Rozprawy doktorskie obronione na UJ w 2004 r.

 


Dokt. 2004/001
Klimczak Dariusz Piotr

Śmierć w dramacie absurdu. Motywy tanatyczne w wybranych sztukach S. Becketa, E. Ionesco, S. Mrożka
Wydział Filologiczny
obrona: 12.01.2004
język pracy: polski
promotor: Małgorzata Sugiera
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/002
Wiącek Elżbieta

Tradycje perskie i wpływy europejskie w twórczości filmowej Abbasa Kiarostamiego
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 12.01.2004
język pracy: polski
promotor: Grażyna Stachówna
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/003
Pojnar Paweł

Granice poznania prawdy w postępowaniu apelacyjnym w procesie karnym
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 12.01.2004
język pracy: polski
promotor: Stanisław Waltoś
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/004
Piotrowski Krzysztof T.

Rola centralnego systemu wykonawczego pamięci roboczej w krótkotrwałym przechowywaniu informacji. Badanie metodą generowania interwałów losowych.
Wydział Filozoficzny
obrona: 15.01.2004
język pracy: polski
promotor: Edward Nęcka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/005
Guzik Jacek

Statistics of weak gravitational lensing with applications to galaxy-dark matter correlations
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 16.01.2004
język pracy: angielski
promotor: Andrzej Woszczyna
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/006
Bogacz-Wojtanowska Ewa

Zarządzanie organizacjami pozarządowymi - analiza na podstawie krakowskich stowarzyszeń
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 16.01.2004
język pracy: polski
promotor: Grażyna Prawelska-Skrzypek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/007
Marszewska Joanna

Dialekt wyspy Ikema na tle innych dialektów Archipelagu Ryūkyū
Wydział Filologiczny
obrona: 28.01.2004
język pracy: polski
promotor: Romuald Huszcza
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/008
Płaneta Paweł

Internet narzędziem propagandy. Kosowo 1999-2000.
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 20.01.2004
język pracy: polski
promotor: Walery Pisarek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/009
Raszke Bożena

Funkcje zabaw i gier dydaktycznych w wychowaniu muzycznym uczniów klas I-III
Wydział Filozoficzny
obrona: 21.01.2004
język pracy: polski
promotor: Wojciech Kojs
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/010
Warżel Andrzej

Piłsudczykowskie ugrupowania polityczne na ziemi tarnowskiej w latach 1926-1939
Wydział Historyczny
obrona: 30.01.2004
język pracy: polski
promotor: Czesław Brzoza
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/011
Sterzel Mariusz

Charakterystyka widm dichroizmu kołowego i absorpcji dla dimerów imidów i bisimidów związków aromatycznych
Wydział Chemii
obrona: 30.01.2004
język pracy: polski
promotor: Marek Pawlikowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/012
Kaźmierczak Iwona

L'articolo nell'italiano contemporaneo. Approccio glottodidattico
Wydział Filologiczny
obrona: 04.02.2004
język pracy: włoski
promotor: Stanisław Widłak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/013
Wieczorek Zbigniew

Transcendentalizm aksjologiczny Sergiusza Hessena
Wydział Filozoficzny
obrona: 05.02.2004
język pracy: polski
promotor: Włodzimierz Rydzewski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/014
Groborz Magdalena

Procesy generatywne i eksploratywne w procesie twórczym a dynamika mechanizmów uwagi selektywnej
Wydział Filozoficzny
obrona: 05.02.2004
język pracy: polski
promotor: Edward Nęcka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/015
Szymon Wichary

The influence of emotional arousal on selection of decision strategies
Wydział Filozoficzny
obrona: 05.02.2004
język pracy: angielski
promotor: Edward Nęcka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/016
Kucia Magdalena

Nowe spojrzenie na pulę komórek macierzystych szpiku kostnego
Wydział Biotechnologii
obrona: 10.02.2004
język pracy: polski
promotor: Mariusz Z. Ratajczak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/017
Gorczyca Elżbieta

Rola procesów masowych w modelowaniu stoków dorzecza Łososiny podczas katastrofalnych opadów
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 12.02.2004
język pracy: polski
promotor: Krzemień Kazimierz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/018
Węglarczyk Kazimierz

Badania mechanizmów apoptozy monocytów po fagocytozie Staphylococcus aureus
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 16.02.2004
język pracy: polski
promotor: Juliusz Pryjma
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/019
Królicki Robert

Dynamika solwatacji kumaryny 153 w mieszaninach rozpuszczalników polarnych i niepolarnych
Wydział Chemii
obrona: 16.02.2004
język pracy: polski
promotor: Włodzimierz Jarzęba
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/020
Barańska Katarzyna

Muzealnictwo etnograficzne w Polsce. Misje, struktury, strategie
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 16.02.2004
język pracy: polski
promotor: Emil Orzechowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/021
Pawlikowski Piotr

Pozycja prawna żołnierzy najemnych w świetle współczesnego prawa międzynarodowego i regulacji wewnętrznych wybranych państw
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 16.02.2004
język pracy: polski
promotor: Kazimierz Lankosz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/022
Czekański Marek

Scholastyczna teoria substancji intelektualnej w ujęciu tomistycznym
Wydział Filozoficzny
obrona: 16.02.2004
język pracy: polski
promotor: Jacek Widomski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/023
Kobak Tomasz Zygmunt

Przyspieszanie cząsteczek w turbulentnym obszarze rekoneksji pola magnetycznego
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 20.02.2004
język pracy: polski
promotor: Michał Ostrowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/024
Pawlusiński Robert

Działalność samorządu lokalnego w aktywizacji turystycznej gmin na przykładzie Związku Gmin Jurajskich
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 19.02.2004
język pracy: polski
promotor: Włodzimierz Kurek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/025
Michaldo Waldemar

Prawo akcjonariusza do informacji o spółce
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 23.02.2004
język pracy: polski
promotor: Andrzej Szumański
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/026
Camra Józef

Rola procesów segregacyjnych w układach V-O-W i Fe-Cr-Al. W syntezie i działaniu monolitycznego katalizatora DENOX
Wydział Chemii
obrona: 26.02.2004
język pracy: polski
promotor: Mieczysław Najbar
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/027
Mlekodaj Anna

Literackie warianty bajki ludowej w świetle tekstologii folklorystycznej
Wydział Filologiczny
obrona: 01.03.2004
język pracy: polski
promotor: Janina Labocha
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/028
Miś Grzegorz

Konstrukcja przekształcania spółek handlowych
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 01.03.2004
język pracy: polski
promotor: Bogusława Gnela
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/029
Zdanek Maciej

Kultura intelektualna dominikanów krakowskich w średniowieczu
Wydział Historyczny
obrona: 05.03.2004
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Ożóg
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/030
Tworzydło Magdalena

Fluorescencyjne badania oddziaływań cAMP i DNA z muteinami białka aktywatorowego CRP z Escherichia coli
Wydział Biotechnologii
obrona: 05.03.2004
język pracy: polski
promotor: Zygmunt Wasylewski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/031
Pieniążek Marek

Akt twórczy jako mimesis. Antropologiczne aspekty artystycznej reprezentacji na podstawie ostatniego spektaklu Tadeusza Kantora "Dziś są moje urodziny"
Wydział Filologiczny
obrona: 08.03.2004
język pracy: polski
promotor: Ryszard Nycz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/032
Smaga Marcin

Prawne formy działania administracji publicznej w czasie klęski żywiołowej
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 08.03.2004
język pracy: polski
promotor: Józef Filipek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/033
Sztukowska Maryta

