Regulamin Archiwum UJ

Regulamin Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest dostępny poniżej:

 Regulamin Archiwum UJ

 Uchwała_Senatu_nr_8_2019

 Załącznik_Zmiany_Regulaminu_udostępniania

Do wyświetlenia dokumentu niezbędne jest zainstalowanie na komputerze programu Acrobat Reader.

 

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Archiwum UJ z dn. 17.04.2012 r. wszystkie osoby korzystające w czytelni ze zbiorów Archiwum UJ mogą wykonywać na własne potrzeby zdjęcia bez użycia lampy błyskowej z nadających się do tego materiałów archiwalnych. Wyjątek stanowią prace doktorskie, magisterskie i licencjackie, z których w obecnej sytuacji prawnej nie mogą być wykonywane zdjęcia. W tych przypadkach obowiązuje uprzednia zgoda Dyrektora Archiwum UJ.