Inwentarze Oddziału Akt Nowych Archiwum UJ

 

Inwentarz Akt Senatu i Władz Nadrzędnych Uniwersytetu Jagiellońskiego 1796-1849

sygn. S I 1-752

Inwentarz Akt Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1796-1849

sygn. WF I 1-93

Inwentarz Akt Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1796-1849

sygn. WL I 1-107

Inwentarz Akt Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego 1796-1849

sygn. WP I 1-70

Inwentarz Akt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1796-1849

sygn. WT I 1-31

Inwentarz Akt Własnych Archiwum UJ 1801-1951

sygn. Arch I 1-46

Inwentarz Akt Ogrodu Botanicznego 1809-1965

sygn. Og Bot 1-86

Inwentarz Obserwatorium Astronomicznego 1826-1973

sygn. OA 1-84

Inwentarz Akt Senatu Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1849-1939

sygn. S II 1-1471

Inwentarz Akt Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1849-1945

sygn. WF II 1-548

Inwentarz Akt Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1849-1949

sygn. WL II 1-625

Inwentarz Akt Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego 1849-1939

sygn. WP II 1-569

Inwentarz Akt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1850-1954

sygn. WT II 1-293

Inwentarz Akt Komisji Rządowej Egzaminacyjnej w Krakowie 1850 (1856)-1932

sygn. KREP 1-53

Inwentarz Akt Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego 1887 - 1969

sygn. DUJ 1-267

Inwentarz Akt Bratniej Pomocy Studentów UJ 1889 - 1950

sygn. BP 1-197

Inwentarz Akt Studium Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1890-1923

sygn. SR 1-95

Inwentarz Akt Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczycieli Gimnastyki w Szkołach Średnich i Seminariach Nauczycielskich w Krakowie 1894-1914

sygn. KENG 1-3

Inwentarz Akt Kursu Naukowego dla Kandydatów na Nauczycieli Gimnastyki w Szkołach Średnich w Krakowie 1895-1914

sygn. KNG 1-7

Inwentarz Akt Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na Nauczycieli Rysunków w Szkołach Średnich w Krakowie 1905-1921

sygn. KENR 1-3

Inwentarz Akt Komisji Klinicznej 1906-1949

sygn. KK 1-11

Inwentarz Akt Polskiej Szkoły Nauk Politycznych w Krakowie 1909-1915

sygn. PSNP 1-5

Inwentarz Akt Konsum Profesorów i Funkcjonariuszy UJ w Krakowie 1913-1922

sygn. KPF 1-16

Inwentarz Akt Oddziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1920-1947

sygn. OFm 1-82

Inwentarz Akt Państwowych Kursów Wychowania Fizycznego 1920-1922

sygn. PKWF 1-7

Inwentarz Akt Szkoły Nauk Politycznych 1920-1949

sygn. SNP 1-41

Inwentarz Akt Koła Uczniów i Absolwentów Szkoły Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 1920-1949

sygn. KUiA SNP 1-4

Inwentarz Akt Bratniej Pomocy Medyków Studentów UJ 1921-1945

sygn. BPM 1-21

Inwentarz Akt Kuratorium Zakładów Leczniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego 1921-1950

sygn. KZL 1-35

Inwentarz Akt Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1921-1952

sygn. SP 1-48

Inwentarz Akt Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1923-1953

sygn. WR 1-200

Inwentarz Akt Dwuletniego Kursu Ogrodniczego 1924-1939

sygn. KO 1-29

Inwentarz Akt Wyższego Naukowego Kursu Spółdzielczego 1924-1939

sygn. WNKS 1-40

Inwentarz Akt Studium Słowiańskiego 1925-1951

sygn. SSł 1-15

Inwentarz Akt Komisji Magisterskiej Wydziału Filozoficznego 1926-1951/52

sygn. KM 1-128

Inwentarz Akt Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1927-1949

sygn. SWF 1-83

Inwentarz Akt Komisji Egzaminów Państwowych na Nauczycieli Szkół Średnich 1930-1954

