Wspomnienia profesora Krzysztofa Kaczanowskiego

Profesor Krzysztof Łukasz Kaczanowski urodził się w Warszawie 21 stycznia 1938 roku. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył w roku 1961, a rok później rozpoczął pracę w Katedrze Antropologii UJ. Kolejne stopnie naukowe uzyskał kolejno w roku 1970 (doktorat), 1977 (habilitacja), 1991 (profesura nadzwyczajna) oraz 2000 (profesura zwyczajna). W roku 1982 został powołany na stanowisko kierownika Zakładu Antropologii UJ. Był wieloletnim Kierownikiem Zakładu Antropologii Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przewodniczącym Komitetu Antropologii  Polskiej Akademii Umiejętości. Od 2007 roku byl Człowiekiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Antropologicznego.

Całe zawodowe życie związany z Wydziałem Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sekretarz naukowy (1978–1981), wicedyrektor (1981–1987) Instytutu Zoologii UJ, kierownik Zakładu Antropologii UJ (1982–2008), kierownik Pracowni Ekspertyz Sądowych w Sprawach o Dochodzenie Ojcostwa (od 1988), Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Otwartych w UJ (1985–1993). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Rektora UJ „Pro Arte Docendi”. Uhonorowany odznaką „Honoris Gratia” przyznaną przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz Złotą Odznaką „Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa”.

Profesor od roku 1979 był członkiem Komitetu Antropologii PAN, a od roku 2004 pełni funkcję przewodniczącego ww. komitetu. Ponadto należał do inicjatorów odtworzenia Komisji Antropologicznej PAU, która w roku 2012 zainaugurowała działalność.


Profesor odszedł 4 czerwca 2016 roku.

Autor zdjęć: Andrzej Hytroś. Rozmowę przeprowadził Maciej Zborek.

Data opublikowania: 10.09.2013
Osoba publikująca: Maciej Zborek

     Mecenas projektu                               Partner techniczny projektu

 

                    

Koordynator projektu

Maciej Zborek

tel. (12) 663 34 50

maciej.zborek@uj.edu.pl

 

Patronat honorowy

Rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego
 

Patron medialny

Patronat naukowy

Tłumaczenia