Molecular characterization of gingipain K, the proteinase crucial for Porphyromonas gingivalis virulence
Wydział Biotechnologii
obrona: 09.03.2004
język pracy: angielski
promotor: Jan Potempa
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/034
Kozieł Joanna

Zmiany ekspresji genów w infekcji Helicobacter pylori i raku żołądka
Wydział Biotechnologii
obrona: 09.03.2004
język pracy: polski
promotor: Amalia Guzdek, Piotr Konturek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/035
Perz Paweł

Ocena efektywności systemu zarządzania ryzykiem finansowym w banku komercyjnym
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 09.03.2004
język pracy: polski
promotor: Andrzej Szopa
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/036
Kocór Maria

Nauczyciele wobec zmian edukacyjnych i integracji Polski z Unią Europejską
Wydział Filozoficzny
obrona: 10.03.2004
język pracy: polski
promotor: Albert Wojciech Maszke
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/037
Musiał Anna

Teacher trainees' personal theories of EFL teaching and learning
Wydział Filologiczny
obrona: 10.03.2004
język pracy: angielski
promotor: Anna Niżegorodcew
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/038
Katafiasz Olga

Kreacja bohatera i świata przedstawionego w ekranizacjach szekspirowskich Laurence'a Oliviera i Kennetha Branagha
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 11.03.2004
język pracy: polski
promotor: Grażyna Stachówna
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/039
Klich Barbara

Życie Prywatne w Krakowie 1945-1989
Wydział Historyczny
obrona: 16.03.2004
język pracy: polski
promotor: Andrzej Chwalba
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/040
Jędrychowski Ireneusz

Problematyka poligonów resztkowych
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 18.03.2004
język pracy: polski
promotor: Kazimierz Trafas
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/041
Jaskuła Marcin

Widma masowe lekkich mezonów uzyskiwane spektrometrem HADES
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 18.03.2004
język pracy: polski
promotor: Andrzej Bałanda
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/042
Ustupski Janusz

Przedsiębiorczość w turystyce Podhala
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 25.03.2004
język pracy: polski
promotor: Grażyna Prawelska-Skrzypek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/043
Chojnacka Ewa

Prognozowanie popytu na ubezpieczenia majątkowe w Polsce
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 25.03.2004
język pracy: polski
promotor: Andrzej Stanisław Barczak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/044
Porąbaniec Małgorzata

Działalność pomocowa: między administracją państwową a samorządami lokalnymi
Wydział Filozoficzny
obrona: 25.03.2004
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Frysztacki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/045
Konior Magdalena

Koszty i zyski z poliandrii u Rhizoglyphus robini (Clap), Acari, Acarodae
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 22.03.2004
język pracy: polski
promotor: Jacek Radwan
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/046
Paluszkiewicz-Misiaczek Magdalena

Awans społeczny i zmiana wiktoriańskiego wizerunku kobiety w Kanadzie nma przełomie XIX i XX wieku
Wydział Historyczny
obrona: 23.03.2004
język pracy: polski
promotor: Anna Reczyńska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/047
Kozik Bartłomiej

Reakcje cyklizacji i przegrupowań pochodnych diaryloalkilidenomalonodinitryli do arylo-podstawionych układów naftaleno- oraz indeno-2-karbonitryli jako związków o potencjalnej aktywności biologicznej
Wydział Chemii
obrona: 26.02.2004
język pracy: polski
promotor: Janusz Sepioł
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/048
Guzik Anna

Obowiązek naprawienia szkody jako środek karny w Kodeksie karnym z 1997 r.
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 29.03.2004
język pracy: polski
promotor: Maria Szewczyk
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/049
Banaś Barbara

Stosunki geobotaniczne i flora wschodniej części Pogórza Śląskiego i przylegającej części Kotliny Oświęcimskiej
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 30.03.2004
język pracy: polski
promotor: Adam Zając
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/050
Pawlak Anna

Analiza fotoreaktywności wybranych składników lipofuscyny ocznej
Wydział Biotechnologii
obrona: 30.03.2004
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Sarna
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/051
Wodniecka Zofia

Cognitive consequences of processing information in a second language: analyses of cognitive processes underlying verification of simple arithmetic expressions in first and second language
Wydział Filozoficzny
obrona: 01.04.2004
język pracy: angielski
promotor: Edward Nęcka
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2004/052
Toś Agnieszka

Wielopodmiotowość postępowania administracyjnego
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 02.04.2004
język pracy: polski
promotor: Jan Zimmermann
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/053
Zarębski Adrian

Studies on bone morphogenetic protein receptors in rat adult-derived hippocampal progenitor cells
Wydział Biotechnologii
obrona: 02.04.2004
język pracy: angielski
promotor: Keiko Funa, Aleksander Koj
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/054
Krupiarz Witold

Znaczenie etyki zawodowej dla zarządzania strażą miejską: badanie w latach 1999-2000 nad społeczno-moralnym rozwojem funkcjonariuszy
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 02.04.2004
język pracy: polski
promotor: Adam Niemczyński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/055
Szentgyörgyi Hajnalka

Modification of Ultrasonic vocalisation of bank voles (Clethrionomys glareolus) by environmental factors
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 19.04.2004
język pracy: angielski
promotor: Anna Marchlewska-Koj
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/056
Jakacka-Mikulska Kazimiera

Joris-Karl Huysmans a twórcy modernizmu polskiego. Rekonesans.
Wydział Filologiczny
obrona: 19.04.2004
język pracy: polski
promotor: Ewa Miodońska-Brookes
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/057
Liana Marcin

Budowa układów rozrodczych roztoczy z podrzędów astigmata i oribatida a filogeneza astigmat
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 19.04.2004
język pracy: polski
promotor: Wojciech Witaliński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/058
Pyciński Sławomir

Wpływ narodowosocjalistycznej Trzeciej Rzeszy na rozwój rasizmu włoskiego w latach 1938-1945
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 20.04.2004
język pracy: polski
promotor: Wiesława Kozuba -Ciembroniewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/059
Kargol Anna

Działalność i charakter żydowskiego stowarzyszenia humanitarnego b'nei b'rith w latach 1892–1938
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 20.04.2004
język pracy: polski
promotor: Jacek Majchrowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/060
Wójcik-Lesse Elżbieta

Portrait of a mind thinking: the poetry of Elizabeth Bishop in cognitive perspective
Wydział Filologiczny
obrona: 21.04.2004
język pracy: angielski
promotor: Elżbieta Tabakowska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/061
Pawlus Jolanta

Generacja tlenku azotu w nowotworach zwierzęcych i ludzkich
Wydział Biotechnologii
obrona: 23.04.2004
język pracy: polski
promotor: Stanisław Łukiewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/062
Kucharczyk Andrzej

Struktura przestrzenna północnej części Wielkopolski w okresie transformacji społeczno-gospodarczej
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 29.04.2004
język pracy: polski
promotor: Adam Jelonek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/063
Follprecht Kamila

Struktura własności budynków i gruntów w Krakowie w 1. połowie XVII w. w świetle "rejestrów gospód" z lat 1632 i 1649
Wydział Historyczny
obrona: 30.04.2004
język pracy: polski
promotor: Jan Pirożyński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/064
Czerwiński Maciej

Planowanie języka a kształtowanie normy leksykalnej we współczesnych mediach chorwackich
Wydział Filologiczny
obrona: 05.05.2004
język pracy: polski
promotor: Wiesław Boryś
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/065
Kędracka-Krok Sylwia

Kinetyczne i równowagowe badania oddziaływań tetracykliny i DNA z represorem tetracykliny
Wydział Biotechnologii
obrona: 07.05.2004
język pracy: polski
promotor: Zygmunt Wasylewski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/066
Spyra Marcin