sygn. KEPN 1-19

Inwentarz Akt Towarzystwa Przyjaźni Młodzieży Akademickiej 1934-1951

sygn. TPMA 1-34

Inwentarz Akt Towarzystwa Asystentów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1937-1978

sygn. TAUJ 1-8

Inwentarz Akt Hochschulkurator 1939-1944

sygn. HSK 1-62

Inwentarz Akt Hauptabteilung Wissenschaft und Unterricht 1939-1944

sygn. HWU 1-146

Inwentarz Akt Komisji do Opracowania Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Czasie Wojny (1939-1945)

sygn. KHUW 1-31

Inwentarz Akt Uniwersytetu Jagiellońskiego w Pierwszych Miesiącach Wojny (wrzesień 1939 - styczeń 1940)

sygn. S II O 1-6

Inwentarz Akt Tymczasowej Komisji Szkolnej 9 września - 6 grudnia 1939 r.

sygn. TKS 1-5

Inwentarz Akt Institut für Deutsche Ostarbeit 1940-1944

sygn. IDO 1-118

Inwentarz Akt Fachkurse Lemberg Kursy Fachowe Lwowskie 1942-1944

sygn. FL 1-131

Inwentarz Akt Roku Wstępnego 1945/46-1947/48

sygn. RWst 1-29

Inwentarz Akt Senatu III z lat 1945-1953

sygn. S III 1-888

Inwentarz Akt Studium Spółdzielczego 1945-1952

sygn. SSp 1-83

Inwentarz Akt Wydziału Humanistycznego 1945/46-1950/51

sygn. WHm 1-205

Inwentarz Akt Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego 1945/46-1950/51

sygn. WMP 1-178

Inwentarz Akt Wydziału Prawa 1945-1950/51

sygn. WP III 1-208

Inwentarz Akt Wyższej Szkoły Nauk Społecznych 1945/46-1951/52

sygn. WSNS 1-138

Inwentarz Akt Kursów Przygotowawczych 1946-1949

sygn. KPrz 1-46

Inwentarz Akt Towarzystwa Przyjaciół Studium Spółdzielczego UJ 1946-1952

sygn. TPSS 1-10

Inwentarz Akt Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1947-1949

sygn. WFm 1-45

Inwentarze Akt Delegata Ministerstwa Oświaty dla Młodzieży Szkół Wyższych 1948-1954

sygn. Del 1-30

Inwentarz Akt Studium Wstępnego UJ 1948/49

sygn. StWst 1-37

Inwentarz Akt Studium Przygotowawczego 1949-1954

sygn. SPrz 1-87

Inwentarz Akt Wydziału Leśnego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1949-1953

sygn. WLn 1-32

Inwentarz Akt Własnych Kwestury Uniwersytetu Jagiellońskiego 1953-1972

sygn. Kw 1-85

Inwentarz Akt Sekretariatu Ogólnego 1953-1975

sygn. SOg 1-53

Inwentarz Akt Samodzielnej Sekcji ds. Aparatury Naukowej 1950, 1957-1972

sygn. SAN 1-10

Inwentarz Akt Sekcji Dziennikarstwa Przy Wydziale Filozoficzno-Społecznym 1950/51-1953/54

sygn. SD 1-48

Inwentarz Akt Wydziału Prawa UJ 1950-1978

sygn. WP IV 1-163

Inwentarz Akt Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii 1951-1976

sygn. MFC 1- 275

Inwentarz Akt Biologii i Nauk o Ziemii 1951-1976

sygn. WBiNoZ 1-180

Inwentarz Akt Wydziału Filologicznego 1951-1978

sygn. WFlg 1-165

Inwentarz Akt Wydziału Filozoficzno-Społecznego 1951/52-1952/53

sygn. WFS 1-66

Inwentarz Akt Wydziału Historycznego 1951/52-1952/53

sygn. WHs 1-97

Inwentarz Akt Działu Nauki 1952-1974

sygn. DN 1-155

Inwentarz Akt Działu Spraw Bytowych Studentów 1953 -1973

sygn. C IV 1-24

Inwentarz Akt Działu Administracyjno-Gospodarczego 1953/54-1973/74

sygn. DAG 1-23

Inwentarz Akt Działu Spraw Osobowych 1953-1972

sygn. DOs 1-49

Inwentarz Akt Działu Technicznego (cz. I i cz. II)

