Wspomnienia profesora Kazimierza Grotowskiego

Profesor Kazimierz Grotowski urodził się 26 stycznia 1930 roku w Rzeszowie. Bratem profesora był Jerzy Grotowski, światowej sławy reżyser i teoretyk teatru. Kazimierz Grotowski ukończył fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1952. Warto nadmienić, iż jeszcze podczas studiów został zatrudniony przez profesora Niewodniczańskiego na stanowisku zastępcy asystenta. Pracę doktorską obronił w roku 1958, a pięć lat później otrzymał stopień doktora habilitowanego. Nominację na profesora zwyczajnego otrzymał w roku 1977.

Profesor zwyczajny fizyki, emerytowany profesor Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyrektor Instytutu Fizyki Kierownik Zakładu Elektroniki Fizycznej i Zakładu Fizyki Gorącej Materii. Przewodniczący Rady Programowej Centrum Obliczeniowego Cyfronet, Członek PAU, Przewodniczący Komisji Astrofizyki.

Wychowawca wielu pokoleń fizyków,których zjednywał sobie entuzjazmem, wiedzą i głębokim spojrzeniem na sprawy nauki. Taternik, grotołaz i żeglarz.

Profesor odszedł 23 lipca 2017 roku.

 

 

Data opublikowania: 10.01.2011
Osoba publikująca: Maciej Zborek

     Mecenas projektu                               Partner techniczny projektu

 

                    

Koordynator projektu

Maciej Zborek

tel. (12) 663 34 50

maciej.zborek@uj.edu.pl

 

Patronat honorowy

Rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego
 

Patron medialny

Patronat naukowy

Tłumaczenia