodarczyk-Gajda Barbara

Studia nad otrzymywaniem i własnościami wybranych związków polianionowych molibdenu (VI)
Wydział Chemii
obrona: 23.09.2005
język pracy: polski
promotor: Wiesław Łasocha
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/178
Trzewik Bartosz

Badania nad syntezą nowych pochodnych imidazolu, pirymidyny, diazepiny i triazyny
Wydział Chemii
obrona: 26.09.2005
język pracy: polski
promotor: Barbara Zaleska
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/179
Migda Wojciech

Studia nad efektem stereoelektronowym w połączeniach heterocyklicznych zawierających pierścienie o średniej wielkości
Wydział Chemii
obrona: 26.09.2005
język pracy: polski
promotor: Barbara Rys
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/180
Hodorowicz Maciej

Badania strukturalne wybranych krystalicznych soli amoniowych w aspekcie ich potencjalnych zastosowań w dziedzinie biomateriałów
Wydział Chemii
obrona: 26.09.2005
język pracy: polski
promotor: Katarzyna Stadnicka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/181
Kula Elżbieta

Mechanisms of circadian rhythms: cycling genes and transcripts in the insect brain
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 26.09.2005
język pracy: angielski
promotor: Elżbieta Pyza, Michael Rosbash
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/182
Korzeniowski Maciej

Analiza porównawcza informacyjno-pomiarowych systemów jakości usług telefonii stacjonarnej w Polsce i Wielkiej Brytanii
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 26.09.2005
język pracy: polski
promotor: Andrzej Szromnik
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/183
Pęksa Władysław

Senat Wolnego Miasta Krakowa w latach 1815-1846
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 26.09.2005
język pracy: polski
promotor: Stanisław Płaza
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/184
Kubiak Szymon M.

Atypowe zatrudnienie
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 26.09.2005
język pracy: polski
promotor: Andrzej M. Świątkowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/185
Szostak Elżbieta

Badanie przemian fazowych i reorientacji molekularnej w wybranych związkach typu: [M(DMSO)6](ClO4)2, gdzie M = Cd2+, Co2+, Mn2+ i Zn2+
Wydział Chemii
obrona: 27.09.2005
język pracy: polski
promotor: Anna Migdał-Mikuli
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/186
Jabłońska-Wawrzycka Agnieszka

Charakterystyka fizykochemiczna i strukturalna kompleksów kadmu(II) z wybranymi bioligandami
Wydział Chemii
obrona: 27.09.2005
język pracy: polski
promotor: Stanisław A. Hodorowicz
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2005/187
Leśniewski Sebastian

Ultrafast electron-transfer processes in betaines
Wydział Chemii
obrona: 28.09.2005
język pracy: angielski
promotor: Jan Najbar
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/188
Noga Teresa

Różnorodność flory okrzemek w wodach płynących na terenie Działów Orawskich i Kotliny Orawskiej
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 30.09.2005
język pracy: polski
promotor: Barbara Kawecka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/189
Biborski Marcin

Miecze z młodszego i późnego okresu rzymskiego i wczesnej fazy wędrówek ludów z terenu europejskiego Barbaricum i Cesarstwa Rzymskiego: typologia, chronologia, identyfikacja wyrobów rzymskich
Wydział Historyczny
obrona: 30.09.2005
język pracy: polski
promotor: Piotr Kaczanowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/190
Gil Regina

Tioamidy ß-keto kwasów jako syntony w reakcjach skoniugowanej addycji
Wydział Chemii
obrona: 28.09.2005
język pracy: polski
promotor: Krystyna Bogdanowicz-Szwed
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/191
Kornelak Paweł

Nanostrukturalny katalizator V-O-Mo do rozkładu tlenku azotu
Wydział Chemii
obrona: 28.09.2005
język pracy: polski
promotor: Mieczysława Najbar
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/192
Capiński Maciej

Arnold diffusion in the planar restricted elliptic three body problem
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 06.10.2005
język pracy: angielski
promotor: Piotr Zgliczyński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/193
Wrońska Aleksandra

Near threshold η meson production in the dd→4Heη reaction
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 07.10.2005
język pracy: angielski
promotor: Andrzej Magiera
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/194
Hodana Tomasz

Moskwa w oczach Rusinów - obywateli Rzeczypospolitej: na podstawie piśmiennictwa końca XVI - połowy XVII stulecia
Wydział Filologiczny
obrona: 06.10.2005
język pracy: polski
promotor: Aleksander Naumow
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/195
Jurek Aleksandra

Wpływ przewlekłej niewydolności nerek na wybrane właściwości lipoprotein związane z ryzykiem rozwoju miażdżycy
Wydział Biotechnologii
obrona: 07.10.2005
język pracy: polski
promotor: Andrzej Klein
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/196
Pordes Anis D.

