Lista rozpraw doktorskich przed obroną wyłożonych do wglądu w Sekretariacie Archiwum (pokój 204) - zobacz

 

Monika Słowikowska
''Synteza i charakterystyka szczotek polimerowych otrzymywanych z wykorzystaniem metod kontrolowanych fotopolimeryzacji inicjowanych z powierzchni''


Wydział Chemii
obrona: 22.04.2021
promotor: Szczepan Zapotoczny
recenzenci: Dominik Jańczewski, Joanna Pietrasik

 Sabina Jakubowska
''Zmienność imiennictwa w polskich środowiskach lokalnych na przykładzie rzymskokatolickiej parafii Jadowniki (Podgórne) w Małopolsce w latach 1784-2005''


Wydział Historyczny
obrona: 23.04.2021
promotor: Andrzej Aleksander Zięba
recenzenci: Jerzy Biniewicz, Elżbieta Rudnicka-Fira

 

Patrycja Balcer
''Rola i znaczenie zarzutów w postępowaniu apelacyjnym w sprawach karnych''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 26.04.2021
promotor: Dobrosława Szumiło-Kulczycka
recenzenci: Monika Klejnowska, Paweł Winnicki

 

Marek Nowara
''Uprawnienia zatrzymanego w procesie karnym''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 26.04.2021
promotor: Dobrosława Szumiło-Kulczycka
recenzenci: Radosław Olszewski, Maria Rogacka-Rzewnicka

 

Jarosław Witkowski
''Prawo do sądu funkcjonariuszy zatrudnionych na podstawie administracyjnoprawnej w sprawach z zakresu zatrudnienia''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 26.04.2021
promotor: Krzysztof W. Baran
recenzenci: Tomasz Dunaj, Agnieszka Górnicz-Mulcaty

 

Piotr Żołądź
''Popkultura jako ideologia. Paradygmaty lekturowe cyklu wiedźmińskiego Andrzeja Sapkowskiego''


Wydział Polonistyki
obrona: 28.04.2021
promotor: Andrzej Juszczyk
recenzenci: Paweł Frelik, Rafał Szczerbakiewicz

 

Michał Lewicki
''Edytorstwo muzyczne w Krakowie w II połowie XIX wieku''


Wydział Historyczny
obrona: 29.04.2021
promotor: Małgorzata Woźna-Stankiewicz
recenzenci: Zdzisław Pietrzyk, Zbigniew Skowron

 


Anna M. Maćkowiak
''Between local communities and foreign visitors Social actors of two Indonesian rituals (Rambu Solo’ and Pujawali–Perang Topat)''


Wydział Filozoficzny
obrona: 29.04.2021
promotor: Andrzej Szyjewski
recenzenci: Dorota Hall, Małgorzata Jarmułowicz
 

 

Monika Słowikowska
''Synteza i charakterystyka szczotek polimerowych otrzymywanych z wykorzystaniem metod kontrolowanych fotopolimeryzacji inicjowanych z powierzchni''


Wydział Chemii
obrona: 22.04.2021
promotor: Szczepan Zapotoczny
recenzenci: Dominik Jańczewski, Joanna Pietrasik

 Sabina Jakubowska
''Zmienność imiennictwa w polskich środowiskach lokalnych na przykładzie rzymskokatolickiej parafii Jadowniki (Podgórne) w Małopolsce w latach 1784-2005''


Wydział Historyczny
obrona: 23.04.2021
promotor: Andrzej Aleksander Zięba
recenzenci: Jerzy Biniewicz, Elżbieta Rudnicka-Fira

 

Patrycja Balcer
''Rola i znaczenie zarzutów w postępowaniu apelacyjnym w sprawach karnych''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 26.04.2021
promotor: Dobrosława Szumiło-Kulczycka
recenzenci: Monika Klejnowska, Paweł Winnicki

 

Marek Nowara
''Uprawnienia zatrzymanego w procesie karnym''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 26.04.2021
promotor: Dobrosława Szumiło-Kulczycka
recenzenci: Radosław Olszewski, Maria Rogacka-Rzewnicka

 

Jarosław Witkowski
''Prawo do sądu funkcjonariuszy zatrudnionych na podstawie administracyjnoprawnej w sprawach z zakresu zatrudnienia''


Wydział Prawa i Administracji
obrona: 26.04.2021
promotor: Krzysztof W. Baran
recenzenci: Tomasz Dunaj, Agnieszka Górnicz-Mulcaty

 

Piotr Żołądź
''Popkultura jako ideologia. Paradygmaty lekturowe cyklu wiedźmińskiego Andrzeja Sapkowskiego''


Wydział Polonistyki
obrona: 28.04.2021
promotor: Andrzej Juszczyk
recenzenci: Paweł Frelik, Rafał Szczerbakiewicz

 

Michał Lewicki
''Edytorstwo muzyczne w Krakowie w II połowie XIX wieku''


Wydział Historyczny
obrona: 29.04.2021
promotor: Małgorzata Woźna-Stankiewicz
recenzenci: Zdzisław Pietrzyk, Zbigniew Skowron

 


Anna M. Maćkowiak
''Between local communities and foreign visitors Social actors of two Indonesian rituals (Rambu Solo’ and Pujawali–Perang Topat)''


Wydział Filozoficzny
obrona: 29.04.2021
promotor: Andrzej Szyjewski
recenzenci: Dorota Hall, Małgorzata Jarmułowicz