Zasady organizacji pokazów archiwalnych w Archiwum UJ

  1. Archiwum UJ organizuje pokazy archiwalne dla grup studentów różnych specjalizacji oraz archiwistów.
  2. Zamiar przybycia do Archiwum UJ i zorganizowania pokazu prosimy zgłaszać telefonicznie w Sekretariacie (12 663-35-35) lub bezpośrednio mailowo na adres: maciej.zdanek@uj.edu.pl.
  3. Ze względów organizacyjnych zgłoszenia prosimy kierować do Archiwum UJ co najmniej miesiąc przed planowanym terminem wizyty. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko opiekuna grupy, afiliację uczelnianą, rok, kierunek studiów i specjalizację i liczebność grupy. Dzień i godziny pokazów są ustalane z pracownikiem Archiwum UJ organizującym pokazy.
  4. Standardowy pokaz archiwalny w Archiwum UJ trwa 90 min. i składa się z dwóch 45-minutowych części. Część pierwsza jest poświęcona zbiorom dawnym (dyplomy, rękopisy i akta z okresu staropolskiego do końca XVIII w.), część druga zbiorom nowszym (XIX i XX w.). Możliwe jest też ustalenie specjalnego programu prezentacji według potrzeb i wymagań zwiedzających. Pokaz zbiorów dawnych odbywa się w Oddziale Akt Dawnych, a pokaz zbiorów nowszych w Czytelni Archiwum UJ. Prezentację prowadzą wyznaczeni pracownicy Archiwum UJ.
  5. Ze względów lokalowych i organizacyjnych liczebność grupy uczestniczącej w danej 45-minutowej prezentacji nie powinna przekraczać 15 osób. Duże, kilkudziesięciosobowe grupy zwiedzających są w miarę możliwości dzielone wedle tej zasady. Między 90-minutowymi pokazami przewidziana jest 15-minutowa przerwa.
  6. Miejscem zbiórki jest hol gmachu Biblioteki Jagiellońskiej od ul. Oleandry. Zwiedzających wprowadza wyznaczony pracownik Archiwum UJ. Ze względu na wymagania ochrony gmachu należy: przedstawić wykaz imienny uczestników pokazu oraz zostawić okrycia wierzchnie i bagaże w szatni. Z tego powodu prosimy o przybycie 15 min. przed wyznaczoną godziną pokazu.