Obraz międzywojennego Krakowa w pamięci Izraelczyków, przedwojennych mieszkańców tego miasta
Wydział Filozoficzny
obrona: 10.10.2005
język pracy: polski
promotor: Zdzisław Mach
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/197
Michalak Arkadiusz

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa: zagadnienia cywilno-prawne
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 10.10.2005
język pracy: polski
promotor: Elżbieta Traple
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/198
Biniecka Monika

Hormonalna regulacja aromatyzacji w komórkach gonady męskiej "in vivo" i "in vitro"
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 10.10.2005
język pracy: polski
promotor: Barbara Bilińska
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/199
Rzychoń Małgorzata

Stafostatyna B - nowy typ inhibitora proteinaz cysteinowych
Wydział Biotechnologii
obrona: 11.10.2005
język pracy: polski
promotor: Adam Dubin
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/200
Szczechla Aleksandra

Pytanie o tożsamość - kobiety w prozie Yu-ko Tsushimy
Wydział Filologiczny
obrona: 13.10.2005
język pracy: polski
promotor: Mikołaj Melanowicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/201
Rydz-Pawlak Joanna

Modelowanie struktury biodegradowalnych poliestrów alifatycznych
Wydział Chemii
obrona: 13.10.2005
język pracy: polski
promotor: Marek Kowalczuk
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/202
Łyszczek Rafał

Instytucja komornika sądowego jako organu egzekucyjnego w okresie międzywojennym
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 17.10.2005
język pracy: polski
promotor: Stanisław Płaza
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/203
Trojanowski Marek

Problemy recepcji filozofii Platona w niemieckojęzycznej myśli politycznej po pierwszej wojnie światowej
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 25.10.2005
język pracy: polski
promotor: Werner Röhr
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/204
Grott Olgierd

Partie faszystowskie i narodowosocjalistyczne w Polsce
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 25.10.2005
język pracy: polski
promotor: Jacek Majchrowski
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/205
Wójcik Anna

Postawy młodzieży gimnazjalnej i nauczycieli wobec własnej ojczyzny w kontekście procesu wychowania
Wydział Filozoficzny
obrona: 26.10.2005
język pracy: polski
promotor: Barbara Pilecka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/206
Pilarczyk Ewelina

Metamorfozy słowa Pawła Florenskiego: wybrane zagadnienia filozofii języka w kontekście przekładu na język polski
Wydział Filologiczny
obrona: 27.10.2005
język pracy: polski
promotor: Jerzy Kapuścik
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/207
Rymarczyk-Machał Monika

Fotoaktywne kopolimery szczepione - synetza i charakterystyka
Wydział Chemii
obrona: 28.10.2005
język pracy: polski
promotor: Maria Nowakowska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/208
Kałużna Alina

Obraz marzeń kobiet w wieku średnim
Wydział Filozoficzny
obrona: 03.11.2005
język pracy: polski
promotor: Maria Kielar-Turska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/209
Bąbel Przemysław

Psychologiczne mechanizmy negatywnego działania placebo
Wydział Filozoficzny
obrona: 03.11.2005
język pracy: polski
promotor: Jerzy Siuta
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/210
Orloew Robert

Stosunki polsko-jugosłowiańskie w latach 1945-1949
Wydział Historyczny
obrona: 04.11.2005
język pracy: polski
promotor: Tomasz Gąsowski
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2005/211
Maszewska-Łupniak Monika

Styl i poetyka twórczości filmowej Stanisława Różewicza
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 07.11.2005
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Lubelski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/212
Kądziela Sławomir

Metoda projektowania organizacji usługowych w strukturze sieciowej na przykładzie sektora usług turystycznych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 07.11.2005
język pracy: polski
promotor: Andrzej Matczewski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/213
Obrzut Agata

Prawo do informacji publicznej
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 07.11.2005
język pracy: polski
promotor: Józef Filipek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/214
Squillace-Piwowarczyk Caterina

La "Cosmograhia" di E. S. Piccolomini e la visione dell'Europa
Wydział Filologiczny
obrona: 10.11.2005
język pracy: włoski
promotor: Andrzej Borowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/215
Kawalec Tomasz

Właściwości fali zanikającej i ich wykorzystanie do badania ruchu atomów przy powierzchni dielektryka
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 10.11.2005
język pracy: polski
promotor: Tomasz Dohnalik
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/216
Filipek Renata