Zagraniczne emisje polskich obligacji: analiza czynników międzynarodowego ryzyka prawnego
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 10.05.2004
język pracy: polski
promotor: Mirosław Stec
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/067
Kornaś Tadeusz

Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice" – światopogląd a praktyka twórcza
Wydział Filologiczny
obrona: 10.05.2004
język pracy: polski
promotor: Małgorzata Sugiera
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/068
Szańca Daniel

Stosunek uczestnictwa w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 10.05.2004
język pracy: polski
promotor: Fryderyk Zoll
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/069
Mickowska Barbara

Charakterystyka i porównanie profilu inhibitorowego osocza pstrąga tęczowego (oncorhynchus mykiss) oraz karpia (cyprinus carpio)
Wydział Biotechnologii
obrona: 14.05.2004
język pracy: polski
promotor: Adam Dubin
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/070
Pabisek Maciej

Motyw podróży jako dominanta kompozycyjna w wybranych utworach prozatorskich z lat 1956-2000
Wydział Filologiczny
obrona: 17.05.2004
język pracy: polski
promotor: Jan Błoński
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2004/071
Pomorska Marzanna

Middle chulym noun formation
Wydział Filologiczny
obrona: 19.05.2004
język pracy: angielski
promotor: Marek Stachowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/072
Jaroszewska Joanna

O stabilności operatorów Markowa oraz jej zastosowaniach w biomatematyce i w teorii iterowanych układów funkcyjnych
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 19.05.2004
język pracy: polski
promotor: Andrzej Lasota
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/073
Faracik Robert

Funkcja turystyczna strefy podmiejskiej Krakowa
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 20.05.2004
język pracy: polski
promotor: Włodzimierz Kurek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/074
Kołodziejczyk Joanna

Reklama książki w działaniach promocyjnych wydawnictw: perswazyjność komunikatów reklamowych w ujęciu retorycznym
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 20.05.2004
język pracy: polski
promotor: Emil Orzechowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/075
Piotrowska Aldona

Łączenie banków w formie spółki akcyjnej
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 17.05.2004
język pracy: polski
promotor: Anna Walaszek-Pyzioł
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/076
Kurcz Bartłomiej

Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 24.05.2004
język pracy: polski
promotor: Stanisław Biernat
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/077
Kłyś Anna

Embriologia wybranych apomiktycznych gatunków rodzaju Poa L.
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 25.05.2004
język pracy: polski
promotor: Andrzej Jankun
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/078
Gablankowska-Kukucz Jolanta

Pustka Innego. Problem ortodoksji poglądu szentong w świetle nauk szkoły Karma Kagju
Wydział Filozoficzny
obrona: 25.05.2004
język pracy: polski
promotor: Łukasz Trzciński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/079
Kocój Ewa

Malowane cerkwie i monastyry Bukowiny Południowej: współczesne znaczenia i konteksty miejsc kultu religijnego położonych na kulturowym pograniczu
Wydział Historyczny
obrona: 18.05.2004
język pracy: polski
promotor: Czesław Robotycki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/080
Więcław-Michniewska Joanna

Suburbia w regionie miejskim Krakowa
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 27.05.2004
język pracy: polski
promotor: Adam Jelonek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/081
Otwinowski Jacek

Pomiar widma e+e- wyprodukowanych w zdarzeniach 12C+12C przy energi i Ekin ≤ 2.0 AGeV przy użyciu spektometru HADES
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 28.05.2004
język pracy: polski
promotor: Reinhard Kulessa
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/082
Stangret Lech

Twórczość rysunkowa Tadeusza Kantora
Wydział Historyczny
obrona: 28.05.2004
język pracy: polski
promotor: Tomasz Gryglewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/083
Garlicki Stanisław

Sklepy Krakowa na początku XX wieku
Wydział Historyczny
obrona: 31.05.2004
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Zamorski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/084
Drzonek Maciej

Między integracją a europeizacją: Kościół katolicki w Polsce wobec Unii Europejskiej w latach 1997-2003
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 01.06.2004
język pracy: polski
promotor: Zdzisław Mach
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/085
Majtczak Tomasz

Starojapońskie klasy i ich powstanie
Wydział Filologiczny
obrona: 02.06.2004
język pracy: polski
promotor: Wojciech Smoczyński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/086
Grad Bartłomiej

Badania przejść fazowych w wybranych krystalicznych związkach heksaakwametali z anionami o symetri tetraedrycznej
Wydział Chemii
obrona: 27.05.2004
język pracy: polski
promotor: Edward Mikuli
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/087
Skiba Alicja

Funkcje quasianalityczne na zbiorach algebraicznych
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 03.06.2004
język pracy: polski
promotor: Wiesław Pleśniak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/088
Górka Stanisław

Filozofia społeczno-polityczna Maksyma Kowalewskiego. Przyczynek do losów pozycji umiarkowanych w Rosji
Wydział Filozoficzny
obrona: 03.06.2004
język pracy: polski
promotor: Włodzimierz Rydzewski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/089
Sułkowski Piotr

Finite elements distributions as tools for detection of EBK quantized energy levels
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 04.06.2004
język pracy: angielski
promotor: Krzysztof Sokalski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/090
Wisła Anna

Synteza i właściwości wybranych azaheterocyklicznych luminoforów do urządzeń elektroluminescencyjnych
Wydział Chemii
obrona: 09.06.2004
język pracy: polski
promotor: Piotr Tomasik
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/091
Salamon Marta

El papel de anglicismos en la creación de relaciones de homonimia, polisemia y sinonimia en el español actual
Wydział Filologiczny
obrona: 09.06.2004
język pracy: hiszpański
promotor: Wiaczesław Nowikow
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/092
Babik Wiesław

Naturalna hybrydyzacja między traszką zwyczajną (triturus vulgaris l.) a traszką karpacką (t. Montandoni blgr)
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 14.06.2004
język pracy: polski
promotor: Jan Rafiński, Jacek M. Szymura
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/093
Chowaniec Urszula

W poszukiwaniu Kobiety. O wczesnych powieściach Ireny Krzywickiej
Wydział Filologiczny
obrona: 14.06.2004
język pracy: polski
promotor: Stanisław Jaworski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/094
Kletowski Piotr

Adaptacje literatury w filmowej twórczości stanleya kubricka - na wybranych przykładach
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 14.06.2004
język pracy: polski
promotor: Alicja Helman
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/095
Grążawski Mariusz

Porozumienie administracyjne jako prawna forma działania administracji publicznej
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 14.06.2004
język pracy: polski
promotor: Józef Filipek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/096
Koczur Sebastian

Roszczenia ze stosunku pracy członka zarządu spółki kapitałowej
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 14.06.2004
język pracy: polski
promotor: Andrzej Świątkowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/097
Dörre-Nowak Dominika

Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 14.06.2004
język pracy: polski
promotor: Andrzej Świątkowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/098
Pytko Barbara

Metody oceny i doskonalenia procesów w systemie zarządzania jakością w urzędach administracji samorządowej
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 15.06.2004
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Wawak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/099
Trojak Mariusz

Modelowanie projakościowej strategii działania banków w polsce
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 15.06.2004
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Wawak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/100
Stankiewicz Elżbieta

Badania porównawcze wrażliwości komórek tucznych na czynniki degranulujące
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 07.06.2004
język pracy: polski
promotor: Barbara Płytycz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/101
Łopatkiewicz Piotr

