Ofiary II wojny światowej

W grudniu 1939 roku prof. Stanisław Estreicher, prowadzony do rewiru obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, miejsca w którym miał umrzeć, wypowiedział do towarzyszy niedoli pamiętne słowa: Koledzy, nie pozwólcie zmarnować naszych śmierci!. Prof. Stanisław Pigoń, pomagający Estreicherowi w ostatnich chwilach, zanotował po latach w swoich Wspominkach z obozu w Sachsenhausen (1939-1940): Słowa te streszczają wszystko i nie cichną spoza grobu. Trzeba, by zostały w pamięci nie tylko naszej, ale i przyszłych generacji.


W 70. rocznicę „Sonderaktion Krakau" do ostatnich słów rektora UJ Stanisława Estreichera nawiązał obecny rektor krakowskiej wszechnicy prof. Karol Musioł: Aresztowanie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej nigdy nie zostało zapomniane przez społeczności tych uczelni. W każdą rocznicę organizowane są obchody upamiętniające wydarzenia listopadowe 1939 roku. Zobowiązują nas do tego słowa byłego rektora naszego uniwersytetu, profesora Stanisława Estreichera, wypowiedziane w obozie w Sachsenhausen, tuż przed tym, jak został odprowadzony do miejsca, gdzie miał skonać: Nie zapomnijcie naszej śmierci, nie dajcie jej zmarnować.

                                             
Archiwum UJ przygotowuje monografię poświęconą stratom osobowym i materialnym UJ w czasie okupacji. W pierwszej kolejności planowane jest wydanie „Słownika pracowników, studentów i wychowanków UJ – ofiar II wojny światowej", gdzie zostaną zamieszczone biogramy (wraz z zachowaną dokumentacją fotograficzną) wszystkich zamordowanych, poległych lub zaginionych wychowanków UJ.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych publikacją, w tym zwłaszcza rodziny ofiar, do współpracy.
 

Koordynator

Franciszek Wasyl

był koordynatorem projektu w latach 2009-2012