Lista rozpraw doktorskich przed obroną wyłożonych do wglądu w Czytelni Archiwum (pokój 203)

 

Karthik Balasubramaniam
''Fluorescent Iron Lines in Various Types of Radio-Loud Active Galactic Nuclei''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 15.10.2021
promotor: Łukasz Stawarz
recenzenci: Boiżena Czerny, Piotr Lubiński

 Zbigniew Drogosz
''New topological observables in a model of Causal Dynamical Triangulations on a torus''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 15.10.2021
promotor: Jerzy Jurkiewicz
recenzenci: Zdzisław Burda, Jerzy Matyjasek

 Mikołaj Gołuński
''Study of the emission of organic material from a free-standing graphene substrate by keV cluster bombardment''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 15.10.2021
promotor: Zbigniew Postawa
recenzenci: Andrzej Bernasik, Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik

 Marta Raczyńska-Kruk
''W poszukiwaniu tożsamości. Genealogia amatorska we współczesnej Polsce – studium antropologiczne''


Wydział Historyczny
obrona: 15.10.2021
promotor: Monika Golonka-Czajkowska
recenzenci: Jacek Kowalewski, Zuzanna Grębecka

 Katarzyna Sucharska
''Metaforyczne konceptualizacje języka w wybranych pracach polskich językoznawców pierwszej połowy XX wieku''


Wydział Polonistyki
obrona: 15.10.2021
promotor: Renata Przybylska
recenzenci: Stanisław Koziara, Magdalena Zawisławska

 Piotr Urbanowicz
''Badanie elektryczności jako praktyka naukowa oraz źródło metafor w prasie popularnonaukowej i filozofii mesjanizmu''


Wydział Polonistyki
obrona: 18.10.2021
promotor: Mateusz Borowski
recenzenci: Marek Dybizbański, Michał Kuziak

 Agnieszka Maria Seweryn
''Rewolucja w antroponimii. Nowe imiona okresu radzieckiego pierwszej połowy lat dwudziestych XX wieku''


Wydział Filologiczny
obrona: 20.10.2021
promotor: Władimir Miakiszew
recenzenci: Bożena Hrynkiewicz-Adamskich, Tadeusz Szczerbowski

 Stanisław Wilk
''Adaptacja zakarpackich wzorców kulturowych epoki miedzi na Wyżynie Małopolskiej''


Wydział Historyczny
obrona: 20.10.2021
promotor: Marek Nowak
recenzenci: Sławomir Kadrow, Anna Zakościelna

 Agnieszka Brzeska-Zastawna
''Wytwórczość i użytkowanie wyrobów kamiennych w społecznościach kultury badeńskiej na obszarze Małopolski''


Wydział Historyczny
obrona: 21.10.2021
promotor: Marek Nowak
recenzenci: Andrzej Pelisiak, Anna Zakościelna

 Magdalena Dolińska
''Kolekcjonerstwo etnograficzne w Małopolsce''


Wydział Historyczny
obrona: 22.10.2021
promotor: Jan Święch
recenzenci: Piotr Krasny, Ewa Nowina-Sroczyńska

 Magdalena Wojdala
''Prawo w toku przemian. Praktyka wykorzystywania nietekstualnych elementów w uzasadnieniach sądowych''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 25.10.2021
promotor: Mateusz Stępień
recenzenci: Przemysław Kaczmarek, Sławomir Tkacz

 Gabriela Bednarz
''Analiza formalna relacji estetyki i ontologii w filozofii Leona Chwistka''


Wydział Filozoficzny
obrona: 26.10.2021
promotor: Leszek Sosnowski
recenzenci: Karol Chrobak, Roman Murawski

 Kacper Kutrzeba
''"Kalekująca" nowoczesność a literatura. Dialektyczne przygody u zarania polskiej modernizacji''


Wydział Polonistyki
obrona: 27.10.2021
promotor: Eugenia Prokop-Janiec
recenzenci: Agata Bielik-Robson, Paweł Tomczak

 Piotr Mirocha
''Pojęcie Europy i jego profile w chorwackich i serbskich dyskursach medialnych po 2007 roku''


Wydział Filologiczny
obrona: 27.10.2021
promotor: Maciej Czerwiński
recenzenci: Robert Bońkowski, Petar Sotirov

 Marta Połeć
''Przedsiębiorczość kulturalna artystów ulicznych: Społeczne, kulturowe i instytucjonalne aspekty nieformalnej organizacji w polskich miastach''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 28.10.2021
promotor: Monika Kostera
recenzenci: Joanna Cewińska, Maciej Ławrynowicz