sygn. H 1-19

Inwentarz Akt Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Koło nr 35 1953-1993

sygn. PTTK 1-7

Inwentarz Akt Rektoratu 1953-1974

sygn. R 1-42

Inwentarz Akt Wydziału Filozoficzno-Historycznego 1953-1992

sygn. WFH 1-271

Inwentarz Akt Studium Zaocznego Wydziału Prawa 1955-1973

sygn. SZWP 1-65

Inwentarz Ośrodka Badań Prasoznawczych Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch" (od 1990 r. Ośrodek Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego) 1956-2008

sygn. OBP 1-86

Inwentarz Akt Biura Jubileuszowego UJ 1957-1965

sygn. Jub 1-118

Inwentarz Akt Koła Naukowego Historyków Studentów UJ (Koła Naukowego Studentów Historii UJ) 1957-1981

sygn. O-KH II 1-13

Inwentarz Akt Działu Wydawnictw 1957-1974

sygn. Wd 1-92

Inwentarz Akt Działu Wydawnictw Uniwersytetu Jagiellońskiego 1958-1993

sygn. DW 1-36

Inwentarz Akt Koła Naukowego Archeologii Śródziemnomorskiej 1960-1967

sygn. KNAŚ 1-4

Inwentarz Akt Zaocznego Studium Administracyjnego 1960-1974

sygn. ZSA 1-54

Inwentarz Akt Działu Organizacji UJ 1961-2009

sygn. DO 1-35

Inwentarz Akt Działu Współpracy z Zagranicą 1963-1980

sygn. WZ 1-53

Inwentarz Akt Studium Administracyjnego 1964-1973

sygn. SA 1-18

Inwentarz Akt Instytutu Nauk Geologicznych 1964-2000

sygn. ING 1-9

Inwentarz Akt Własnych Instytutu Matematyki 1966-2005

sygn. IM 1-224

Inwentarz Akt Drukarni i Zakładu Poligraficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1967 – 2010

sygn. DiZPUJ 1-39

Inwentarz Akt Instytutu Prawa Cywilnego 1969-1973 ze wstępem

sygn. IPC 1-11

Inwentarz Klubu Studentów Polonijnych „Polonus” 1972-1975

sygn. KSP 1-2

Inwentarz akt Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego 1972-1974

sygn. SLKiJP 1

Inwentarz Akt Biura Rektora UJ 1975-2005

sygn.BR 1-353

Inwentarz Akt Instytutu (Katedry) Informatyki 1975/76-2005/06

sygn. IINF 1-98

Inwentarz Akt Instytutu Filologii Rosyjskiej/Wschodniosłowiańskiej 1975/76-2006/07

sygn. IINF 1-98

Inwentarz Akt Uniwersytetu Trzeciego Wieku 1982-2000

sygn. UWT 1-26

Inwentarz Akt Organizacji Studenckich

sygn. O 1-199

Inwentarz Akt Państwowej Komisji Egzaminiacyjnej dla Kandydatów na Nauczycieli Szkół Średnich w Krakowie

sygn. PKEN 1-52

Inwentarz Akt Zrzeszenia Urzędników Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

sygn. ZUUJ 1

Inwentarz akt Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa 1983-1992

sygn. KRSWK 1-4

Inwentarz akt Biura Jubileuszowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 2012-2014

sygn. JUB II 1-42