Wspomnienia profesora Andrzeja Białasa

Profesor Andrzej Białas urodził się 26.07.1936 roku. Od 1957 roku naukowo związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, na którym został zatrudniony w Instytucie Fizyki jeszcze przed obroną magisterium (1958). W 1962 roku obronił doktorat, a cztery lata później pracę habilitacyjną. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1986 roku. Odznaczony profesurą honorową Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2009 roku.

Przez wiele lat  współpracował z  Instytutem Fizyki  Jądrowej  im.  Henryka  Niewodniczańskiego  PAN,  jest  członkiem Komitetu Fizyki PAN, członkiem Wydziału III Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego PAU. Od 2001 roku pełni funkcję prezesa  Polskiej  Akademii Umiejętności.

 

Data opublikowania: 18.01.2011
Osoba publikująca: Maciej Zborek

     Mecenas projektu                               Partner techniczny projektu

 

                    

Koordynator projektu

Maciej Zborek

tel. (12) 663 34 50

maciej.zborek@uj.edu.pl

 

Patronat honorowy

Rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego
 

Patron medialny

Patronat naukowy

Tłumaczenia