Inwentarze Oddziału Akt Collegium Medicum UJ

 

Inwentarz akt Instytutu Biochemii Lekarskiej Akademii Medycznej 1949-1985

sygn. IBL 1-8

Inwentarz akt Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej 1950-1993

sygn. W Fm II 1-317

Inwentarz akt Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Kopernika w Krakowie 1950-1993

sygn. WL III 1-144

Inwentarz akt Kwestury Akademii Medycznej w Krakowie 1960-1993

sygn. K AM 1-257

Inwentarz akt Działu Organizacji i Planowania Akademii Medycznej w Krakowie 1961-1978

sygn. DOP AM 1-19

Inwentarz dokumentacji nadanych doktoratów honorowych Akademii Medycznej i Collegium Medicum UJ 1964-2000

sygn. DHC AM 1-5

Inwentarz Działu Nauki Akademii Medycznej, 1965-1993

sygn. DN 1-217

Inwentarz akt Ochrony Przeciwpożarowej Akademii Medycznej i Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1973-2000

sygn. OPP 1-2

Inwentarz akt Inspektoratu BHP Akademii Medycznej i Collegium Medicum UJ

sygn. BHP 1-22

Inwentarz Działu Dydaktyczno-Naukowego Akademii Medycznej w Krakowie 1974-1978

sygn. DDN 1-10

Inwentarz akt Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie, 1975-1993

sygn. W Piel 1-39

Inwentarz akt Zespołu Radców Prawnych Akademii Medycznej w Krakowie (1979-1993) i Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1993-2002

sygn. ZRP 1-7

Inwentarz akt Działu Nauczania i Spraw Bytowych Studentów Akademii Medycznej w Krakowie i Collegium Medicum 1977-1996

sygn. DD 1-79

Inwentarz akt Katedry i Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej w Krakowie oraz Collegium Medicum 1978-2013

sygn. WLKOt 1-16

Inwentarz akt Katedry i Zakładu Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego 1980-2007

sygn. KT 1-16

Inwentarz akt Działu Współpracy z Zagranicą Akademii Medycznej w Krakowie 1982-1993

sygn. DWZ AM 1-112

Inwentarz akt Działu Socjalno-Bytowego Akademii Medycznej w Krakowie 1982-1993

sygn. DSB AM 1-29

Inwentarz akt Zakładu Higieny i Ekologii Akademii Medycznej i Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1992-1998

sygn. ZHE 1-7

Inwentarz akt Kliniki Toksykologii i Chorób Środowiskowych Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1992-2009

sygn. KTChŚ 1-14

Inwentarz akt Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1993-2010

sygn. WL IV 1-144

Inwentarz Działu Nauki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1993-1996

sygn. DN CM UJ 1-101

Inwentarz akt Działu Socjalno-Bytowego Collegium Medicum 1993-1995

sygn. DSB CM UJ 1-3

Inwentarz akt Instytutu Zdrowia Publicznego materiały dotyczące realizacji programu Tempus 3 1994-2001

sygn. IZP T 1-3

Inwentarz Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996-1999

sygn. DNWZ UJ 1-80

Inwentarz akt Biura Badań Naukowych CM UJ, 1999-2002

sygn. BBN 1-98

Inwentarz akt Działu Spraw Pracowniczych Akademii Medycznej w Krakowie 1950-1993 (inwentarz tymczasowy)

sygn. DSP AM 1-36

Inwentarz akt Sekretariatu Prorektora ds. Collegium Medicum UJ 1993-1996 (inwentarz tymczasowy)

sygn. Sekr. Prorektora 1-6