Lista rozpraw doktorskich przed obroną wyłożonych do wglądu w Czytelni Archiwum (pokój 203)

Mateusz Grześków
''Połączenie odwrotne spółek prawa handlowego''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 04.07.2022
promotor: Andrzej Szumański
recenzenci: Marek Leśniak, Artur Nowacki
Piotr Plesiński
''Umowa opcji call i put przy sprzedaży praw udziałowych w spółkach kapitałowych ''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 04.07.2022
promotor: Andrzej Szumański
recenzenci: Aleksander Chłopecki, Wojciech Popiołek
Piotr Put
''Ultra-Low and Truly Zero-Field Nuclear Magnetic Resonance''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 04.07.2022
promotor: Szymon Pustelny
recenzenci: Morgan W. Mitchel, Władysław Węglarz
Barbara Róża Superson
''Postawy matek wobec dzieci z niepełnosprawnościami w kontekście społecznej percepcji niepełnosprawności w Burundi''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 04.07.2022
promotor: Tadeusz Marian Ostrowski
recenzenci: Anna Cierpka, Ewa Pisula
Sylwia Rajczyk-Zys
''Wadliwość uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej jako przedmiot rozpoznania w postępowaniach cywilnych. Relacja między postępowaniami''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 06.07.2022
promotor: Marcin Spyra
recenzenci: Katarzyna Bilewska, Wojciech Pyzioł
Andrzej Jarynowski
''Exploring the dynamics and the complexity of human behavior using nonlinear physics methods''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 07.07.2022
promotor: Andrzej Grabowski
recenzenci: Andrzej Drzewiński, Danuta Makowiec
Patryk Łukasz Fryń
''Wybrane właściwości materiałów hybrydowych na bazie polimerów biodegradowalnych, ciekłego kryształu i nanorurek węglowych''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 08.07.2022
promotor: Agnieszka Iwan
recenzenci: ANdrzej Miniewicz, Ryszard Piramidowicz
Gabriela Grześ
''Synteza i charakterystyka fizykochemiczna skoniugowanych nanoszczotek polimerowych na bazie poli(3,4-propylenodioksytiofenu)''


Wydział Chemii
obrona: 08.07.2022
promotor: Szczepan Zapotoczny
recenzenci: Przemysław Data, Joanna Pietrasik
Miriam Mojżesz
''Zaangażowanie szlaku interferonu typu I w odpowiedzi przeciwwirusowej ryb''


Wydział Biologii
obrona: 11.07.2022
promotor: Magdalena Chadzińska
recenzenci: Małgorzata Krzyżowska, Anna Rymuszka
zawiadomienie o obronie | rozprawa doktorska | recenzja dr hab. Małgorzata Krzyżowska, prof. WIHE | recenzja dr hab. Anna Rymuszka, prof. KUL
Maria Zatorska-Płachta
''Zamykanie substancji bioaktywnych w mikro- i nanostrukturach polimerowych''


Wydział Chemii
obrona: 12.07.2022
promotor: Mariusz Kępczyński
recenzenci: Agnieszka Kowalczuk, Kazimiera A. Wilk
Martin Haim Edelist
''Ergatywność i jej przejawy w języku polskim''


Wydział Polonistyki
obrona: 13.07.2022
promotor: Maciej Rak
recenzenci: Maciej Eder, Kazimierz Ożóg
Marzena Wawrzeń
''Zadanie jako narzędzie rozwijania międzykuturowej kompetencji komunikacyjnej w nauczaniu języka polskiego jako obcego''


Wydział Polonistyki
obrona: 13.07.2022
promotor: Iwona Janowska
recenzenci: Maciej Eder, Kazimierz Ożóg
Katarzyna Wąsala
''Modern Spoken Persian in contemporary literary texts on the example of five 21st century novels''


Wydział Filologiczny
obrona: 13.07.2022
promotor: Kinga Paraskiewicz
recenzenci: Janusz Danecki, Tadeusz Szczerbowski
Katarzyna Toch
''Dynamics of epistatic interactions under various environmental conditions in Caenorhabditis elegans''


Wydział Biologii
obrona: 14.07.2022
promotor: Dominika Włoch-Salamon
recenzenci: Szymon Kaczanowski, Jan E. Kammenga
zawiadomienie o obronie | rozprawa doktorska | recenzja dr hab. Szymon Kaczanowski, prof. IBB PAN | recenzja prof. dr. ir. Jan E. Kammenga
Piotr Gąsiorek
''Evolution, biodiversity and natural classification of Echiniscidae (Heterotardigrada)''


Wydział Biologii
obrona: 05.09.2022
promotor: Łukasz Michalczyk
recenzenci: Karolina Bącela-Spychalska, Krzysztof Szpila
Patryk Mamczur
''Big Beat Land. Transfer kulturowy zachodnich wzorców muzyki popularnej do PRL lat 1959–1973''


Wydział Historyczny
obrona: 05.09.2022
promotor: Tadeusz Czekalski
recenzenci: Grzegorz P. Bąbiak, Paweł Tański
Witold Morek
''Evolution of the genus Milnesium (Tardigrada: Apochela)''


