Wspomnienia profesora Andrzeja Szczeklika

Profesor Andrzej Szczeklik, lekarz i eseista, współautor przełomowego odkrycia w leczeniu astmy oskrzelowej. Wspólnie z prof. Ryszardem Gryglewskim prowadził badania nad prostacykliną.

Urodził się 29 lipca 1938 roku w Krakowie. W roku 1961 ukończył Akademię Medyczną, a następnie wyjechał do Wrocławia, gdzie w rozpoczął pracę w III Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej. Wówczas placówką kierował ojciec profesora - Edward Szczeklik. Stopień doktora otrzymał w roku 1966, a trzy lata później obronił pracę habilitacyjną. W latach siedemdziesiątych powrócił do Krakowa, gdzie objął kierownictwo nad II Kliniką Chorób Wewnętrznych przy ulicy Skawińskiej. W roku 1979 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a dziesięć lat później profesurę zwyczajną.

Profesor zmarł 3 lutego 2012 roku.

 

 

 

     Mecenas projektu                               Partner techniczny projektu

 

                    

Koordynator projektu

Maciej Zborek

tel. (12) 663 34 50

maciej.zborek@uj.edu.pl

 

Patronat honorowy

Rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego
 

Patron medialny

Patronat naukowy

Tłumaczenia