Malarstwo w Krośnie w pierwszej połowie XVI wieku
Wydział Historyczny
obrona: 08.06.2004
język pracy: polski
promotor: Jerzy Gadomski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/102
Wypasek Ewa

Badania porównawcze udziału komórek tucznych w odczynie zapalnym
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 07.06.2004
język pracy: polski
promotor: Barbara Płytycz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/103
Pawłusiewicz Krystyna

Wahl der optimalen Strafe - Tradition und Modernität: die Theorien der Strafe im Lichte der ökonomischen Theorie des Strafrechts
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 07.06.2004
język pracy: niemiecki
promotor: Andrzej Zoll
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/104
Załazińska Aneta

Niewerbalna struktura dialogu: w poszukiwaniu polskich wzorców narracyjnych i interakcyjnych zachowań komunikacyjnych
Wydział Filologiczny
obrona: 07.06.2004
język pracy: polski
promotor: Jolanta Antas
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/105
Czesek Artur

Ekspresywizmy osobowe w gwarach małopolski górzystej (od Żywiecczyzny po Pieniny) na tle kultury ludowej
Wydział Filologiczny
obrona: 08.06.2004
język pracy: polski
promotor: Józef Kąsia
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/106
Kostecka-Sadowa Anna

Polszczyzna południowokresowa (na przykładzie Mościsk i okolic)
Wydział Filologiczny
obrona: 08.06.2004
język pracy: polski
promotor: Bogusław Dunaj
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/107
Guczalska Katarzyna

Państwo jako dzieło sztuki: piękno i wolność w filozofii Hegla
Wydział Filozoficzny
obrona: 08.06.2004
język pracy: polski
promotor: Krystyna Wilkoszewska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/108
Zalewski Cezary

Pozytywizm wobec zjawiska mitu
Wydział Filologiczny
obrona: 15.06.2004
język pracy: polski
promotor: Stanisław Jaworski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/109
Kosińska Ilona

Teoretyczny opis prądów jonowych przez syntetyczne nanokanały
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 16.06.2004
język pracy: polski
promotor: Andrzej Fuliński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/110
Jarzębiński Marek

Projakościowy model świadczenia usług w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 16.06.2004
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Wawak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/111
Zapałowski Paweł

Odległości Carathéodorygo-Reiffena wyższych rzędów
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 16.06.2004
język pracy: polski
promotor: Włodzimierz Zwonek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/112
Witalisz Ewa

An analysis of the written English produced by Polish EFL learners applying to the English Department of the Jagiellonian Univeristy
Wydział Filologiczny
obrona: 16.06.2004
język pracy: angielski
promotor: Anna Niżegorodcew
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/113
Bilski Marcin

Aproksymacja zbiorów analitycznych
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 17.06.2004
język pracy: polski
promotor: Piotr Tworzewski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/114
Warych-Juras Anna

Migracja ludności w miastach Polski Południowo-Wschodniej w okresie transformacji systemowej
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 17.06.2004
język pracy: polski
promotor: Adam Jelonek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/115
Dorczak Roman

System normatywny instytucji edukacyjnej – badanie porównawcze w dekadzie lat 1990 - 2000
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 18.06.2004
język pracy: polski
promotor: Adam Niemczyńskiego
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/116
Dorocki Sławomir

Regiony historyczne a współczesne struktury regionalne Francji
Wydział Historyczny
obrona: 18.06.2004
język pracy: polski
promotor: Marian Zagórniak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/117
Margański Janusz

Gombrowicz – wieczny debiutant
Wydział Filologiczny
obrona: 21.06.2004
język pracy: polski
promotor: Michał Paweł Markowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/118
Stano Bernadeta

Wystawy zapamiętane, wystawy zapomniane: krakowski ruch artystyczny w II połowie lat 50. XX wieku i jego oddziaływania regionalne
Wydział Historyczny
obrona: 21.06.2004
język pracy: polski
promotor: Tomasz Gryglewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/119
Nieć Grzegorz

Polski ruch ludowy w okresie transformacji ustrojowej 1980-1991: (między tradycją, historią a polityką)
Wydział Historyczny
obrona: 21.06.2004
język pracy: polski
promotor: Antoni Podraza
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/120
Zachorowska-Mazurkiewicz Anna

Instytucjonalne uwarunkowania sytuacji kobiet na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 23.06.2004
język pracy: polski
promotor: Ewa Okoń-Horodyńska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/121
Gałdzińska-Calik Barbara

Zmiany systemów rachunkowości finansowej w warunkach globalizacji gospodarki światowej (na przykładzie Chin)
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 23.06.2004
język pracy: polski
promotor: Stanisława Surdykowska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/122
Korbut Joanna

Zapożyczenia z zakresu mody i kosmetyki w języku czeskim
Wydział Filologiczny
obrona: 23.06.2004
język pracy: polski
promotor: Teresa Zofia Orłoś
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/123
Mikołajczyk Tomasz

Natężenie postawy jawnej a wynik uzyskany metodą Testu Utajonych Skojarzeń (Implicit Association Test)
Wydział Filozoficzny
obrona: 24.06.2004
język pracy: polski
promotor: Zbigniew Zaleski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/124
Kościelniak Piotr

Własność cieniowania i specyfikacji w chaotycznych układach dynamicznych
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 25.06.2004
język pracy: polski
promotor: Jerzy Ombach
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/125
Mikuli Piotr

Zasada podziału władz w Wielkiej Brytanii: Zagadnienia teorii i praktyki: studium prawnokonstytucyjne
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 28.06.2004
język pracy: polski
promotor: Marian Grzybowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/126
Białońska Dobrosława

Contamination of forest ecosystems in western Małopolska: risk assessment based on changes in antioxidants metabolism in chosen plants and lichen Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 28.06.2004
język pracy: angielski
promotor: Katarzyna Sawicka-Kapusta
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/127
Zuba-Surma Ewa

Badania aktywności fagocytarnej i bójczej granulocytów oraz monocytów krwi obwodowej człowieka wobec bakterii gatunku Enterococcus faecalis
Wydział Biotechnologii
obrona: 28.06.2004
język pracy: polski
promotor: Juliusz Pryjma
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/128
Bratek Łukasz

Structure of solutions of the Skyrme model on the three-sphere
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 28.06.2004
język pracy: angielski
promotor: Piotr Bizoń
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/129
Adamski Grzegorz

Węglik molibdenu dotowany potasem jako katalizator modelowych reakcji hydroodazotowania i hydroodsiarczania
Wydział Chemii
obrona: 28.06.2004
język pracy: polski
promotor: Zbigniew Sojka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/130
Brzozowski Tomasz M.