 

Karthik Balasubramaniam
''Fluorescent Iron Lines in Various Types of Radio-Loud Active Galactic Nuclei''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 15.10.2021
promotor: Łukasz Stawarz
recenzenci: Boiżena Czerny, Piotr Lubiński

 Zbigniew Drogosz
''New topological observables in a model of Causal Dynamical Triangulations on a torus''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 15.10.2021
promotor: Jerzy Jurkiewicz
recenzenci: Zdzisław Burda, Jerzy Matyjasek

 Mikołaj Gołuński
''Study of the emission of organic material from a free-standing graphene substrate by keV cluster bombardment''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 15.10.2021
promotor: Zbigniew Postawa
recenzenci: Andrzej Bernasik, Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik

 Marta Raczyńska-Kruk
''W poszukiwaniu tożsamości. Genealogia amatorska we współczesnej Polsce – studium antropologiczne''


Wydział Historyczny
obrona: 15.10.2021
promotor: Monika Golonka-Czajkowska
recenzenci: Jacek Kowalewski, Zuzanna Grębecka

 Katarzyna Sucharska
''Metaforyczne konceptualizacje języka w wybranych pracach polskich językoznawców pierwszej połowy XX wieku''


Wydział Polonistyki
obrona: 15.10.2021
promotor: Renata Przybylska
recenzenci: Stanisław Koziara, Magdalena Zawisławska

 Piotr Urbanowicz
''Badanie elektryczności jako praktyka naukowa oraz źródło metafor w prasie popularnonaukowej i filozofii mesjanizmu''


Wydział Polonistyki
obrona: 18.10.2021
promotor: Mateusz Borowski
recenzenci: Marek Dybizbański, Michał Kuziak

 Agnieszka Maria Seweryn
''Rewolucja w antroponimii. Nowe imiona okresu radzieckiego pierwszej połowy lat dwudziestych XX wieku''


Wydział Filologiczny
obrona: 20.10.2021
promotor: Władimir Miakiszew
recenzenci: Bożena Hrynkiewicz-Adamskich, Tadeusz Szczerbowski

 Stanisław Wilk
''Adaptacja zakarpackich wzorców kulturowych epoki miedzi na Wyżynie Małopolskiej''


Wydział Historyczny
obrona: 20.10.2021
promotor: Marek Nowak
recenzenci: Sławomir Kadrow, Anna Zakościelna

 Agnieszka Brzeska-Zastawna
''Wytwórczość i użytkowanie wyrobów kamiennych w społecznościach kultury badeńskiej na obszarze Małopolski''


Wydział Historyczny
obrona: 21.10.2021
promotor: Marek Nowak
recenzenci: Andrzej Pelisiak, Anna Zakościelna

 Magdalena Dolińska
''Kolekcjonerstwo etnograficzne w Małopolsce''


Wydział Historyczny
obrona: 22.10.2021
promotor: Jan Święch
recenzenci: Piotr Krasny, Ewa Nowina-Sroczyńska

 Magdalena Wojdala
''Prawo w toku przemian. Praktyka wykorzystywania nietekstualnych elementów w uzasadnieniach sądowych''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 25.10.2021
promotor: Mateusz Stępień
recenzenci: Przemysław Kaczmarek, Sławomir Tkacz

 Gabriela Bednarz
''Analiza formalna relacji estetyki i ontologii w filozofii Leona Chwistka''


Wydział Filozoficzny
obrona: 26.10.2021
promotor: Leszek Sosnowski
recenzenci: Karol Chrobak, Roman Murawski

 Kacper Kutrzeba
''"Kalekująca" nowoczesność a literatura. Dialektyczne przygody u zarania polskiej modernizacji''


Wydział Polonistyki
obrona: 27.10.2021
promotor: Eugenia Prokop-Janiec
recenzenci: Agata Bielik-Robson, Paweł Tomczak

 Piotr Mirocha
''Pojęcie Europy i jego profile w chorwackich i serbskich dyskursach medialnych po 2007 roku''


Wydział Filologiczny
obrona: 27.10.2021
promotor: Maciej Czerwiński
recenzenci: Robert Bońkowski, Petar Sotirov

 Marta Połeć
''Przedsiębiorczość kulturalna artystów ulicznych: Społeczne, kulturowe i instytucjonalne aspekty nieformalnej organizacji w polskich miastach''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 28.10.2021
promotor: Monika Kostera
recenzenci: Joanna Cewińska, Maciej Ławrynowicz