Wspomnienia profesora Józefa Wolskiego

Profesor Józef Wolski urodził się 19 marca 1910 roku w Tarnowie. Studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim, której absolwentem został w 1932 roku, cztery lata później obronił pracę doktorską. Błyskotliwą karierę przerwał... 6 listopada 1939 roku. Podówczas doktor Wolski wraz z profesorami krakowskich uczelni został aresztowany w ramach akcji - Sonderaktion Krakau. Do kraju powrócił w styczniu 1941 roku. Zaledwie rok po zakończeniu wojny Józef Wolski uzyskał stopień doktora habilitowanego, a dwa lata później profesurę nadzwyczajną. Zwieńczeniem naukowej kariery było otrzymanie nominacji na stanowisko profesora zwyczajnego w roku 1962.

Profesor Wolski był dziekanem Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ. Pracował także na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie przyznano mu doktorat honoris causa.

Profesor był ostatnim świadkiem Sonderaktion Krakau. 


Profesor zmarł 2 października 2008 roku, w wieku 98 lat.

                                              

Data opublikowania: 12.04.2011
Osoba publikująca: Maciej Zborek

     Mecenas projektu                               Partner techniczny projektu

 

                    

Koordynator projektu

Maciej Zborek

tel. (12) 663 34 50

maciej.zborek@uj.edu.pl

 

Patronat honorowy

Rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego
 

Patron medialny

Patronat naukowy

Tłumaczenia