Nonlinear spectroscopy of atoms in magneto-optical trap
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 30.06.2004
język pracy: angielski
promotor: Wojciech Gawlik
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/131
Gross Andreas

Die Stellung der Landeskunde im fortgeschrittenen Deutschunterricht polnischer Studierender Theorie und Praxis
Wydział Filologiczny
obrona: 30.06.2004
język pracy: niemiecki
promotor: Aleksander Szulc
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/132
Szymańska Agnieszka

Zarządzanie informacją dotyczącą zjednoczenia Niemiec w medialnym dyskursie politycznym na przykładzie tygodników Die Zeit i Rheinischer Merkur w okresie IX 1989 - III 1990
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 30.06.2004
język pracy: polski
promotor: Teresa Sasińska-Klas
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/133
Iwaneczko Dariusz

Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980-1989
Wydział Historyczny
obrona: 30.06.2004
język pracy: polski
promotor: Jan Draus
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/134
Kantor-Martynuska Joanna

Temperamentalne i pobudzeniowe uwarunkowania percepcji tempa i głośności w muzyce
Wydział Filozoficzny
obrona: 01.07.2004
język pracy: polski
promotor: Edward Nęcka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/135
Maciejowski Wojciech

Wpływ cech środowiska przyrodniczego na rozmieszczenie wybranych grup chrząszczy (Coleoptera) w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 01.07.2004
język pracy: polski
promotor: Krystyna German
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/136
Sterzel Monika

Nowe fotosensybilizatory otrzymywane na bazie polimerów naturalnych
Wydział Chemii
obrona: 02.07.2004
język pracy: polski
promotor: Maria Nowakowska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/137
Czarny-Drożdżejko Elżbieta

Dziennikarskie dochodzenie prawdy a przestępstwo zniesławienia w środkach masowego komunikowania
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 05.07.2004
język pracy: polski
promotor: Izabela Dobosz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/138
Śliż Małgorzata

Galicyjscy Żydzi na drodze do równouprawnienia 1848-1914: aspekt prawny procesu emancypacji ludności żydowskiej na terenie Galicji
Wydział Historyczny
obrona: 06.07.2004
język pracy: polski
promotor: Tomasz Gąsowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/139
Moskal Marta

Polityka regionalna wobec języków i kultur mniejszościowych w Polsce i w Unii Europejskiej
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 07.07.2004
język pracy: polski
promotor: Grażyna Prawelska-Skrzypek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/140
Białas Małgorzata

Zastosowanie metody CreditMetrics w zarządzaniu bankiem komercyjnym
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 07.07.2004
język pracy: polski
promotor: Andrzej Szopa
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/141
Bieniek-Białas Edyta

Innowacyjne narzędzia zarządzania gminą na podstawie budżetu zadaniowego i wieloletniego planu inwestycyjnego
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 08.07.2004
język pracy: polski
promotor: Grażyna Prawelska-Skrzypek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/142
Ozga Elżbieta

Kompetencje obywatelskie młodzieży akademickiej oraz ich środowiskowe uwarunkowania
Wydział Filozoficzny
obrona: 15.07.2004
język pracy: polski
promotor: Zofia Gawlina
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/143
Barwińska Dorota

Rola stowarzyszeń polsko-niemieckich w edukacji międzykulturowej (w świetle badań w Polsce i w Niemczech)
Wydział Filozoficzny
obrona: 15.07.2004
język pracy: polski
promotor: Tadeusz Aleksander
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/144
Grębosz Mirosław

Badania oddziaływań polimerów inteligentnych z surfaktantami w roztworach wodnych
Wydział Chemii
obrona: ??.??.2004
język pracy: polski
promotor: Maria Nowakowska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/145
Broniatowski Marcin

Otrzymywanie homologicznych semifluorowanych alkanów i ich właściwości fizykochemiczne ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki monowarstw Langmuira
Wydział Chemii
obrona: 01.09.2004
język pracy: polski
promotor: Patrycja Dynarowicz-Łątka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/146
Gondek Łukasz

Własności magnetyczne związków międzymetalicznych ziem rzadkich RTIn (R - pierwiastek ziemi rzadkiej, T = Ni, Au)
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 03.09.2004
język pracy: polski
promotor: Andrzej Szytuła
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/147
Wieczorek Waldemar

Wybrane własności wolnych zmiennych przypadkowych
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 03.09.2004
język pracy: polski
promotor: Maciej A. Nowak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/148
Wietecha-Posłuszny Renata

Metoda oznaczania selenu i arsenu w materiałach biologicznych techniką atomowej spektrometrii fluorescencyjnej z generacją wodorków
Wydział Chemii
obrona: 06.09.2004
język pracy: polski
promotor: Paweł Kośielniak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/149
Koziński Mariusz

Structure and dynamics of acetonitrile-benzene and methanol-benzene mixtures probed by time resolved solvatochromism of coumarins 153 and 343 a molecular dynamics study
Wydział Chemii
obrona: 07.09.2004
język pracy: angielski
promotor: Jan Najbar, Savo Bratos
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2004/150
Zimowska Małgorzata

Niektóre aspekty tworzenia się gazu syntezowego na powierzchni katalizatora Rh/Al2O3
Wydział Chemii
obrona: 08.09.2004
język pracy: polski
promotor: Mieczysława Najbar
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/151
Cieśla Paweł

Procesy fotoredoksowe chromu(III) w środowisku
Wydział Chemii
obrona: 09.09.2004
język pracy: polski
promotor: Zofia Stasicka
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2004/152
Mytych Piotr

Fotoredukcja chromu(VI) w obecności reduktorów organicznych występujących w środowisku naturalnym
Wydział Chemii
obrona: 09.09.2004
język pracy: polski
promotor: Zofia Stasicka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/153
Görlich Edward M.

Properties of molecules and nanoscopic systems from a combined exact diagonalization - ab initio approach
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 09.09.2004
język pracy: angielski
promotor: Józef Spałek
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2004/154
Sesay Alhaji Kabba

The role of non-governmental organisations (NGOs) in sustainable development towards poverty alleviation in West African region
Wydział Filozoficzny
obrona: 12.05.2004
język pracy: angielski
promotor: Krzysztof Frysztacki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/155
Odrzywołek Andrzej

Structure of differentially rotating barotropes
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 10.09.2004
język pracy: angielski
promotor: Marek Kutschera
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2004/156
Misztal Renata

Badanie własności fizykochemicznych roztworów wodnych szczawianu sodu w obecności wybranych domieszek
Wydział Chemii
obrona: 10.09.2004
język pracy: polski
promotor: Keshra Sangwal
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/157
Borkowska Joanna

Kataryzm - spór o dualizm średniowieczny
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 14.09.2004
język pracy: polski
promotor: Michał Jaskólski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/158
Skowron Marcin

Interaktywne projektowanie z wykorzystaniem transformacji grafowych
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 16.09.2004
język pracy: polski
promotor: Ewa Grabska
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2004/159
Brindell Małgorzata

Mechanistyczne badania termicznych i fotochemicznych reakcji wybranych kompleksów Ru(II) i Pt(II) z oligonukleotydami w kontekście ich zastosowania w terapii antynowotworowej
Wydział Chemii
obrona: 17.09.2004
język pracy: polski
promotor: Grażyna Stochel
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/160
Makowski Marcin

Teoretyczne badania struktury elektronowej chromoforów organicznych zawierających grupy cyjanowe metodami wielokonfiguracyjnymi i metodami teorii funkcjonałów gęstości
Wydział Chemii
obrona: 17.09.2004
język pracy: polski
promotor: Marek Pawlikowski
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2004/161
Górska Natalia

Badanie przemian fazowych i reorientacji molekularnej w związkach typu: [M(NH3)6]X3, gdzie M = Co3+ i Cr3+, a X = ClO4- i BF4-
Wydział Chemii
obrona: 20.09.2004
język pracy: polski
promotor: Edward Mikuli
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/162
Karelus Marcin

Pochodne piperazyny, pirymidyny i 1,3-diazepiny w syntezie układów heterocyklicznych
Wydział Chemii
obrona: 20.09.2004
język pracy: polski
promotor: Barbara Zaleska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/163
Stolarczyk Piotr

Porosty Dołów Jasielsko-Sanockich (studium florystyczno-ekologiczne)
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 20.09.2004
język pracy: polski
promotor: Maria Olech
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/164
Zubel Robert

Wątrobowce pasma Mogielicy i Łopienia w Beskidzie Wyspowym
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 20.09.2004
język pracy: polski
promotor: Krystyna Towpasz
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2004/165
Vogelgesang Maria