Crystallographic studies of staphopain inhibition
Wydział Biotechnologii
obrona: 08.11.2005
język pracy: angielski
promotor: Matthias Bochtler, Jan Potempa
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/217
Guzek Łukasz

Sztuka instalacji: zagadnienia związku przestrzeni i obecności w sztuce współczesnej
Wydział Historyczny
obrona: 08.11.2005
język pracy: polski
promotor: Tomasz Gryglewicz
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2005/218
Bieś Andrzej Paweł

Jan Badeni SI (1858-1899): redaktor, publicysta, animator ruchu społecznego katolików w Galicji
Wydział Historyczny
obrona: 09.11.2005
język pracy: polski
promotor: Andrzej Chwalba
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/219
Ruczkowski Piotr

Komunalne kasy oszczędności i gminne kasy wiejskie pożyczkowo-oszczędnościowe w II Rzeczypospolitej
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 14.11.2005
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Włudyka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/220
Sondel-Cedarmas Joanna

Gabriele D'Annunzio - u źródeł ideologicznych włoskiego faszyzmu
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 15.11.2005
język pracy: polski
promotor: Wiesław Kozub-Ciembroniewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/221
Zarzyka-Ryszka Magdalena

Charakterystyka geobotaniczna doliny Wisły w Kotlinie Sandomierskiej na odcinku od ujścia Raby do ujścia Wisłoki
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 15.11.2005
język pracy: polski
promotor: Eugeniusz Dubiel
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/222
Goc Anna

Wybrane właściwości biologicznego wpływu wanadu na podstawie oceny skuteczności działania jego trzech nieorganicznych pochodnych
Wydział Biotechnologii
obrona: 22.11.2005
język pracy: polski
promotor: Anna M. Kordowiak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/223
Zołoteńki Dawid

Administracja cywilna i wojskowa oraz jej reprezentanci w Galii u schyłku panowania rzymskiego (455-486)
Wydział Historyczny
obrona: 25.11.2005
język pracy: polski
promotor: Maciej Salamon
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2005/224
Madej-Cetnrowska Monika

Myśl Nikołaja Fiodorowa w literaturze dziewiętnasego i dwudziestego wieku
Wydział Filologiczny
obrona: 01.12.2005
język pracy: polski
promotor: Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/225
Mirek Małgorzata

Jacek Idzi Przybylski (1756-1819) jako prefekt Biblioteki Szkoły Głównej Koronnej i kolekcjoner książek
Wydział Historyczny
obrona: 02.12.2005
język pracy: polski
promotor: Zdzisław Pietrzyk
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/226
Cholewa-Klimek Magdalena

Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 05.12.2005
język pracy: polski
promotor: Barbara Wagner
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/227
Zięba Aleksandra

Środkowy paleolit w rejonie Krakowa: stanowiska Piekary IIa, Kraków ul. Księcia Józefa, na tle europejskim
Wydział Historyczny
obrona: 08.12.2005
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Sobczyk
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/228
Oprocha Piotr

Dynamika topologiczna i symboliczna z czasem wielowymiarowym
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 08.12.2005
język pracy: polski
promotor: Jerzy Ombach
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/229
Małajny Iwona

Amerykańska wersja zasada podziału władzy
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 12.12.2005
język pracy: polski
promotor: Marian Grzybowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/230
Valsecchi Daniel H.

Między polityką a metapolityką - samoobjawienie romantycznej twórczości Adama Mickiewicza (1817-1835)
Wydział Polonistyki
obrona: 14.12.2005
język pracy: polski
promotor: Bogusław Dopart
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/231
Sadowski Piotr

Przyrodnicze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju a plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pcim
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 15.12.2005
język pracy: polski
promotor: Krystyna German
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2005/232
Michalski Przemysław

Elements of mysticism in the poetry of Gerald Manley Hopkins
Wydział Filologiczny
obrona: 15.12.2005
język pracy: angielski
promotor: Teresa Bela
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2005/233
Kaganiec Anna

Tożsamość na pograniczu kultur - świadomość narodowa meksykańskiej grupy etnicznej na południowym zachodzie Stanów Zjednoczonych
Wydział Filozoficzny
obrona: 16.12.2005
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Paleczny
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/234
Krois Dominika

Prawo międzynarodowe publiczne wobec problemu korupcji
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 19.12.2005
język pracy: polski
promotor: Kazimierz Lankosz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2005/235
Krasodomska Joanna

Przesłanki i warunki efektywnego wykorzystania Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym banków
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 20.12.2005
język pracy: polski
promotor: Stanisława T. Surdykowska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJