Struktura organizacyjna

 
Oddział Akt Dawnych
Tel. (12) 663 35 41

Oddział Akt Collegium Medicum
Tel. (12) 632 85 26

Oddział Akt Nowych
Tel. (12) 663 35 41

Oddział Badań Dziejów UJ
Tel. (12) 663 35 39

Oddział Dokumentacji Audiowizualnej
Tel. (12) 663 34 50

Oddział Dokumentacji Pozaaktowej
Tel. (12) 663 35 37

Oddział Konserwacji Papieru i Skóry
Tel. (12) 663 35 85

Czytelnia
Tel. (12) 663 35 37

Biblioteka
Tel. (12) 663 35 39

Sekretariat
Tel. (12) 663 35 35