Formowanie i struktura osłon jajowych czerwców (Insecta, Hemiptera, Coccinea)
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 20.09.2004
język pracy: polski
promotor: Teresa Szklarzewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/166
Mika Iwona Beata

Sponsorowanie w radiu i telewizji
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 20.09.2004
język pracy: polski
promotor: Ewa Nowińska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/167
Wierzchoń Michał

Koszty poznawcze uczenia mimowolnego
Wydział Filozoficzny
obrona: 22.09.2004
język pracy: polski
promotor: Edward Nęcka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/168
Białas Anna

Studium procesów fizykochemicznych zachodzących w trakcie syntezy tlenkowych katalizatorów V-W o wysokiej zawartości fazy aktywnej, na tlenkowych nośnikach tytanowych, do redukcji NO
Wydział Chemii
obrona: 22.09.2004
język pracy: polski
promotor: Mieczysława Najbar
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/169
Niemiec Piotr

Miary niezmiennicze dla zwartych półgrup przekształceń
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 22.09.2004
język pracy: polski
promotor: Franciszek H. Szafraniec
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/170
Majda Dorota

Zastosowanie termograwimetrii do badania sorpcji liniowych alkanów na wybranych zeolitach
Wydział Chemii
obrona: 23.09.2004
język pracy: polski
promotor: Roman Dziembaj
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/171
Lijowska Magdalena

Die stillschweigende Wahl des Vertragsstatuts. [T. 1-2]
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 24.09.2004
język pracy: niemiecki
promotor: Andrzej Mączyński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/172
Dąbek Paweł

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939 na przykładzie Oddziału w Krakowie
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 27.09.2004
język pracy: polski
promotor: Jerzy Malec
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2004/173
Wójcik-Tabol Patrycja

Środowisko depozycji i warunki wczesnej diagenezy kredowych osadów bogatych w materię organiczną w polskiej części pienińskiego pasa skałkowego w świetle badań mineralogiczno-geochemicznych
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 27.09.2004
język pracy: polski
promotor: Marian Adam Gasiński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/174
Mak Piotr

Badania struktur mioglobiny, hemoglobiny i jej hybryd metodami rezonansowej spektroskopii Ramana
Wydział Chemii
obrona: 28.09.2004
język pracy: polski
promotor: Leonard Marian Proniewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/175
Natanek Mirosław

Europejska Konferencja Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w latach 1957-1992: ewolucja pozycji politycznej regionów europejskich w warunkach integracji kontynentu
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 04.10.2004
język pracy: polski
promotor: Wojciech Rojek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/176
Łuczyński Michał Krzysztof

Badania nad wpływem podstawników elektronodonorowych na przegrupowanie aromatyczne towarzyszące cyklizacji naftylocykloalkilidenomalonodinitryli
Wydział Chemii
obrona: 05.10.2004
język pracy: polski
promotor: Janusz J. Sepioł
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/177
Kurtek Paweł

Radzenie sobie młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia w sytuacjach trudnych: uwarunkowania temperamentalne i osobowościowe
Wydział Filozoficzny
obrona: 07.10.2004
język pracy: polski
promotor: Władysława Pilecka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/178
Kajda Bożena

Badanie wybranych aspektów biologicznej aktywności nowej, organicznej pochodnej wanadu: dihydratu siarczanu bis(2,2'-bipirydylo)oksowanadu(IV)
Wydział Biotechnologii
obrona: 12.10.2004
język pracy: polski
promotor: Anna M. Kordowiak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/179
Nikiforuk Agnieszka

Skuteczność bis(kojato)oksowanadu(IV) w normalizacji zmian występujących w cukrzycy doświadczalnej oraz jego wpływ na wzrost i przeżywalność wybranych komórek wątroby szczurzej
Wydział Biotechnologii
obrona: 12.10.2004
język pracy: polski
promotor: Anna M. Kordowiak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/180
Cwener Anna

Zróżnicowanie flory naczyniowej siedlisk kserotermicznych w dorzeczu dolnej Nidzicy i Szreniawy
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 12.10.2004
język pracy: polski
promotor: Krystyna Towpasz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/181
Hennel-Brzozowska Agnieszka

Obraz rozmówcy a język komunikatu
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 12.10.2004
język pracy: polski
promotor: Zbigniew Nęcki
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/182
Kasprowicz Marek Jan

Badanie procesów zachodzących w zjawisku wyindukowanej światłem desorpcji atomowej
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 30.09.2004
język pracy: polski
promotor: Tomasz Dohnalik
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2004/183
Bazela Karolina

Modulation of cellular prion protein (PrPc) expression in the gastrointestinal tract
Wydział Biotechnologii
obrona: 08.10.2004
język pracy: angielski
promotor: Amalia Guzdek, Piotr Konturek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/184
Łagisz Małgorzata

Zmiany w historii życiowej u Pterostichus oblongopunctatus F. (Coleoptera: Carabidae) pod wpływem chronicznej ekspozycji na wysokie stężenia metali ciężkich
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 11.10.2004
język pracy: polski
promotor: Ryszard Laskowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/185
Ząber Mariusz

Wybrane zagadnienia konwersji czynności prawnych (od prawa rzymskiego do współczesnej cywilistyki)
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 11.10.2004
język pracy: polski
promotor: Janusz Sondel
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/186
Ustrzycki Mirosław

Ziemianie polscy na Kresach w latach 1864-1914: świat wartości i postaw
Wydział Historyczny
obrona: 12.10.2004
język pracy: polski
promotor: Tomasz Gąsowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/187
Przybylska Lucyna

Kształtowanie przestrzeni sakralnej Gdyni w latach 1945-2002
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 14.10.2004
język pracy: polski
promotor: Antoni Jackowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/188
Jucha Piotr

Funkcje Bergmana obszarów w C i Cn
Wydział Matematyki i Informatyki
obrona: 21.10.2004
język pracy: polski
promotor: Włodzimierz Zwonek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/189
Gajewski Marek

Planowanie strategiczne i operacyjne w Polsce 1926-1935
Wydział Historyczny
obrona: 21.10.2004
język pracy: polski
promotor: Marian Zgórniak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/190
Jakubek Mariusz

Prasa Krakowa 1795-1918
Wydział Historyczny
obrona: 22.10.2004
język pracy: polski
promotor: Jerzy Michalewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/191
Adamcová Marcela

Zależność areałów osobnicznych nornika śnieżnego (Chionomys nivalis mirhanreini) w Tatrach Zachodnich od wieku i struktury socjalnej populacji
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 25.10.2004
język pracy: polski
promotor: Andrzej Górecki
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2004/192
Sudoł Monika

Relacja między instytucjami Wspólnoty Europejskiej a organami państw członkowskich w dziedzinie ochrony konkurencji
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 25.10.2004
język pracy: polski
promotor: Stanisław Biernat
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/193
Gęsiak Leszek

Wielokulturowość - rola religii w dynamice zjawiska
Wydział Filozoficzny
obrona: 25.10.2004
język pracy: polski
promotor: Halina Grzymała-Moszczyńska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/194
Organisty Adam

Joseph Langer (1865-1918): życie i twórczość artysty
Wydział Historyczny
obrona: 25.10.2004
język pracy: polski
promotor: Wojciech Bałus
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/195
Żak Grażyna

Studia nad wybranymi połączeniami spiranowymi zawierającymi pierścienie cyklopentanu oraz 1,5-dioksepiny lub 1,5-ditiepiny
Wydział Chemii
obrona: 26.10.2004
język pracy: polski
promotor: Janusz Jamrozik
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/196
Sieklucki Dominik

