Cena kompletu dotychczas wydanych tomów od litery A do Ż wynosi 250 zł.

Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae

Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850-1918. A - D / pod red. Jerzego Michalewicza ; [aut.] Mieczysław Barcik, Adam Cieślak, Danuta Grodowska–Kulińska, Urszula Perkowska

Kraków: Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999.
LXX, 936 s.; 25 cm.
(Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria C; część 1)
(Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XVIII–XX)
Wstęp równolegle w jęz. pol. i tł. ang., fr., niem.
ISBN 83-909336-2-4

                            Cena: 25 zł

Wydawnictwo zawierające biogramy studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego to efekt realizowanego w Archiwum UJ zbiorowego projektu badawczego „Corpus academicorum et studiosorum Universitatis Iagellonicae 1780–1945/1954". Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae zawiera uporządkowany alfabetycznie zestaw podstawowych informacji biograficznych i danych o przebiegu studiów studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz osób nostryfikujących tutaj dyplomy innych uczelni. Obejmuje okres II poł. XIX w. i początku XX w. do momentu odzyskania niepodległości przez Polskę. Na potrzeby wydawnictwa przeprowadzono ogromną kwerendę w zbiorach Archiwum UJ. Jest to uporządkowany materiał biograficzny nie tylko do dziejów uniwersytetu, ale i polskiej inteligencji owego czasu.

Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae

Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51–1917/18. E–J / pod red. Krzysztofa Stopki; [aut.] Mieczysław Barcik, Adam Cieślak, Danuta Grodowska–Kulińska, Urszula Perkowska

Kraków: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2006.
1097 s.; 25 cm.
(Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria C; część 2)
(Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XVIII–XX)
ISBN 83-88737-38-4

                                    Cena: 35 zł

Druga część Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae przynosi kolejną ogromną porcję informacji biograficznych i danych o przebiegu studiów studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W porównaniu z częścią pierwszą doprecyzowany został schemat biogramu. Bazę źródłową stanowiły zbiory Archiwum UJ, ale zasób informacji poszerzono o dane ze słowników biograficznych. Publikacja zyskała bogatszą szatę ilustracyjną dzięki wykorzystaniu licznych fotografii ze zbiorów Archiwum UJ.

Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae

Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51–1917/18. K–Ł / pod red. Krzysztofa Stopki; [aut.] Mieczysław Barcik, Adam Cieślak, Danuta Grodowska–Kulińska, Urszula Perkowska

Kraków: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2009.
1133 s.; 25 cm.
(Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria C; część 3)
(Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XVIII–XX; t. 3)
ISBN 978-83-88737-04-6

                                    Cena: 45 zł

Trzecia część Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae według przyjętych wcześniej zasad przynosi kolejny bogaty zestaw informacji biograficznych i danych o przebiegu studiów studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W celu uzyskania jak największej precyzji i kompletności danych kwerenda w Archiwum UJ objęła kolejne zespoły archiwalne. Ponadto znacząco zwiększono kwerendę w metrykach innych uczelni, sprawozdaniach szkolnych, herbarzach, słownikach biograficznych, księgach cmentarnych oraz dostępnych bazach internetowych.

Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae

Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51–1917/18. M–N / pod red. Krzysztofa Stopki; [aut.] Mieczysław Barcik,  Adam Cieślak, Paweł Gaszyński, Danuta Grodowska–Kulińska, Urszula Perkowska, Przemysław M. Żukowski

Kraków: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2011.
813 s.; 25 cm.
(Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria C; część 4)
(Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XVIII–XX; t. 3)
ISBN 978-83-62261-37-6

                                    Cena: 50 zł
 

Czwarta część Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae kontynuuje przedsięwzięcie udostępnienia zestawu kluczowych informacji biograficznych i danych o przebiegu studiów studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest to półmetek wydawnictwa o coraz bogatszej bazie źródłowej i bio-bibliograficznej.

Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae

Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51–1917/18. O–Q / pod red. Krzysztofa Stopki; [aut.] Mieczysław Barcik,  Adam Cieślak, Paweł Gaszyński, Danuta Grodowska–Kulińska, Urszula Perkowska, Przemysław M. Żukowski

Kraków: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2011.
683 s.; 25 cm.
(Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria C; część 5)
(Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XVIII–XX; t. 3)
ISBN 978-83-62261-38-3

                                   Cena: 50 zł
 

Piąta część Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae kontynuuje przedsięwzięcie udostępnienia zestawu kluczowych informacji biograficznych i danych o przebiegu studiów studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae

Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51–1917/18. R / pod red. Krzysztofa Stopki; [aut.] Mieczysław Barcik, Adam Cieślak, Paweł Gaszyński, Danuta Grodowska–Kulińska, Urszula Perkowska, Przemysław M. Żukowski

Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013. 431 s., 1 nlb.; 25 cm.
(Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria C; część 6)
(Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XVIII–XX; t. 3)
ISBN 978-83-7638-272-2

                                    Cena: 35 zł
 

Podobnie jak w poprzednich częściach zachowano stały schemat danych osobowych. Obejmują one: nazwisko, imię, datę i miejsce urodzenia, wyznanie, narodowość, obywatelstwo, dane ojca oraz etapy wykształcenia przed i w trakcie studiów. W uwagach zamieszczono niejednokrotnie dodatkowe informacje biograficzne, a niektóre biogramy opatrzono zdjęciami studentów.

Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae

Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51–1917/18. S-Ś / pod red. Krzysztofa Stopki; [aut.] Mieczysław Barcik, Adam Cieślak, Paweł Gaszyński, Danuta Grodowska–Kulińska, Urszula Perkowska, Przemysław M. Żukowski

Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014. 970 s., 1 nlb.; 25 cm.
(Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria C; część 7)
(Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XVIII–XX; t. 3)
ISBN 978-83-7638-418-4

                                Cena: 50 zł

Podobnie jak w poprzednich częściach zachowano stały schemat danych osobowych. Obejmują one: nazwisko, imię, datę i miejsce urodzenia, wyznanie, narodowość, obywatelstwo, dane ojca oraz etapy wykształcenia przed i w trakcie studiów. W uwagach zamieszczono niejednokrotnie dodatkowe informacje biograficzne, a niektóre biogramy opatrzono zdjęciami studentów.

Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae

Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51–1917/18. T–Ż / pod red. Krzysztofa Stopki; [aut.] Mieczysław Barcik, Adam Cieślak, Paweł Gaszyński, Danuta Grodowska–Kulińska, Urszula Perkowska, Przemysław M. Żukowski

Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015. 980 s.; 25 cm.
(Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria C)
(Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XVIII–XX; t. 3: 1850/51–1917/18, T–Ż)
ISBN 978-83-7638-551-8

                                Cena: 50 zł

Ósma i ostatnia część „Corpusu" zamyka to monumentalne wydawnictwo. Zawiera ok. 3800 biogramów studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego ujętych w stosowany w poprzednich częściach schemat. Informacje uzyskane z szeroko przeprowadzonej kwerendy archiwalnej i bibliotecznej, zwłaszcza w wydawnictwach typu słownikowego, zostały dodatkowo wzbogacone zdjęciami niektórych studentów.

Zamówienia

Wydawnictwa Archiwum UJ można zamawiać listownie, telefonicznie lub przez Internet.

dr Marcin Baster

marcin.baster@uj.edu.pl

tel. (12) 663 35 39

lub (12) 663 35 35

 

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

al. Mickiewicza 22

30-059 Kraków

tel. (12) 663 35 35

 

Wystawiamy faktury VAT.