Wydział Biologii
obrona: 05.09.2022
promotor: Łukasz Michalczyk
recenzenci: Karolina Bącela-Spychalska, Łukasz Kajtoch
Mateusz Grześków
''Połączenie odwrotne spółek prawa handlowego''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 04.07.2022
promotor: Andrzej Szumański
recenzenci: Marek Leśniak, Artur Nowacki
Piotr Plesiński
''Umowa opcji call i put przy sprzedaży praw udziałowych w spółkach kapitałowych ''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 04.07.2022
promotor: Andrzej Szumański
recenzenci: Aleksander Chłopecki, Wojciech Popiołek
Piotr Put
''Ultra-Low and Truly Zero-Field Nuclear Magnetic Resonance''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 04.07.2022
promotor: Szymon Pustelny
recenzenci: Morgan W. Mitchel, Władysław Węglarz
Barbara Róża Superson
''Postawy matek wobec dzieci z niepełnosprawnościami w kontekście społecznej percepcji niepełnosprawności w Burundi''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 04.07.2022
promotor: Tadeusz Marian Ostrowski
recenzenci: Anna Cierpka, Ewa Pisula
Sylwia Rajczyk-Zys
''Wadliwość uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej jako przedmiot rozpoznania w postępowaniach cywilnych. Relacja między postępowaniami''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 06.07.2022
promotor: Marcin Spyra
recenzenci: Katarzyna Bilewska, Wojciech Pyzioł
Andrzej Jarynowski
''Exploring the dynamics and the complexity of human behavior using nonlinear physics methods''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 07.07.2022
promotor: Andrzej Grabowski
recenzenci: Andrzej Drzewiński, Danuta Makowiec
Patryk Łukasz Fryń
''Wybrane właściwości materiałów hybrydowych na bazie polimerów biodegradowalnych, ciekłego kryształu i nanorurek węglowych''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 08.07.2022
promotor: Agnieszka Iwan
recenzenci: ANdrzej Miniewicz, Ryszard Piramidowicz
Gabriela Grześ
''Synteza i charakterystyka fizykochemiczna skoniugowanych nanoszczotek polimerowych na bazie poli(3,4-propylenodioksytiofenu)''


Wydział Chemii
obrona: 08.07.2022
promotor: Szczepan Zapotoczny
recenzenci: Przemysław Data, Joanna Pietrasik
Miriam Mojżesz
''Zaangażowanie szlaku interferonu typu I w odpowiedzi przeciwwirusowej ryb''


Wydział Biologii
obrona: 11.07.2022
promotor: Magdalena Chadzińska
recenzenci: Małgorzata Krzyżowska, Anna Rymuszka
zawiadomienie o obronie | rozprawa doktorska | recenzja dr hab. Małgorzata Krzyżowska, prof. WIHE | recenzja dr hab. Anna Rymuszka, prof. KUL
Maria Zatorska-Płachta
''Zamykanie substancji bioaktywnych w mikro- i nanostrukturach polimerowych''


Wydział Chemii
obrona: 12.07.2022
promotor: Mariusz Kępczyński
recenzenci: Agnieszka Kowalczuk, Kazimiera A. Wilk
Martin Haim Edelist
''Ergatywność i jej przejawy w języku polskim''


Wydział Polonistyki
obrona: 13.07.2022
promotor: Maciej Rak
recenzenci: Maciej Eder, Kazimierz Ożóg
Marzena Wawrzeń
''Zadanie jako narzędzie rozwijania międzykuturowej kompetencji komunikacyjnej w nauczaniu języka polskiego jako obcego''


Wydział Polonistyki
obrona: 13.07.2022
promotor: Iwona Janowska
recenzenci: Maciej Eder, Kazimierz Ożóg
Katarzyna Wąsala
''Modern Spoken Persian in contemporary literary texts on the example of five 21st century novels''


Wydział Filologiczny
obrona: 13.07.2022
promotor: Kinga Paraskiewicz
recenzenci: Janusz Danecki, Tadeusz Szczerbowski
Katarzyna Toch
''Dynamics of epistatic interactions under various environmental conditions in Caenorhabditis elegans''


Wydział Biologii
obrona: 14.07.2022
promotor: Dominika Włoch-Salamon
recenzenci: Szymon Kaczanowski, Jan E. Kammenga
zawiadomienie o obronie | rozprawa doktorska | recenzja dr hab. Szymon Kaczanowski, prof. IBB PAN | recenzja prof. dr. ir. Jan E. Kammenga
Piotr Gąsiorek
''Evolution, biodiversity and natural classification of Echiniscidae (Heterotardigrada)''


Wydział Biologii
obrona: 05.09.2022
promotor: Łukasz Michalczyk
recenzenci: Karolina Bącela-Spychalska, Krzysztof Szpila
Patryk Mamczur
''Big Beat Land. Transfer kulturowy zachodnich wzorców muzyki popularnej do PRL lat 1959–1973''


Wydział Historyczny
obrona: 05.09.2022
promotor: Tadeusz Czekalski
recenzenci: Grzegorz P. Bąbiak, Paweł Tański
Witold Morek
''Evolution of the genus Milnesium (Tardigrada: Apochela)''


Wydział Biologii
obrona: 05.09.2022
promotor: Łukasz Michalczyk
recenzenci: Karolina Bącela-Spychalska, Łukasz Kajtoch