Oddział Dokumentacji Pozaaktowej

Oddział Dokumentacji Pozaaktowej obejmuje zbiory fotografii, plakatów, pieczęci, medali oraz wycinki prasowe dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dokumentacja fotograficzna to bogaty zbiór zdjęć studentów, profesorów oraz uroczystości uniwersyteckich. Wiele fotografii przedstawia budynki i zakłady uniwersyteckie m.in. Collegium Novum, Bibliotekę Jagiellońską, Ogród Botaniczny, a także wnętrza zakładów i ich aparaturę naukową. Plakaty i afisze pokazują różnorodność życia uniwersyteckiego. Są tu oficjalne zaproszenia na uroczystości uniwersyteckie, odczyty, konferencje i wystawy, a także afisze pokazujące studencki ruch naukowy i kulturalny.

Plakaty

fot. Maciej Janik

Medale

fot. Maciej Janik

Pieczęcie

fot. Maciej Janik