Konsekwencje ewolucji polskiego systemu partyjnego dla partii centrolewicowych miejsce i rola SLD, PSL i UP w polskim systemie partyjnym po 1993 roku
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 26.10.2004
język pracy: polski
promotor: Marek Bankowicz
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2004/197
Tuleja Monika

Zdolności morfogenetyczne różnych odmian słonecznika (Helianthus annuus L.) w warunkach kultury in vitro
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 26.10.2004
język pracy: polski
promotor: Lesław Przywara
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/198
Chrostowski Witold

Obóz zagłady w Chełmnie nad Nerem
Wydział Historyczny
obrona: 28.10.2004
język pracy: polski
promotor: Marian Zgórniak
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2004/199
Florek Stefan

Umysł a wartościowanie: analiza zagadnienia z perspektywy kognitywizmu i filozofii środowiskowej
Wydział Filozoficzny
obrona: 28.10.2004
język pracy: polski
promotor: Zdzisław Piątek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/200
Tomaszewski Eugeniusz

On sufficiently rich sets of formulas
Wydział Filozoficzny
obrona: 28.10.2004
język pracy: angielski
promotor: Andrzej Wroński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/201
Wróbel Paweł

Spin-triplet pairing induced by Hund's rule coupling
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 29.10.2004
język pracy: angielski
promotor: Józef Spałek
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2004/202
Ewa Golonka

Regulation of expression and activity of staphopains A and B, extracellular cesteine proteases from Sttaphylococcus aureus
Wydział Biotechnologii
obrona: 02.11.2004
język pracy: angielski
promotor: Jan Potempa
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/203
Jarocka Janina

Funkcje przyimka w językach francuskim i angielskim
Wydział Filologiczny
obrona: 03.11.2004
język pracy: polski
promotor: Urszula Dąmbska-Prokop
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/204
Adamowicz Piotr

Zastosowanie technik chromatograficznych z detekcją mas w oznaczaniu ketaminy i norketaminy dla potrzeb toksykologii sądowej
Wydział Chemii
obrona: 04.11.2004
język pracy: polski
promotor: Maria Kała
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/205
Skórska Agnieszka

Wybrane aspekty relacji pomiędzy strukturą i aktywnością biologiczną alkaloidów drzewa chinowego i meflochiny oddziaływanie z metalami
Wydział Chemii
obrona: 09.11.2004
język pracy: polski
promotor: Barbara Oleksyn
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/206
Wujek Piotr

Charakterystyka funkcjonalna n-glikozylacji tripeptydylopeptydazy I
Wydział Biotechnologii
obrona: 09.11.2004
język pracy: polski
promotor: Adam A. Gołąbek, Joanna Bereta
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/207
Korzewski Marcin

Koncepcja tolerancji w społeczeństwie i prawie holenderskim
Wydział Filozoficzny
obrona: 09.11.2004
język pracy: polski
promotor: Maria Flis
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/208
Rojek Tomasz

Dependenz und Konstituenz zu Konvergenzen zwischen der Dependenzgrammatik, IC-Analyse und GB-Theorie
Wydział Filologiczny
obrona: 10.11.2004
język pracy: niemiecki
promotor: Antoni Dębski
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2004/209
Majewska Małgorzata

Akty deprecjonowania siebie i innych: studium pragmalingwistyczne
Wydział Filologiczny
obrona: 15.11.2004
język pracy: polski
promotor: Jolanta Antas
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/210
Kich-Masłej Olga

Ukraina w opinii elit Krakowa końca XIX pierwszych dziesięcioleci XX wieku: Zdziechowski, Łepki, Feldman
Wydział Filologiczny
obrona: 17.11.2004
język pracy: polski
promotor: Włodzimierz Mokry
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/211
Sieradzan Jacek

Szaleństwo w kontekście głównych religii świata na wybranych przykładach ekscentrycznych i "szalonych" zachowań specjalistów od sacrum
Wydział Filozoficzny
obrona: 17.11.2004
język pracy: polski
promotor: Włodzimierz Pawluczuk
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2004/212
Grela Joanna

Specyfika postaci sześcioramiennego Mahakali na tle kultu strażników (tyb. srung-ma) w buddyzmie tybetańskim
Wydział Filozoficzny
obrona: 17.11.2004
język pracy: polski
promotor: Łukasz Trzciński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/213
Broda Agnieszka

Zależność pomiędzy strukturą a aktywnością farmakologiczną pochodnych 5,5-difenylohydantoiny
Wydział Chemii
obrona: 17.11.2004
język pracy: polski
promotor: Katarzyna Stadnicka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/214
Pirowska Katarzyna
Badania doświadczalne i teoretyczne stanów wzbudzonych pochodnych kwasu o-aminobenzoesowego
Wydział Chemii
obrona: 18.11.2004
język pracy: polski
promotor: Jan Najbar
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2004/215
Żukowski Wojciech

Kolizja wzorców umów w prawie polskim
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 19.11.2004
język pracy: polski
promotor: Bogusław Gawlik
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/216
Mikuła Agnieszka

Podejmowanie uchwał przez walne zgromadzenia akcjonariuszy
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 22.11.2004
język pracy: polski
promotor: Wojciech Pyzioł
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/217
Molis Janusz

Umowa kredytu bankowego: analiza konstrukcji w zakresie nieuregulowanym ustawą o kredycie konsumenckim
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 22.11.2004
język pracy: polski
promotor: Wojciech Pyzioł
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/218
Pięta Iwona

Intertekstualność jako metoda badawcza i jako strategia prozy lat dziewięćdziesiątych
Wydział Filologiczny
obrona: 22.11.2004
język pracy: polski
promotor: Ryszard Nycz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/219
Mazur-Fedak Jolanta

Koncepcja dramatyczna Józefa Jaremy na tle ruchów awangardowych dwudziestolecia międzywojennego
Wydział Filologiczny
obrona: 22.11.2004
język pracy: polski
promotor: Stanisław Jaworski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/220
Bąkowska Grażyna

Elementy orientalne w ikonografii gemm magicznych (I-III wiek n. e.)
Wydział Historyczny
obrona: 22.11.2004
język pracy: polski
promotor: Joachim Śliwa
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/221
Machowski Wojciech

Kurhany na nekropolach antycznych miast północnych wybrzeży Morza Czarnego
Wydział Historyczny
obrona: 22.11.2004
język pracy: polski
promotor: Ewdoksia Papucia-Władyka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/222
Głogowski Aleksander

Polityka zagraniczna Pakistanu wobec Afganistanu 1979-2003
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 23.11.2004
język pracy: polski
promotor: Michał Chorośnicki
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2004/223
Strutyński Maciej

Inspiracje katolickie w myśli ruchu narodowego w Polsce współczesnej (po 1989 roku)
Wydział Filozoficzny
obrona: 24.11.2004
język pracy: polski
promotor: Bogumił Grott
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/224
Sikorska Iwona

Postępy rozwojowe dzieci a właściwości stymulującego je mikrosystemu
Wydział Filozoficzny
obrona: 25.11.2004
język pracy: polski
promotor: Maria Kielar-Turska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/225
Molo Beata

Polityka rządu Republiki Federalnej Niemiec wobec Federacji Rosyjskiej w latach 1992-2002
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 26.11.2004
język pracy: polski
promotor: Erhard Cziomer
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2004/226
Lasoń Marcin

Badania nad konfliktem i pokojem międzynarodowym u progu XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem Kosowa
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 26.11.2004
język pracy: polski
promotor: Erhard Cziomer
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2004/227
Miśkiewicz Katarzyna

