Lista rozpraw doktorskich przed obroną wyłożonych do wglądu w Czytelni Archiwum (pokój 203)

Arshiya Anees Ahmed
''Production of 99mTc/99Mo radioisotopes using proton and electron beams''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 14.01.2022
promotor: Andrzej Magiera
recenzenci: Adam Konefał, Krzysztof Pysz
Natalia Rysz-Nowisielska
''Obowiązki informacyjne administracji publicznej''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 17.01.2022
promotor: Iwona Niżnik-Dobosz
recenzenci: Aleksandra Monarcha-Matlak, Piotr Lisowski
Stefano Sutti
''Natural law and human rights''


Wydział Filozoficzny
obrona: 18.01.2022
promotor: Riccardo Campa
recenzenci: Marie-Luise Frick, Janusz Grygieńć
Magdalena Adamczyk-Banach
''Psychospołeczne uwarunkowania nadużywania substancji psychoaktywnych''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 20.01.2022
promotor: Tadeusz Ostrowski
recenzenci: Iwona Grzegorzewska, Nina Ogińska-Bulik
Michał Białończyk
''Nierównowagowa dynamika kwantowych układów spinowych w pobliżu punktów krytycznych''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 21.01.2022
promotor: Bogdan Damski
recenzenci: Marcin Mierzejewski, Emilia Witkowska
Barbara Zając
''Rzymskie mennictwo prowincjonalne Bitynii i Pontu w okresie rządów Trajana''


Wydział Historyczny
obrona: 25.01.2022
promotor: Jarosław Bodzek
recenzenci: Agata A. Kluczek, Mariusz Mielczarek
Paulina Podkalicka
''Badanie roli mikroRNA-378a oraz zaburzeń angiogenezy w mysim modelu dystrofii mięśniowej Duchenne’a''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 04.02.2022
promotor: Agnieszka Łoboda
recenzenci: Iwona Grabowska-Kowalik, Maria Jolanta Rędowicz
zawiadomienie o obronie | rozprawa doktorska | recenzja dr hab. Iwona Grabowska-Kowalik | recenzja prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz
Marek Ciechowski
''Czynniki i efekty przekształceń terenów poprzemysłowych w miastach województwa małopolskiego''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 10.02.2022
promotor: Bolesław Domański
recenzenci: Krzysztof Gasidło, Sylwia Kaczmarek
zawiadomienie o obronie | rozprawa doktorska | recenzja prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło | recenzja dr hab. Sylwia Kaczmarek, prof. UŁ
Arshiya Anees Ahmed
''Production of 99mTc/99Mo radioisotopes using proton and electron beams''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 14.01.2022
promotor: Andrzej Magiera
recenzenci: Adam Konefał, Krzysztof Pysz
Natalia Rysz-Nowisielska
''Obowiązki informacyjne administracji publicznej''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 17.01.2022
promotor: Iwona Niżnik-Dobosz
recenzenci: Aleksandra Monarcha-Matlak, Piotr Lisowski
Stefano Sutti
''Natural law and human rights''


Wydział Filozoficzny
obrona: 18.01.2022
promotor: Riccardo Campa
recenzenci: Marie-Luise Frick, Janusz Grygieńć
Magdalena Adamczyk-Banach
''Psychospołeczne uwarunkowania nadużywania substancji psychoaktywnych''


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
obrona: 20.01.2022
promotor: Tadeusz Ostrowski
recenzenci: Iwona Grzegorzewska, Nina Ogińska-Bulik
Michał Białończyk
''Nierównowagowa dynamika kwantowych układów spinowych w pobliżu punktów krytycznych''


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
obrona: 21.01.2022
promotor: Bogdan Damski
recenzenci: Marcin Mierzejewski, Emilia Witkowska
Barbara Zając
''Rzymskie mennictwo prowincjonalne Bitynii i Pontu w okresie rządów Trajana''


Wydział Historyczny
obrona: 25.01.2022
promotor: Jarosław Bodzek
recenzenci: Agata A. Kluczek, Mariusz Mielczarek
Paulina Podkalicka
''Badanie roli mikroRNA-378a oraz zaburzeń angiogenezy w mysim modelu dystrofii mięśniowej Duchenne’a''


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
obrona: 04.02.2022
promotor: Agnieszka Łoboda
recenzenci: Iwona Grabowska-Kowalik, Maria Jolanta Rędowicz
zawiadomienie o obronie | rozprawa doktorska | recenzja dr hab. Iwona Grabowska-Kowalik | recenzja prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz
Marek Ciechowski
''Czynniki i efekty przekształceń terenów poprzemysłowych w miastach województwa małopolskiego''


Wydział Geografii i Geologii
obrona: 10.02.2022
promotor: Bolesław Domański
recenzenci: Krzysztof Gasidło, Sylwia Kaczmarek
zawiadomienie o obronie | rozprawa doktorska | recenzja prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło | recenzja dr hab. Sylwia Kaczmarek, prof. UŁ