Wspomnienia profesora Andrzeja Bałandy

Profesor Andrzej Bałanda urodził się 10 lutego 1941 roku w Jaśle. Studia z zakresu fizyki rozpoczął w roku 1958 na Wydziale Matematyczno – Fizyczno - Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1963 uzyskał tytuł magistra i rozpoczął studia doktoranckie. W roku 1970 obronił pracę doktorską, a dziewięć lat później pracę habilitacyjną. Profesurę belwederską otrzymał w roku 1995.

Profesor był współzałożycielem i członkiem władz międzynarodowego programu naukowego HADES skupiającego naukowców z 20 ośrodków i 10 państw europejskich oraz pomysłodawcą i konstruktorem spektrometru par elektronowych PEPSI. Ponadto prof. dr hab. Andrzej Bałanda był Członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego. 

Inicjator i założyciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu,  w latach 1998-2007 rektor tejże. 

Profesor zmarł 17 lipca 2010 roku w Krakowie.

Data opublikowania: 19.09.2011
Osoba publikująca: Maciej Zborek

     Mecenas projektu                               Partner techniczny projektu

 

                    

Koordynator projektu

Maciej Zborek

tel. (12) 663 34 50

maciej.zborek@uj.edu.pl

 

Patronat honorowy

Rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego
 

Patron medialny

Patronat naukowy

Tłumaczenia