Liber beneficiorum et benefactorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XV-XVIII, tomus I

Fundationes pecuniariae Universitatis Iagellonicae in Saeculis XV-XVIII / Jerzy Michalewicz, Maria Michalewiczowa

Kraków: Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999.
LXXVII, [1], 720, [2] s. 25 cm.
(Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria D; vol. 1)
(Liber beneficiorum et benefactorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XV–XVIII / Jerzy Michalewicz, Maria Michalewiczowa; t. 1)
Bibliografia s. VII-XII.
Wstęp równol. w jęz. pol. i przekł. ang., fr., niem.
                             ISBN 83-909336-3-2

                                    Cena: 20 zł

Jest to pierwszy tom wydawnictwa Liber beneficiorum et benefactorum Universitatis Iagelonicae in saeculis XV–XVIII. Zawiera uporządkowane wedle przyjętego schematu dane o 1350 kapitałach fundacyjnych z XV–XVIII w., a w aneksie dodatkowo o 29 z początku XIX w. Kapitały fundacyjne (kwoty pieniężne ulokowane na określonej nieruchomości w zamian za czynsz, najczęściej w postaci renty odkupnej) stanowiły bardzo ważną część uposażenia Uniwersytetu Krakowskiego w średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej. Podstawę źródłową pracy stanowią akta majątkowe z zasobu Archiwum UJ, obejmujące około 30 000 dokumentów i akt. Jest to ogromny materiał do badania gospodarki i społecznego oddziaływania uczelni, ale także do badań nad polskim rynkiem kredytowym omawianej epoki.

Liber beneficiorum et benefactorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XV-XVIII, tomus II

De beneficiorum Universitatis Iagellonicae decimis, columbationibus, missalibus, mensalibus clericaturisque XV-XVIII saec. / Jerzy Michalewicz, Maria Michalewiczowa.

Kraków: Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999.
XXVIII, 283 s.; 25 cm.
(Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria D; vol. 2)
(Liber beneficiorum et benefactorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XV-XVIII / Jerzy Michalewicz, Maria Michalewiczowa; t. 2) Uwaga u dołu okł.: Uniwersytet Jagielloński 2000.
                            Bibliografia s. 281–283.
                            Wstęp równolegle w jęz. pol. i przekł. ang., fr., niem.
                            ISBN 83-909336-4-0

                                   Cena: 10 zł

Drugi tom Liber beneficiorum et benefactorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XV–XVIII przedstawia uposażenie Uniwersytetu Krakowskiego z beneficjów kościelnych. Beneficja kościelne były materialną podstawą prawie wszystkich stanowisk akademickich w okresie staropolskim. Na ich uposażenie składały się majątki ziemskie, budynki rezydencjonalne, czynsze, renty odkupne, opłaty za bezpośrednie posługi duszpasterskie, dziesięciny, kolędy, meszne, stołowe i klerykatury. Podstawę materiałową pracę stanowią akta gospodarcze Uniwersytetu Krakowskiego, przechowywane w Archiwum UJ. Tom zawiera podstawowe informacje oraz pełną bibliografię źródeł do 782 stałych opłat kościelnych uposażających uniwersyteckie beneficja. Materiał ten posiada podstawowe znaczenie dla dziejów uposażenia i gospodarki Uniwersytetu Krakowskiego w średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej.
 

Zamówienia

Wydawnictwa Archiwum UJ można zamawiać listownie, telefonicznie lub przez Internet.

dr Marcin Baster

marcin.baster@uj.edu.pl

tel. (12) 663 35 39

lub (12) 663 35 35

 

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

al. Mickiewicza 22

30-059 Kraków

tel. (12) 663 35 35

 

Wystawiamy faktury VAT.