Ultrastructural characteristics of pigment dispersing hormone-immunoreactive neurones in the brain of Drosophila melanogaster and Musca domestica
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 29.11.2004
język pracy: polski
promotor: Elżbieta Pyza
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/228
Wilk Katarzyna

Rola mRNA VegT, Xdazl, fatvg i Xpat w specyfikacji plazmy płciowej Xenopus laevis
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 29.11.2004
język pracy: polski
promotor: Małgorzata Kloc
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/229
Żabicki Piotr

Problematyka propagowania i wykorzystania nowych technologii komunikowania: analiza na podstawie zjawisk z kręgu kultury masowej
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 29.11.2004
język pracy: polski
promotor: Wiesław Godzic
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/230
Odzimek Anna

Analiza struktury jonosferycznego rezonansu Alfvéna w obserwacjach zmiennego naturalnego pola magnetycznego na Ziemi
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 29.11.2004
język pracy: polski
promotor: Stanisław Micek
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/231
Kraśnicka-Wilk Izabela

Semantyka opisów zachowań ludzkiego ciała zawarta w konstrukcjach frazeologicznych, czyli przyjrzyjmy się temu z bliska
Wydział Filologiczny
obrona: 29.11.2004
język pracy: polski
promotor: Jolanta Antas
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/232
Maciąg Agnieszka

„Fasti morum, Fasti hominum": Fasti Owidiusza jako kalendarz rzymski, dzieło poetyckie, panegiryk cesarski
Wydział Filologiczny
obrona: 01.12.2004
język pracy: polski
promotor: Józef Korpanty
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2004/233
Kloczkowski Jacek

Wolność i porządek myśl polityczna Pawła Popiela
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 30.11.2004
język pracy: polski
promotor: Jacek Majchrowski
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2004/234
Wisła Rafał

Znaczenie instrumentów pochodnych w polskim systemie bankowym w warunkach globalizacji
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 30.11.2004
język pracy: polski
promotor: Ewa Okoń-Horodyńska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/235
Musiał Filip

Polityczny charakter działalności Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie (1946-1955)
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
obrona: 30.11.2004
język pracy: polski
promotor: Marian Bębenek
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2004/236
Stawarz Łukasz

Multifrequency radiation of extragalactic large-scale jets
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 03.12.2004
język pracy: angielski
promotor: Michał Ostrowski
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2004/237
Wawrzyniak Jan

Krytyka metafizyki w późnych pismach Ludwiga Wittgensteina
Wydział Filozoficzny
obrona: 02.12.2004
język pracy: polski
promotor: Włodzimierz Galewicz
dostępność: praca dostępna on-lineDokt. 2004/238
Dmytrzyk Jaromir

Badanie termodesorpcji promotorów alkalicznych z katalizatorów przemysłowych
Wydział Chemii
obrona: 03.12.2004
język pracy: polski
promotor: Andrzej Barański
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/239
Duda Andrzej

Interes prawny w polskim prawie administracyjnym
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 06.12.2004
język pracy: polski
promotor: Jan Zimmermann
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/240
Zahorbeński Roman

Properties of nanoclusters and the electron tunneling effects from a combined exact diagonalization ab initio approach
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 06.12.2004
język pracy: angielski
promotor: Józef Spałek
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2004/241
Trzcińska-Rosik Justyna

Mowa rzeczy: głosy przedmiotu w polskiej prozie socrealistycznej i odgłosy w okresie 1960-1980 (na wybranych przykładach)
Wydział Filologiczny
obrona: 06.12.2004
język pracy: polski
promotor: Stanisław Jaworski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/242
Lewandowski Maciej

Analiza porównawcza rozwoju jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 07.12.2004
język pracy: polski
promotor: Andrzej Stanisław Barczak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/243
Podhorodecka Joanna

Axiological aspects of metaphorically extended meanings of English motion verbs
Wydział Filologiczny
obrona: 08.12.2004
język pracy: angielski
promotor: Elżbieta Tabakowska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/244
Guzik Agnieszka

Plany życiowe młodzieży akademickiej i ich uwarunkowania
Wydział Filozoficzny
obrona: 08.12.2004
język pracy: polski
promotor: Zofia Gawlina
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/245
Sendyka Roma

Nowoczesny esej: studium historycznej świadomości gatunku
Wydział Filologiczny
obrona: 06.12.2004
język pracy: polski
promotor: Ryszard Nycz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/246
Wypych Agnieszka

Zmienność wilgotności powietrza w Krakowie (1901-2000)
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 09.12.2004
język pracy: polski
promotor: Janina Trepińska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/247
Twardowska Kamilla

Kobiety a władza. Cesarzowe bizantyńskie II poł. V w. po Chr.
Wydział Historyczny
obrona: 10.12.2004
język pracy: polski
promotor: Maria Dzielska
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/248
Hlebowicz Bartosz

Formowanie się współczesnej tożsamości etnicznej u Indian ze Wschodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych Nanticoke Lenni-Lenapowie z New Jersey i Oneidowie ze stanu Nowy Jork
Wydział Historyczny
obrona: 03.12.2004
język pracy: polski
promotor: Aleksander Posern-Zieliński
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/249
Dettloff Paweł

Odbudowa i restauracja zabytków architektury w Polsce 1918-1939: teoria i praktyka
Wydział Historyczny
obrona: 14.12.2004
język pracy: polski
promotor: Adam Małkiewicz
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/250
Kurcz Maciej

Wieś północnosudańska z perspektywy ostatniego półwiecza. Analiza terenowa w aspekcie wybranych sfer życia codziennego mieszkańców Doliny Środkowego Nilu (przemiany gospodarki w kontekście ekologicznym, dynamika struktur społecznych, przeobrażenia w dziedzine obyczajów i praktyk religijnych)
Wydział Historyczny
obrona: 15.12.2004
język pracy: polski
promotor: Leszek Dzięgiel
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/251
Maśnicki Jerzy

Polskie motywy w europejskim kinie niemym (1896-1930)
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 15.12.2004
język pracy: polski
promotor: Łukasz A. Plesnar
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/252
Prochwicz Katarzyna

Zjawisko wysycania się znaczeń w schizofrenii
Wydział Filozoficzny
obrona: 16.12.2004
język pracy: polski
promotor: Władysław Łosiak
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/253
Bornikowska Agata

Zmiany patologiczne szkliwa zębów ludzkich w świetle badań fizykochemicznych - Lubsko (XIV-XVII wiek)
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 20.12.2004
język pracy: polski
promotor: Krzysztof Kaczanowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/254
Orłowska Elżbieta

Wpływ stresu siedliskowego na mikoryzę Plantago lanceolata L.
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
obrona: 20.12.2004
język pracy: polski
promotor: Katarzyna Turnau
dostępność: praca dostępna on-line [PRACA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE]Dokt. 2004/255
Tereszkiewicz Piotr

Die Haftung der OHG-Gesellschafter für Gesellschaftsverbindlichkeiten
Wydział Prawa i Administracji
obrona: 21.12.2004
język pracy: niemiecki
promotor: Bogusław Gawlik
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/256
Łuczkiewicz Piotr

Uzbrojenie ludności ziem Polski w młodszym okresie przedrzymskim
Wydział Historyczny
obrona: 01.12.2004
język pracy: polski
promotor: Andrzej Kokowski
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJDokt. 2004/257
Urzędowska Maja

Wybrane zagadnienia zarządzania własną karierą u osób z dysfunkcją wzroku
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 20.12.2004
język pracy: polski
promotor: Barbara Pilecka
dostępność: praca dostępna tylko w czytelni Archiwum UJ